Sv. Toma - Akvinski 0 Jozefina Prce UTO 29.01. 2013. Valerije, Zdravko 07.00 18.30 Drago Mesi‡ ZAJEDNIŒKA SVETA MISA SRI 30.01. 2013. Martina, Tina,

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Sv. Toma - Akvinski 0 Jozefina Prce UTO 29.01. 2013. Valerije, Zdravko 07.00 18.30 Drago...

 • svete Mise: radnim danom u: 7 i 18.30 sati

  nedjeljom u: 8, 09.30, 11 i 18.30 sati

  petkom klanjanje iza veernje svete Mise

  ponedjeljkom u 17.45 pobonost Milosrdnom Isusu

  svake 3. srijede u mjesecu u 17.45 pobonost Schnstattskoj Gospi

  svake prve subote u mjesecu u 16.45 molitva ruarija

  za potrebe ureenja pastoralnog centra, iro raun: 2360000-1101894223 za potrebe upnog Caritasa, iro raun: 2360000-1501074784

  Radno vrijeme upnog ureda: uto pet 09.00 12.00 i 16.30 18.00 sati

  Izdaje: UPA SVIH SVETIH, Trg D. Domjania 10 10360 Sesvete

  Tel. 01/2001-605; Fax. 01/2020766, e-mail: zupa.svih.svetih@zg.t-com.hr internet adresa: www.svisveti.hr

  odgovara: vl. Mario Migles, upnik TISAK: Tiskara GRAFOSTIL

  Godina X. Broj 373. 27. sijenja 2013.

  3. NEDJELJA KROZ GODINU

  Sigurno se veina od nas ve susrela s uzreicom: Isus "da" Crkva "ne". Isusova se poruka esto shvaa kao neto ivotno i djelatno, dok Crkva djeluje kao teki, svjetu i ivotu strani ostatak vremena koje je ve prolo. Pitanje je moe li ta Crkva ponovno

  postati drutveno vana? Moe. Pod uvjetom da se samokritiki i iskreno svi ispitamo u svjetlu Isusove poruke i da budemo odvani akteri unutar Crkve. Sredinji sadraj Isusovog navjetanja je Boje kraljevstvo. Sama Biblija nam stavlja pred oi kriterije tog kraljevstva: osloboenje zatoenih, navjetanje radosne vijesti siromasima, sloboda potlaenih. Bog brine za itavog ovjeka, a ne samo za njegovu "duu". U tom smislu moemo razlikovati tri bitna podruja djelovanja Crkve: 1. Biti znak Boje ljubavi - druge naelno prihvatiti takve kakvi jesu. Nekoga prihvatiti s ljubavlju da bi ga se razumjelo to je upravo Isusovo dranje, koji prije svih zahtjeva jednostavno poziva. 2. Crkva treba pozvati na osloboenje ljudi od svih neljudskosti ovaj ljudski svijet koji nam je darovan mora vie postati Boji svijet u kojem svi gledaju dobro drugoga. 3. Zadaa je Crkve brinuti da vjera i dolazak Bojeg kraljevstva ne ostanu zatvoreni unutar zidova crkve - vjera je uvijek povezana s djelovanjem koje po osloboenju ljudi potie ostvarenje Bojeg kraljevstva. "Crkvi ne smiju biti vana samo pravila, samo ono to je bilo... Ako ljudi poruku Crkve vie ne razumiju, onda Crkva mora tu poruku drugaije prenositi. I upravo je onda identina sa svojom zadaom, s onim to Gospodin od nje eli, kad ini ono to je Gospodin inio. Predao se za mnoge, izgubio je svoj ivot da bi ga tako ponovno zadobio." Ali ne zaboravimo jedno; svi smo mi Crkva!

  PON 28.01.

  2013.

  Sv. Toma Akvinski

  18.30 Jozefina Prce

  UTO 29.01. 2013.

  Valerije, Zdravko

  07.00 18.30

  Drago Mesi ZAJEDNIKA SVETA MISA

  SRI 30.01.

  2013.

  Martina, Tina, Gordana

  07.00 18.30

  iz ob. Krulin i Ceroveki Stipan Kutlea

  ET 31.01. 2013.

  Sv. Ivan Bosco 07.00 18.30

  Julijana Gerenir i ob. Marko Sablji

  PET 01.02.

  2013.

  Brigita, Miroslav

  07.00 18.30

  Zorka Pavi ZAJEDNIKA SVETA MISA

  SUB 02.02.

  2013.

