of 44 /44
The Academy Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS www.pwc.ro/theacademy Training CAFR 16 februarie 2013

Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in...

Page 1: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

The Academy

Studiu de cazAplicarea pentru primadată a IFRS

www.pwc.ro/theacademy

Training CAFR16 februarie 2013

Page 2: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Cuprins studiu de caz

- Prezentarea societatii ABC SA

- Principalele politici contabile in conformitate cu OMF 3055

- Principalele diferente politica contabila IFRS comparativ OMF 3055

PwC Romania

- Principalele diferente politica contabila IFRS comparativ OMF 3055

- Discutie si prezentare ajustari retratare . Impactul fiscal al ajustarilor deretratare

Slide 2Februarie 2013IFRS versus OMF

Page 3: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Prezentarea societatii ABC SA

PwC Romania Slide 3Februarie 2013IFRS 1

Page 4: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Prezentarea societatii ABC SA

• Societatea ABC SA a fost infiintata la 1 septembrie 2003;

• Unicul actionar este XYZ SA cu sediul in Romania;

• Societatea ABC SA este listata la BVB din anul 2009.

• Obiect de activitate:

- comercializarea marfuri – articole de incaltaminte;

PwC Romania

- distributie de materie prima - piele;

- servicii de procesare in baza unor contracte de lohn incheiate cu societatea

mama XYZ.

• Trecerea la IFRS

In conformitate cu Ordinul 1286 / 2012 societatea este obligata la31 decembrie 2012 sa pregateasca situatii financiare in conformitate cuIFRS.

Slide 4Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 5: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA inconformitate cu OMF 3055

PwC Romania Slide 5Februarie 2013IFRS 1

Page 6: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055

• Capital social

Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

• Imobilizari necorporale

PwC Romania

• Imobilizari necorporale

- Alte imobilizari necorporale sub forma de licente sunt inregistrate la cost deachizitie si amortizate pe o durata de 3 ani;

- Cheltuielile de constituire au fost amortizate pe o durata de 5 ani;

- La data de 1 ianuarie 2009 societatea ABC SA a fuzionat prin absorbtia societatiiMN. In urma fuziunii prin absorbtie utilizand metoda globala a rezultat un unfond comercial care se amortizeaza pe o durata de 5 ani.

Slide 6Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 7: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Imobilizari corporale – terenuri si cladiri

- Societatea a achizitionat in data de 1 februarie 2004 un teren si o hala deproductie;

- De asemenea, in data de 1 septembrie 2009 a mai fost achizitionat si un

PwC Romania

- De asemenea, in data de 1 septembrie 2009 a mai fost achizitionat si unapartament pe care societatea l-a inchiriat unei firme de avocatura incepanddin 1 ianuarie 2011. Pana la acea data acest apartament a fost utilizat decatre ABC SA ca sediu social;

- In ceea ce priveste terenul si cladirile, Societatea a optat pentru modelulde reevaluare;

- Ultima reevaluare efectuata de catre societate a avut loc la data de31 decembrie 2010. Inainte de aceasta data au mai fost efectuate reevaluarila 31 decembrie 2004, respectiv 31 decembrie 2007.

Slide 7Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 8: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale

- Echipamentele sunt tinute la cost, parte din acestea fiind achizitionate incursul anului 2003;

- Un echipament folosit in vederea confectionarii de incaltaminte din pielebeneficiaza de amortizare accelerata ca facilitate fiscala;

PwC Romania

beneficiaza de amortizare accelerata ca facilitate fiscala;

- La data de 1 decembrie 2012 Societatea a încheiat un contract cu o terţă parte, în scopul vânzării la preţul de 18.500 lei a unui echipament de masurasi control calitate. Valoarea rămasa după amortizare la acea data era 18.155 lei. Societatea va trebui sa plătească comisioane profesionale pentru servicii legale de 800 lei pentru a încheia aceasta tranzacţia. Echipamentul va fi vandut la data de 31 ianuarie 2013.

