STUDIU DE EVALUARE ADECAT ؤ‚ PENTRU PROIECTUL “Sistemul MARAMUآ  Statie de sortare إںi de transfer

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STUDIU DE EVALUARE ADECAT ؤ‚ PENTRU PROIECTUL “Sistemul MARAMUآ  Statie de sortare إںi...

 • STUDIU DE EVALUARE ADECATĂ PENTRU PROIECTUL

  “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în

  judeţul Maramureş”

  Localităţile : Sighetul Marmaţiei, Borşa, Vişeul de Sus,

  Moisei, Arinieş-Borşa

  ELABORATOR : PĂUN CĂTĂLINA COLABORATOR : OVIDIU ADASCALITEI

  BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ Adresa : Baia Mare , str.Gh . Sincai nr. 46 Cod postal 430311, Judetul Maramures Tel. 0262/212110 Fax. 0262/213945

  Decembrie 2011

 • STUDIU DE EVALUARE ADECATĂ Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” Localităţile : Sighetul Marmaţiei, Borşa, Vişeul de Sus, Moisei, Ariniş

  1

  Acest material nu poate fi reprodus fără acordul scris al autorului.

 • STUDIU DE EVALUARE ADECATĂ Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” Localităţile : Sighetul Marmaţiei, Borşa, Vişeul de Sus, Moisei, Ariniş

  1

  CUPRINS

  A INFORMAŢII PRIVIND “SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL

  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ”……. 3

  A 1 Informaţii generale 3 A 2 Localizarea geografica si administrativa 4 A 3 Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului 5 A 4 Resursele naturale necesare implementării proiectului 17 A 5 Resursele naturale care vor fi exploatate din cadrul ariei naturale

  protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate in implementarea proiectului propus

  17

  A 6.1 Emisii de deşeuri generate de implementarea proiectului si modalitatea de eliminare a acestora

  17

  A 6.1.1. Surse de poluare a apelor in perioada de construcţie 18 A 6.1.2. Surse de zgomot si vibraţii in perioada de exploatare 18 A 6.1.3. Surse de poluare a aerului aferente obiectivului 19 A.6.2. Surse de zgomot si vibraţii in perioada de exploatare 19 A.6.3. Surse de poluare şi impactul asupra aerului aferente obiectivului 20 A.6.4. Sursele de poluare si impactul acestora supra solului in perioada de

  construcţie 21

  A.6.5. Deşeuri generate de proiect 23 A.6.5.1 Deşeuri generate in perioada de execuţie proiect 23 A.6.5.2 Deşeuri toxice si periculoase 24 A.6.5.3 Managementul deşeurilor 25 A.7 Cerinţe legale de utilizarea terenului, necesare pentru execuţia

  proiectului 25

  A.8. Durata construcţiei, funcţionarii, dezafectării proiectului si eşalonarea perioadei de implementare a proiectului

  27

  A.9. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului 27 A.10. Caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot

  genera impact cumulativ cu proiectul care este in procedura de evaluare si care poate afecta aria naturala protejata de interes comunitar

  32

  A.11. Date privind aria naturala protejata de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate si speciile care pot fi afectate prin implementarea proiectului

  32

  A.11.1 Informaţii privind Situl de Importanţă Comunitară ROSCI 0124 Munţii Maramureşului

  37

  A.11.1.1 Suprafaţa sitului 37 A.11.1.2 Desemnarea sitului 37 A.11.1.3 Tipul de proprietate 37 A,11,1.4. Regiunea Biogeografica A.11.1.5 Tipuri/clase de habitate 37 A 11.1.6 Speciile existente in sit conform formularului standard Natura 2000 39 A.11.1.7 Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes

  comunitar şi a relaţiei cu aria protejată 40

  A.11.1.8 Alte caracteristici ale sitului 45 A.11.1.9 Habitate si Speciile existente in sit care pot fi afectate prin

  implementarea proiectului 46

  A.11.1.10 Vulnerabilitate 46 A.11.2 Informaţii privind Situl de Importanţă Comunitară ROSCI 0251 Tisa

  Superioară 46

  A.11.2.1 Suprafaţa sitului 46 A.11.2.2 Desemnarea sitului 47

 • STUDIU DE EVALUARE ADECATĂ Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” Localităţile : Sighetul Marmaţiei, Borşa, Vişeul de Sus, Moisei, Ariniş

  2

  A.11.2.3 Tipuri/clase de habitate 47 A.11.2.4 Regiunea Biogeografica 47 A.11.2.5 Tipul de proprietate 47 A.11.2.6 Speciile existente in sit conform formularului standard Natura 2000 A.11.2.7 Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes

  comunitar şi a relaţiei cu aria protejată 49

  A.11.2.8 Alte caracteristici ale sitului 52 A.11.2.9 Habitate si speciile existente in sit care pot fi afectate prin implementarea

  proiectului 52

  A.11.2.10 Vulnerabilitate 54 A.11.3 Informaţii privind aria naturala protejată Parcul Natural Munţii