  Prikazanje Gospodinovo SVIJENICA

  07.00

  18.30

  Matija Kezeri i Jakob i Apolonija Kolenkovi tefanija Marinkovi, Ivan

  Kuntari i ob., Matija Klapi i ob.

  NED 03.02.

  2013.

  ETVRTA NEDJELJA

  KROZ GODINU

  08.00 09.30 11.00 18.30

  Ante, Jela i Mara Perkovi Boe i Matija uri i ob.

  PUKA SVETA MISA Stjepan Miku i ob.

  mailto:zupa.svih.svetih@zg.t-com.hrhttp://www.svisveti.hr/

 • BLAGDAN SVIJENICE 02. veljae

  Radosni hrlimo Spasitelju u susret

  Blagdan se jo zove Prikazanje Gospodnje. Uprisutnjuje dogaaj kad su Marija i Josip prikazali djeaka Isusa u Hramu 40 dana nakon njegova roenja i kad se on tom prilikom susreo sa imunom i Anom. Blagdan su poeli slaviti jeruzalemski krani od 4. stoljea kao susret Isusa i

  svetih staraca, a uveli su ga na traenje hodoasnika koji su eljeli molitvom i razmiljanjem obiljeiti mjesta Isusova ivota. Krani Istoka vrlo rano uveli su na ovaj blagdan i procesiju koja je oznaavala spremnost sudionika za susret s Gospodinom koji dolazi. Kad je tijekom 7. stoljea blagdan uveden i u Rimu, pape su procesiji dali pokorniko obiljeje. Na poetku veljae rimski pogani imali su sveani ophod kroz grad uz popratne nemoralne obiaje. Krani su zapaljenim svijeama eljeli izraziti vjeru u Krista kao svjetlo svijeta. Obred blagoslova svijea za tu procesiju nastao je u Francuskoj u 10. stoljeu i postupno je prihvaen u cijeloj crkvenoj zajednici Zapada. Od blagoslova svijea i procesije nastao je za ovaj blagdan hrvatski naziv "Svijenica". Na poetku se sveano blagoslivljaju svijee, a celebrant u uvodu podsjea na susret djeaka Isusa sa imunom i Anom te potie: "Tako i mi, Duhom Svetim sabrani, poimo u dom Boji u susret Kristu. Nai emo ga i prepoznati u lomljenju kruha ekajui njegov slavni dolazak." U blagoslovnoj molitvi istaknuta je misao da svijee nosimo na slavu Bojeg imena te pronja da "idemo putem vjere i ljubavi dok ne prispijemo k tebi, Svjetlu neugasivom". Svijee danas blagoslovljene mogu se uvati za trenutak smrti kako bi kroz mrak i nepoznanicu smrti uli u svjetlo i sigurnost ivota. No, jo vanije je pokraj materijalne svijee upaliti svijeu u srcu, povjerovati Isusu iz Nazareta, razgovarati s njime, postati mu prijatelj, te tako postati svjetlo neunitivo koje e druge paliti, voditi u ivot, koje e nae drutvo initi humanijim.

  OD OVOG TJEDNA ZAPOINJU REDOVNE

  AKTIVNOSTI NAE UPE

  Svete Mise radnim danom po uobiajenom rasporedu, ujutro u 07.00 sati i naveer u 18.30 sati, osim ponedjeljka.

  Klanjanje svakog petka nakon veernje sv. Mise

  VJERONAUK ZA SVU DJECU OSNOVNE KOLE nastavlja se ovaj tjedan po redovitom rasporedu,

  kao i susreti svih ostalih zajednica

  SREDNJOKOLCI: STUDENTI: MINISTRANTI: petak u 20.30 sati etvrtak u 20 sati subota u 10 sati

  DJEJI ZBOR: ZBOR MLADIH: UPNI ZBOR:

  subota u 11 sati srijeda u 20 sati utorak u 19.30 sati

  BIBLIJSKA SKUPINA KR Aneli srijeda u 19 sati petak u 18.30 sati

  SVIJENICA u subotu, 02. veljae Svete Mise su u 07.00 i u 18.30 sati. Svijee ete moi nabaviti na ulazu u na Pastoralni centar, a dobrovoljni prilozi skupljeni od svijea namijenit e se za daljnje ureenje Pastoralnog centra. U nedjelju je blagdan sv. Blaa zbog veeg broja ljudi na Misama neemo imati pojedinano ve skupno grlianje.

  Hodoae u Poljsku: 1 6. travnja (cijena 350 eura) Prijave i detaljne informacije u upnom uredu. Akontacija 100 eura. ZARUNIKI TEAJ: 4 8 oujka u 19.30 sati (Prijave u upnom uredu)

  373a pdf373b pdf