Slide 8Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 9: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale

- Societatea a decis punerea in conservare la data de 1 ianuarie 2012 aunui echipament de masura si control calitate. In momentul trecerii inconservare, Societatea a inregistrat o ajustare pentru depreciere de 100% dinvaloarea ramasa de amortizat la momentul respectiv;

PwC Romania

- Societatea doreste sa se dezvolte, drept urmare a contractat un imprumut de2.520.000 lei la data de 1 decembrie 2010 pe o durata de 5 ani de la banca Xcu 11% dobanda anuala care se va cumula si plati impreuna cu rambursareaimprumutului la 31 decembrie 2014. Acest imprumut va fi utilizat invederea finantarii constructiei unui nou echipament de productie. Societateaa demarat constructia in ianuarie 2011, aceasta fiind inca in curs deproductie la 31 decembrie 2012. Nu au existat intreruperi de lucrari inaceasta perioada. Societatea nu a capitalizat dobanda in valoarea mijloculuifix in conformitate cu OMF 3055.

Slide 9Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 10: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Stocuri

- La ieşirea din gestiune a stocurilor se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei LIFO .

• Imprumut de la societatea mama XYZ, convertibil in capital

PwC Romania

• Imprumut de la societatea mama XYZ, convertibil in capital

- La 1 ianuarie 2012, Societatea a contractat un imprumut de la societateamama XYZ in valoare de 120.000 lei cu scaden a la 31 decembrie 2016.Dobânda se plăte te anual, la o rata nominală a dobânzii fixă de 6% p.a. Împrumutul este convertibil la scaden ă în 12.000 ac iuni ale societă ii cuvaloarea nominală de 10 RON/ ac iune. La momentul contractării împrumutului, rata de dobândă a pie ei pentru împrumuturi similare fără op iunea de conversie este de 9% p.a. Imprumutul se va transforma incapital la data de 31 decembrie 2016.

Slide 10Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 11: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Creante si datorii comerciale

- În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele conform clauzelor contractuale si valorilor facturate. Atunci când se estimează că o creanţă nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

PwC Romania

• Sconturile

- Reducerile financiare sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate, primite de lafurnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada lacare se referă (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). In cazul de fata, Societatea ABC SA a obtinut sconturi in cursul anilor 2011, respectiv 2012pentru achizitii de marfuri efectuate in timpul anilor respectivi.

Slide 11Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 12: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Venituri servicii in curs

- Societatea ABC SA fabrica pentru societatea mama XYZ articole deincaltaminte utilizand materie prima trimisa de catre XYZ. ABC SAreceptioneaza si contabilizate extrabilantier materia prima. Societateafabrica incaltamintea dupa modele prestabilite de catre XYZ SA in baza unuicontract tip lohn. In vederea prestarii serviciilor de fabricare-procesare, ABC

PwC Romania

contract tip lohn. In vederea prestarii serviciilor de fabricare-procesare, ABCSA utilizeaza propria materie auxiliara, forta de munca proprie, siechipamentele pe care le are in gestiune.

- Serviciile de productie-procesare nereceptionate de catre societatea mamaXYZ la finalul anului se inregistreaza in contul 332 “Servicii in curs deexecutie” in contrapartida cu contul 712 “Venituri aferente costurilorserviciilor în curs de execuţie” la nivelul costurile inregistrate pana in acelmoment (costuri privind materialele auxiliare, forta de munca, amortizarechipamente).

Slide 12Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 13: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Vanzare marfuri

- Societatea achizitioneaza articole de incaltaminte de la XYZ, modele cautatepe piata romaneasca, pe care le vinde catre comercianti independenti;

- Societatea are un contract de vanzare incheiat cu un client special prin caredecontarea facturii se efectueaza in rate pe o perioada de 2 ani.

PwC Romania

• Puncte de fidelizare clienti

- Incepand cu 1 ianuarie 2012 Societatea acorda puncte cadou catre clientiicomercianti independenti ca parte a tanzacţiilor de vânzare de marfuri şi care pot fi folosite în viitor de catre clientii respectivi pentru a obţine bunuri gratuite sau la preţ redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare si anume, achizitia unei anumite cantitati.

