3
8m 8m 8m 8m 0.03 0.03 0.02 0.02 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.03 0.03 POIKKILEIKKAUS B -B 1:200 Tsv +0.00 Mittalinja 5.70 3.07 3.07 3.50 2.50 3.65 3.50 2.85 2.00 1.80 2.30 Odotustila Odotustila Odotustila Odotustila Raitiotie Pp Pp Jk Jk 40.35 +0.16 Katualueen raja +0.16 Katualueen raja 3.00 Pysäkki- 3.00 Pysäkki- 0.20 Ajokaista Ajokaista syvennys 0.20 syvennys 0.025 0.025 0.03 0.03 POIKKILEIKKAUS A - A 1:200 +0.03 +0.03 Katualueen raja Katualueen raja 1.80 2.00 3.00 3.70 7.10 3.90 3.00 2.00 Ajokaista Erotus Raitiotie Jk Pp Jk 30.00 Ajokaista Erotus- 1.80 kaista kaista 3.70 0.20 0.20 Mittalinja Pp Tsv +0.00 0.60 Reuna- alue 0.70 Reuna- alue 24 1 25 9 22 8 29 1 27 1 25 7 28 3 26 7 26 1 25 4 28 4 27 0 28 4 29 3 30 3 31 4 31 1 30 7 31 0 30 5 28 7 32 1 9 6 29 6 31 9 28 8 27 1 28 8 8 28 26 7 31 6 28 6 29 0 34 5 34 8 32 0 28 2 27 5 27 8 29 4 29 8 29 7 28 7 28 6 28 7 28 5 29 0 28 2 28 0 28 5 30 4 28 8 31 3 29 0 30 3 28 7 31 7 28 7 28 2 27 4 28 1 31 1 28 2 27 0 28 0 27 4 27 2 28 9 28 0 28 9 27 0 27 3 31 4 27 0 32 6 26 8 30 3 25 7 27 2 28 3 25 9 27 5 26 4 27 4 30 0 27 7 29 8 28 7 28 9 26 7 31 1 35 7 31 2 30 9 32 4 29 1 28 5 31 0 31 9 30 1 34 2 26 1 26 8 27 6 28 1 28 7 29 0 29 0 28 9 28 8 28 4 27 5 27 0 27 7 30 7 32 6 33 2 33 3 33 8 33 5 29 0 39 1 39 1 30 5 28 8 27 3 28 9 1 26 5 Ras Ras 30 30 28 27 32 42 36 3 1 1 2 2 4 2 11 1 1 8a 9 13 35 36 10-20 9 4 21 10-20 19 17 8 3 15 Pp.tie ma kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt rs rs kt kt kt rs kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt rs kt kt kt kt kt kt kt kt ar ar ar ar al al al ar ar ar ar ar ar ar ar ar Paikoitustalo Paikoitustalo kt kt sp var var II liiker IV IV V IV V V V IV IV IV IV IV IV IV IV 1022067918 II Kirjasto zmo Nuorisokerhotalo var var II IV sairaala 24 1 25 9 22 8 29 1 27 1 25 7 28 3 26 7 26 1 25 4 28 4 27 0 28 4 29 3 30 3 31 4 31 1 30 7 31 0 30 5 28 7 32 1 9 6 29 6 31 9 28 8 27 1 28 8 8 28 26 7 31 6 28 6 29 0 34 5 34 8 32 0 28 2 27 5 27 8 29 4 29 8 29 7 28 7 28 6 28 7 28 5 29 0 28 2 28 0 28 5 30 4 28 8 31 3 29 0 30 3 28 7 31 7 28 7 28 2 27 4 28 1 31 1 28 2 27 0 28 0 27 4 27 2 28 9 28 0 28 9 27 0 27 3 31 4 27 0 32 6 26 8 30 3 25 7 27 2 28 3 25 9 27 5 26 4 27 4 30 0 27 7 29 8 28 7 28 9 26 7 31 1 35 7 31 2 30 9 32 4 29 1 28 5 31 0 31 9 30 1 34 2 26 1 26 8 27 6 28 1 28 7 29 0 29 0 28 9 28 8 28 4 27 5 27 0 27 7 30 7 32 6 33 2 33 3 33 8 33 5 29 0 39 1 39 1 30 5 28 8 27 3 28 9 1 26 5 kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt rs rs kt kt kt rs kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt rs kt kt kt kt kt kt kt kt 36 3 1 1 2 2 4 2 11 1 1 8a 9 13 35 36 10-20 9 4 21 10-20 19 17 8 3 15 ar ar ar ar al al al ar ar ar ar ar ar ar ar ar Paikoitustalo Paikoitustalo Ras Ras 150 5219 5223 5221 5222 5172 5173 Pp.tie 28320 28320 28320 30 30 kt kt 28 27 32 Suonotk 42 sp var var II liiker IV IV V IV V V V IV IV IV IV IV IV IV IV 1022067918 II Kirjasto zmo Nuorisokerhotalo ma var var II IV sairaala LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR Reuna-alue 0.60 Jalkakäytävä 1.80 Erotusraita 0.20 Pyörätie 2.00 Erotuskaista 3.00 Ajokaista 3.70 Raitiotie 7.10 Ajokaista 3.90 Erotuskaista 3.00 Pyörätie 2.00 Erotusraita 0.20 Jalkakäytävä 1.80 Reuna-alue 0.70 Erotusraita 0.20 Pyörätie 2.00 Odotustila 2.85 Pysäkkisyvennys 3.00 Ajokaista 3.50 Odotustila 3.07 Raitiotie 5.70 Odotustila 3.07 Ajokaista 3.50 Pysäkkisyvennys 3.00 Odotustila 4.00 Pyörätie 2.50 Jalkakäytävä 2.30 Jalkakäytävä 1.80 Erotusraita 0.20 3802 401 405 406 122 29 123 16 17 13 15 25 1415 10 9 6 26 2 27 1 3 28 20 132 21 8 7 4 11 36 22 37 12 