Sufitowe i ścienne moduły chłodzące i chłodząco-grzewcze ... climate systems/Perimeter... ·…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

www.swegon.pl

2012

Sufitowe i cienne moduy chodzce i chodzco-grzewcze

Swegon PARAGON

Szwedzki koncern Swegon to obecnie najwikszy producent urzdze wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z najwikszych w Europie.

W skad koncernu Swegon wchodzi pi nowoczesnych fabryk posiadajcych wysoko zaawansowane techno-logicznie orodki badawczo-rozwojowe. Kady ze wspomnianych zakadw specjalizuje si w produkcji okrelo-nego rodzaju urzdze:

- zakady w Kvnum, Szwecja - produkcja central klimatyzacyjnych, - fabryka w TomeliIli, Szwecja - produkcja nawiewnikw, regulatorw iloci przepywu powietrza, - fabryka w Arvice, Szwecja - produkcja moduw sufitowych, klimakonwektorw indukcyjnych, tumikw, - fabryka w Cantarana di Cona, Wochy - produkcja agregatw chodniczych i pomp ciepa, - fabryka w Kaarina, Finlandia - produkcja maych central wentylacyjnych.

Swegon oferuje szerok gam urzdze wentylacyjnych oraz kompleksowe rozwizania systemw klimatyza-cyjnych pod nazw Swegon Solutions.

Fabryki koncernu Swegon posiadaj ponad 60-letnie dowiadczenie w produkcji urzdze wentylacyjno- klimatyzacyjnych, zatrudniaj ponad 1400 pracownikw. Roczne obroty Swegon wynosiy w 2011 roku ponad 350 mln EURO.

Wikszo wyrobw Swegon to wasne, opatentowane rozwizania konstrukcyjne w caoci produkowane przez fabryki koncernu. Procesy produkcyjne odbywaj si zgodnie z procedurami zachowania jakoci zgod-nymi z uznanym standardem ISO 9001. W celu zminimalizowania wpywu dziaalnoci koncernu na rodowisko naturalne wprowadzono norm ISO 14001. Wikszo urzdze produkowanych przez Swegon posiada certyfikat EUROVENT.

Sprzeda i dystrybucja rozwiza oferowanych przez Swegon odbywa si poprzez sie wasnych biur techniczno- handlowych lub przedstawicieli w ponad 50 pastwach na terenie Europy i innych kontynentach.

Polska organizacja koncernu Swegon dziaa od 1991 roku. Na terenie Polski znajduje si sie biur techniczno-handlowych, ktre oferuj m.in.:

- projektowanie i doradztwo techniczne, - dostawy urzdze wentylacyjno-klimatyzacyjnych, - monta i uruchamianie, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Spis treci

Modu sufitowy PARAGON ............................................................................................................................................ 3

Zasada dziaania moduw PARAGON ............................................................................................................................ 4

Modu sufitowy i sufitowo-cienny PARGON WALL ........................................................................................................ 5

Zasada dziaania moduw PARAGON WALL .................................................................................................................. 6

Konfiguracja dysz nawiewnych PARAGON oraz PARAGON WALL ................................................................................... 7

Wymiarowanie i dobr moduw ................................................................................................................................... 8

Funkcje chodzenia - dane techniczne ............................................................................................................................ 9

Funkcje grzania - dane techniczne ................................................................................................................................ 13

Przykad doboru moduu PARAGON i PARAGON WALL ................................................................................................ 15

Gono ...................................................................................................................................................................... 16

Akcesoria ..................................................................................................................................................................... 17

Sposb instalacji .......................................................................................................................................................... 18

Systemy sterowania moduw PARAGON i PARAGON WALL ........................................................................................ 19

Wymiary i waga moduw PARAGON i PARAGON WALL .............................................................................................. 21

Warianty i sposb montau zestaww akcesoriw dodatkowych moduw PARAGON i PARAGON WALL .................... 24

Elementy skadowe zestaww akcesoriw .................................................................................................................... 25

Specyfikacja ................................................................................................................................................................. 27

Wyposaenie dodatkowe, zestawy i akcesoria .............................................................................................................. 28

Projektowanie instalacji z zastosowaniem moduw PARAGON i PARAGON WALL ........................................................ 30

Pomoc techniczna przy projektowaniu i uruchomieniu systemu .................................................................................... 34

Przemiany na wykresie i-x zwizane z moduami chodzcymi ...................................................................................... 35

Referencje .................................................................................................................................................................... 36

3www.swegon.pl

PARAGON/PARAGON WALL

Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wczeniejszego uprzedzenia.

