Suport Tehno Info ID-2011-2012

  • View
    228

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

info

Transcript

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii Universitatea Babe - Bolyai Facultatea de Business Str. Horea nr. 7 400174, Cluj-Napoca Tel: 0264 599170 Fax: 0264 590110 E-mail: tbs@tbs.ubbcluj.ro Web: www.tbs.ubbcluj.ro SUPORT DE CURS T TE EH HN NO OL LO OG GI IA A I IN NF FO OR RM MA A I IE EI I ANUL I, semestrul I Cluj-Napoca 2011 Tehnologia informaiei Mihaela Tutunea 2 | P a g 1.Informaii generale Date de identificare a cursului Date de contact - titular cursDate de identificare curs i contact tutori Lector univ. dr. Mihaela Tutunea Birou:FacultateadeBusiness,Str.Horea nr.7, etaj I, cam.122 Telefon:0264-599170,Fax:0264- 590110 Email: mihaela.tutunea@tbs.ubbcluj.ro Consultaii:Conform orar afiat pe website-ul facultii, cam 122 sau S3 rspunsuri la e-mail, max.48 ore Denumirecurs:TEHNOLOGIAINFORMA-IEI Cod: IAA1105 An I, Semestrul: I Tip curs: obligatoriu Pagina web: www.tbs.ubbcluj.roTutori:Lector univ. dr. Mihaela Tutunea Condiionri i cunotine prerechizite: Pentrunsuirearapidieficientacunotineloraferenteacesteidisciplinearfirecoman-dabil, familiarizarea prealabil cu cadrul general al domeniului IT, pornind de la cuno-tine generale legate de computere i exploatareaacestora. Descrierea cursuluiCursul vizeaz nsuirea de ctre studeni a noiunilor fundamentale, legate de domeniulIT, arhitecturacalculatoarelor,sistemedeoperare,reeledecalculatoare,Internet,pachetul MSO OfficeWord, Excel, PowerPoint, Publisher. Competenele dobndite prin parcurgerea acestei discipline se refer la: nsuirea cunotinelor legate de computere, arhitectura i configuraia acestora; Formarea abilitilor de exploatare eficient a computerelor; Abilitatea exploatrii mediului Windows 7; Dobndirea cunotinelor legate de clase de software utilitar i utilizarea acestora; nsuireanoiunilorgeneraledesprereeledecalculatoare,tipurileacestoraimodulde configurare; Abilitatea exploatriiresurselor Internet -browsere, Email, FTP, etc.; Dobndirea de cunotine generale i comparative legate de pachete software de birou- MSO Office, Star-Office, Open-Office.org, etc. Abilitatea utilizrii MSO Word, MSO Excel, MSO Powerpoint; Abiliti legate de generarea unor publicaii MSO Publisher2007; Tehnologia informaiei Mihaela Tutunea 3 | P a g Organizarea temelor n cadrul cursuluiTematica cursului este structurat astfel nct s poat fi atinse obiectivele cursului, regsite la finele cursuluin competeneledobndite de ctre studeni. Cursulestestructuratpeunitidestudiu,logicsuccedate,cuprinzndnoiuniesenialeale Tehnologiei informaiei, care trebuiesc nsuite de ctre studeni; la finele fiecrei uniti se regsesc scurte teste de verificare a cunotinelor acumulate. De asemenea, la finele fiecrui modul sunt indicate lucrrile practice care trebuiesc realizate de ctre studeni; sunt patru lucrri, care vor fi transmise pe e-mail sau pe portalul ID, titularuluidecurs,cuspecificareaclaranumeluistudentuluiianumruluilucrrii practicerealizate(LP1,LP2,LP3,LP4(LP-lucrarepractic));lucrrilepractice,sere-zolv n ordinea derulrii studiului materiei, i trebuie predate cu cel trziu 5 zile nain-tea ntlnirii corespunztoare (ex: lucrarea 1, se pred cu cel trziu 5 zile naintea ntl-nirii1;lucrarea2cu,celtrziu,5zilenainteantlnirii2,etc.);nepredarealorlatimp, atrage dup sine pierderea punctajului acordat, conform politicii de notare; Considerndnaturadomeniuluitehnologieiinformaiei,rapiditateaupgradriiacestuiaia multitudiniideinformaiicare-lcaracterizeaz,materialulaferentcursuluisevaupdata attpeportalulID,(https://portal.portalid.ubbcluj.ro)ctipeCD-urilecumaterialele pentru ID. Detalierea temelor de studiu se regsete n calendarul cursului. Formatul i tipul activitilor implicate Datoritcaracteruluiaplicativaldisciplinei,parcurgereaacestuicursnecesitparticiparea studenilorlacursurileilaboratoareleprogramatepentruaceastdisciplin;deaseme-nea, este necesar studiul individual aprofundat; n vederea fixrii cunotinelor dobndite i a formrii unor bune abiliti de exploatare i aplicare a practic a cunotinelor dobn-dite la cursuri i laboratoare, sunt absolut necesare exerciii suplimentare individuale.Metodeleutilizatepeparcursulpredriidisciplineisunt:expunereainteractivbazatpeexemplificareapractic,concret,ncadrulcursurilor,continuatcuexerciiiiaplicaiipractice realizate n cadrul laboratoarelor, aferente temelor abordate n cursuri.