Slide 13Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 14: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Activitate de distributie

- Societatea distribuie produse de tip piele fabricate de societatea mama XYZcatre producatori locali de genti. Aceasta activitate a societatii ABC SA estedesfasurata destul de rar, Societatea ABC SA incheie local contracte cuclienti in numele societatii XYZ SA si emite factura de vanzare, produsele detip piele fiind distribuite direct de la XYZ catre acesti clienti. Produsele sunt

PwC Romania

tip piele fiind distribuite direct de la XYZ catre acesti clienti. Produsele suntasigurate printr-o polita incheiata la nivel de grup;

- Societatea ABC incaseaza facturile si este la randul ei refacturata in aceiasiluna de catre XYZ cu pretul de vanzare catre clientul final minus un mark-upde 20% care ii revine societatii ABC SA. Preturile de vanzare pentru produsesunt stabilite de catre societatea mama XYZ;

- Societatea ABC SA inregistreaza la momentul vanzarii “Venituri din vanzaremarfa” cu suma de pe factura de vanzare, iar in momentul refacturarii decatre societatea XYZ cheltuiala respectiva.

Slide 14Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 15: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA in conformitate cuOMF 3055 (continuare)

• Cheltuieli de exploatare

- Cheltuielile cu persoanele fizice autorizate in baza unor contracte de prestaride servicii de management, precum si cheltuielile aferente membrilorConsiliului de Administratie se inregistraza in conturile “Alte cheltuieli cuserviciile executate de terţi”, respectiv “Cheltuieli cu colaboratorii”.

PwC Romania

serviciile executate de terţi”, respectiv “Cheltuieli cu colaboratorii”.

Slide 15Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 16: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SA

Diferenţe IFRS faţă de OMF

PwC Romania Slide 16Februarie 2013IFRS 1

Page 17: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF

• Capital social

OMF 3055: Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

IAS 29 – Raportarea financiara in economii hiperinflationiste

PwC Romania

IAS 29 – Raportarea financiara in economii hiperinflationiste

- Elementele de active (imobilizari corporale si necorporale evaluate la cost) sicapitaluri proprii (capital social, prime de emisiune) obtinute/constituite inaintede 1 ianuarie 2004 trebuie ajustate cu indicele de inflatie, conform IAS 29.

- Reevaluarile care au majorat capitalul social pana in anul 2003 trebuiereversate inainte de aplicarea indicelui de inflatie la data varsarii capitalului.

Slide 17Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 18: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari necorporale

- OMF 3055: Alte imobilizari necorporale sub forma de licente pe care leamortizeaza pe o durata de 3 ani.

IAS 38 “Imobilizări necorporale”

- Similar OMF 3055 din punct de vedere al perioadei de amortizare;

PwC Romania

- Similar OMF 3055 din punct de vedere al perioadei de amortizare;

- Societatile pot opta pentru modelul de cost sau modelul de reevaluare inconformitate cu IAS 38, iar conform OMF modelul de reevaluare la imobilizarinecorporale nu este permis.

- OMF 3055: Cheltuielile de constituire au fost amortizate pe o durata de5 ani.

IAS 38 “Imobilizări necorporale”

- Cheltuielile de constituire se trec direct pe cheltuiala la momentul efectuarii.

Slide 18Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 19: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari necorporale (continuare)

OMF 3055

La data de 01 ianuarie 2009 societatea ABC SA a fuzionat prin absorbtiasocietatii MN. In urma fuziunii prin absorbtie utilizand metoda globala arezultat un un fond comercial care se amortizeaza pe o durata de 5 ani.

PwC Romania

IAS 38 – Imobilizări necorporale

- Fondul comercial pozitiv nu se amortizeaza, se testeaza anual de depreciere.Pierderile din depreciere legate de fondul comercial nu se reiau in conformitatecu IFRIC 10;

- OMF nu permite existenta de imobilizari necorporale cu durata de utilizarenedefinita;

- Fondul comercial negativ se inregistreaza direct ca venit la data achizitiei;

- Anumite imobilizari necorporale recunoscute conform IFRS 3, nu se recunosc inOMF (eg. listele de clienti).

Slide 19Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 20: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari corporale – terenuri si cladiri

- Societatea a achizitionat in data de 1 februarie 2004 un teren si o hala de productie;

- In ceea ce priveste terenul si cladirile, Societatea a optat pentru modelul de reevaluare;

- Ultima reevaluare efectuata de catre societate a avut loc la data de 31 decembrie 2010.Inainte de aceasta data au mai fost efectuate reevaluari la 31 decembrie 2004, respectiv

31 decembrie 2007.

IFRS 1 – Adoptarea pentru prima data a IFRS

PwC Romania

IFRS 1 – Adoptarea pentru prima data a IFRS

Valoare justa sau reevaluare la cost presupus: posibilitatea raportarii imobilizarilorcorporale in cadrul soldurilor de deschidere la cost presupus, ca o alternativa la valoareacostului recomandat de IAS 16.

