of 9 /9
1 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELATII PUBLICE SPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE ANUL UNIVERSITAR: 2014-2015 ANUL II UNIVERSITAR SEMESTRUL II TITLUL DISCIPLINEI: INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢELE POLITICE I. Titular disciplină Lect. Dr. Florin ABRAHAM [email protected] Asistent: Asist.univ. dr. Sebastian Fitzek [email protected] 14 săptămâni, 2 ore curs + 1 oră seminar săptămânală (total ore semestru: 42, din care 28 de curs şi 14 de seminar) II. Descrierea şi obiectivele cursului Cursul îşi propune să ofere studenţilor specializaţi în ştiinţele comunicării cunoştinţele fundamentale din domeniul ştiinţelor politice. În cadrul cursului sunt prezentate conceptele, teoriile şi metodele de cercetare esenţiale din domeniul ştiinţelor politice. Cursul este construit pentru a determina studenţii din domeniul comunicării şi relaţiilor publice să conştientizeze complexitatea societăţilor moderne, a tipurilor diverse şi contradictorii de interacţiuni ce o caracterizează. Prin conţinut, structură şi activităţile desfăşurate în cadrul seminarului studenţii sunt îndemnaţi să depăşească graniţele fluide ce marchează diversele discipline academice din domeniul ştiinţelor socio-politice, pentru a dobândi o viziune integrativă asupra societăţilor moderne. Cursul îşi propune, de asemenea, să ofere cunoştinţele teoretice esenţiale dintr-un număr important de subdomenii ale ştiinţelor politice, pentru a facilita studenţilor un prim contact cu arii tematice apropiate de ştiinţele comunicării. Activităţile de seminar sunt orientate spre dobândirea unor abilităţi necesare pentru formarea specialiştilor în comunicare şi relaţii publice. În cadrul seminariilor sunt aprofundate şi detaliate informaţiile transmise în cadrul prelegerilor, iar caracterul lor interactiv este menit să determine un mai mare interes pentru aprofundarea domeniului ştiinţelor politice. III. Structura prelegerilor Săptămâna 1 Tematica de curs: Prezentarea obiectivelor cursului, a resurselor bibliografice şi informaţionale. Locul ştiinţelor politice în câmpul disciplinelor socio-politice. Teoria politică. Sursele cercetarea în ştiinţele politice. Relaţia dintre ştiinţă şi practică (omul politic vs. om de ştiinţă). Referinţe bibliografice: 1. Grigsby, Ellen, Analyzing Politics. An Introduction to Political Science, Fourth Edition, Wadsworth, Londin, 2009, pp.12-21. 2. Frigioiu, Nicolae, Politologie şi doctrine politice vol. 1. Introducere în ştiinţele politice, Editura Economică: Bucureşti, 2007, pp.9-25 3. Ishiyama, John T.; Breuning, Marijke (eds.), 21st Century Political Science. A Reference Handbook, Sage: London, 2011. pp.3-10.

Syllabus ISP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjsdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkdhkaj sajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjasjkdhasdhksddddddddddddddddddj

Citation preview

Page 1: Syllabus ISP

1

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVEFACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELATII PUBLICESPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

ANUL UNIVERSITAR: 2014-2015

ANUL II UNIVERSITARSEMESTRUL II

TITLUL DISCIPLINEI: INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢELE POLITICE

I. Titular disciplinăLect. Dr. Florin [email protected]: Asist.univ. dr. Sebastian [email protected]

14 săptămâni, 2 ore curs + 1 oră seminar săptămânală (total ore semestru: 42, din care 28 de curs şi 14 de seminar)

II. Descrierea şi obiectivele cursuluiCursul îşi propune să ofere studenţilor specializaţi în ştiinţele comunicării cunoştinţele

fundamentale din domeniul ştiinţelor politice. În cadrul cursului sunt prezentate conceptele, teoriile şi metodele de cercetare esenţiale din domeniul ştiinţelor politice. Cursul este construit pentru a determina studenţii din domeniul comunicării şi relaţiilor publice să conştientizeze complexitatea societăţilor moderne, a tipurilor diverse şi contradictorii de interacţiuni ce o caracterizează. Prin conţinut, structură şi activităţile desfăşurate în cadrul seminarului studenţii sunt îndemnaţi să depăşească graniţele fluide ce marchează diversele discipline academice din domeniul ştiinţelor socio-politice, pentru a dobândi o viziune integrativă asupra societăţilor moderne. Cursul îşi propune, de asemenea, să ofere cunoştinţele teoretice esenţiale dintr-un număr important de subdomenii ale ştiinţelor politice, pentru a facilita studenţilor un prim contact cu ariitematice apropiate de ştiinţele comunicării.

