Subsidie voor winnen biodiesel uit slachtafval

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TCE GoFour krijgt een subsidie voor de bouw van een proeffabriek die slachtafval moet omzetten in biodiesel.

Text of Subsidie voor winnen biodiesel uit slachtafval

  • De Kanaalstreek, 12 januari 2011, pagina 26.

    Overheidssubsidievoor TCE GoFourSTADSKANAAL - Het TechnologyCenter Europe (TCE) GoFouruit Stadskanaal ontvangtsubsidie voor de bouw vaneen proeffabriek voor biodie-sel van het ministerie vanEconomische Zaken, Land-bouw en Innovatie.Het bedrijf zegt een nieuwetechniek in huis te hebbenwaarmee het uit slachtafvaleen milieuvriendelijke eneconomische rendabelebrandstof kan produceren.Waar de proeffabriek ge-bouwd gaat worden, is nogniet bekend.

    voor TCE GoFourVolgens TCE GoFour is debiodiesel die het binnen nuen twee jaar wil producereneen stuk goedkoper danhuidige biodieselvarianten.De biodiesel kan daaromzonder subsidie op de marktgebracht worden.Het verschil in kostprijsontstaat onder andere door-dat het proces op kamertem-peratuur plaatsvindt en dusminder energie kost.Daarnaast zijn door hetgebruik van andere katalysa-toren de bijproducten niettoxisch.

    GoFour