5 6 7 8 11 12 3 9 10 21 20 13 25 4 8 16 7 15 14 1314 13 405 4 5 9 15 11 12 16 17 2 3 14 12 11 376 1446 1445 172 5 27 28 31 6 29 30 11 8 6 47 4 151 152 33 8 9 1 34 7 7 10 26 14 30 16 49 50 15 12 13 X X Pys Pys Pys Pys Pakilantie Pirjontie Suursuonlaita Tammiontie Pakilantie Suonotkonkuja Metsäpurontie Maunulanpuisto Pakilantie 10 2 3 10 2 31 4 4 7 2 5 2 1 2 2 3 1 1 5 28316 28216 28320 212 28323 28211 28209 AKS 28226 AKS AK VP KL YY 28238 AK 28321 AK 28321 AK AK AK Ys P +27.7 +28.6 +29.0 +29.1 +28.7 +28.5 +28.0 +27.3 +27.0 +28.9 +28.5 +28.4 +28.4 +28.2 +27.7 +27.8 +27.7 +29.0 +27.7 +27.8 +26.7 +27.8 Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. Nyk. +27.6 +27.7 +28.2 +28.3 +27.1 +27.0 +28.5 Nyk. +28.5 +28.3 Nyk. +27.9 Nyk. +28.4 Nyk. +28.6 Nyk. +28.6 Nyk. +29.0 Nyk. +28.5 +27.1 +27.1 +27.0 +27.0 Nyk. Nyk. Nyk. +25.8 +25.8 +26.6 Nyk. +25.7 Pakilantie Pirjontie Suursuonlaita Tammiontie Pakilantie Suonotkonkuja Metsäpurontie Maunulanpuisto Pakilantie Pyöräpysäköinti Pyöräpysäköinti Pyöräpysäköinti Aukion nykyinen Pyöräpysäköinti kiveys ja Nyk. kasvillisuus säilyvä taideteos Reuna-alue 0.60 Jalkakäytävä 1.80 Erotusraita 0.20 Pyörätie 2.00 Erotuskaista 3.00 Ajokaista 3.70 Raitiotie 7.10 Ajokaista 3.90 Erotuskaista 3.00 Pyörätie 2.00 Erotusraita 0.20 Jalkakäytävä 1.80 Reuna-alue 0.70 Erotusraita 0.20 Pyörätie 2.00 Odotustila 2.85 Pysäkkisyvennys 3.00 Ajokaista 3.50 Odotustila 3.07 Raitiotie 5.70 Odotustila 3.07 Ajokaista 3.50 Pysäkkisyvennys 3.00 Odotustila 4.00 Pyörätie 2.50 Jalkakäytävä 2.30 Jalkakäytävä 1.80 Erotusraita 0.20 A A B B 1:10 000 Paanu t i e Met säpuro e S u o no t k ont i e n t i Pikkup polku Metsäpuron- Suursu o n l ai t a S u u r s u o n t i e Pirjontie Pa ki l an t i e M au nu l a n m ä k i S u e ll o k ri o p a n a S u o n o t - k o n k j Maunula LR Pys Pys PIIRUSTUSMERKINNÄT PIIRUSTUSMERKINNÄT PAKILANTIE 30927/1 TARK. HYV. MK LIITTYY NRO KHS KAUP.OSA, OSA-ALUE KORVAA KORVATTU ASEMAKAAVA LIIKENNES. HYV. TARK. LAAT. TASOKOORDINAATISTO: KORKEUSJÄRJESTELMÄ: KYLK PROJ. K a u p u n k i y m p ä r i s t ö n t o i i m aa l www. he l f i . s ä h k öp o s t : e t u ni mi s u k u n i mi @h e l . f i i : He l s i n k i Raide-Jokerin projektitoimisto Valimotie 1, 00380 Helsinki [email protected] 1:500 28. Oulunkylä, Maunula, Pirkkola välillä Pirjontie - Metsäpurontie 12420, 11326 6626-1, 6627-1 Katusuunnitelma ETRS-GK25 N2000 25.2.2019 25.2.2019 25.2.2019 25.2.2019 25.2.2019 25.2.2019 1:200 R. Putkonen I. Rantanen V. Reihe T. Väisänen P. Pekkala J-E. Berg / H. Siltanen 50m 40 30 20 10 0 +8.2 +8.2 Nyk. Istutettava lehtipuu Reunatuki, luonnonkivi, Kadun likimääräinen korkeusasema Valaisinpylväs Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä luonnonkivi, punainen Liikennevalo-ohjattu liittymä juuristoritilä Säilytettävä lehtipuu, Madallettu/luiskattu reunatuki, Asfaltti (ajorata/jk+pp-tie) Betonikiveys, musta 2:n kiven valkoinen betonikiviraita 3:n kiven harmaa noppakiviraita Betonikiveys, valkoinen Noppakiveys, harmaa Noppakiveys, sekavärinen Lehtipensas, matala Nurmetus Pysäkkikatos Pyöräteline Nupukiveys, sekaväri Raidesähköpylväs Kadun nykyinen korkeusasema Poistettava havupuu/lehtipuu Kenttäkiveys Nupukiveys, harmaa Betonilaatta/kiveys, vaalean harmaa 3:n kiven harmaa nupukiviraita Raitiotiealue, kova pinta/nurmi Raitiotien ylityspaikka, betoni/asfaltti 2:n kiven harmaa noppakiviraita 3:n kiven harmaa noppakiviraita Kaide Nyk. säilyvä kiveys Nykyinen metsä Havupensas, matala runkosuoja, juuristoritilä Istutettava lehtipuu, punainen/harmaa Nupukiveys, musta Reunatuki, upotettu, luonnonkivi, harmaa