Activităţile de seminar sunt orientate spre dobândirea unor abilităţi necesare pentru formarea specialiştilor în comunicare şi relaţii publice. În cadrul seminariilor sunt aprofundate şi detaliate informaţiile transmise în cadrul prelegerilor, iar caracterul lor interactiv este menit să determine un mai mare interes pentru aprofundarea domeniului ştiinţelor politice.

III. Structura prelegerilorSăptămâna 1Tematica de curs: Prezentarea obiectivelor cursului, a resurselor bibliografice şi informaţionale. Locul ştiinţelor politice în câmpul disciplinelor socio-politice. Teoria politică. Sursele cercetarea în ştiinţele politice. Relaţia dintre ştiinţă şi practică (omul politic vs. om de ştiinţă). Referinţe bibliografice:1. Grigsby, Ellen, Analyzing Politics. An Introduction to Political Science, Fourth Edition, Wadsworth,

Londin, 2009, pp.12-21.2. Frigioiu, Nicolae, Politologie şi doctrine politice vol. 1. Introducere în ştiinţele politice, Editura

Economică: Bucureşti, 2007, pp.9-253. Ishiyama, John T.; Breuning, Marijke (eds.), 21st Century Political Science. A Reference Handbook,

Sage: London, 2011. pp.3-10.

Page 2: Syllabus ISP

2

4. Roskin Michael G.; Cord, Robert L.; Medeiros, James A.; Jones, Walter S., Ştiinţa politică. O introducere, Polirom: Iaşi, 2011, pp.19-39.

5. Weber, Max, Omul de ştiinţă şi omul politic, Humanitas: Bucureşti, 2011.

Săptămâna a 2-aTematica de curs: Puterea politică. Statul. Naţiunea. Definirea conceptelor de „putere politică” şi „legitimitate”. Definirea statului. Principalele teorii politice asupra statului. Tipuri de state. Forme de guvernământ. Controversele în definirea „naţiunii”Referinţe bibliografice:1. Anderson, Benedict, Comunităţi imaginate: reflecţii asupra originii şi răspândirii naţionalismului,

Editura Integral: Bucureşti, 2000, pp.7-13; 80-1302. Gat, Azar; Yakobson, Alexander, Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and

Nationalism, Cambridge University Press: Cambridge, pp.214-3273. Gellner, Ernest, Naţiuni şi nationalism. Noi perspective asupra trecutului, Editura Antet: Oradea,

Colectia 1997, pp.9-18; 134-1644. Grigsby, Analyzing Politics, pp.41-74.5. Hobsbawm, Eric, Naţiuni şi naţionalism din 1780 până în prezent, Arc: Chişinău, 1997, pp.3-47; 159-

187

Săptămâna a 3-aTematica de curs: Sistem şi regim politic. Definirea sistemului politic. Principalele tipuri de sisteme politice. Prezentarea modelului funcţionalist. Definirea regimului politic. Tipuri de regimuri politice.Referinţe bibliografice:1. Held, David, Modele ale democraţiei, Univers: Bucureşti, 2000, pp. 27-492. Ishiyama, 21st Century Political Science, pp.71-793. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.108-130.

Săptămâna a 4-aTematica de curs: Ideologiile politice. Definiţii concurente ale ideologiei. Liberalism, conservatorism, socialism, fascism, comunism, ecologismReferinţe bibliografice:1. Ball, Terence; Dagger, Richard, Political Ideologies and the Democratic Ideal, Ninth Edition, Pearson:

Boston, 2014, pp.1-15; 44-2962. Eagleton, Terry, Ideology: an introduction, Verso: London, 1991, pp.1-323. Grigsby, Analyzing Politics, pp.98-163 4. Miroiu, Mihaela (coord.), Ideologiile politice actuale. Semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom: Iaşi,

2012, pp.15-102; 138-217; 359-4135. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.53-726. Vincent, Andrew, Modern political ideologies, Third Edition, Wiley-Blackwell: Oxford, 2010, pp.1-

