Suport de Curs IFRS 2008

 • View
  129

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IFRS

Transcript

 • Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

  Prof.univ.dr. Rileanu Vasile

  - 2008 -

 • Suport de curs pentru examenul de acces la profesia de expert contabil i de contabil autorizat

  1

  Cuprins

  I. INTRODUCERE N STANDARDELE INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR. RAPORTARE FINANCIAR GENERAL.

  II. STRUCTURI CALITATIVE ALE SITUAIILOR FINANCIARE. RECUNOATERE, EVALUARE I CONTABILIZARE

  III. STRUCTURI DE GRUP. COMBINRI DE NTREPRINDERI IV. RAPORTAREA FINANCIAR SPECIFIC. PREZENTAREA

  INFORMAIILOR

 • Suport de curs pentru examenul de acces la profesia de expert contabil i de contabil autorizat

  2

  I. INTRODUCERE N STANDARDELE INTERNAIONALE DE RAPORTARE FINANCIAR. RAPORTARE FINANCIAR GENERAL.

  1. CADRUL GENERAL PENTRU NTOCMIREA I PREZENTAREA SITUAIILOR FINANCIARE

  Obiectivul situatiilor financiare

  Pozitia financiara Bilant Performana Cont de profit si pierdere

  Modificarea pozitiei financiare Situatii distincte

  Concepte de baz Contabilitatea de angajamente Pe 20 martie N, SC Speranta SA achizitioneaza 25 de calculatoare de la un furnizor.

  Datoria fata de furnizor este achitata pe 15 aprilie N. Calculatoarele sunt livrate unui client pe 7 mai N, urmand a incasa contravaloarea acestora de la client pe 13 iunie N. Cand trebuie societatea Speranta sa recunoasca venitul din vanzarea calculatoarelor?

  Principiul continuitatii activitatii O societate a achizitionat la data de 31 dec N un echipament specializat la valoarea de

  350.000.000 lei. Echipamentul nu va putea fi utilizat de intreprindere, deoarece a pierdut piata clientilor. Ca urmare, echipamentul trebuie vandut, insa pretul de piata este de 330.000.000 lei. se poate mentine in bilant valoarea contabila de intrare de 350.000.000 lei?

  Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare

  Caracteristicile calitative ale informatiei financiare

  Inteligibilitate Relevanta Credibilitate Comparabilitate

  Prag de semnificatie In timp

  (permanenta metodelor, in

  cadrul aceleasi entiti)

  In spatiu (uniformitatea metodelor, in entiti diferite)

  Reprezentarea fidela

  Prevalenta economicului

  asupra juridicului

  Neutralitatea Prudenta Integralitatea

 • Suport de curs pentru examenul de acces la profesia de expert contabil i de contabil autorizat

  3

  Relevana

  Evaluari ale Evaluari ale evenimentelor trecute evenimentelor viitoare

  Trecut Prezent Viitor

  Evaluari ale

  evenimentelor prezente

  Limite privind informatia relevanta si credibila - Oportunitate - Raport cost-beneficiu - Echilibru intre caracteristicile calitative

  Peter Drucker: "Cele mai multe decizii trebuie sa se bazeze pe cunostinte incomplete, fie deoarece informatia nu este disponibila, fie pentru ca ar costa prea mult n timp si bani pentru a o obtine".

  Utilizatorii de informatie contabila

  Identificati informatiile care prezinta interes pentru fiecare categorie de utilizatori in parte si dezvoltati-le :

  Utilizatorii de informatie contabila

  sunt interesati de :

  Investitorii

  performanta capitalului investit ; - corelatia risc beneficiu ; - cumpararea, vanzarea sau pastrarea actiunilor; - capacitatea de a plati dividende.

  Angajatii

  capacitatea de rambusare (pe termen lung) ; - plata dobanzilor si a imprumuturilor ; - nivelul creditelor.

  Creditorii financiari

  continuitatea activitatii ; - colaborare pe termen lung ; - dependenta de produsele intreprinderii ;

  Furnizorii si alti creditori comerciali

  stabilitatea si profitabilitatea intreprinderii ; - capacitatea de remunerare, pensii ; - oportunitati profesionale ;

 • Suport de curs pentru examenul de acces la profesia de expert contabil i de contabil autorizat

  4

  Clientii

  activitatea intreprinderii ; - alocarea resurselor ; - politica fiscala (taxe si impozite) ; - determinarea indicatorilor macroeconomici.

  Guvernul si institutiile sale luarea deciziilor si control ;

  Publicul

  capacitatea de rambursare (pe termen scurt) ; - legaturi comerciale ; - mentinerea sau nu a volumului vanzarilor ;

  Managerii

  impactul economic si social al intreprinderii ; - sfera activitatii ; - numar de angajati ; - prosperitatea intreprinderii.