Suonotkonpuisto - Raide-Jokeri · 2019. 6. 11. · Katualueen raja Katualueen raja 2.00 3.00 4.00 8.70 4.00 2.50 3.80 Ajokaista Ajokaista Raitiotie Jk Pp Pp Jk 30.00 Erotus_ kaista

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8m8m8m8m

  0.03 0.030.020.02 0.025 0.0250.0250.0250.0250.025 0.030.03

  POIKKILEIKKAUS B -B

  1:200

  Tsv +0.00

  Mitta

  linja

  5.703.07 3.07 3.50 2.503.653.502.852.001.80 2.30

  Odotustila Odotustila OdotustilaOdotustila Raitiotie PpPp JkJk

  40.35

  +0.16

  Kat

  ualuee

  n ra

  ja

  +0.16

  Kat

  ualuee

  n ra

  ja

  3.00

  Pysäkki-

  3.00

  Pysäkki-

  0.20

  Ajokaista Ajokaistasyvennys

  0.20

  syvennys

  0.025 0.0250.030.03

  POIKKILEIKKAUS A - A

  1:200

  +0.03 +0.03

  Kat

  ualuee

  n ra

  ja

  Kat

  ualuee

  n ra

  ja

  1.80 2.00 3.00 3.70 7.10 3.90 3.00 2.00

  Ajokaista ErotusRaitiotie JkPpJk

  30.00

  AjokaistaErotus-

  1.80

  kaista kaista

  3.70

  0.20 0.20

  Mitta

  linja

  Pp

  Tsv +0.00

  0.60

  Reuna-alue

  0.70

  Reuna-alue

  241

  259

  228 29

  1

  271

  257 28

  3

  267

  261

  254

  284

  270

  28429

  3

  303

  314

  311

  307

  310

  305

  287

  321

  296

  296

  319

  288

  271

  288

  828 26

  731

  6

  286

  290

  345

  34832

  0

  282

  275

  278

  294

  298

  297

  287

  286

  287

  285

  290

  282

  280

  285

  304

  288

  313

  290

  303

  287

  317

  287

  282

  274

  281

  311

  282

  270

  280

  274

  272

  289

  280

  289

  270

  273

  314

  270

  326

  268

  303

  257

  272

  283

  259

  275

  264

  274

  300

  277

  298

  287

  289

  267

  311

  357

  312

  309

  324

  291

  285

  310

  319

  301

  34

  342

  261

  268

  276

  281

  287

  290

  290

  289

  288

  284

  275

  270

  277

  307

  326

  332

  333

  338

  335

  290

  391

  391

  305

  288

  273

  289

  1

  265

  Ras

  Ras

  30

  30

  2827

  32

  422-

  6-56

  36

  3

  1

  1

  2

  2

  4

  2

  11

  1

  1

  8a

  9

  13

  35

  36

  10-20

  9

  4

  21

  10-20

  19 17

  8

  3

  15

  Pp.tie

  ma

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  rs

  rs

  kt kt

  kt

  rs

  kt

  kt

  ktkt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  rs

  kt

  kt

  kt

  kt

  ktkt

  kt

  kt

  ar

  ar

  ar

  ar al

  al

  al

  ar

  ar

  ararar

  ar

  ar

  ar

  ar

  Paikoitustalo

  Paikoitustalo

  kt

  kt

  sp

  var

  var

  IIliike

  r

  IV

  IV

  V

  IV V

  V

  V

  IVIVIVIV

  IV

  IV

  IV

  IV

  1022

  0679

  18

  IIKirja

  sto

  zmo

  Nuorisok

  erho

  talo

  var

  var

  II

  IVsairaa

  la

  241

  259

  228 29

  1

  271

  257 28

  3

  267

  261

  254

  284

  270

  28429

  3

  303

  314

  311

  307

  310

  305

  287

  321

  296

  296

  319

  288

  271

  288

  828 26

  731

  6

  286

  290

  345

  34832

  0

  282

  275

  278

  294

  298

  297

  287

  286

  287

  285

  290

  282

  280

  285

  304

  288

  313

  290

  303

  287

  317

  287

  282

  274

  281

  311

  282

  270

  280

  274

  272

  289

  280

  289

  270

  273

  314

  270

  326

  268

  303

  257

  272

  283

  259

  275

  264

  274

  300

  277

  298

  287

  289

  267

  311

  357

  312

  309

  324

  291

  285

  310

  319

  301

  34

  342

  261

  268

  276

  281

  287

  290

  290

  289

  288

  284

  275

  270

  277

  307

  326

  332

  333

  338

  335

  290

  391

  391

  305

  288

  273

  289

  1

  265

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  rs

  rs

  kt kt

  kt

  rs

  kt

  kt

  ktkt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  rs

  kt

  kt

  kt

  kt

  ktkt

  kt

  kt

  36

  3

  1

  1

  2

  2

  4

  2

  11

  1

  1

  8a

  9

  13

  35

  36

  10-20

  9

  4

  21

  10-20

  19 17

  8

  3

  15

  ar

  ar

  ar

  ar al

  al

  al

  ar

  ar

  ararar

  ar

  ar

  ar

  ar

  Paikoitustalo

  Paikoitustalo

  Ras

  Ras

  150

  5219

  5223

  5221

  5222

  5172

  5173

  Pp.tie

  2832

  0

  2832

  0

  2832

  0

  30

  30

  kt

  kt

  2827

  32

  Suon

  otko

  npuisto

  422-

  6-56

  sp

  var

  var

  IIliike

  r

  IV

  IV

  V

  IV V

  V

  V

  IVIVIVIV

  IV

  IV

  IV

  IV

  1022

  0679

  18

  IIKirja

  sto

  zmo

  Nuorisok

  erho

  talo

  ma

  var

  var

  II

  IVsairaa

  la

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LRLR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  Reuna-alue 0.60

