Sveta družina - 2014

 • View
  224

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miklavev zvon, od 28.12. do 4.1.2015

Transcript

 • upnik Vinko trucelj

  Telefon 07/ 81.61.680

  Mobilni telefon

  041/71.69.39 Vinko

  031 35.19.55 - Joe

  Spletna stran

  www.donbosko.si/sevnica

  Elektronska pota zupnija.sevnica@salve.si

  MIKLAVEV ZVON

  Glasilo upnije Sevnica

  SVETA DRUINA

  28. december 2014

  Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu

  nasprotuje. (Lk 2,34)

  Na dananjo nedeljo je na pogled usmerjen v sv. Druino, v kateri je ob Joefu in Mariji, ter drugih svetih ljudeh, kot sta bila Ana in starek Simeon odraal Jezus. Ta druina je prototip vseh naih druin in hkrati zgled, ki ga elimo posnemati. Vemo, da velikokrat ni lahko, saj ji nasproti

  stoji veliko ovir. Zato je potrebno za

  dananje druine moliti, jih podpirati in dajati spodbude. Vrhovni

  predstojnik je pred leti rekel, da bi

  don Bosko v dananjem asu poleg mladine prav gotovo veliko

  pozornosti namenjal druini. Sem tudi sam hvaleen svoji druini, starem, za vse, kar sem prejel? Kakno druino, skupnost, skupino pa jaz gradim v svojem okolju?

 • SVETA DRUINA

  Danes obhajamo praznik svete Druine: Jezusa, Joefa in Marije. Njihovo krepostno ivljenje naj bi posnemale vse druine in ivele v ljubezni, potrpeljivosti, velikodunosti, razumevanju in odpuanju. Stanovitna ljubezen v druini temelji na ljubezni do Boga. e od prvih asov kranstva imenujemo druino Cerkev v malem. Kar se dogaja v Cerkvi, naj bi se dogajalo tudi v druini. Zakrament svetega zakona pritegne druino v Kristusa, v ivljenjsko in zveliavno obestvo z njim. V druini naj bi si vsi, zlasti z molitvijo, med seboj pomagali pri uresnievanju njihovega kranskega poklica. Nedelja svete Druine je tudi izseljenska ali zdomska nedelja. Ob sveti Druini se spominjamo vseh tistih, ki sodijo k nai slovenski in kranski druini, pa so morali iz razlinih vzrokov oditi na tuje. To nedeljo naj bi se z molitvijo bolj povezali z naimi zdomci, ki so dale po svetu.

  PAPEEVA POSLANICA ZA SVETOVNI DAN MIRU 2015

  Ob zaetku novega leta, ki ga sprejemamo kot milost in Boji dar lovetvu,

  naslavljam na vse moe in ene, vsa ljudstva in narode sveta, dravne poglavarje,

  predsednike vlad in voditelje razlinih verstev, prisrno voilo miru.

  Spremlja ga moja molitev, da bi prenehale vojne, spori in veliko trpljenje, ki ga

  povzroajo loveke roke, stare in nove epidemije ter uniujoe posledice

  naravnih nesre. Prav posebej molim za to, da bi se, v skladu z nao skupno

  poklicanostjo, da sodelujemo z Bogom in vsemi ljudmi dobre volje pri

  pospeevanju soitja in miru v svetu, znali upreti skunjavi, da bi se obnaali

  nevredno nae lovenosti.

  pape Franiek

  MOLITVENI NAMENI ZA JANUAR

  SPLONI: da bi pripadniki razlinih veroizpovedi skupaj z vsemi ljudmi dobre volje delali za mir.

  ZA EVANGELIZACIJO: Da bi v tem letu posveenega ivljenja moje in ene v duhovnih poklicih spet odkrili veselje hoje za Kristusom in da bi se trudili za gorenost pri sluenju ubogim. SLOVENSKI: da ob obilici duhovnega branja ne bi pozabili, da je

  prvenstveni vir nae vere in duhovnosti Boja beseda, razodeta v Svetem pismu.

 • Danes je nedelja Svete druine in praznik nedolnih otrok. Pri sv. mai ob 10.00 bo blagoslov kolednikov.

