STYL Stavebnictvo 2/2011

  • View
    215

  • Download
    15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Štýl Stavebníctvo 2/2011

Text of STYL Stavebnictvo 2/2011

STAVEBNCTVO 2011Slovensk republikawww.stavebnictvo-kontakt.skVIZITKR FIRIEMprojektovoininierska, stavebn innosstavebn a hutn materily, vrobky, chmiastavebn systmy, okn, dvere, brnytechnick a technologick zariadeniavzduchotechnika, klimatizcia, vykurovaniestavebn nradie, nstroje a prstrojestavebn stroje, zariadenia, dopravasluby pre stavebnctvo, ekolgiapecilna prlohaSTAVEBNCTVO2011marec/aprl1,33 4127-11_STYL-Stavebnictvo 2011_obalka_zlata.indd 1 2.3.2011 8:58M|traara|et| ss|emi|s| |ae|a |et a|esa|Ca|ars a| Na|arers|sa||e |t| aa sra|am r|as|aam ame0m|e|| a |ar| are rasa |asa.2_Henkel_obalkova inzercia.indd 1 1.3.2011 13:55Vhody fasdneho zatepovacieho systmu Den Braven:OJednoduch spracovanie a aplikciaOEkonomick vykurovanieOZnenie spotreby tepla na vykurovanie a tm aj produkcia CO2Oirok kla farebnch odtieov pri vbere konenej povrchovej pravyOCertifikovan vrobky a osveden systm zodpovedajci poiadavkm EUZatepovacie systmy Den Braven s modern, kontaktn zatepovacie systmy vykonvan predovetkm na vonkajom plti budov a s uren pre zateplenie fasd existujcich objektov, rekontruovanch i historickch budov, ale i suchch novostavieb. Mono ich poui na rzne typy objektov urench ako k bvaniu (rodinn domy, bytov a panelov budovy), tak na objekty obianskej vybavenosti (administratvne budovy, nemocnice, koly, klky a i.). V sasnosti Den Braven ponka dva ucelen, certifikovan zatepovacie systmy, ktor spaj pokyny ETAG 004 pre udelenie Eurpskeho technickho schvlenia ETA a s k nim vydan ES certifikty.Zatepovacie systmy

THERM STYRO THERM MINERALKontaktn zatepovac systm Den Braven THERM STYROJe vonkaj tepelne izolan systm, v ktorom tepelne izolan funkciu plnia dosky z expandovanho polystyrnu EPS-F.Kontaktn zatepovac systm Den Braven THERM MINERALJe vonkaj tepelne izolan systm, v ktorom tepelne izolan funkciu plnia dosky z minerlnej vaty s pozdnym vlknom.Den Braven SK s.r.o., Sdlo: Polianky 17, 844 Bratislava, Potov kontakt - prevdzka: Logistick centrum, Priemyseln 1, 900 21 Svt Jur, IO: 35740141, tel.: 02/44971010, call centrum: 02/44970000, fax: 02/44971540, info@denbraven.sk, www.denbraven.skEU4127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky.indb 1 24.2.2011 10:08njdete ns v 330 stavebninch na SlovenskuZmluvn partner LyonessCELOX,spol.sr.o.,90023VININ583,tel.:0903/447148,tel/fax:033/6476573Drustevn1,e-mail:celox@celox.skwww.celox.skVhradn predajca plastovch fli firmy Monarflex trovo