  Jalkakäytävä 1.80

  Erotusraita 0.20

  Pyörätie 2.00

  Erotuskaista 3.00

  Ajokaista 3.70

  Raitiotie 7.10

  Ajokaista 3.90

  Erotuskaista 3.00

  Pyörätie 2.00

  Erotusraita 0.20

  Jalkakäytävä 1.80

  Reuna-alue 0.70

  Erotusraita 0

  .20

  Pyörätie 2.00

  Odotustila 2.8

  5

  Pysäkkisyvenn

  ys 3.00

  Ajokaista 3.50

  Odotustila 3.0

  7

  Raitiotie 5.70

  Odotustila 3.0

  7

  Ajokaista 3.50

  Pysäkkisyvenn

  ys 3.00

  Odotustila 4.0

  0

  Pyörätie 2.50

  Jalkakäytävä

  2.30

  Jalkakäytävä

  1.80

  Erotusraita 0

  .20

  3802

  401

  405

  406

  122

  29

  123

  16

  17

  13

  15

  25

  1415

  10

  96

  26

  2

  27

  1

  3

  28

  20

  132

  21

  8

  7

  4

  11

  36

  22

  37

  12

  5

  67

  8

  11

  12

  3

  9

  10

  2120

  13

  25

  4

  8

  16

  7

  15

  14

  1314 13

  4054

  5

  915

  11

  12

  1617

  2

  3

  14

  12

  11

  376

  1446

  1445

  172

  5

  2728

  31

  62930

  11

  8

  46

  47

  4

  151

  152

  33 8

  9

  1

  34

  7

  7

  10

  26

  14

  3016

  4950

  15 1213

  X

  X

  Pys

  Pys

  PysPys

  Pakilantie

  Pirjon

  tie

  Suur

  suon

  laita

  Tammiont

  ie

  Pakilantie

  Suon

  otko

  nkuja

  Metsäpurontie

  Maunulanpuisto

  Pakilantie

  10

  2

  3

  10

  28

  31

  4

  4

  7

  2

  5

  2

  1

  2

  2

  3

  1

  1

  5

  28316

  28216

  2832

  0

  28212

  2832

  3

  28211

  2820

  9AK

  S

  2822

  6AK

  S

  AK

  VP

  KL

  YY

  2823

  8AK

  2832

  1AK2832

  1AK

  AKAKYs

  P +27.7+28.6 +29.0 +29.1 +28.7 +28.5

  +28.0

  +27.3

  +27.0

  +28.9

  +28.5

  +28.4

  +28.4

  +28.2

  +27.7

  +27.8

  +27.7 +29.0

  +27.7

  +27.8

  +26.7

  +27.8

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.Nyk.Nyk.Nyk.

  Nyk.Nyk.

  Nyk.

  +27.6

  +27.7

  +28.2

  +28.3

  +27.1

  +27.0

  +28.5

  Nyk.

  +28.5

  +28.3

  Nyk.+27.9

  Nyk.

  +28.4

  Nyk.

  +28.6

  Nyk.

  +28.6

  Nyk.

  +29.0

  Nyk.

  +28.5

  +27.1

  +27.1

  +27.0

  +27.0

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  +25.8

  +25.8

  +26.6

  Nyk.

  +25.7

  Pakilantie

  Pirjon

  tie

  Suur

  suon

  laita

  Tammiont

  ie

  Pakilantie

  Suon

  otko

  nkuja

  Metsäpurontie

  Maunulanpuisto

  Pakilantie

  Pyöräpysäköinti

  Pyöräpysäköinti

  Pyöräpysäköinti

  Aukion nykyinenPyöräpysäköinti

  kiveys ja

  Nyk. kasvillisuus

  säilyvä taideteos

  Reuna-alue 0.60

  Jalkakäytävä 1.80

  Erotusraita 0.20

  Pyörätie 2.00

  Erotuskaista 3.00

  Ajokaista 3.70

  Raitiotie 7.10

  Ajokaista 3.90

  Erotuskaista 3.00

  Pyörätie 2.00

  Erotusraita 0.20

  Jalkakäytävä 1.80

  Reuna-alue 0.70

  Erotusraita 0

  .20

  Pyörätie 2.00

  Odotustila 2.8

  5

  Pysäkkisyvenn

  ys 3.00

  Ajokaista 3.50

  Odotustila 3.0

  7

  Raitiotie 5.70

  Odotustila 3.0

  7

  Ajokaista 3.50

  Pysäkkisyvenn

  ys 3.00

  Odotustila 4.0

  0

  Pyörätie 2.50

  Jalkakäytävä

  2.30

  Jalkakäytävä

  1.80

  Erotusraita 0

  .20

  A

  A

  B

  B

  1:10 000

  Paanuti e

  M etsä

  puro

  e

  Suon

  otko

  ntie

  nti

  Pikku

  p

  polkuMetsäpuron-

  Suursuonlaita Suursuonti e

  Pirjontie

  Pakilantie

  M au n

  u l anm

  äki

  Su

  ello

  k

  ri

  o p

  a

  n a

  Suonot-konkj

  Maunula

  LR

  PysPys

  PIIRUSTUSMERKINNÄTPIIRUSTUSMERKINNÄT

  PAKILANTIE

  30927/1

  TARK.

  HYV.

  MK LIITTYY NRO KHS

  KAUP.OSA, OSA-ALUE

  KORVAA

  KORVATTU

  ASEMAKAAVA

  LIIKENNES.

  HYV.

  TARK.

  LAAT.

  TASOKOORDINAATISTO:

  KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

  KYLK

  PROJ.