110

Săptămâna a 5-aTematica de curs: Atitudinile politice: cultura politică; opinia publică; clivajele politice. Definirea culturii politice. Rolul culturii politice în societate. Definirea opiniei publice. Rolul opiniei publice în regimurile politice moderneReferinţe bibliografice:1. Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni,

Editura Du Style: Bucureşti, 1996, pp.39-72; 208-227; 349-3832. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.131-1703. Lippmann, Walter, Opinia publică, Editura Comunicare.ro: Bucureşti, 2009, pp.29-52; 93-155

Page 3: Syllabus ISP

3

Săptămâna a 6-aTematica de curs: Grupurile de interese. Definirea grupurilor de interese. Metode de acţiune ale grupurilor de interese. Lobby-ulReferinţe bibliografice:1. Grigsby, Analyzing Politics, pp.195-207 2. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.191-2083. Zetter, Lionel, Lobbying. The Art of Political Persuasion, Harriman House: Hampshire, 2008, pp.1-18

Săptămâna a 7-aTematica de curs: Partide şi sisteme de partide. Definirea partidelor politice şi a sistemelor dee partide. Funcţiile partidelor. Tipologii ale partidelor politice. Tendinţe ale sistemelor de partideReferinţe bibliografice:1. Brechon, Pierre, Partidele politice, Eikon: Cluj-Napoca, 2004, pp.29-35; 50-76; 93-1472. Mair, Peter, Party System Change. Approaches and Interpretations, Clarendon Press: Oxford, 2002,

pp.3-1203. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.210-2254. Sartori, Giovanni, Partide şi sisteme de partide, CA Publishing: Bucureşti, 2012, pp.1-585. Voicu, George, Pluripartidismul. O teorie a democraţiei, Ed. All: Bucureşti, 1998, pp.54-95; 100-138

Săptămâna a 8-aTematica de curs: Alegerile. Sistemele electorale. Tipuri de vot. Factori care influenţează alegerile. Principalele sisteme electoraleReferinţe bibliografice:1. Grigsby, Analyzing Politics, pp.217-228 2. Radu, Alexandru, Sisteme electorale. Tipologie şi funcţionare, ediţia a III-a, Pro Universitaria:

Bucureşti, 2012, integral3. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.229-250

Săptămâna a 9-aTematica de curs: Regimurile democratice. Instituţii politice. Definirea regimurilor democratice. Tipuri de regimuri democratice: parlamentar, prezidenţial, semi-prezidenţial. ParlamentulGuvernul. Şeful statului. Referinţe bibliografice:1. Dahl, Robert A., Poliarhiile: participare şi opoziţie, Institutul European: Iaşi, 2000, pp.27-41; 85-125;

216-2212. Huzum, Eugen (coord.), Concepte şi teorii social-politice, Institutul European: Iaşi, 2011, pp.9-583. Ishiyama, 21st Century Political Science, pp.267-2824. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.251-2825. O’Neil, Essentials of Comparative Politics, Third Edition, W.W. Norton & Company: New York,

2010, pp.122-127

Săptămâna a-10-aTematica de curs: Metode de cercetare în ştiinţele politice. Politica comparată. Principalele metode de cercetare în ştiinţele politice. Definirea metodei comparative în ştiinţa politică.Avantaje şi dificultăţi în folosirea metodei comparative. Exemple ale unor studii de politică comparatăReferinţe bibliografice:1. Almond, Gabriel, et al., Politica comparată astăzi, Editura Institutul European: Iaşi, 2009, pp.63-822. Lijphart, Arend, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi functionare în treizeci şi sase de

state, Polirom: Iaşi, 2000, pp.25-61; 224-236

Page 4: Syllabus ISP

4

3. Landman, Todd, Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, 2nd Edition, Routledge: London, 2003, pp.1-57

4. Pennings, Paul; Keman, Hans; Kleinnijenhuis, Jan, Doing Research in Political Science, Second Edition, Sage: London, 2006, pp.1-51

Săptămâna a 11-aTematica de curs: Relaţiile internaţionale. Definirea sistemului internaţional. Modele de analiză în sistemul internaţional. Principalele şcoli de teorie a relaţiilor internaţionale. Conceptul balanţei de putereReferinţe bibliografice:1. Ishiyama, 21st Century Political Science, pp.303-343; 361-3672. Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura All: Timişoara, 1998, pp.15-24; 727-7563. Miroiu, Andrei; Ungureanu, Radu-Sebastian (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Polirom: Iaşi,

