Click here to load reader

su plaže, palače i povijesna čitanka

 • View
  256

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of su plaže, palače i povijesna čitanka

 • godina XI. / br. 39 / rijeka / studeni 2015. / besplatni primjerak

  magazin primorsko-goranske upanije

  su plae, palae i povijesna itanka

 • Grad Rijeka

  Korzo 16, 51000 RijekaT: ++385 51 209 333F: ++385 51 209 520E: [email protected] www.rijeka.hr Gradonaelnik: mr.sc. Vojko ObersnelPredsjednica Vijea: Dorotea Pei-Bukovac

  Grad Kastav

  Zakona kastafskega 3, 51215 KastavT: ++385 51 691 452F:++385 51 691 454E: [email protected] www.kastav.hr

  Gradonaelnik: Ivica LukanoviPredsjednik Vijea: Dalibor ikovi

  Grad Opatija

  Marala Tita 3, 51410 OpatijaT: ++385 51 680 123F: ++385 51 701 313E: [email protected] www.opatija.hrGradonaelnik: Ivo Dujmi Predsjednik Vijea: Prof. dr. sc. Viktor Peri, dr. med.

  Opina avle

  avle 206, 51219 avle T: ++385 51 208 310F: ++385 51 208 311 E: [email protected] www.cavle.hrNaelnik: eljko Lambaa Predsjednik Vijea: Norbert Mavrinac

  Opina Jelenje

  Draikih boraca 64,

  51218 Jelenje T: ++385 51 208 080 F: ++385 51 208 090 E: [email protected]

  Naelnik: Ervin RadetiPredsjednik Vijea: Nikica Maravi

  Opina Klana

  Klana 33, 51217 Klana

  T: ++385 51 808 205 F: ++385 51 808 708 E: [email protected]: Matija Laginja Predsjednik Vijea: Slavko Gau

  Opina Kostrena

  Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena T: ++385 51 209 000 F: ++385 51 289 400 E: [email protected]

  Naelnica: Mirela MaruniPredsjednica Vijea: Gordana Vukoa

  Opina Lovran

  etalite M. Tita 41, 51415 Lovran T: ++385 51 291 045 F: ++385 51 294 862 E: [email protected]:Alan Sankovi Predsjednica Vijea: Nataa Miljak

  Opina Matulji

  Trg M. Tita 11, 51211 Matulji T: ++385 51 274 114 F: ++385 51 401 469 E: [email protected]: Mario ikovi Predsjednik Vijea: Slobodan Jurai

  Opina Moenika Draga

  Trg slobode 7, 51417 Moenika DragaT: ++385 51 737 536 F: ++385 51 737 621 E: mosc-draga-opcina @ri.t-com.hrwww.moscenicka-draga.hrNaelnik: Ratko SalamonPredsjednik Vijea: Boris kalamera

  Opina Vikovo

  Vozie 3, 51216 Vikovo T: ++385 51 503 770 F: ++385 51 257 521 E: [email protected] viskovo.hrwww.opcina-viskovo.hrNaelnica: Sanja UdoviPredsjednica Vijea: Jagoda Dabo

  Grad Krk

  Trg bana J. Jelaia 2, 51500 KrkT: ++385 51 401-111F: ++385 51 221 126E: [email protected] www.grad-krk.hr

  Gradonaelnik: Darijo VasiliPredsjednik Vijea: Marinko Pavli

  Najmanji otok

  Boljkovac (Rab)

  0,11 ha

  Najvei otoci

  Cres i Krk40.578 ha

  Najvie stanovnikaGrad Rijeka

  128.735

  Opina Punat

  Novi put 2, 51521 Punat T: ++385 51 854 140 F: ++385 51 854 840 E: [email protected]: Marinko ic Predsjednik Vijea: Goran Grani

  Grad Cres

  Creskog statuta 15, 51557 CresT: ++385 51 661 950, 661 954F: ++385 51 571 331E: [email protected] www.cres.hr

  Gradonaelnik: Kristijan JurjakoPredsjednik Vijea: Marelo Damijanjevi

  Grad Mali Loinj

  Riva loinjskih kapetana 7, 51550 Mali LoinjT: ++385 51 231 056F: ++385 51 232 307E: [email protected] [email protected] www.mali-losinj.hrGradonaelnik: Gari CappelliPredsjednik Vijea:Anto Nedi

  Opina Lopar

  Lopar bb, 51281 Lopar T: ++385 51 775 593 F: ++385 51 775 597E: [email protected]

  Naelnik: Alen Andreki Predsjednik Vijea: Damir Papari, prof.

