Symtomregister - Lromedel, kurslitteratur, osteit Parodontit Ur J Friis-Liby A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010 Pericoronit Maligna frndringar i munhlan

 • View
  237

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Symtomregister - Lromedel, kurslitteratur, osteit Parodontit Ur J Friis-Liby A Groth (red.)...

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Symtomregister

  Vrk/ smrta/ p ytterrat med synlig frndring/utslag Kondrodermatit

  Herpes zoster

  Erysipelas

  Infekterat aterom

  Eksem

  Perikondrit

  Othematom

  Frndring p ytterrat, oftast utan symtom Aterom

  Histiocytom

  Lymfocytom

  Skivepitelcancer

  Basalcellscancer

  Malignt melanom

  Vrk/smrta (otalgi) i rat med fynd i hrselgng eller mellanra Infektis extern otit

  Svamp-extern otit

  Eksemats extern otit

  Hrselgngsfurunkel

  Malign extern otit

  Akut mediaotit

  Simplexotit

  Sekretorisk mediaotit (sllan)

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Vrk/smrta i rat(otalgi) frn nrliggande strukturer utan fynd i rat (referred pain) Temporomandibulr dysfunktion (TMD) (kkmuskel/ ledsmrta)

  Faryngit

  Tonsillit

  Tubardysfunktion (intermittent)

  Tandsprickning

  Herpes zoster i ansiktet

  Tumr i tungbas, munhla, tonsill, epifarynx

  Neuralgi (n. geniculate, n. glossofaryngeus)

  Afts stomatit

  Pulpit

  Rotspetsinflammation

  Pericoronit

  Klda i rat Extern otit (Kldexterna, eksemats extern otit, svamp-extern otit,

  kontakteksem)

  Allergisk rinokonjunktivit

  Frmmande kropp i hrselgngen

  Lockknsla med fynd i rat Vaxpropp

  Sekretorisk mediaotit

  Extern otit

  Frmmande kropp

  Trumhinneperforation, frsk

  Lockknsla utan synliga fynd i rat Tuba aperta

  Takfnster bggngsfistel

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Endolymfatisk hydrops

  Mb. Mnire

  Sudden deafness

  Tensor tympanisyndrom

  TMD

  ronflytning Spontanperforerad akut mediaotit

  Rrotit

  Extern otit

  Kronisk otit med exacerbation

  Frmmande kropp med externa retning

  Skallbasfraktur med likvorlckage

  Andra vanliga ron/trumhinnesymtom

  Krasknsla Sekretorisk otit

  Vaxpropp

  Ekoknsla (autofoni) Tuba aperta

  Fladder Tensor tympani myoklonier

  Tryckknsla/fyllnadsknsla med normalt trumhinnestatus TMD

  Endolymfatisk hydrops

  Mb Mnire

  Tryck/fyllnadsknsla med patologisk trumhinnestatus Kolesteatom

  Bldning frn rat

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Spontanperforerad akut mediaotit

  Rrotit

  Rift i hrselgngen t.ex. p grund av ofrsiktig petning

  Traumatisk trumhinneperforation

  Trauma i mellanra, mot kkled

  Skallbasfraktur med trumhinneperforation

  Hrselnedsttning av ledningshindertyp Vanliga

  Sekretorisk otit

  Vaxpropp

  Extern otit

  Akut otit

  Mindre vanliga Kronisk otit

  Frmmande kropp

  Kolesteatom

  Trumhinneperforation

  Hrselbensfixation

  Otoskleros

  Hrselbenskedjeavbrott

  Hematotympanon

  Trumhinnefrtjockning, efter upprepade externa otiter eller kronisk

  myringit

  Missbildningar

  Sensorineural hrselnedsttning

  Vanliga Presbyacusis

  Buller

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  rftliga hrselnedsttningar

  Mindre vanliga Sudden deafness

  Mnires sjukdom

  Trauma

  TTS (temporary threshold shift)

  Labyrintit

  Autoimmun hrselnedsttning

  Lkemedelsorsakad hrselnedsttning

  Retrokokler hrselnedsttning

  Vestibularisschwannom

  Andra ponsvinkeltumrer

  MS

  Ljudverknslighet (hyperacusis) Tinnitus

  Ljudtrauma

  Sudden deafness

  Whiplashskador

  Ljudknslighet (recruitment) Presbyacusis

  Bullerskador

  Heriditra hrselnedsttningar

  Diplacusis Mnires sjukdom

  Innerrepverkan

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Distorsion Innerreskador

  Yrsel

  Rotatorisk yrsel Vestibulra insjuknanden (vanligt)

  Akuta centralnervsa skador

  Ostadighetsyrsel CNS -genes

  Vestibulra sjukdomar

  Invrtesmedicinska tillstnd

  Det svartnar fr gonen Vaskulr genes

  CNS-genes

  Okaraktristisk yrsel Rrelsesjuka

  Duration av yrselbesvr

  Sekundkort Fobisk postural yrsel

  Ospecifik yrsel

  Halvminutsattack Speciellt vid lgesndringar och misstnkt BPPV

  Minutlnga attacker Migrnekvivalent yrsel

  Ospecifik yrsel

  En till tta timmar Mnire sjukdom

  Tv till tre timmar en till tv dagar

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Migrnekvivalent

  TIA (om under ett dygn)