2006, pp.31-1644. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.356-3665. Vasquez, John A.; Elman, Colin, Realismul şi balanţa de putere, Polirom: Iaşi, 2012, pp.21-44,

178-189

Săptămâna a 12-aTematica de curs: Uniunea Europeană. Etapele formării Uniunii Europene. Prezentarea succintă a rolului şi atribuţiilor instituţiilor europene. Referinţe bibliografice:1. Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Polirom: Iaşi, 2008, pp.33-

99; 189-200; 229-233; 283-289; 315-3202. Lelieveldt, Herman; Princen, Sebastiaan, The Politics of the European Union, Cambridge University

Press: Cambridge, 2011, pp.3-26; 51-783. Sidjanski, Dusan, Viitorul federalist al Europei, Polirom: Iaşi, 2010, pp.366-3824. Bache, Ian; George, Stephen; Bulmer, Simon, Politics in the European Union. Third Edition, Oxford

University Press: Oxford, 2011, integral

Săptămâna a 13-aTematica de curs: Economia politică. Componentele economiei politice. Sistemele economiei politice. Guvernul şi economia. Rezultatele politicilor economiceReferinţe bibliografice:1. O’Neil, Essentials of..., pp.77-1082. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.315-3353. Weingast, Barry R.; Donald A. Wittman, eds, The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford

University Press: Oxford, 2006

Săptămâna a 14-aTematica de curs: Birocraţia. Politicile publice. Definirea birocraţiei. Democraţia şi birocraţia. Politicile publice: definire, analiză, tipologii, actoriReferinţe bibliografice:1. Dente, Bruno, Understanding Policy Decisions, Springer: London, 2014, pp.1-652. Roskin, Ştiinţa politică..., pp.283-2893. Profiroiu, Marius Constantin; Iorga, Elena, Manual de politici publice, Editura Economică: Bucureşti,

2009, pp.13-404. Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, University of California

Press: Berkeley, 1978, pp.212-230

IV. Structura seminarului

Page 5: Syllabus ISP

5

Săptămâna 1Tematica de seminar: Tipuri de state. Forme de guvernământReferinţe bibliografice:1. Baehr, Peter; Richter, Melvin, Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and

Totalitarianism, Cambridge University Press: New York, 2004, pp.1-282. Hall, John A.; Ikenberry, John, Statul, Du Style: Bucureşti, 1998, pp. 26-433. O’Neil, Patrick H., Essentials of Comparative Politics, Third Edition, W.W. Norton & Company: New

York, 2010, pp.21-44

Săptămâna 2Tematica de seminar: Statul-naţiune şi perspectivele sale1. Dungaciu, Dan, Elemente pentru o teorie a naţiunii şi naţionalismului, ISPRI: Bucureşti, 2012, pp.7-

15; 204-2382. Rodrik, Dani, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W. W.

Norton & Company: New York, 2011, pp.207-250

Săptămâna 3Tematica de seminar: TotalitarismulReferinţe bibliografice:1. Abraham, Florin, Provocări epistemologice ale totalitarismului. O metodologie a studiului regimurilor

comuniste, Editura „Muzeul Naţional al Literaturii Române”: Bucureşti, 2013, pp.23-662. Arendt, Arendt, Hannah, Originile totalitarismului, Humanitas: Bucureşti, 1994, pp.596-621

Săptămâna 4Tematica de seminar: PopulismulReferinţe bibliografice:1. Gherghina, Sergiu; Mişcoiu, Sergiu; Soare, Sorina, Populismul contemporan. Un concept controversat

şi formele sale diverse, Institutul European: Iaşi, 2012, pp.25-41; 401-4372. Miroiu, Ideologiile politice actuale, pp.301-352

Săptămâna 5Tematica de seminar: Cum funcţionează democraţia?Referinţe bibliografice:1. O’Neil, Essentials of..., pp.109-1172. Putnam, Robert; Leonardi, Robert; Nanetti, Raffaela, Cum funcţionează democraţia?, Polirom: Iaşi,

2001, pp.77-137

Săptămâna 6Tematica de seminar: Constituţiile. Statul de dreptReferinţe bibliografice: 1. Muraru, Ion; Tănăsescu, Simina, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a IX-a, Luminalex:

Bucureşti, 2001, pp.52-732. Gilia, Claudia, Teoria statului de drept, Editura C.H. Beck: Bucureşti, 2007, integral

Săptămâna 7Tematica de seminar: Partidele politice şi chestiunea reprezentăriiReferinţe bibliografice:1. Mair, Peter; Müller, Wolfgang C.; Plasser, Fritz (eds.), Political Parties and Electoral Change. Party

Responses to Electoral Markets, Sage: London, 2004, pp.1-192. Rosema, Martin; Denters, Bas; Aarts, Kees (eds.), Political Representation and Policy Congruence in

Modern Societies, Amsterdam University Press: Amsterdam, 2011, pp.21-38

Page 6: Syllabus ISP

6

Săptămâna 8Tematica de seminar: Rolul mass-media în viaţa politicăReferinţe bibliografice:1. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, ediţia a II-a, Polirom: Iaşi, 2004, pp.163-1902. Şandru, Daniel; Bocancea, Sorin, Mass-media şi democraţia în România postcomunistă, Institutul

European: Iaşi, 2011, pp.15-42

Săptămâna 9Tematica de seminar: Participarea politică. Societatea civilă1. Gellner, Ernest, Condiţiile libertăţii. Societatea civilă şi rivalii ei, Polirom: Iaşi, 1998, pp.61-67; 172-

1822. Sartori, Giovanni, Teoria democraţiei reinterpretată, Polirom: Iaşi, 1999, pp.135-167

Săptămâna 10Tematica de seminar: Metode de cercetare în ştiinţele politiceReferinţe bibliografice:1. Iluţ, Petru, Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode, Polirom: Iaşi, 1997, pp.74-1542. Ishiyama, 21st Century Political Science, pp.506-522; 541-552

Săptămâna 11Tematica de seminar: Prezentarea, discutarea şi evaluarea eseurilor studenţilor (I)

Săptămâna 12Tematica de seminar: Prezentarea, discutarea şi evaluarea eseurilor studenţilor (II)

Săptămâna 13Tematica de seminar: Trăsături generale ale vieţii politice din România (I)Referinţe bibliografice:1. Abraham, Florin, România de la comunism la capitalism, 1989-2004. Sistemul politic, Tritonic,

Bucureşti, 2006, pp.43-55; 162-167; 222-2282. Radu, Alexandru, Politica între proporţionalism şi majoritarism: alegeri şi sistem electoral în

România postcomunistă, Institutul European: Iaşi, 2012

Săptămâna 14Tematica de seminar: Trăsături generale ale regimului politic din România (II)Referinţe bibliografice: 1. Dungaciu, Dan; Iuga, Vasile; Stoian, Marius (coord.), Şapte teme fundamentale pentru România. 2014,

Rao: Bucureşti, 2014, pp.563-624

V. Modalităţi de evaluare: examen scris + eseu + fişă de evaluare individuală în cadrul seminarului Examen scris – 70% (examenul scris constă din patru subiecte stabilite din tematica

prelegerilor şi seminariilor: un microeseu asupra unei teme importante – 5 pct.; prezentarea unei teorii, ideologii, doctrine ş.a – 2 pct.; definirea unui concept – 1 pct.; prezentarea succintă a unui eveniment instituţie sau personalitate – 1 pct; un punct se acordă din oficiu)

Eseu obligatoriu pentru fiecare student – 20% (se prezintă şi evaluează în cadrul seminarului)

Fişa de evaluare individuală a prezenţei şi activităţii din cadrul seminarului – 10%

Page 7: Syllabus ISP

7

VI. Condiţii de participare Participarea la minim 50% din orele de curs şi seminar Realizarea unui eseu de 2700-3000 cuvinte din tematica de curs

VII. Condiţii de promovare (minim nota 5) Obţinerea cel puţin a notei 5 în cadrul examinării scrise de final Participarea la minim 50% din activităţile de curs şi seminar Realizarea unui eseu din tematica de curs (fiecare student îşi va exprima opţiunea, la

începutul semestrului, pentru un eseu – de exemplu analiza unei teorii, a unei doctrine, ideologii, personalităţi ş.a.)