Valoarea costului presupus poate fi aleasa ca o baza individuala astfel:

- Valoarea justa la data tranzitiei;

- Valoarea determinata pe baza unei reevaluari anterioare sau la data tranzitiei daca aceastareevaluare a fost comparabila cu valoarea justa ori costul / costul amortizat ajustat astfelincat sa reflecte modificarile indicelui de pret general sau specific.

Ulterior datei tranzitiei la IFRS, Societatea poate opta pentru aplicarea modelului bazat pecost sau modelului reevaluarii conform IAS 16.

Slide 20Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 21: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari corporale – terenuri si cladiri (continuare)

OMF 3055: De asemenea, in data de 1 septembrie 2009 a mai fostachizitionat si un apartament pe care societatea il inchiriaza unei firme deavocatura incepand din 1 ianuarie 2011. Pana la acea data acestapartament a fost utilizat de catre ca sediu social.

PwC Romania

IAS 40 – Investitii imobiliare

Optiune de evaluare: cost minus amotizarea, depreciere sau valoare justaprin contul de profit si pierdere.

Societatea ABC a optat pentru valoarea justa prin contul de profit si pierdere.

Slide 21Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 22: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale

OMF 3055:

- Echipamentele sunt tinute la cost, parte din acestea fiind achizitionate in cursul anului2003.

PwC Romania

IAS 29 – Raportarea financiara in economii hiperinflationiste

-Elementele de active (imobilizari corporale si necorporale evaluate la cost) si capitaluriproprii (capital social, prime de emisiune) obtinute/constituite inainte de 1 ianuarie 2004trebuie ajustate cu indicele de inflatie, conform IAS 29;

-Daca Societatea ar fi aplicat modelul reevaluat conform OMF 3055 pentru echipamente, iarla aplicarea pentru prima data a IFRS ar fi dorit sa treaca la modelul de cost, atunci toatereevaluarile inregistrate ar fi trebuit sa fie reversate, iar inflatarea costului ar fi trebuit sa tinaseama de data intrarii respectivelor echipamente in gestiunea societatii.

Slide 22Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 23: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale

(continuare)

OMF 3055:

- Un echipament folosit in vederea confectionarii de incaltaminte din piele beneficiazade amortizare accelerata ca facilitate fiscala.

IAS 16 – Imobilizări corporale

PwC Romania

IAS 16 – Imobilizări corporale

- Amortizarea accelerata nu este permisa; este permisa de OMF numai pentruscopuri fiscale si nu contabile;

- Amortizarea incepe cand activul este disponibil spre utilizare (in aplasament sistare de a functiona);

- Baza de amortizare este reprezentata de cost minus valoare reziduala (cazul nostru,se considera valoarea reziduala ca fiind zero);

- IAS 16 permite revizuirea periodica, cel putin anuala a duratei de viata, valoriireziduale si metodei de amortizare (ritmului de consum al beneficiilor economiceviitoare) – modificari considerate ca schimbari de estimari contabile;

Slide 23Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 24: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale

(continuare)

IAS 16 – Imobilizări corporale (continuare)

- Costul imobilizarii reprezinta echivalentul in numerar al pretului la datarecunoasterii. Plata amanata peste termenele normale ale credituluipentru o imobilizare corporala - diferenta dintre echivalentul in numerar alpretului si plata totala este recunoscuta drept dobanda;

PwC Romania

- Piesele de schimb importante utilizate pe o perioada mai mare de un an suntconsiderate imobilizari corporale;

- Abordarea pe componente trebuie să fie aplicată în determinarea amortizării imobilizărilor corporale;

- Inspectiile generale regulate pentru depistare defectiuni se capitalizeaza invaloarea activului;

- Cheltuielile cu amortizarea incluse in contul de profit si pierdere, numaidaca nu sunt incluse in valoarea contabila a unui alt activ.

