STUDIU GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR ț ș GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR 1 2, Com. Dorobanțu și Nicolae Bălcescu, Jud. Constanța Cele două studii geotehnice au fost realizate

Embed Size (px)

Text of STUDIU GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR ț ș GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR 1 2, Com....

 • STUDIU GEOTEHNIC PARCURI EOLIENE ZEPHYR 1 & 2, Com. Dorobanu i Nicolae Blcescu, Jud.Constana

  Celedoustudiigeotehniceaufostrealizatepentruconstruciaa46centraleeoliene,grupatendouparcurieoliene (ZEPHYR1 20 turbineeoliene,ZEPHYR2 26 turbineeoliene) .Turbinele suntgrupate pe o suprafa de circa 75km2 din extravilanul comunelor Nicolae Blcescu i Dorobanu,judeulConstana.

  Studiul se bazeaz pe investigaii geotehnice de teren (foraje geotehnice, sondaje deschise,prospeciunigeoelectrice iseismice) i investigaiigeotehnicede laboratorpeprobedepmnt iderocprelevatedinforajeleexecutate.

  Forajeleauavutadncimeacuprins ntre6,00mi45,00m,adncimilefiinddictatedecotelede apariie a rociidebaz compact i confirmarea acesteiapeminim5m (reprezentat n zondeformaiunea isturilor verzi) sau de limitarea adncimii forajelor la 45m n cazul n care nu sainterceptatrocadebaz.

  La realizarea forajelor geotehnice sau folosit instalaiilemecanice Beretta T41, Beretta T44,BerettaT46.Forajeleaufostrealizatensistemrotativuscatpnlantlnireastratuluiderocpentruaasigurameninerea strii naturale, ctmai puin deranjate a loessului.Dup interceptarea rocii, safolositfluiddeforajpentrurcireasapelor.

  ForezaBerettaT41laparculeolianZephyr1

 • Probelenetulburate au fostprelevate din forajele geotehnice cu ajutorul prelevatoarelor cupereisubiricareasiguroderanjareminimastructuriinaturaleapmntului.Deoareceloessulesteunpmntmacroporicsensibillaumezireacruistructurpoatefidistruslaprelevare,estedeosebitdeimportantforareanuscatiprelevareaprobelorntuuricupereisubiricuocursdeprelevaredemaximum40cm.

  Amplasarea forajelor raportat la harta de raionare pa baza tasrii totale la umezire ateritoriuluiRomniei

  Sondajele deschise cu prelevare de monolii au fost executate cu scopul de a compararezultateleanalizelordelaboratorpeprobeleprelevatedinforajefadecelenetulburateprelevatedinsondaj.

  Rezultateleobinute nurmacercetriloranterioarepeamplasamentesimilareauartatcseproducanumitetulburri ntimpulprelevriiprobelor,chiari ncazulutilizriicorecteatuurilorcuperei subiri. Frecarea ntreprob ipereii tuului, rezultat n timpulprelevrii i laextragerea n

 • laboratoraacesteia,produceunefectnedoritdendesareaprobeidepmnt.Deaceea,estenecesaroreferinpentruastabiligraduldetulburarelaprelevareaprobei.Calibrareaefectuluidetulburaresafcutpentruprezentulstudiugeotehnicprincompararearezultatelorncercrilordelaboratorgeotehnicpe probe de pmnt prelevate din sondaje deschise de pe amplasamente din zon, sub form demonolii,pentrucarenuapareefectuldendesare.

 • nbazainvestigaiilordeterenrealizatepelocaiileturbineloreoliene,semenioneazcstratulderocdebaz(istverde)ademonstratimportanteneuniformitiattdinpunctdevederealdegradriinsuprafaaacestuiactiacoteideinterceptare,aceastaputndsvariezeicupeste2mpeamprentafundaieiuneiturbineeoliene.