ffl0K, spo|. s r.o., 900 11 VlNlfNf 581 |ra.te.a1 te|.. 1/11I 1, te|./l+\. 11/1I ! I1, e-m+||. ce|e\ce|e\..| www.ce|ox.sknjdete ns u SSD stouebnnch no StouensRuVghrodng predojco ptostougch ]t ]rmg Monor]te Strouo Zmluvn partnerLyonessNojucs doduotet stouebngchpro]tou no StouensRu Vm ponRo4127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky.indb 2 24.2.2011 10:09Bambusov alzie s vyrban vo farbch rznych druhov drevnwww.lama-bs.skMierov nmestie 16, 903 01 SenecTel./fax: 02/45 92 24 34mobil: 0905/658 378, 0903/151 323www-lama-bs.skSpolonos PL Plastic v spoluprci s firmou Lama zaoberajcou sa projektovanm a intalovanm bambusov alzi, mysl na spokojnos svojch zkaznkov nielen pokia ide o kvalitu jej vrobkov. V snahe uahi istenie alzi prina na n trh vynikajceho pomocnka airduster kefu. Tto pecilna kefa s dlhmi tetinami sa nasad na ty vysvaa, take prach zvren kefou, sa ihne odsva. Nepotrebujete iadnu vodu a handru, such istenie je rchle a nenron.Bambusov alzie, s ktormi sa stretvate, s prrodnm variantom tie-nenia. Nejde o drevo, ve bambus patr do eade trv. Zhodnotenie tohto pre ns netradinho materilu bolo v oblasti tienenia len otz-kou asu. LAMA, to s bambusov alzie, ktor svojm naddardnm spsobom spaj technick poiadavky tiene-nia. Maj ojedinel vzhad a dizajn, o skvelch itkovch vlastnostiach ani nehovoriac.4127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky.indb 3 24.2.2011 10:09na odborn tmuna odborn tmuStrechy, stren krytinyJinan olympijsk tadin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Zelen strechy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60ahk a odoln strecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Stren systm z oceovch panelov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Zloen komny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Fasdy, zatepleniePreo zatepova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Zatepovacie systmy pre nov desaroie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Prirodzene lepie stava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Teplo domova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Tepeln izolcia fasd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76Inpircie a trendyKontrola dymu, vntornho prostredia a solrne tienenie. . . . . . . . . . . . 34Kuky a bezpenostn vloky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Schodisko nem by barirou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Ekolgiaiarivka za iarivku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112IMPRESUMRONK 15.marec/aprlSTAVEBNCTVO 2011VydavateNrodn 18, 010 01 ilinaRiadite projektuIng. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.skRedakciaDaniela Slotov e-mail: kontakt@kj.skMgr. Richard MokrIng. arch. Jana FitzovPhDr. Doc. Ing. Pavol BarnayNa sle spolupracovaliMgr. Jaroslav Bartl Zuzana BenkovskRadovan ivara Marin MeiarMiroslav lechtaSekretaritTel.: 041/562 66 84 Fax: 041/562 38 51e-mail: kontakt@kj.jkReklama a inzerciaKONTAKT/JUVEN, s. r. o.Nrodn 18 010 01 ilinaTel.: 041/562 66 84 Fax: 041/562 38 51Sadzba, retu, scanBrick 103, 010 01 ilinaTel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.skBECREATE.SK reklamn studiomobil: +421/949/159 797 www.becreate.sk, e-mail:info@becreate.skTlaGEORGBajzova 11, 010 01 ilina RozirujeMediaprint Kapa, PoNS, a.s.a loklni distribtoriAdresa pre zasielanie korepondencieRedakcia Stavebnctvo KONTAKT/JUVEN, s. r. o.Nrodn 18, 010 01 ilinawww.kj.skwww.stavebnictvo-kontakt.skISSN 13358901Registran slo EV 3341/09Jednotliv lnky vyjadruj nzory autorov anemusia by vdy toton so stanoviskom vydavatestva aredakcie. Redakcia nezodpoved za obsah inzercie. Nevy ia dan rukopisy aobrazov materil nevraciame. Koprova nie, znovupublikovanie alebo rozirovanie ktorejkovek asti asopisu sa povouje v hrad ne spsomnm shlasom vydavatea.Foto na oblke: HALFEN - DEHA4127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky_001-08.indd 4 25.2.2011 13:51obsahStavebnctvo 2011 v Slovenskej republikeStavba domu od A po ZVizitkov prloha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Stavba domu od A po Ztmamarec/aprl 2011Ploty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116Nasate vmu baznu korunu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Kompozitn bazny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122relaxrelaxNzkoenergetick dom a bvanieRieenia pre nzkoenergetick dom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Modern drevostavba vdifzne otvorenom systme. . . . . . . . . . . . . . . .16Stavba nzkoenergetickch domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18Postavme si sprvnu mikroklmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Fotovoltaick elektrre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Infraerven krenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Ke marketing vaz nad zdravm rozumom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Podlahov konvektory soptimalizovanou konvekciou . . . . . . . . . . . . . . . 28Vyuite slnen iarenie, ohrievajte vodu slnkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Bezdrtov rdiov zber dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Okn, okenn systmyKvalitn okenn afasdny systm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Okenn a dvern kovania s vysokou pridanou hodnotou. . . . . . . . . . . . 44Okn pre vysok energetick spory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Progresvny okenn profil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Kpea inpircie a trendyVdchnite svojej kpeni jarn atmosfru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88PodlahyParkety ako nov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Dreven podlahy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Sadrov such podlahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Feng shuiObrazy a farby vplvaj na harmniu bvania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Minister vstavby, Jn Fige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9interirinterirppppppppppppppppppppppprrrrrrrrhhhhhhooooovvvvvvvvvvvvvoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr4127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky_001-08.indd 5 25.2.2011 13:514127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky.indb 6 24.2.2011 10:094127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky.indb 7 24.2.2011 10:1029. 3. - 2. 4. 2011STAVEBN MECHANIZCIACLIMATHERMCONECOINVESTSLOVREALINVESTINCHEBA, a.s., Viedensk cesta 3-7 851 01 Bratislava T+421-2-6727 2205, 6727 2214, 6727 2140 F+421-2-6727 2055 Econeco@incheba.skwww.incheba.sk POZNANIE A KVALITA4127-11_STYL 2-2011_inzercia-clanky.indb 8 24.2.2011 10:10stavebnctvo 20119t