Slide 24Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 25: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale(continuare)

OMF 3055:

La data de 1 decembrie 2012 Societatea a încheiat un contract cu o terţă parte, în scopul vânzării la preţul de 18.500 lei a unui echipament de masura si control calitate. Valoarea rămasa după amortizare la acea data era 18.155 lei. Societatea va trebui sa

PwC Romania

Valoarea rămasa după amortizare la acea data era 18.155 lei. Societatea va trebui saplătească comisioane profesionale pentru servicii legale de 800 lei pentru a încheia aceasta tranzacţia. Echipamentul va fi vandut la data de 31 ianuarie 2013.

IFRS 5 – Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte

• Activele imobilizate detinute in vederea vanzarii vor fi evaluate lavaloarea cea mai mica dintre valoarea contabila si valorea justa minuscosturile de vanzare, fara a fi amortizate;

• OMF nu contine niciun fel de îndrumare.

Slide 25Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 26: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Criterii de clasificare a unui activ cadeţinut pentru vânzare

Activ disponibil pentru vânzare imediată

Probabilitate ridicată de vânzare < 1 an

Conducerea planifică vânzarea

Comercializat la un preţ rezonabil

30.09.X1 31.12.X130.06.X1

PwC Romania

Cel mai devreme Cel mai târziu

Căutare activă a unui cumpărător

Comercializat la un preţ rezonabil

Puţin probabil să se modifice planul

Angajamentulconducerii

Clasificate ca deţinute pentru vânzare imediat

ce sunt îndeplinitetoate cele 6 criterii

• Dacă criteriile nu se mai aplică, activele deţinute pentru vânzare sunt reclasificate ca deţinute pentru utilizare.

Data deraportare

Page 27: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale(continuare)

- Societatea doreste sa se dezvolte, drept urmare a contractat un imprumut de2.520.000 lei la data de 01 decembrie 2010 pe o durata de 5 ani de la banca X cu11% dobanda anuala care se va cumula si plati impreuna cu rambursareaimprumutului la 31 decembrie 2014;

PwC Romania

- Acest imprumut va fi utilizat in vederea finantarii constructiei unui nouechipament de productie. Societatea a demarat constructia in ianuarie 2011,aceasta fiind inca in curs de productie la 31 decembrie 2012. Nu au existatintreruperi de lucrari in aceasta perioada. Societatea nu a capitalizat dobanda invaloarea mijlocului fix in conformitate cu OMF 3055.

IAS 23 – Costul indatorarii

Obligativitatea capitalizarii costurilor indatorarii pentru activele calificate.

Conform OMF 3055 Societatea poate opta intre a capitaliza sau nu cheltuielilecu dobanda aferente activelor calificate.

Slide 27Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 28: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imobilizari corporale – echipamente si alte imobilizari corporale(continuare)

- Societatea a decis punerea in conservare la data de 1 ianuarie 2012 aunui echipament de masura si control calitate. In momentul trecerii inconservare, Societatea a inregistrat o ajustare pentru depreciere de 100% din

PwC Romania

conservare, Societatea a inregistrat o ajustare pentru depreciere de 100% dinvaloarea ramasa de amortizat la momentul respectiv.

IAS 16 – Imobilizări corporale

- Imobilizarile corporale trecute in conservare se amortizarea in continuare inmod sistematic pe durata sa de viata;

- Amortizarea poate fi zero numai in cazul metodei unitatilor de productie, inperioade neproductive.

Slide 28Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 29: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Stocuri

OMF 3055: La ieşirea din gestiune a stocurilor se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei LIFO.

IAS 2 – Stocuri

PwC Romania

IAS 2 – Stocuri

• IAS 2 nu face distinctie intre diferitele tipuri de reduceri de pret(comerciale sau financiare), toate diminuand costul de achizitie;

• Metoda LIFO nu este permisa de IAS 2.

Slide 29Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 30: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Imprumut de la societatea mama XYZ, convertibil in capital

- La 1 ianuarie 2012, Societatea a contractat un imprumut de la societatea mama XYZ in valoarede 120.000 lei cu scadența la 31 decembrie 2016. Dobânda se plătește anual, la o rata nominală a dobânzii fixă de 6% p.a. Împrumutul este convertibil la scadență în 12,000 acțiuni alesocietății cu valoarea nominală de 10 RON/ acțiune. La momentul contractării împrumutului, rata de dobândă a pieței pentru împrumuturi similare fără opțiunea de conversie este de 9%p.a. Imprumutul se va transforma in capital la data de 31 decembrie 2016.