  Kaupunk iympär is tön to i im a al www.hel f i.sähköpost : etunimi [email protected] :Helsinki

  Raide-Jokerin projektitoimistoValimotie 1, 00380 Helsinki

  [email protected]

  1:500

  28. Oulunkylä, Maunula, Pirkkola

  välillä Pirjontie - Metsäpurontie

  12420, 11326

  6626-1, 6627-1

  Katusuunnitelma

  ETRS-GK25

  N2000

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.20191:200 R. PutkonenI. Rantanen

  V. Reihe

  T. Väisänen

  P. Pekkala

  J-E. Berg / H. Siltanen

  50m403020100

  +8.2

  +8.2

  Nyk.

  Istutettava lehtipuu Reunatuki, luonnonkivi,

  Kadun likimääräinen korkeusasema

  Valaisinpylväs

  Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä

  luonnonkivi, punainen

  Liikennevalo-ohjattu liittymä

  juuristoritiläSäilytettävä lehtipuu,

  Madallettu/luiskattu reunatuki,

  Asfaltti (ajorata/jk+pp-tie)

  Betonikiveys, musta2:n kiven valkoinen betonikiviraita3:n kiven harmaa noppakiviraita

  Betonikiveys, valkoinen

  Noppakiveys, harmaa

  Noppakiveys, sekavärinen

  Lehtipensas, matala

  Nurmetus

  Pysäkkikatos

  Pyöräteline

  Nupukiveys, sekaväri

  Raidesähköpylväs

  Kadun nykyinen korkeusasema

  Poistettava havupuu/lehtipuu

  Kenttäkiveys

  Nupukiveys, harmaa

  Betonilaatta/kiveys, vaalean harmaa3:n kiven harmaa nupukiviraita

  Raitiotiealue, kova pinta/nurmi

  Raitiotien ylityspaikka, betoni/asfaltti

  2:n kiven harmaa noppakiviraita

  3:n kiven harmaa noppakiviraita

  Kaide

  Nyk. säilyvä kiveys

  Nykyinen metsä

  Havupensas, matala

  runkosuoja, juuristoritiläIstutettava lehtipuu,

  punainen/harmaa

  Nupukiveys, musta

  Reunatuki, upotettu, luonnonkivi,harmaa

 • 0.025 0.0250.030.03 0.025

  POIKKILEIKKAUS A - A

  1:200

  +0.01 -0.01

  Kat

  ualuee

  n ra

  ja

  Kat

  ualuee

  n ra

  ja

  2.00 3.00 4.008.70

  4.00 2.50 3.80

  Ajokaista AjokaistaRaitiotie

  JkPpPpJk

  30.00

  Erotus_kaista

  1.800.20

  Tsv +0.00

  452

  451

  453

  0

  450

  28L6

  Ras

  18

  16

  2

  27 0

  26,7

  25 6

  28 8

  29 1

  26 9

  26 9

  23,6

  26 6

  27 5

  29 2

  25 0

  24 4

  23 7

  23 6

  22 9

  24 9

  25 7

  21 8

  23 8

  22 3

  21 8

  27 1

  27 4

  28 726 7 28 3

  31 6

  26 4

  28 4

  25 9

  24 1

  21 4

  25 3

  23 6

  21 1

  23 0

  29 0

  23 0

  26 7

  24 523 3

  23 5

  23 5

  27 3

  23 0

  32 0

  28 2

  23 5

  27 5

  26 927 8

  26 9

  29 4

  29 8

  24 6

  26 8

  28 5

  26 5

  29 3

  23 2

  30 4

  26 5

  0

  22 0

  25 7

  21 5

  26 8

  21 7

  25 8

  21 6

  24 9

  21 2

  28 0

  26 3

  29 3 228

  26 2

  28 4

  27 4

  27 5

  25 2

  27 0

  23 3

  31 5

  27 4

  27 2

  23 2

  28 0

  27 6270

  27 3

  23 0

  27 0

  26 6

  32 6

  23 0

  26 8

  26 8

  30 3

  22 9

  27 4

  29 4

  27 2

  26 7

  27 5

  27 4

  27 6

  30 1

  27 7

  29 8

  29 4

  28 6

  30 2

  23 7

  26 8

  4

  26 6

  25 0

  26 0

  23 7

  29 322 1

  30 5

  22 028 9 2

  2 8

  26 3

  23 7

  26 7

  23,4

  28,8

  26,9

  26 927 1

  29 2

  422-5-

  2

  422-6-

  56

  30

  30

  25

  25

  28

  28

  28

  28

  2

  2a

  8

  1

  1

  2

  2

  9

  35

  1

  2

  6

  3

  2

  4

  4

  3

  5

  7

  9

  1

  11

  9

  7

  5

  3

  1

  6

  4

  4

  6

  k

  k

  kt

  rs

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  ktkt

  kt

  ktkt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  rs

  rs

  rs

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt kt

  kt

  kt

  kt

  II

  II

  IIII

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  II

  V

  V

  IV

  II

  II

  ar

  ar

  ar

  arar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  al

  ar

  arar

  ar

  var

  var

  tr

  vjvj

  tr

  vj vj

  vj

  vj

  at

  vj

  vj

  vj

  tr

  1019042

  46R

  452

  451

  453

  0

  450

  5107

  5125

  5218

  5215

  5219

  5223

  5220

  5216

  5217

  28L6

  Ras

  18

  16

  2

  192

  147

  148

  27 0

  26,7

  25 6

  28 8

  29 1

  26 9

  26 9

  23,6

  26 6

  27 5

  29 2

  25 0

  24 4

  23 7

  23 6

  22 9

  24 9

  25 7

  21 8

  23 8

  22 3

  21 8

  27 1

  27 4

  28 726 7 28 3

  31 6

  26 4

  28 4

  25 9

  24 1

  21 4

  25 3

  23 6

  21 1

  23 0

  29 0

  23 0

  26 7

  24 523 3

  23 5

  23 5

  27 3

  23 0