  Prihodnja nedelja je 2. nedelja po boiu. Hkrati je prva nedelja v mesecu, zato vabljeni k molitvi ronega venca pred najsvetejim ob 7.30. Ob 15.00 bo molitvena ura za duhovnike in redovnike poklice v upnijski kapeli. Pri vseh sv. maah bo ofer za cerkvene potrebe. Ob 11.30 bo sv. maa na Graki gori.

  V sredo je zadnji dan civilnega leta Silvestrovo, imenovan tudi drugi sveti veer. Vabljeni k sv. mai, ko se bomo Bogu zahvalili za vse prejete dobrote, ki smo jih prejeli v iztekajoem letu in ga prosili za blagoslov v letu, ki prihaja.

  V etrtek je Novo leto, praznik Marije Boje Matere in dan miru.

  Sv. mae bodo v upnijski cerkvi po nedeljskem razporedu ter na Vranju ob 11.30.

  Petek je prvi v mesecu. Obiskali bomo stareje in bolne farane. Ob 16.00 bo maa v Domu starejih obanov. Pri vseh sv. maah bo prilonost za sv. spoved.

  BOINI KONCERT okteta Jurij Dalmatin in MePZ ZVON z gosti bo v nedeljo, 28. decembra 2014, ob 18.30 uri v upnijski cerkvi Sevnica. Prisrno vabljeni!

  V asu olskih poitnic ne bo verouka. Ponovno bomo zaeli po 11. januarju.

  Prila je nova tevilka Druine. V upnijski pisarni ali pri izhodu iz cerkve lahko kupite Druinsko pratiko /5,20/, Marijanski koledar /2/ in boine razglednice. Lahko tudi poravnate naronino za verski tisk Druina: 93.60, Ognjie: 28,50 in stolnino. Tisti, ki elite prejemati verski tisk po poti, nam to sporoite.

  Iskren Bog plaaj skupinama iz igrskega Vrha, ki sta ta teden oistili in okrasili cerkev. Prihodnji teden bo na vrsti skupina iz Trga svobode in ulic nad O.

  OZNANILA

 • S V E T E M A E

  od 28. decembra 2014 do 4. januarja 2015

  NEDELJA,

  28. 12.

  SVETA

  DRUINA

  Nedolni otroci

  Sevnica

  marje

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 9.00

  ob 10.00

  ob 18.00

  za farane

  Ivan Jene

  Remih in Praznik

  Franc Kozinc

  Ponedeljek,

  29. 12.

  sv. Toma

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Dane Starman in sorodniki

  Franc Kastelic, obl.

  Torek,

  30. 12.

  sv. Feliks

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Vida Krajnc

  Stanislav Suhodolan, 30.d.p.p.

  Sreda,

  31. 12.

  sv. Silvester

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Bogu v zahvalo

  Tonika in Ivan Kozinc

  Franika Mastnak, 7.d.p.p. etrtek,

  1. 1.

  Marija, Boja mati -

  dan miru

  Sevnica

  Sevnica

  Vranje

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 10.00

  ob 11.30

  ob 18.00

  Irma Kantuar Alfonz Bobek

  za blagoslov v novem letu

  Andrej tih

  Petek,

  2. 1.

  sv. Bazilij

  Sevnica

  dom

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 16.00

  ob 18.00

  Joef Puh Milo Dernovek Janja Koul Vlasta Zupani, 7.d.p.p.

  Sobota,

  3. 1.

  Presveto Jezusov

  ime

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  na ast sv. Druini za bratovo duevno in telesno zdravje

  Alenka Tomain in sorodniki Anton Zemljak, 7.d.p.p.

  NEDELJA,

  4. 1.

  2. PO BOIU

  sv. Angela

  Sevnica

  marje

  Sevnica

  Gr. gora

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 9.00

  ob 10.00

  ob 11.30

  ob 18.00

  za farane

  Drago Deelak Franc Kozinc, stari Kozinc in Tihole, obl.

  druini Urh in Koritnik Anton Zemljak

  Silvo Luar