Suplimentar faţă de condiţiile anterioare, pentru nota 10: Participarea minimă la 75% din activităţile de curs şi seminar Parcurgerea a peste două treimi din bibliografia de curs şi seminar, respectiv a cel puţin 5

titluri din bibliografia orientativă (la alegere)

VIII. Criterii de evaluare1. Gradul de cunoaştere al noţiunilor, conceptelor şi teoriilor referitoare la fundamentele

ştiinţelor politice2. Nivelul de implicare în activităţile de curs şi seminar 3. Calitatea ştiinţifică şi originalitatea eseului; gradul de cunoaştere şi aplicare aparatului

critic în domeniul ştiinţific (sistemul de citare al Academiei Române)

IX. Bibliografia pentru prelegeri1. Almond, Gabriel, et al., Politica comparată astăzi, Editura Institutul European: Iaşi, 20092. Ball, Terence; Dagger, Richard, Political Ideologies and the Democratic Ideal, Ninth Edition, Pearson:

Boston, 20143. Brechon, Pierre, Partidele politice, Eikon: Cluj-Napoca, 20044. Dahl, Robert A., Poliarhiile: participare şi opoziţie, Institutul European: Iaşi, 20005. Frigioiu, Nicolae, Politologie şi doctrine politice vol. 1. Introducere în ştiinţele politice, Editura

Economică: Bucureşti, 20076. Grigsby, Ellen, Analyzing Politics. An Introduction to Political Science, Fourth Edition, Wadsworth:

London, 20097. Ishiyama, John T.; Breuning, Marijke (eds.), 21st Century Political Science. A Reference Handbook,

Sage: London, 20118. Lelieveldt, Herman; Princen, Sebastiaan, The Politics of the European Union, Cambridge University

Press: Cambridge, 20119. Roskin Michael G.; Cord, Robert L.; Medeiros, James A.; Jones, Walter S., Ştiinţa politică. O

introducere, Polirom: Iaşi, 201110. Sartori, Giovanni, Partide şi sisteme de partide, CA Publishing: Bucureşti, 2012

X. Bibliografia pentru seminar 1. Abraham, Florin, România de la comunism la capitalism, 1989-2004. Sistemul politic, Tritonic,

Bucureşti, 20062. Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni,

Editura Du Style: Bucureşti, 19963. Baehr, Peter; Richter, Melvin, Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and

Totalitarianism, Cambridge University Press: New York, 20044. Iluţ, Petru, Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode, Polirom: Iaşi, 19975. Miroiu, Mihaela (coord.), Ideologiile politice actuale. Semnificaţii, evoluţii, impact, Polirom: Iaşi,

2012 6. O’Neil, Patrick H., Essentials of Comparative Politics, Third Edition, W.W. Norton & Company: New

York, 2010.

Page 8: Syllabus ISP

8

7. Putnam, Robert; Leonardi, Robert; Nanetti, Raffaela, Cum funcţionează democraţia?, Polirom: Iaşi, 2001

8. Radu, Alexandru, Politica între proporţionalism şi majoritarism: alegeri şi sistem electoral în România postcomunistă, Institutul European: Iaşi, 2012

9. Rosema, Martin; Denters, Bas; Aarts, Kees (eds.), Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies, Amsterdam University Press: Amsterdam, 2011

10. Şandru, Daniel; Bocancea, Sorin, Mass-media şi democraţia în România postcomunistă, Institutul European: Iaşi, 2011

X. Bibliografie orientativă1. Abraham, Florin, Provocări epistemologice ale totalitarismului. O metodologie a studiului regimurilor

comuniste, Editura „Muzeul Naţional al Literaturii Române”: Bucureşti, 20132. Anderson, Benedict, Comunităţi imaginate: reflecţii asupra originii şi răspândirii naţionlismului,

Editura Integral: Bucureşti, 2000.3. Baehr, Peter; Richter, Melvin, Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and

Totalitarianism, Cambridge University Press: New York, 20044. Bărbulescu, Iordan Gheorghe, Procesul decizional în Uniunea Europeană, Polirom: Iaşi, 20085. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, ediţia a II-a, Polirom: Iaşi, 20046. Dente, Bruno, Understanding Policy Decisions, Springer: London, 2014 7. Dungaciu, Dan, Elemente pentru o teorie a naţiunii şi naţionalismului, ISPRI: Bucureşti, 20128. Dungaciu, Dan; Iuga, Vasile; Stoian, Marius (coord.), Şapte teme fundamentale pentru România. 2014,