  32 0

  28 2

  23 5

  27 5

  26 927 8

  26 9

  29 4

  29 8

  24 6

  26 8

  28 5

  26 5

  29 3

  23 2

  30 4

  26 5

  0

  22 0

  25 7

  21 5

  26 8

  21 7

  25 8

  21 6

  24 9

  21 2

  28 0

  26 3

  29 3 228

  26 2

  28 4

  27 4

  27 5

  25 2

  27 0

  23 3

  31 5

  27 4

  27 2

  23 2

  28 0

  27 6270

  27 3

  23 0

  27 0

  26 6

  32 6

  23 0

  26 8

  26 8

  30 3

  22 9

  27 4

  29 4

  27 2

  26 7

  27 5

  27 4

  27 6

  30 1

  27 7

  29 8

  29 4

  28 6

  30 2

  23 7

  26 8

  4

  26 6

  25 0

  26 0

  23 7

  29 322 1

  30 5

  22 028 9 2

  2 8

  26 3

  23 7

  26 7

  23,4

  28,8

  26,9

  2

  2a

  8

  1

  1

  2

  2

  9

  35

  1

  2

  6

  3

  2

  4

  4

  3

  5

  7

  9

  1

  11

  9

  7

  5

  3

  1

  6

  4

  4

  6

  k

  k

  26 927 1

  29 2

  kt

  rs

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  ktkt

  kt

  ktkt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  rs

  rs

  rs

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  kt

  422-5-

  2

  422-6-

  56

  30

  30

  25

  25

  kt kt

  kt

  kt

  kt

  28

  28

  28

  28

  Suonot

  konpuis

  to

  II

  II

  IIII

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  IV

  II

  V

  V

  IV

  II

  II

  ar

  ar

  ar

  arar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  ar

  al

  ar

  arar

  ar

  var

  var

  tr

  vjvj

  tr

  vj vj

  vj

  vj

  at

  vj

  vj

  vj

  tr

  1019042

  46R

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  Jalkakäytävä 1.80Erotusraita 0.20Pyörätie 2.00Erotuskaista 3.00Ajokaista 4.00

  Ajokaista 4.00

  Raitiotie 8.70

  Pyörätie 2.50Jalkakäytävä 3.80

  Aita

  Aita

  Aita

  AitaTukimuuri

  Portaat

  1405

  3802

  102

  103

  406 407

  452

  2

  16

  17

  18

  19

  26

  204203

  21

  45320

  202

  201

  200

  260

  199

  198

  197

  196195 1

  94

  193

  192

  924

  19

  8

  450

  22

  10

  17

  8

  23

  4

  21

  524

  7

  6

  6

  5

  7

  208

  4

  451

  3

  25

  12

  1296

  6

  2

  9

  304

  7 810

  9

  16

  18

  122

  29

  123

  16

  17

  121

  124

  1252

  3

  10

  11

  13

  9

  910

  28

  2827

  10

  14

  12

  27

  12

  13

  11

  65

  18

  12

  13

  7

  11

  1112

  411

  1525

  1415

  26

  2

  27

  1

  28

  20

  132

  21

  22

  14

  1314

  13

  405

  4

  5

  915

  11

  12

  16

  172 3

  14

  16

  X

  Pys

  Pys

  Pakilantie

  Paa

  nutie

  Pirttipo

  lku

  Tuusulanväylä

  Suursuontie

  Met

  säpu

  ront

  ie

  Suonotk

  onkuja

  10

  3

  4

  2

  9

  3

  8

  2

  2

  2

  8

  5

  3

  1

  1

  7

  5

  1

  28241282

  40

  28321

  28322

  28211

  KL

  28238

  AK

  28321AK

  28321AK

  AK

  LT

  EV

  AR-1/s

  AR-1/s

  AO

  VP

  AK283

  16

  +27.0

  +28.0

  +27.3

  +27.0

  +26.7

  +27.2

  +26.2

  +24.6+22.3

  +27.2

  +22.0

  +27.7

  +27.8

  +26.7

  +26.7+27.0 +27.2 +26.5 +26.5

  +25.2

  +24.1 +22.3+24.0

  +23.7

  +21.4

  +27.7

  +26.7

  +27.8

  +26.9

  +26.9

  Nyk.

  +25.7

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk. Nyk.

  Nyk.

  Nyk. Nyk.

  Nyk.Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  +27.6+27.7

  +22.5

  24.3

  +25.6

  +23.5

  +23.2

  +23.5

  +25.3+27.3

  +23.7+24.6

  +27.4

  +28.0

  +29.0

  +22.0

  Nyk.

  +21.6

  +21.4

  Nyk.

  Nyk.

  +21.9

  Nyk.

  Nyk.

  +22.8

  +20.8

  Nyk.

  +26.9

  +26.9

  +26.6

  +26.7

  +26.9

  +26.9

  +26.8

  +26.4

  +26.3

  +27.1

  +27.0

  +26.5

  Nyk.

  +26.7

  Nyk.

  +25.8

  Nyk.

  +28.3

  Nyk. +27.9

  Nyk.

  +27.0

  Nyk.

  Pakilantie

  Paa

  nutie

  Pirttipo

  lku

  Tuusulanväylä

  Suursuontie

  Met

  säpu

  ront

  ie

  Suonotk

  onkuja

  Sähkönsyöttöasema

  Jalkakäytävä 1.80Erotusraita 0.20Pyörätie 2.00Erotuskaista 3.00Ajokaista 4.00

  Ajokaista 4.00

  Raitiotie 8.70

  Pyörätie 2.50Jalkakäytävä 3.80

  A

  A

  1:10 000

  Haavi

  kkop

  Paanuti e

  Suon

  otko

  n tie Suursu

  onti e

  Pakilantie

  Suur

  suon

  raitti

  MetsäläLie

  si p

  olku

  Su

  ello

  k

  ri

  o p

  a

  n a

  Suonot-konkj

  LR

  PysPys

  PIIRUSTUSMERKINNÄTPIIRUSTUSMERKINNÄT

  PAKILANTIE

  30927/2

  TARK.