  Maramureşului 55

  B IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI 62 B.1.1 Evaluarea efectelor potenţiale 64 B.1.2 Impact direct si indirect 64 B.1.3 Impact pe termen scurt sau lung 66 B.1.4 Impact în faza de construcţie, operare, dezafectare 66 B.1.5 Impact rezidual 67 B.1.6 Impact cumulativ 67 B.1.7 Evaluarea semnificaţiei impactului în cadrul sitului pe baza următorilor

  indicatori cheie cuantificabili 68

  B.1.8 Evaluarea impactului cauzat de proiect fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

  68

  C MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI 69 D DETALII DESPRE METODOLOGIA DE MONITORIZARE A

  BIODIVERSITĂŢII. METODE UTILIZATE DE EVALUARE 70

  D1 Metode de teren 71 D2 Metodologia de evaluare a impactului 71 Concluzii 72 Bibliografie 74

 • STUDIU DE EVALUARE ADECATĂ Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” Localităţile : Sighetul Marmaţiei, Borşa, Vişeul de Sus, Moisei, Ariniş

  3

  A. INFORMAŢII PRIVIND “SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MARAMUREŞ” A.1. Informaţii generale.

  Prezentul studiu a fost întocmit in conformitate cu OM 19/2010 pentru aprobarea

  Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor

  sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

  Obiectivul proiectului este acela de a implementa un sistem de management integrat

  al deşeurilor in judeţul Maramureş care să fie în conformitate cu POS şi care are în

  vedere următoarele:

  1. Să fie în conformitate cu Directivele UE în ceea ce priveşte managementul

  deşeurile menajere;

  2. Protejarea sănătăţii umane şi protecţia mediului prin îmbunătăţirea colectării

  deşeurilor şi a depozitării acestora, prin închiderea şi remedierea depozitelor de

  deşeuri existente şi construcţia unui nou depozit de deşeuri la standarde

  europene.

  3. Optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi imbunătăţirea

  standardelor serviciilor;

  4. Introducerea şi extinderea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor pentru

  a promova reciclarea deşeurilor de ambalaje în conformitate cu cerinţele

  naţionale şi cele ale UE şi pentru a reduce cantitatea de deşeuri depozitate.

  Investiţia se referă la realizarea unui sistem de management integrat al deşeurilor,

  inclusiv un depozit ecologic de deşeuri, o instalaţie de compostare, 2 instalaţii de

  sortare şi 3 staţii de transfer, închiderea şi reabilitarea a 6 depozite urbane

  neconforme de deşeuri, achiziţia echipamentelor şi conştientizarea publica.

  Îmbunătăţirea calităţii mediului este o condiţie necesară pentru prosperitatea şi

  calitatea vieţii, acest proiect va reduce substanţial degradarea mediului şi

  ameninţările pentru sănătatea umană, cauzate de deşeuri prin implementarea

  standardelor de mediu ale Comunităţii Europene

  Îmbunătăţirea calităţii mediului este o condiţie necesară pentru prosperitatea şi

  calitatea vieţii, acest proiect va reduce substanţial degradarea mediului şi

  ameninţările pentru sănătatea umană, cauzate de deşeuri prin implementarea

  standardelor de mediu ale Comunităţii Europene.

 • STUDIU DE EVALUARE ADECATĂ Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” Localităţile : Sighetul Marmaţiei, Borşa, Vişeul de Sus, Moisei, Ariniş

  4

  Luând în considerare obiectivele elementare pentru realizarea unui sistem de

  management integrat al deşeurilor solide şi contribuţia la o dezvoltare durabilă,

  activităţile acestui proiect trebuie susţinute de fondurile necesare pentru investiţii în

  domeniul mediului. Aceste fonduri sunt, de asemenea necesare pentru îndeplinirea

  angajamentelor asumate de România în capitolul 22 al Acquis-ului comunitar, în

  special pentru implementarea noilor standarde de mediu pentru infrastructura legată

  de managementului deşeurilor şi ţintele specifice pentru recuperarea şi reciclarea

  deşeurilor.

  În mediul urban in Maramureş, actualul sistem de management al deşeurilor este

  caracterizat de colectarea şi de eliminarea deşeurilor fără colectare selectiva

  implementata în toate localităţile. În general, cu toate acestea, colectarea de la case

  se realizează la domiciliu, săptămânal şi pentru blocuri cu apartamente de două sau

  de trei ori pe săptămână, având în vedere capacitatea pubelelor şi containerelor. Din

  industrii, spatiile comerciale şi instituţionale, colectarea se face pe baza specificaţiilor

  contractuale si