PwC Romania

IAS 32 Instrumente financiare: prezentare

- O entitate recunoaște separat componentele unui instrument financiar compus care:

(a) creează o datorie financiară a entității (un angajament contractual de a ceda numerarsau un alt activ financiar) și

(b) conferă o opțiune deținătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entității.

Conform OMF 3055: nu exista o clasificarea a componentelor de datorii și capitaluri propriiale unui instrument convertibil.

Slide 30Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 31: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare) • Sconturile

- Reducerile financiare sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate, primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 "Venituri din sconturi obţinute") in conformitate cu OMF 3055. La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"). In cazul de fata, Societatea ABCSA a obtinut sconturi in cursul anilor 2011, respectiv 2012 pentru achizitii de marfuri

PwC Romania

SA a obtinut sconturi in cursul anilor 2011, respectiv 2012 pentru achizitii de marfuriefectuate in timpul anilor respectivi.

IAS 18 – Venituri

Recunoasterea veniturilor ia in considerare valoarea justa a consideratiei de primitconform IAS 18, exclusiv discountul financiar estimat a fi acordat pentru platainainte de termen a facturilor, in functie de istoricul platilor inainte de termen, daca estecazul si se poate estima rezonabil.

IAS 2 – Stocuri

Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare reducerilor sunt dedusepentru a determina costurile de cumparare.

Slide 31Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 32: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare) • Venituri servicii in curs

- Societatea ABC SA fabrica pentru societatea mama XYZ articole de incaltaminte utilizandmaterie prima trimisa de catre XYZ. ABC SA receptioneaza si contabilizate extrabilantiermateria prima. Societatea fabrica incaltamintea dupa modele prestabilite de catre XYZ SAin baza unui contract tip lohn. In vederea prestarii serviciilor de fabricare-procesare, ABCutilizeaza propria materie auxiliara, forta de munca proprie, si echipamentele pe care le arein gestiune.

- Serviciile de productie-procesare nereceptionate de catre societatea mama XYZ la finalul

PwC Romania

- Serviciile de productie-procesare nereceptionate de catre societatea mama XYZ la finalulanului se inregistreaza in contul 332 “Servicii in curs de executie” in contrapartida cu contul712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie” la nivelul costurileinregistrate pana in acel moment (costuri privind materialele auxiliare, forta de munca,amortizare chipamente), in conformitate cu OMF 3055.

IAS 18 – Venituri (venituri din prestari servicii)

• Veniturile si cheltuielile sunt recunoscute in functie de stadiul de executie alcontractului la finalul perioadei de raportare, inregistrandu-se asftel si profitul (metodaprocentului de finalizare);

• Daca se estimeaza pierderi din contracte, acestea se pot recunoaste.

Slide 32Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 33: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare) • Vanzare marfuri

- Societatea achizitioneaza articole de incaltaminte de la XYZ, modele cautate pepiata romaneasca, pe care le vinde catre comercianti independenti;

- Societatea are un contract de vanzare incheiat cu un client special prin caredecontarea facturii se efectueaza in rate pe o perioada de 2 ani.

IAS 18 – Venituri

PwC Romania

IAS 18 – Venituri

- Recunoasterea veniturilor ia in considerare valoarea justa a consideratiei deprimit conform IAS 18 (exclusiv - reduceri comerciale si financiare facturateulterior sau puncte de fidelitate conform IFRIC 13);

- Conform OMF veniturile se recunosc la valoare integrala;

- In momentul in care intrarea de numerar este amanata, valoarea justa acontraprestatiei poate fi mai mica decat valoarea nominala a numerarului deprimit. Diferenta dintre valoarea justa si valoarea nominala a instrumentului lapretul curent de vanzare in numerar este recunoscuta drept venit dindobanda.

Slide 33Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 34: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Puncte de fidelizare clienti

- Incepand cu 1 ianuarie 2012 Societatea acorda puncte cadou catre clientiicomercianti independenti ca parte a tanzacţiilor de vânzare de marfuri şi care pot fi folosite în viitor de catre clientii respectivi pentru a obţine bunuri gratuite sau la preţ redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare si anume, achizitia unei anumite cantitati.