Materiale bibliografice obligatorii Avnd n vedere multitudinea materialelor documentare aferente acestui domeniu, bibliogra-fie obligatorie nu se impune, dar pentru eficientizarea cursului, este necesar dobndirea dectrestudeniauneibazedecunotinepecarelepotacumuladinbibliografiareco-mandat pentru fiecare unitate de studiu n parte. Pe lng aceasta, se poate consulta orice bibliografie n format tiprit sau electronic, legat de temeleabordatencadrulcursuluictiexploatareaaprofundatahelp-uriloraferente pachetelor software studiate (MSO Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher). Materialele i instrumentele necesare pentru curs Tehnologia informaiei Mihaela Tutunea 4 | P a g PelngmaterialelepuseladispoziiepeCD i/saunformtiprit,studeniivorlucracu informaiiledisponibile(nmodgratuit)peInternet,precumicuaplicaiilerealizatei parcurse mpreuncucadrul didactic.Natura disciplinei impune utilizarea permanent pentru prezentri i laborator, a calculatoare-lorconectatelareeaualocalafacultiiibineneleslaInternet,ctiavideo-proiectorului. Calendarul cursului nderulareaacesteidisciplinesuntprogramatepatruntlniricustudenii,cudesfurarea urmtoare: ntlnirea ntise vor parcurge unitile 1, 2, 3, 4, 5;ntlnirea a douaparcurgerea unitilor 6, 7; ntlnirea a treiase va parcurge unitatea 8; ultima ntlnire,parcurgerea unitilor 9,10. Pentrueficientizareaacestorntlniri,esteindicatsfieparcursenprealabil,dectrestu-deni,materialeleaferenteunitilorstudiate,pentrucaacetiasfiecapabilisridice probleme, ntrebri concrete,legate de noiunile abordate n cursuri. Ulteriorfiecreintlniridecursilaborator,studenilorlisevorrecomandaitemesupli-mentare care s ajute la clarificarea i fixarea cunotinelor dobndite. ntlnirile cu studenii vor avea loc la sediul facultii, dup o programare prealabil anunat; prezentrile i aplicaiile practice n laboratoarele de informatic ale facultii. Tematica cursurilor predate n cadrul acestei discipline, este divizat pe uniti de studiu, i cuprinde: Unitatea 1. Tematica cursului: Tehnologia informaieiconcepte generale Implicarea studenilor: Parcurgerea bibliografiei indicate. Exemple, ntrebri, discuii. Referine bibliografice: 1.[Groze,2005] Groze S., Chiorean I, Informatic, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2005; pag 1-17; 2.[Nichi,2007] Nichi Avram R., Tomai N., s.a., Informatic Economic , Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007; pag 11-13; 3.[Surcel,2002] Surcel T., Sofronie G., Mranu R., Reveiu A., Bazele informaticii economice, Ed. Calipso 2000, Bucureti, 2002; cap I; 4.Tutunea Mihaela, Tehnologia Informatiei, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008; 5.Orice documentaie aferent temei, tiprit sau digital, tutoriale, help-uri, etc.; Unitatea 2. Tematica cursului:Sisteme de calcul electronic - arhitectur i configuraie Implicarea studenilor: Parcurgerea bibliografiei indicate. Exerciii practice. Referine bibliografice:Tehnologia informaiei Mihaela Tutunea 5 | P a g 1.