  HYV.

  MK LIITTYY NRO KHS

  KAUP.OSA, OSA-ALUE

  KORVAA

  KORVATTU

  ASEMAKAAVA

  LIIKENNES.

  HYV.

  TARK.

  LAAT.

  TASOKOORDINAATISTO:

  KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

  KYLK

  PROJ.

  Kaupunk iympär is tön to i im a al www.hel f i.sähköpost : etunimi [email protected] :Helsinki

  Raide-Jokerin projektitoimistoValimotie 1, 00380 Helsinki

  [email protected]

  1:500

  28. Oulunkylä, Maunula

  välillä Metsäpurontie - Tuusulanväylä

  5722, 11326

  6627-1

  Katusuunnitelma

  ETRS-GK25

  N2000

  1:200 R. PutkonenI. Rantanen

  V. Reihe

  T. Väisänen

  P. Pekkala

  J-E. Berg / H. Siltanen25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  50m403020100

  +8.2

  +8.2

  Nyk.

  Istutettava lehtipuu

  Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä

  Nykyinen lehti-/ havupuu

  Asfaltti (ajorata/jk+pp-tie)

  Betonikiveys, musta2:n kiven valkoinen betonikiviraita3:n kiven harmaa noppakiviraita

  Noppakiveys, harmaa

  Betonikiveys, harmaa

  Kivituhka

  Kadun likimääräinen korkeusasema

  Liikennevalo-ohjattu liittymä

  Pysäkkikatos

  Nykyinen metsä

  Nurmetus

  Lehtipensas, matala

  Valaisinpylväs

  Raidesähköpylväs

  Kadun nykyinen korkeusasema

  Poistettava lehti-/havupuu

  Nykyinen, säilytettävä kiveys

  Tukimuuri

  Portaat

  Betonikiveys, valkoinen

  Betonilaatta/kiveys, vaalean harmaa3:n kiven harmaa nupukiviraita

  Reunatuki, luonnonkivi,

  Reunatuki, upotettu, luonnonkivi,

  luonnonkivi, punainen/harmaaMadallettu/luiskattu reunatuki,

  punainen/harmaa

  punainen/harmaa

  Raitiotiealue, kova pinta/nurmi

  2:n kiven harmaa noppakiviraita

  3:n kiven harmaa noppakiviraita

  Kaide

  Nupukiveys, sekaväri

  juuristoritiläSäilytettävä lehtipuu,

  Lehtipensas, korkea

  Nupukiveys, harmaa

  Raitiotien ylityspaikka, betoni/asfaltti

  Pyöräteline

  Suoja-aita

  Portaat

 • kaide

  kaide

  0.03 0.030.025 0.0250.025 0.025

  POIKKILEIKKAUS A - A1:200

  7.60 3.75 2.25 2.303.752.252.30

  24.20

  Ajokaista AjokaistaRaitiotie

  JkPpPpJk

  -0.06 -0.07

  Tsv +0.00

  28L6

  23 6

  23 5

  23 223 2

  23 8

  23 523 9

  28 0

  31 0

  31 330 6

  29 1 31 3

  23,6

  27 5

  31 9

  30 829 2

  25 0

  24 4

  23 7

  23 6

  22 8

  22 9

  23 6

  22 8

  24 9

  29 6

  25 7

  22 6

  21 8

  29 5

  31 5

  23 8

  22 3

  21 4

  21 8

  31 5 32 6

  28 7

  28 3

  30 6

  28 4

  27 2

  25 9

  24 1

  23 823 2

  29 0

  25 3

  23 0

  29 0

  23 0

  26 7

  24 5

  31 2

  23 3

  23 5

  23 5

  23 6

  27 3

  23 0

  23 5

  26 9

  30 1

  26 9

  23 2

  22 0

  21 5

  23 5

  26 8

  21 721 621 2

  26 3

  22 8

  26 2

  32 5

  25 2

  30 6

  23 3

  23 2

  23 5

  27 6

  23 0

  23 0

  22 9

  22 9

  21 1

  25 4

  25 0

  23 7

  22 1

  22 0

  22 8

  23 7

  23,4

  435

  035

  932

  931

  931

  535

  331

  934

  632

  929

  333

  435

  34

  131

  03426 9 27 1

  29 7

  29 8

  30 3

  29 9

  29 2

  422-5-2

  422-5-2

  895-2-13-Yl.tie

  25

  25

  30

  25 27

  28

  Käyttöoikeusrajoitus

  3

  1

  k

  ktkt

  kt

  kt

  II

  III

  III

  ar

  ar

  ar

  ar

  kt

  kt

  vj

  5107

  5125

  5217

  5224

  28L6

  192

  23 6

  23 5

  23 223 2

  23 8

  23 523 9

  28 0

  31 0

  31 330 6

  29 1 31 3

  23,6

  27 5

  31 9

  30 829 2

  25 0

  24 4

  23 7

  23 6

  22 8

  22 9

  23 6

  22 8

  24 9

  29 6

  25 7

  22 6

  21 8

  29 5

  31 5

  23 8

  22 3

  21 4

  21 8

  31 5 32 6

  28 7

  28 3

  30 6

  28 4

  27 2

  25 9

  24 1

  23 823 2

  29 0

  25 3

  23 0

  29 0

  23 0

  26 7

  24 5

  31 2

  23 3

  23 5

  23 5

  23 6

  27 3

  23 0

  23 5

  26 9

  30 1

  26 9

  23 2

  22 0

  21 5

  23 5

  26 8

  21 721 621 2

  26 3

  22 8

  26 2

  32 5

  25 2

  30 6

  23 3

  23 2

  23 5

  27 6

  23 0

  23 0

  22 9

  22 9

  21 1

  25 4

  25 0

  23 7

  22 1

  22 0

  22 8

  23 7

  23,4

