12
Studie materiálů Studie materiálů Jiří Švancara Marek Kovář Tomáš Peták Gymnázium Karla Sladkovského Fa Fa kulta jaderná a fyzikálně inženýrska kulta jaderná a fyzikálně inženýrska ČVUT v ČVUT v Pra Pra z z e e Katedra Materiálů Katedra Materiálů

Studie materiálů

  • Upload
    sandro

  • View
    73

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fa kulta jaderná a fyzikálně inženýrska ČVUT v Pra z e Katedra Materiálů. Studie materiálů. Jiří Švancara Marek Kovář Tomáš Peták Gymnázium Karla Sladkovského. Obsah. Metody studia struktury a vlastností konstrukčních materiálů Pracovní náplň Základní mechanické zkoušky - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Studie materiálů

Studie materiálůStudie materiálů

Jiří Švancara

Marek Kovář

Tomáš Peták

Gymnázium Karla Sladkovského

FaFakulta jaderná a fyzikálně inženýrskakulta jaderná a fyzikálně inženýrska ČVUT vČVUT v Pra Prazzee

Katedra MateriálůKatedra Materiálů

Page 2: Studie materiálů

Obsah

Metody studia struktury a vlastností konstrukčních materiálů Pracovní náplň Základní mechanické zkoušky Příprava metalografických výbrusů

Lom materiálů: jeho vznik, šíření, důsledky a modelování Pracovní náplň Základní materiálové zkoušky Fraktografie

Page 3: Studie materiálů

Studie struktury materiálů

Základy fyziky kovů a stereologie Základy teorie pružnosti a pevnosti

Page 4: Studie materiálů

Základní mechanické zkoušky• Zkouška rázem• Statická a dynamická zkouška pevnosti

I. v tahuII. v tlakuIII.v krutu

Page 5: Studie materiálů

Charpyho kladivo

Page 6: Studie materiálů

Trhačka a pulzátor

Page 7: Studie materiálů

Příprava metalografických výbrusů

Page 8: Studie materiálů

Mikroskopy

Page 9: Studie materiálů

Lom materiálů Praktické materiálové zkoušky Pozorování lomu pomocí světelné

a elektronové mikroskopie 3D rekonstrukce povrchu lomu Modelovaní lomové plochy a zkušebního tělesa

Page 10: Studie materiálů

3D rekonstrukce

Metalografický mikroskop - přeostřování snímků

Page 11: Studie materiálů

Závěr

Zhotovení výbrusu

ŘEM

Metalografický mikroskop

3D rekonstrukce

povrchu

Materiálové zkoušky

Dokumentace výbrusuVyhodnocení struktury

na výbrusu

http://kmat.ic.cz

Page 12: Studie materiálů

Poděkování

• Katedra Materiálů• Školitelé

Ing.Tomáš SkibaIng.Zuzana SekerešováIng.Štěpán VálekIng.Radek Mušálek

http.//kmat.ic.cz