  Dagar till veckor Vestibularisneuronit

  Psykogen yrsel

  Spnningsyrsel

  CSN-lesioner

  Stndig eller lngvarig yrsel Polyneuropati

  Lkemedel

  Missbruk

  Alkohol

  Yrsel efter trauma

  Status post vestibularisneuronit

  Presbyastasi

  Psykogen yrsel

  Nstppa

  Dubbelsidig Idiopatisk rinit

  Allergisk rinit

  Nspolypos

  Alarinsufficiens

  li

  Torr rinit med krustor

  Rhinitis medicamentosa

  Adenoid

  Konkahypertrofi

  Hormonell nstppa

  Septumperforation med krustor

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Tumr

  Yrkesrelaterad rinit

  Ensidig Septumdeviation

  Nspolyper

  Alarinsufficiens

  Papillom

  Bakteriell rinosinuit

  Frmmande kropp

  Nsfurunkel

  Inverterat papillom

  Septumperforation

  Sammanvxningar

  Juvenilt angiofibrom

  Meningocele

  Wegeners granulom

  Cancer i bihlor och epifarynx

  Koanalatresi

  Nsfraktur

  Septumfraktur

  Septumhematom

  Intermittent nstppa Allergisk rinit

  Hydrostatisk i liggande

  li

  Krustor vid torr rinit

  Sekretion snuva

  Dubbelsidig Infektion

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  verknslig nsa med eller utan allergi

  Tunn, vattnig snuva Virusorsakad rinit

  Allergisk rinit

  Idiopatisk rinit

  Kolinerg rinit

  Muks eller mukopurulent sekretion Kronisk rinosinuit

  Ensidig rinnsnuva Likvorr

  Ensidig purulent snuva Bakteriell rinosinuit

  Tandinfektion

  Kronisk rinosinuit

  Malignitet (vuxna)

  Frmmande kropp (barn)

  Illaluktande snuva Frmmande kropp

  Tumr

  Dentalt empyem

  Blodtingerad snuva Torr rinit

  li

  Malignitet

  Nysningar Allergisk rinit

  Akuta riniter

  Hyperreaktiva slemhinnor

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Klda Allergisk rinit

  Vestibulit

  Torr atrofisk rinit

  Vrk (vrk och tryck ver nsrygg, panna och kinder) Akut rinit

  TMD (temporomandibulr dysfunktion)

  Rinosinuit

  Smrta och vrk framtill i nsan Nsfurunkel

  Vestibulit

  Slem bakom nsan (baksnuva) Idiopatisk rinit

  Allergisk rinit

  Akut eller persisterande rinosinuit

  Nspolypos

  Tumr

  Vrk/smrta i munhlan Karies

  Isande tandhalsar

  Pulpit

  Gingivit

  Afts stomatit

  Herpes gingivostomatit

  Sekundr herpesinfektion

  Periapikal osteit

  Parodontit

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Pericoronit

  Maligna frndringar i munhlan

  Sveda i munhlan BMS

  Oral candidos

  Oral lichen planus

  Muntorrhet Sjgrens syndrom

  Andra autoimmuna tillstnd

  Stress

  ngestsyndrom

  Depression

  Patientens subjektiva upplevelse

  Hepatit C

  Spottkrtelorsakad muntorrhet Kronisk recidiverande parotit

  Strlbehandling

  Kirurgiska ingrepp

  ldrande

  Farmakologisk pverkan

  Muntorrhet orsakat av dehydrering Munandning

  Snarkning

  Nstppa

  Anorexi

  Diarr

  Feber

  Krkningar

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Syrgasbehandling

  Polyuri

  Bldningar

  Svljningssvrigheter

  Foeter ex ore (halistosis), dlig andedrkt

  Munhla

  Odontogena orsaker

  Kronisk parodontit med djupa tandkttsfickor

  Bakterier p tungan-tungbasen

  Andra orsaker

  Detritusproppar i tonsillerna

  li

  Faryngit

  Nsa bihlor Bakteriell rinosinuit

  Dentalt empyem

  Frmmande kropp i nsan

  Torr frmre rinit

  vrigt Fdomnen: smr, mjlkprodukter, ktt

  Reflux

  Smakstrningar (smakfrndringar och olika grader av smakfrlust)

  Luktstrningar

  Njurinsufficiens

  Leverkoma

  Diabetes

  Akyli

  Metabola strningar

 • Ur J Friis-Liby & A Groth (red.) NH-handboken Frfattarna och Studentlitteratur 2010

  Intoxikationer

  Sensoriska med skador i smaknerverna (n. facialis, n. glossofaryngeus)

  Hjrnstamsskador

  Lkemedel

  Halsont, svalgsmrtor med fynd i munhlan/svalget Akuta viral rinofaryn