  435

  035

  932

  931

  931

  535

  331

  934

  632

  929

  333

  435

  34

  131

  034

  k

  26 9 27 1

  29 7

  29 8

  30 3

  29 9

  29 2

  ktkt

  kt

  kt

  kt

  422-5-2

  422-5-2

  895-2-13-Yl.tie

  25

  25

  30

  25 27

  28

  Käyttöoikeusrajoitus

  3

  1

  II

  III

  III

  ar

  ar

  ar

  ar

  kt

  kt

  vj

  Kustaankartanon vanhustenkeskus

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LR

  LRLR

  LR

  LRJalkakäytävä 2.30Pyörätie 2.25Ajokaista 3.75Raitiotie 7.16Ajokaista 3.75Pyörätie 2.25Jalkakäytävä 2.30

  Aita

  Aita

  Aita

  Aita Tukimuuri

  Portaat

  406

  407

  409

  408

  4

  9

  190

  191

  240

  180

  354

  445

  355

  452

  2

  26

  204203

  21

  45320

  202201

  200

  260

  199

  198 197 196 195194

  193 192

  321

  286

  12

  9

  16

  18

  302

  6

  7

  8

  9

  10

  XXX XX

  XXX X

  X XX X

  XX

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  XX X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X X

  XX

  X

  X

  X

  XX

  Pys

  Pys

  Pakilantie

  Tuusulanväylä

  Ram

  ppi Tuusulanväylälle

  2

  8

  1

  1

  5

  28322

  EV

  AO

  LT

  28133AK

  28169YS

  VP+24.6+22.3

  +31.5

  +31.4

  +22.0

  +30.5

  +22.3

  +32.0

  +30.5

  Nyk.+25.7

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  +29.8

  +30.4

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.

  Nyk.Nyk.

  +22.5

  24.3

  +25.6

  +23.5

  +23.2

  +23.5 +25.3

  +27.3

  +27.4+28.0

  +31.9

  +32.0

  +31.4

  +31.4

  +29.8

  +29.0

  +22.0

  Nyk. +21.6

  +21.4Nyk.

  Nyk.

  +21.9

  Nyk.

  Nyk.

  +22.8

  +20.8

  Nyk.

  +26.9

  +26.9

  Pakilantie

  Tuusulanväylä

  Ram

  ppi Tuusulanväylälle

  Pyöräpys

  äköinti

  Sähkönsyöttöasema

  Jalkakäytävä 2.30Pyörätie 2.25Ajokaista 3.75Raitiotie 7.16Ajokaista 3.75Pyörätie 2.25Jalkakäytävä 2.30

  AA

  1:10 000

  Kustaan-kartanon

  Palv.-talo

  palvelu-talo

  Kivipadontie

  Maapad

  ont

  kujaPalst

  a-

  Pakilantie Käskynh

  altijant

  ie

  Suur

  suon

  raitti

  MetsäläLR

  PysPys

  PIIRUSTUSMERKINNÄTPIIRUSTUSMERKINNÄT

  PAKILANTIE

  30927/3

  TARK.

  HYV.

  MK LIITTYY NRO KHS

  KAUP.OSA, OSA-ALUE

  KORVAA

  KORVATTU

  ASEMAKAAVA

  LIIKENNES.

  HYV.

  TARK.

  LAAT.

  TASOKOORDINAATISTO:

  KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

  KYLK

  PROJ.

  Kaupunk iympär is tön to i im a al www.hel f i.sähköpost : etunimi [email protected] :Helsinki

  Raide-Jokerin projektitoimistoValimotie 1, 00380 Helsinki

  [email protected]

  1:500

  28. Oulunkylä. Maunula, Patola

  välillä Tuusulanväylä - kortteli 28169

  -

  6627-1, 6628

  Katusuunnitelma

  ETRS-GK25

  N2000

  1:200 R. PutkonenI. Rantanen

  V. Reihe

  T. Väisänen

  P. Pekkala

  J-E. Berg / H. Siltanen25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  25.2.2019

  50m403020100

  +8.2

  +8.2

  Nyk.

  Istutettava lehtipuu

  Kuivatus hoidetaan katukohtaisella hulevesiviemäröinnillä

  Nykyinen lehti-/ havupuu

  Asfaltti (ajorata/jk+pp-tie)

  Betonikiveys, harmaa

  Nurmetus

  Nupukiveys, sekavärinen

  Kadun likimääräinen korkeusasema

  Liikennevalo-ohjattu liittymä

  Reunatuki, luonnonkivi, punainen

  3:n kiven harmaa noppakiviraita

  luonnonkivi, punainen

  Madallettu/Luiskattu reunatuki,

  Valaisinpylväs

  Raidesähköpylväs

  Kadun nykyinen korkeusasema

  Nykyinen metsä

  Poistettava havupuu/lehtipuu

  Suoja-aita

  Kivituhka

  Ajojohde

  Raitiotiealue, kova pinta/nurmi

  Noppakiveys, harmaa

  Pysäkkikatos

  Tukimuuri

  Betonikiveys, musta2:n kiven valkoinen betonikiviraita3:n kiven harmaa noppakiviraita

  Kaide

  Nupukiveys, harmaa

  Lehtipensas, matala

  Lehtipensas, korkea

  2:n kiven harmaa noppakiviraita

  Portaat

  RJ_H08_KTT_Suunnitelma_30927-1-Pakilantie (ID 19449)RJ_H08_KTT_Suunnitelma_--30927_2_Pakilantie (ID 19145)RJ_H08_KTT_Suunnitelma_30927-3-Pakilantie (ID 19146)