  Concepte de mentinere a nivelului capitalului

  Exista doua concepte de mentinere a capitalului: mentinerea capitalului financiar si mentinerea capitalului fizic. Mentinerea capitalului financiar poate fi evaluata atat in unitati monetare nominale, cat si in unitati de putere constanta de cumparare.

  Aplicaie. Societatea Contex s-a constituit in anul N cu un capital social de 7000 u.m., adus ca aport sub forma de numerar. La inceputul exercitiului N, societatea cumpara marfuri in valoare de 5000 u.m. pe care le vinde la pretul de 9500 u.m. Care este rezultatul activitatii desfasurate in cursul anuluiN? Se cunosc: indicele general de crestere a preturilor 120% si indicele specific de crestere a preturilor 130%.

  Mentinerea capitalului in unitati monetare nominale:

  Mentinerea capitalului in unitati putere constanta de cumparare:

  Mentinerea capitalului fizic:

  Situatia in contul de profit si pierdere si in bilant se prezinta astfel: Contul de profit si pierdere Costuri istorice Moneda constanta Cost curent Vanzari Costul bunurilor vandute Rezultat Bilantul contabil Activ Lichiditati Capitaluri si datorii Capital social Rezerve Rezultat

 • Suport de curs pentru examenul de acces la profesia de expert contabil i de contabil autorizat

  5

  2. IAS 1 PREZENTAREA SITUAIILOR FINANCIARE

  Un set complet de situaii financiare include: (a) un bilan; (b) un cont de profit i pierdere; (c) o situaie a modificrilor n capitalurile proprii care s reflecte fie:

  (i) toate modificrile capitalurilor proprii, fie (ii) modificrile capitalurilor proprii, altele dect acelea provenind din tranzacii cu

  deintorii de capitaluri proprii care acioneaz n calita-tea lor de deintori de capitaluri proprii;

  (d) o situaie a fluxurilor de trezorerie; i (e) note cuprinznd un rezumat al politicilor contabile semnificative i alte note explicative.

  Distincia curent/termen lung O entitate va prezenta activele curente i imobilizate i datoriile curente i pe termen

  lung ca i clasificri separate n bilan, cu excepia cazului n care o prezentare bazat pe lichiditate ofer informaii care sunt credibile i mai relevante. Atunci cnd se aplic aceast excepie toate activele i datoriile trebuie prezentate pe larg, n ordinea lichiditii.

  Active curente Un activ va fi clasificat ca activ curent atunci cnd satisface oricare dintre urm-

  toarele condiii: (a) se ateapt s fle realizat sau este deinut cu intenia de a fi vndut sau consu-mat

  n cursul normal al ciclului de exploatare al entitii; (b) este deinut, n principal, n scopul tranzacionrii; (c) se ateapt a fi realizat n termen de dousprezece luni de la data bilanului; sau (d) reprezint numerar sau echivalente de numerar (dup cum sunt definite de IAS 7),

  cu excepia cazului n care este interzis modiflcarea sau utilizarea sa pentru a stinge o datorie pentru o perioad de eel pulin dousprezece luni de la data bilanului.

  Toate celelalte active vor fi clasificate ca active imobilizate.

  Datorii curente O datorie va fi clasificat ca datorie curent atunci cnd satisface oricare dintre

  urmtoarele criterii: (a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entitii; (b) este deinut n primul rnd spre a fi tranzacionat; (c) este exigibil n termen de dousprezece luni dup data bilanului; sau (d) entitatea nu are un drept necondiionat de a amna achitarea datoriei pentru eel pulin

  dousprezece luni dup data bilanului. Toate celelalte datorii vor fi clasificate ca datorii pe termen lung.

  Aplicaia 1. S se ntocmeasc bilanul contabil i contul de profit i pierdere la 31 decembrie N, n conformitate cu prevederile IAS 1, cunoscnd urmtoarele informaii:

  Elemente Sume mprumuturi din emisiunea de obligaiuni scadente in N+5 5.000 Terenuri ???????? Impozitul pe profitul curent ???????? Cldiri (valoare de intrare) ce au fost achiziionate pe 20.12.N-1 si se amortizeaz incepand cu 01.01.N)

  300.000

  Amortizarea contabila a cldirilor aferenta anului N a fost inclusa in costul bunurilor vndute, in cheltuielile administrative).

  10.000

 • Suport de curs pentru examenul de acces la profesia de expert contabil i de contabil autorizat

  6

  Amortizarea fiscala a cldirilor aferenta anului N 12.000 mprumuturi bancare pe termen lung, din care 10% se ramburseaz n exerciiul N+1 ???????? Utilaje 150.000 Amortizarea cumulat a utilajelor 100.000 Rezerve 55.000 Instalaii procurate in anul N printr-un contract de leasing f