  Grad Rab

  Trg Municipium Arba 2, 51280 RabT: ++385 51 777 460F: ++385 51 724 777E: [email protected] www.rab.hr Gradonaelnk: Nikola GrguriPredsjednik Vijea: -

  Povrina kopna

  3.588 km2

  Duina morske obale

  1.065 km

  gradovi opcin

  e

 • Opina Dobrinj

  Dobrinj 103, 51514 Dobrinj T: ++385 51 848 344 F: ++385 51 848 141 E: [email protected] www.dobrinj.hrNaelnik: Neven Komadina Predsjednik Vijea: Zoran Kirini

  Opina Omialj

  Prikete 13, 51513 Omialj T: ++385 51 661 970F: ++385 51 661 980E: [email protected]: Mirela AhmetoviPredsjednik Vijea: Kreimir Kralji

  Grad Delnice

  Trg 138. brigade HV 4, 51300 DelniceT: ++385 51 812 055F: ++385 51 812 037E: [email protected] www.delnice.hr

  Gradonaelnik: Ivica KneeviPredsjednica Vijea: Nada Glad

  Grad Bakar

  Primorje 39, 51222 BakarT: ++385 51 455 710F: ++385 51 455 741E: [email protected] www.bakar.hr

  Gradonaelnik: Tomislav KlariPredsjednik Vijea: Milan Ronevi

  Grad Crikvenica

  Kralja Tomislava 85, 51260 CrikvenicaT: ++385 51 455 400F: ++385 51 242 009E: [email protected] www.crikvenica.hr

  Gradonaelnik: Damir RukavinaPredsjednik Vijea: Lovorko Grac

  Grad Kraljevica

  Frankopanska 1A, 51262 KraljevicaT: ++385 51 282 450F: ++385 51 281 419E: [email protected] www.kraljevica.hr

  Gradonaelnica: Nada Turina-uri Predsjednik Vijea: Aleksandar Krui

  Grad Novi Vinodolski

  Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi VinodolskiT: ++385 51 245 045F: ++385 51 244 409E: [email protected] www.novi-vinodolski.hrGradonaelnik: Oleg ButkoviPredsjednik Vijea: Neven Paveli

  Grad abar

  Narodnog osloboenja 2, 51306 abarT: ++385 51 829 490F: ++385 51 821 137E: [email protected] www.cabar.hr

  Gradonaelnik: Kristijan RajelPredsjednik Vijea: Josip Malnar

  Opina Fuine

  Dr. Franje Rakog 19, 51322 Fuine T: ++385 51 829 500 F: ++385 51 829 503 E: [email protected]

  Naelnik: Marinko Kauzlari Predsjednik Vijea: Damir Zanokar

  Opina Lokve

  et.Golubinjak 6, 51316 Lokve T: ++385 51 831 336 F: ++385 51 508 077 E: [email protected]

  Naelnik: Toni timac Predsjednica Vijea: Gordana Boi

  Opina Ravna Gora

  I.G. Kovaia 177, 51314 Ravna Gora T: ++385 51 829 450F: ++385 51 829 460E: [email protected]: Anelko FlorijanPredsjednica Vijea: Loren Kolenc

  Opina Mrkopalj

  Stari kraj 3, 51315 MrkopaljT: ++385 51 833 131F: ++385 51 833 101 E: [email protected]: Ivica PadaviPredsjednik Vijea: Miljenko Kauzlari

  Opina Skrad

  Josipa Blaevia-Blaa 8, 51311 Skrad T: ++385 51 810 620 F: ++385 51 810 680 E: [email protected]: Damir Grguri Predsjednik vijea: Ivan Crnkovi

  Opina Brod Moravice

  Stjepana Radia 1, 51312 Brod Moravice T: ++385 51 817 180 F: ++385 51 817 002 E: [email protected]: Dragutin CrnkoviPredsjednik Vijea: Branimir Svetlii

  Najvie naseljeBegovo Razdolje - 1.060 m.n.v.