PwC Romania

IFRIC 13 – Programe de fidelizare a clientilor

• Venitul este recunoscut exclusiv valoarea puncte de fidelizareestimate care sunt inregistrate ca venit amanat conform IFRIC 13. In momentulin care punctele de fidelizare sunt schimbate de client in produse si societatea isiindeplineste obligatia de a furniza premiile, venitul amanat este transferat lavenit;

• Pe baza OMF 3055, veniturile se recunosc la valoare integrala, iar punctelecadou care pot fi folosite in viitor de client pentru a obţine bunuri sau servicii gratuite sau la preţ redus, se înregistrează provizion la final de an.

Slide 34Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 35: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Activitate de distributie

- Societatea distribuie produse de tip piele fabricate de societatea mama XYZ catreproducatori locali de genti. Aceasta activitate a societatii ABC SA este desfasuratadestul de rar, Societatea ABC SA incheie local contracte cu clienti in numele societatiiXYZ SA si emite factura de vanzare, produsele de tip piele fiind distribuite direct de laXYZ catre acesti clienti. Produsele sunt asigurate printr-o polita incheiata la nivel degrup;

PwC Romania

- Societatea ABC incaseaza facturile si este la randul ei refacturata in aceiasi luna decatre XYZ cu pretul de vanzare catre clientul final minus un mark-up de 20% care iirevine societatii ABC SA. Preturile de vanzare pentru produse sunt stabilite de catresocietatea mama XYZ;

- Societatea ABC SA inregistreaza la momentul vanzarii “Venituri din vanzare marfa” cuvaloarea de pe factura de vanzare, iar in momentul refacturarii de catre societatea XYZcheltuiala respectiva.

IAS 18 – Venituri

- Agent versus principal – criterii prezentate pentru a ajunge la o concluzie(responsabilitate, risc de stocare, risc de credit si stabilirea preturilor).

Slide 35Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 36: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Politici contabile ABC SADiferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

• Cheltuieli de exploatare

- Cheltuielile cu persoanele fizice autorizate in baza unor contracte de prestaride servicii de management, precum si cheltuielile aferente membrilorConsiliului de Administratie se inregistraza in conturile “Alte cheltuieli cu

PwC Romania

Consiliului de Administratie se inregistraza in conturile “Alte cheltuieli cuserviciile executate de terţi”, respectiv “Cheltuieli cu colaboratorii”.

IAS 19 – Beneficii angajati

- Beneficiile angaja ilor cuprind toate formele de contrapresta ii acordate de oentitate în schimbul serviciului prestat de angaja i. În sensul prezentuluistandard, termenul „angaja i” include directorii i al i membri aipersonalului de conducere.

Slide 36Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 37: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Alte diferenţe IFRS faţă de OMF

IAS 1 – Prezentarea situațiilor financiare

Componente ale situațiilor financiare:

• OMF impune formate standard;

• Bilanțul de deschidere al perioadei de raportare comparativă trebuie să fie prezentat dacă entitatea raportoare retratează perioada anterioară, in timp ce OMF aplica principiulintangibilitatii bilantului de deschidere;

• Contul de profit si pierdere poate fi prezentat atat dupa natura, cat si functii conformIAS 1. In OMF, prezentarea cheltuielilor pe functii in nota 4;

PwC Romania

IAS 1. In OMF, prezentarea cheltuielilor pe functii in nota 4;

• Cheltuieli si venituri extraordinare neprezentate distinct (IAS 1);

• Posturi obligatorii in situatiile financiare conform IFRS 5, IAS 40, IAS 41, IAS 12.

IFRS 1 – Adoptarea pentru prima data a IFRS

Este prezentat modul în care entităţile trebuie să aplice IFRS pentru prima dată, inclusiv îndrumări privind politicile contabile, excepții și derogări.

IFRS 8 – Segmente de activitate

IFRS are cerințe specifice pentru identificarea, măsurarea și prezentarea de informațiipe segmente.

Slide 37Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 38: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Alte diferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

IAS 36 – Deprecierea activelor

• Valoarea recuperabila - cea mai mare valoare dintre valoarea justă minus costurile generate de vânzare și valoarea de utilizare pe baza fluxurilor de numerar actualizate;

• Alocarea pierderilor de deprecieri in urmatoarea ordine: active deteliorate, fondcomercial alocat pe UGN, apoi pro-rata pe baza valorii contabile pe restul activelor ale

PwC Romania

comercial alocat pe UGN, apoi pro-rata pe baza valorii contabile pe restul activelor aleUGN;

• Conform OMF, similar cu IAS 16 ca indicatori de depreciere – surse interne si externede informatii, insa in OMF prevederile sunt limitate in ceea ce privestedeterminarea pierderilor de depreciere (eg. pot fi utilizate metode bazate pefluxuri de numerar) de catre personalul entitatii sau evaluatori independenti.

