Click here to load reader

Sveta Marija Bogorodica

 • View
  48

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sveta Marija Bogorodica. godina C. Osmina Božića - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina: U misnim molitvama i čitanjima danas se isprepliće slavljenje Marijina bogomaterinstva i vjerničko gledanje na početak nove građanske godine. Kad je rimska država - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sveta Marija Bogorodica

 • Osmina Boia - svetkovina sv. Bogorodice Marije i Nova godina:U misnim molitvama i itanjima danas se ispreplie slavljenje Marijina bogomaterinstva i vjerniko gledanje na poetak nove graanske godine. Kad je rimska drava odredila da graanska godina ima poinjati u sijenju, s vremenom su pogani Rima uveli na poetku sijenja svetkovinu boga Janusa o kojem su vjerovali da ima dva lica. Krani Rima inili su u te dane pokoru i postili da dadnu izraz svojoj vjeri kako miran graanski ivot i duhovna dobra u toku godine osigurava Bog istiniti. Sauvana je jedna Augustinova propovijed u kojoj ovaj biskup rimske kulture istie da pogani o Novoj godini idu u kazalite a krani u crkvu; oni se opijaju a krani poste.Dr. Mate Zovki KTA

 • Ulazna pjesmaZdravo Sveta Rodiljo, Majko Kralja vjeitoga, komu ruka ima vlast iznad svijeta itavoga!

  Zborna molitva

  Boe, ti si plodnim djevianstvom svete Marije ljudskom rodu darovao vjeno spasenje. Po njoj smo primili tvoga Sina, zaetnika novog ivota: molimo te da i u ovoj godini iskusimo njezin zagovor. Po Kristu.

 • Prvo itanje (Br 6,22-27)Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove ija u ih blagoslivljati.

  itanje Knjige BrojevaRee Gospodin Mojsiju:Reci Aronu i njegovim sinovima:Ovako blagoslivljajte Izraelce:Neka te blagoslovi Gospodini neka te uva!Neka te Gospodinlicem svojim obasja,milostiv neka ti bude!Neka pogled svoj Gospodinsvrati na tei mir ti donese!Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelovei ja u ih blagoslivljati.Rije Gospodnja.

 • Otpjevni psalam (Ps 67,2-3.5-6.8)Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

  Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje!

  Nek se vesele i kliu narodijer sudi pucima pravednoi narode vodi na zemlji.

  Neka te slave narodi, Boe, svi narodi neka te slave! Bog nas blagoslovio! Neka ga tuju svi krajevi svjetski!

 • Drugo itanje (Gal 4,4-7)Bog posla Sina svoga, roena od ene.

  itanje Poslanice svetoga Pavla apostola GalaanimaBrao: Kad doe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od ene bi roen, Zakonu podloan da podlonike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budui da ste sinovi, odasla Bog u srca vaa Duha Sina svoga koji klie: Abba! Oe! Tako vie nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i batinik po Bogu. Rije Gospodnja.

 • Pjesma prije Evanelja (Heb 1,1-2)

  Vie puta i na vie nainaBog neko govorae oima po prorocima;konano, u ove dane,progovori nama u Sinu!

 • Evanelje (Lk 2,16-21)Pronaoe Mariju, Josipa i novoroene. I nakon osam dana nadjenue mu ime Isus.

  itanje svetog Evanelja po LukiU ono vrijeme:Pastiri pohite u Betlehemi pronau Mariju, Josipa i novoroenegdje lei u jaslama. Poto sve pogledae,ispripovjedie to im bijae reenoO tom djetetu.A svi koji su to ulidivili se tome to su im pripovijedali pastiri.

 • Marija u sebi pohranjivae sve te dogaajei prebirae ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratie slaveii hvalei Boga za sve to su uli i vidjeli kako im je bilo reeno. Kad se navrilo osam dana da bude obrezan, nadjenue mu ime Isus, kako ga je bio prozvao aneo prije njegova zaea. Rije Gospodnja.

 • Darovna molitva

  Gospodine, ti svako dobro poinje i dovruje. Danas se radujemo svetkovini svete Bogorodice i zahvaljujemo za roenje Isusa Krista: daj da s radou postignemo puni plod njegova spasenja, kojemu slavimo poetak. Po Kristu.

 • Molitva vjernikaRoenjem svoga Sina nebeski Otac darovao je svijetu novi poetak. Iznesimo mu svoje pronje, molei snagu darovane novosti:

  1. Za tvoju svetu Crkvu:da u radosnoj vjernosti poslanjukoje si joj povjerio navijeta tvoje evaneljesvim ljudima, molimo te.2. Za upravitelje naroda i drava:da svojim djelovanjem trajno promiu evaneoske vrjednote te na zemlji zavlada tvoj mir, molimo te.3. Za sve pogoene ratovima i progonstvima: podari im milost pratanja i ispuni im srca nadom u pravedni mir, molimo te.4. Za nas sabrane oko tvoga stola: ispuni nas svojim Duhom da umijemo tvoju rije uvati u srcu kako bi bila svjetiljka naim ivotima, molimo te.5. Za nau pokojnu brau i sestre: nagradi ih zajednitvom s tobom u nebeskoj domovini, molimo te.

  Nebeski Oe, prati nas trajno svojom milou da djelo to ga danas s tobom zapoinjemo zajedno s tobom i dovrimo. Po Kristu Gospodinu naemu.

 • Priesna pjesmaIsus Krist juer i danas isti je -- i uvijeke!(Heb 13,8;

  Popriesna molitvaGospodine, mi ispovijedamo da je blaena Marija, vazda djevica, Majka tvoga Sina i Majka Crkve. Molimo te da nam nebeska otajstva, koja smo primili, koriste za vjeni ivot. Po Kristu.www.rozat.org www.sasina.info

Search related