 • Suprafaarocii,descoperitntimpulexecuiei,nurmarealizriispturiipentrufundaii

  GraduldeintegritatearociiRQD(Rockqualitydesignationindex)estecuprinsntre0%i94%.ClasificarearocilornfunciedeRQDpropusdeDeere(1968)ncadreazrocapeamplasamentulstudiatdelafoarteslablafoartebun.LaevaluareaindiceluiRQDsafolositformula:

  uicarotierulaavansaredeadancimealungimecmcarotelorlungimea

  RQD >= 10

 • Coloanforatnroc

  Caurmareainvestigaiilorefectuate,nfielesinteticealeforajelorsuntprezentatevalorileindicilorgeotehniciialeparametrilormecaniciaipmnturilorobinuipeprobelerecoltate.

 • Prospectiuneageoelectricaderezistivitatemasoaravariatiialerezistivitatiielectriceasoluluisisubsolului,aplicandcurentielectriciprinintermediulunorelectrozi.Dateleastfelachizitionatesuntprocesate,rezultatulfiindmaterializatprinreprezentarigraficedevariatiearezistivitatiiodatacuadancimea.Pesectiunilecreatesepotevidentialimiteintresolsidiferiteumpluturi,solfundament,informatiiceajutalaintelegereamaidetaliataaconditiilorlitologicealesubsolului.

  Valorilederezistivitateinregistratevariazadela12mpanala1200m,valorilemicifiindbuniindicatoripentrudepozitesedimentareneconsolidate(loess,argila,etc)si/sauumedepecandcelemariindicandexistentaunorcorpurimasive,consolidatesauformatiunidesist.

  Seismica de refractie este o metoda geofizica de investigare a solului si subsolului bazata pe undele seismice generate de la suprafata. Datele achizitionate sunt procesate cu ajutorul software-urilor specializate si interpretate, rezultand modele de viteza si grosimi de strate specifice pentru natura stratelor interceptate.

  Valoriledevitezavariazaintre2005000m/s,valorilemicifiindunindicatorpentrusedimentudesineconsolidate,valorilemediicaracterizandzonealteratesidetrecere,valorilemariindicandzonemasivederoca.

  OdiscutiedeansamblusepreteazapentruaprezentadatelerezultateinurmaprospectiuniiseismicedinzonaDorobantu.Datelegeologicedisponibiledinzonaindicaprezentauneisituatiigeologicenormalepentruzonacercetata.Pentrutoatelocatiilemasuratevaloriledevitezasuntsimiliare.SinguradiferentaafostintalnitalalocatiaDBW42undevaloriledevitezanudepasescvaloareade1500m/s.Acestfaptconducelaideeacaunstratconsolidatdesedimentesauderocaduranuafostintalnitdeprospectiuneaseismicadatoritavitezelorfoartemiciinstratuldeloessexistentsiargila.

  Restulprofilelorseismiceindicaexistentauneilimiteintreloess/argilasicalcarsaudepozitemetamorficedesist.TotodatalaDBW22afostintalnitaofracturademicidimensiunipeprofilulA.Fracturaaparelaaproape20metriinadancimesicontinuapanaaproapede50metri.

  Sepropunevariantafundriidesuprafadoaracoloundestratulderocsagsitnforajepnla5msubcotaterenuluinatural.Fundareadirectsevarealizadirectperoccompactsaupeperndinpiatrspart,dupndeprtareastratuluiderocputernicalterat.

  Pentruamplasamentelencarefundamentulstncosaparelaadncimidepeste5m,inndseamadeprezenansuprafaastratuluideloesssensibillaumezire,demrimeaicaracterulsolicitrilortransmisedeturnlanivelulfundaiilor,caicondiiilestricteprivindtasrileacceptabile,seimpunesoluiadefundareindirect,pepiloiconduicubazanstratuldeisturiverzi(depindorizontulputernicfisurat)sauntrunstratcarevaasiguraocapacitateportantcorespunztoare