Modu sufitowy PARAGON

Zakres przepywu powietrza: 35 - 260 m3/hZakres cinienia na dyszach: 50 - 200 PaCakowita moc chodnicza: do 2400 W, przy Tl i Tmk 10 KMoc grzewcza po stronie wody: do 3000 W, przy Tmv 40 KWymiary: Szeroko = 900, 1100, 1300 i 1500 mm Gboko = 695 mm Wysoko = 180 mm

Urzdzenie PARAGON charakteryzuje si wysok wydajnoci chodnicz i grzewcz, ktra osigana jest przy bardzo niskich przepywach powietrza pierwotnego i przy niskim wymaga-nym cinieniu dyspozycyjnym.

Modu sufitowy PARAGON zapewnia uzyskanie bardzo wyso-kiego poziomu komfortu klimatyzacji pomieszcze przy jed-noczenie niskich kosztach eksploatacyjnych.

Urzdzenie przeznaczone jest do zastosowania przede wszyst-kim w obiektach takich jak: hotele, szpitale, pomieszczenia biurowe.

Cechy moduu PARAGON Szybki monta plug&play - podcz i korzystaj Niewielka wysoko zabudowy Wysoka wydajno Fabrycznie zamontowane sterowanie Niski poziom gonoci - urzdzenie bez wentylatora Komfortowy klimat pomieszcze bez przecigw System pracujcy bez kondensacji - brak potrzeby wykonywania systemu odprowadzania skroplin atwa instalacja Minimalne wymogi serwisowe - brak filtrw

Zakres zastosowaniaW nowych lub remontowanych budynkach: biurach hotelach szpitalach salach konferencyjnych restauracjach apartamentachoraz wszdzie tam, gdzie istotne jest zachowanie komfortu cieplnego przy niskiej emisji haasu i zachowaniu wymogw higienicznych.

Funkcje Wentylacja Chodzenie Ogrzewanie

Podstawowe dane techniczne

Szeroko L

Powietrze pierwotne

Cinienie na dyszach

Poziom gonoci

Maksymalna moc chodnicza *

Maksymalna moc grzewcza **

mm m3/h Pa dB(A) W W900 68 100 25 736 950900 96 200 35 997 11721100 88 100 26 949 12251100 124 200 36 1287 15121300 105 100 27 1155 15031300 148 200 37 1567 18551500 121 100 28 1335 17751500 171 200 38 1893 2193

Wstpny dobr - PARAGON

* przy Tl i Tmk 10 K** przy Tmv 40 K

Moduy sufitowe oferowane s w dwch wariantach o nazwach PARAGON i PARAGON WALL.

BudowaObudowa moduu PARAGON wykonana jest z blachy ocynko-wanej. Wewntrz obudowy moduu PARAGON zamontowany jest wymiennik ciepa z dwoma oddzielnymi obiegami ciepej i zimnej wody. Wewntrz urzdzenia znajduje si komora dostarczajca wiee powietrze poprzez dwa rzdy dysz o dwch rnych rednicach. Po stronie nawiewu powietrza do wentylowanego pomieszczenia modu posiada metalow kratk z ustawialnymi lamelami, lakierowan na biao.

Na wylocie powietrza nawiewanego, przed kratk nawiewn, znajduj si kierownice umoliwiajce zmian kierunku wy- pywu powietrza. Na wlocie powietrza recyrkulacyjnego urz-dzenie posiada metalow kratk lakierowan na biao.

Krciec wejcia powietrza pierwotnego do moduu ma red-nic 125 mm. Modu PARAGON posiada tac kondensacyjn zamontowan pod wownic wymiennika. Taca nie suy do odprowadzenia skroplin, stanowi moe jedynie chwilowe za-bezpieczenie, ktre moe by przydatne do czasu zamknicia przepywu przez zawr odcinajcy na wypadek ryzyka konden-sacji. Urzdzenie moe by wyposaone w fabrycznie zamon-towany system sterowania. Moduy PARAGON wykonywane s w wersjach z lew i praw stron podczenia.

Si napdow procesw wymiany ciepa, zachodzcych w mo- dule PARAGON, jest przepyw powietrza generowany w cen-trali wentylacyjnej. Dziki temu w samym urzdzeniu nie ma zamontowanego wentylatora mogcego wytwarza haas i wymagajcego serwisowania.

PARAGON w zasadzie nie wymaga serwisu. Konstrukcja wo-wnicy wymiennika ciepa z szerokim odstpem aluminiowych lameli eliminuje osadzanie zanieczyszcze, dlatego urzdzenie nie wymaga stosowania filtrw powietrza.

4www.swegon.pl Swegon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wczeniejszego uprzedzenia.

PARAGON/PARAGON WALL

Rysunek 1. PARAGON - tryb chodzenia

1 = powietrze pierwotne 2 = indukowane powietrze z pomieszczenia3 = powietrze pierwotne zmieszane ze schodzonym powietrzem z pomies