[Groze,2005]GrozeS.,ChioreanI,Informatic,Ed.Risoprint,Cluj-Napoca,2005;pag8-18; 2.[Nichi,2007] Nichi Avram R., Tomai N., s.a., Informatic Economic, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007; pag 13-44; 3.[Surcel,2002] Surcel T., Sofronie G, Mranu R., Reveiu A, Bazele informaticii economice, Ed. Calipso 2000, Bucureti, 2002; cap. II;4.Tutunea Mihaela, Tehnologia Informatiei, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008; 5.Orice documentaie aferent temei, tiprit sau digital, tutoriale, help-uri, etc.; Unitatea 3. Tematica cursului:Sisteme de operare; prezentare Windows 7 Implicarea studenilor: Parcurgerea bibliografiei indicate. Exerciii practice. Referine bibliografice:1.[Groze,2005]GrozeS.,ChioreanI,Informatic,Ed.Risoprint,Cluj-Napoca,2005;pag30-49;2.[Nichi,2007] Nichi Avram R., Tomai N., s.a., Informatic Economic, Ed. Risoprint,Cluj-Napoca, 2007; cap II; 3.[Surcel,2002] Surcel T., Sofronie G, Mranu R., Reveiu A., Bazele informaticii economice, Ed. Calipso 2000, Bucureti, 2002; cap III; 4.Tutunea Mihaela, Tehnologia Informatiei, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008; 5.Orice documentaie aferent temei, tiprit sau digital, tutoriale, help-uri, etc.; Unitatea 4. Tematica cursului:Accesorii Windows isoftware utilitar Implicareastudenilor:Parcurgereabibliografieiindicate.Aplicaiipractice,exemple,dis-cuii. Referine bibliografice:1. Tutunea Mihaela, Tehnologia Informatiei, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008; 2.Documentaieaferentcategoriilordesoftwareabordatenmaterialulcursului,viaInter-net, tutoriale, help-uri, etc. Unitatea 5. Tematica cursului: Reele de calculatoare Implicareastudenilor:Parcurgereabibliografieiindicate.Exerciiipractice,ntrebri,dis-cuii. Referine bibliografice:1.[Nichi,2007]Nichi Avram R., Tomai N., s.a., Informatic Economic, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007; cap VI; 2.Tutunea Mihaela, Tehnologia Informatiei, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008; 3.Orice documentaie tiprit sau digital, tutoriale, etc.; Realizarea i predarea lucrrii practice 1 (LP1) Unitatea 6. Tematica cursului:Internet i WWW Tehnologia informaiei Mihaela Tutunea 6 | P a g Implicarea studenilor: Parcurgerea bibliografiei indicate. Exerciii practice, configurri, n-trebri, discuii. Referine bibliografice:1.[Nichi,2007] Nichi Avram R., Tomai N., s.a., Informatic Economic, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007; pag 260-280; 2.[Surcel,2002] Surcel T., Sofronie G., Mranu R., Reveiu A., Bazele informaticii economice, Ed. Calipso 2000, Bucureti, 2002; cap VIII; 3.Tutunea Mihaela, Tehnologia Informatiei, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008; 4.Orice documentaie aferent temei, tiprit sau digital, tutoriale, help-uri, etc.; Unitatea 7. Tematica cursului: Procesoare de texte - MSO Word Implicarea studenilor: Parcurgerea bibliografiei indicate. Aplicaii, exerciii practice; teme individuale. Referine bibliografice:1.Tutunea Mihaela,