Slide 38Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 39: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Alte diferenţe IFRS faţă de OMF (continuare)

IAS 8 – Politici contabile, modificari in estimari contabile si erori

• Erorile contabile – comparativele sunt retratate conform IAS 8, diferit fata de OMF undese aplica principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;

• Modificarea politicilor contabile – comparativele sunt retratate conform IAS 8, diferitfata de OMF unde acestea se efectueaza numai pentru perioadele viitoare, de la inceputulunui exercitiu financiar;

• Modificarea estimarilor contabile – similar cu OMF, efectul se recunoaste prospectiv.

PwC Romania

• Modificarea estimarilor contabile – similar cu OMF, efectul se recunoaste prospectiv.

IAS 12 – Impozitul pe profit

Calculul impozitului amânat folosind metoda bilanțieră pentru diferentele temporare intrevaloarea contabila si valoarea fiscala a elementelor din bilant.

Slide 39Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 40: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Analiză comparativă IAS 8 şi OMF 3055

Erori contabile

IAS 8 : retratare

Modificareapoliticilorcontabile

IAS 8 : aplicare

Modificareaestimărilorcontabile

IAS 8 :IAS 8 : retratareretroactivă

OMF: principiulintangibilităţii bilanţului de deschidere

IAS 8 : aplicareretroactivă

OMF : aplicareprospectivă

IAS 8 :prospectiv

OMF :prospectiv

Page 41: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Discutie si prezentare ajustariretratare

Impactul fiscal al ajustarilor deretratare

PwC Romania Slide 41Februarie 2013IFRS 1

Page 42: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Exercitiul practic

• Grupul are la dispoziţie 5 minute pentru a deschide excelul cuprinzandstudiul practic;

• Notaţi pasii privind calculele din fisierele suport, precum si ajustarile de

PwC Romania

• Notaţi pasii privind calculele din fisierele suport, precum si ajustarile deretratare aferente diferentelor OMF 3055 si IFRS.

Slide 42Februarie 2013Pregatind IFRS

Page 43: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Sevi Luchian, - Client Relationship Responsible “The Academy”

[email protected]

+40.21.225.3832

Mircea Bozga, Partner

Servicii de consultanţă contabilă si audit, PwC România

[email protected]

+40.21.225.3880

Vă mulţumim!

+40.21.225.3880

Luminita Moise, Manager

Servicii de consultanţă contabilă si audit, PwC România

[email protected]

+40.21.225.3966

Alexandra Smedoiu, Manager

Servicii de consultanţă fiscală, PwC România

[email protected]

+40.21.225.3681

Page 44: Studiu de caz Aplicarea pentru prima dată a IFRS - pwc.ro · Politici contabile ABC SA in conformitate cu OMF 3055 (continuare) • Imobilizari corporale – echipamente si alte

Never stop learning

Prezentul material a fost întocmit exclusiv cu titlu de recomandări generale în probleme de interes şi nu constituie consultanţă profesională. Nu se recomandă să acţionaţi pornind de la informaţiile cuprinse în acest text fără a apela în prealabil la consultanţă profesională de specialitate. Nu se oferă nicio declaraţie sau garanţie (explicită sau implicită) cu privire la acurateţea sau integralitatea informaţiilor incluse în acest document şi, în măsura permisă de lege, PricewaterhouseCoopers nu acceptă şi nu îşi asumă nicio responsabilitate sau obligaţie de diligenţă pentru niciun fel de consecinţă a niciunei hotărâri de a acţiona sau nu, luate de dumneavoastră sau orice terţ, pe baza informaţiilor cuprinse în acest document, şi pentru niciodecizie luată pe baza acestora.

© 2013 PricewaterhouseCoopers Audit SRL Toate drepturile rezervate. „PwC” semnifică reţeaua de firme membre ale PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), sau, după cum este cazul firme individuale membre ale reţelei PwC. Fiecare dintre acestea este persoană juridică cu statut independent şi nu acţionează ca agent al PwCIL sau a oricărei alte firme membre.