  Najvii planinski vrhKula - Bjelolasica - 1.534 m.n.v.

  Najmanje stanovnikaOpina Brod

  Moravice865

  Opina Vinodolska opina Bribir 34, 51253 Bribir T: ++385 51 422 540 F: ++385 51 248 007 E: [email protected]: Ivica Crni Predsjednik Vijea: Boris Mikli

  Republika Hrvatska Primorsko-goranska upanija

  Adamieva 10, 51000 RijekaT: ++385 51 351-600 F: ++385 51 212-948

  [email protected] www.pgz.hr

  upan:Zlatko Komadina

  Zamjenici upana:Marina Medari

  Marko Boras MandiPetar Mamula

  Predsjednik upanijske skuptine: Erik Fabijani

  Opi podaci

  Ukupno stanovnitvo

  296.195

  Najvie stanovnika

  Grad Rijeka128.624

  Opina Vikovo 14.445

  Najmanje stanovnika

  Opina Brod Moravice866

  Gradova 14

  Opina 22

  Naselja510

  Naselja bez stanovnika

  42

  Infrastruktura

  Ceste 3.490 km

  eljeznice 135,5 km

  Luke 86

  Zrane luke 4

  Opina Baka

  Palada 88 51523, Baka T: ++385 51 750 550F: ++385 51 750 560E: [email protected] Naelnik: Toni Jurani Predsjednik Vijea: Ivica Junii

  Opina Vrbnik

  Trg kujica 7, 51516 VrbnikT: ++385 51 857 310 F: ++385 51 857 099 E: [email protected]: Marija Dujmovi-PavanPredsjednik Vijea: Slavko Zahija

  Opina Malinska- Dubanica

  Lina Bolmaria 22, 51511 Malinska T: ++385 51 750 500 F: ++385 51 859 322 E: [email protected] www.malinska.hr

  Naelnik: Anton Robert Kralji Predsjednik Vijea: Zdenko Cerovi

  Grad Vrbovsko

  Goranska ulica 1, 51326 VrbovskoT: ++385 51 875 115F: ++385 51 875 008E: [email protected]: Draen Mufi Predsjednik Vijea:ein Brinjak

 • sadraj

  2-5 90 dana upanijski info

  06-11 razgovor

  Ivo Usmiani, direktor tvrtke JGLOstvarili smo san svakog naeg zaposlenika

  12-13 na kafe Alan Sankovi, naelnik Opine Lovran

  Lovran je mistini grad iz pria i legendi

  14-15 vizitkaVisoka poslovna kola PARkola koja znai posao

  16-17 ustanove Osnovna kola Ivanka Trohar Fuine230 godina fuinske kole

  16-17 ustanoveSrednja kola DelniceDeseto desetljee delnike gimnazije

  18-23 kartulina

  PeinePeine su plae, palae i povijesna itanka

  24-27 reportaa

  Zrana luka RijekaNakon dodira dna, renesansa aerodroma u Omilju

  ISSN 1845-5220 Izlazi 4 puta godinje Godina XI Broj 39 Studeni 2015.

  Izdava: Primorsko-goranska upanija, Adamieva 10, [email protected] tel: 051 / 351 612

  Za izdavaa: Zlatko Komadina

  Odgovorni urednik: Ermina Duraj

  Glavni urednik: Dragan Ogurli

  Autori tekstova:

  Dragan Ogurli, Marinko Krmpoti, Davor ic, Zdravko Kleva, Boris Perovi, Slavica Kleva

  Fotografije: Petar Fabijan, Rino Gropuzzo, Sandro Rubini, Marinko Krmpoti, Marin Anii, Damir komrlj

  Naslovnica: Petar Fabijan

  Ilustracija: Vjekoslav Vojo Radoii

  Likovno oblikovanje: Ivica Oreb

  Marketing i produkcija: Makol marketing, Rijeka, narudba oglasa na e-mail: [email protected] ili fax 051 / 677 226

  Tisak: Radin print, Sv. Nedelja

  Naklada: 15.000

  Idui broj magazina Zeleno

Search related