Rao: Bucureşti, 2014 9. Eagleton, Terry, Ideology: an introduction, Verso: London, 199110. Gat, Azar; Yakobson, Alexander, Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity

and Nationalism, Cambridge University Press: Cambridge.11. Gellner, Ernest, Condiţiile libertăţii. Societatea civilă şi rivalii ei, Polirom: Iaşi, 199812. Gellner, Ernest, Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului, Editura Antet: Oradea,

Colectia 1997.13. Gilia, Claudia, Teoria statului de drept, Editura C.H. Beck: Bucureşti, 2007 14. Hall, John A.; Ikenberry, John, Statul, Du Style: Bucureşti, 199815. Held, David, Modele ale democraţiei, Univers: Bucureşti, 200016. Hobsbawm, Eric, Naţiuni şi naţionalism din 1780 până în prezent, Arc: Chişinău, 199717. Huzum, Eugen (coord.), Concepte şi teorii social-politice, Institutul European: Iaşi, 201118. Kissinger, Henry, Diplomaţia, Editura All: Timişoara, 200319. Landman, Todd, Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction, 2nd Edition,

Routledge: London, 200320. Lippmann, Walter, Opinia publică, Editura Comunicare.ro: Bucureşti, 200921. Miroiu, Andrei; Ungureanu, Radu-Sebastian (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Polirom: Iaşi,

200622. Muraru, Ion; Tănăsescu, Simina, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a IX-a, Luminalex:

Bucureşti, 200123. Pennings, Paul; Keman, Hans; Kleinnijenhuis, Jan, Doing Research in Political Science, Second

Edition, Sage: London, 2006 24. Profiroiu, Marius Constantin; Iorga, Elena, Manual de politici publice, Editura Economică: Bucureşti,

200925. Radu, Alexandru, Sisteme electorale. Tipologie şi funcţionare, ediţia a III-a, Pro Universitaria:

Bucureşti, 201226. Rodrik, Dani, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W. W.

Norton & Company: New York, 201127. Sartori, Giovanni, Partide şi sisteme de partide, CA Publishing: Bucureşti, 2012, pp.1-5828. Vasquez, John A.; Elman, Colin, Realismul şi balanţa de putere, Polirom: Iaşi, 2012 29. Vincent, Andrew, Modern political ideologies, Third Edition, Wiley-Blackwell: Oxford, 201030. Weber, Max, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, University of California

Press: Berkeley, 1978, pp.212-230

Page 9: Syllabus ISP

9

31. Weber, Max, Omul de ştiinţă şi omul politic, Humanitas: Bucureşti, 201132. Weingast, Barry R.; Donald A. Wittman, eds, The Oxford Handbook of Political Economy, Oxford

University Press: Oxford, 200633. Zetter, Lionel, Lobbying. The Art of Political Persuasion, Harriman House: Hampshire, 2008

XI. Bibliografie obligatorie

Nr.

crt.Lucrarea Editura

Anul apariţiei

Paginaţia

1.Abraham, Florin: România de la comunism la capitalism, 1989-2004. Sistemul politic

Tritonic 2006 43-55; 162-167; 222-228

2.

Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney: Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni

Editura Du Style 1996 39-72; 208-227;349-383

3.Frigioiu, Nicolae: Politologie şi doctrine politice vol. 1. Introducere în ştiinţele politice

Editura Economică

2007 integral

4.Grigsby, Ellen: Analyzing Politics. An Introduction to Political Science

Wadsworth 2009 integral

5.

Ishiyama, John T.; Breuning, Marijke (eds.): 21st Century Political Science. A Reference Handbook

Sage 2011 3-10; 71-79; 267-282

6.Lelieveldt, Herman; Princen, Sebastiaan, The Politics of the European Union

Cambridge University Press

2011 3-26; 51-78

7.Miroiu, Mihaela (coord.): Ideologiile politice actuale. Semnificaţii, evoluţii, impact

Polirom 2012 15-102; 138-217; 301-352; 359-413

8.O’Neil, Patrick H.: Essentials of Comparative Politics

W.W. Norton & Company

2010 109-117; 122-127

9.

Roskin, Michael G.; Cord, Robert L.; Medeiros, James A.; Jones, Walter S.: Ştiinţa politică. O introducere

Polirom 2011 integral

10.Sartori, Giovanni, Partide şi sisteme de partide

CA Publishing 2012 1-58

Data completării: Semnătura titularului:

1 octombrie 2014