13
SUPER INDUCTIVE SYSTEM

SYSTEM - files.btlnet.com · indus printr-o bobină poziționată în interiorul aplicatorului, interacționează cu organismul uman și determină depolarizarea țesutului neuromuscular

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SUPER INDUCTIVE SYSTEM

kapitola inTRodUcERE

SUPER INDUCTIVE SYSTEMTEHnoLoGiE dE ULTiMĂ GEnERAȚiE

BTL vă prezintă o terapie inovatoare – Sistemul Superinductiv (SIS – Super Inductive System). Această tehnologie se bazează pe intensitatea înaltă a câmpului electromagnetic, ce are efecte pozitive asupra țesutului uman. Printre aceste efecte terapeutice se numără ameliorarea durerii, vindecarea fracturilor, miorelaxarea, miostimularea și mobilizarea articulațiilor.

CUPRINS

Introducere 1 Mecanism de acțiune 4Managementul durerii 6Aplicații terapeutice 8Indicații terapeutice 9BTL- 6000 Super Inductive System 12Aplicator cu tehnologia câmpului focalizat 13Tehnologie brevetată 14Caracteristici principale ale terapiei 18Parametri tehnici 20

•Întrucât SIS vizează țesutul neuromuscular, acesta poate fi folosit în tratarea afecțiunilor dureroase cronice și acute ale sistemului musculoscheletal și nervos.

•În urma unor setări specifice, interacțiunea dintre câmpul electromagnetic și țesutul muscular determină o contracție musculară dorită. Astfel, prin

contracțiile repetate ale mușchilor ce înconjoară articulația, se poate obține eliberarea blocajului acesteia.

•Datorită efectelor de sporire a fluxului sanguin local și a metabolismului tisular, SIS este indicat în procesul de vindecare a fracturilor încă din fazele incipiente.

•Dacă se dorește fortificarea mușchilor slăbiți, SIS determină o serie de contracții musculare prin declanșarea potențialului de acțiune în țesutul neuromuscular.

•Datorită caracteristicilor sale de stimulare de înaltă frecvență, SIS elimină eficient tensiunea musculară și poate fi folosit, așadar, în tratarea afecțiunilor spastice.

BTL România Aparatură Medicală SRLStr. cpt. Mircea Vasilescu, nr. 12-14, Parter+Etaj 1, Sector 4, București, 040184 [email protected] BTL Romania Aparatura Medicala

Tel./Fax: (+4) 021 326 53 20Mobil: (+4) 0722 306 311; (+4) 0731 038 951

Toate drepturile sunt rezervate. deși s-au luat toate măsurile necesare pentru a oferi informaţii precise și actualizate, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru orice eroare sau greșeală de tipar conţinută în acest catalog. Produsele și specificaţiile acestora, prezentate în acest catalog, pot diferi în funcţie de ţara în care sunt comercializate.

1

kapitolakapitola

REZULTATE TERAPEUTicEUIMITOARE

SUPER INDUCTIVE SYSTEMMEcAniSM dE AcȚiUnE

4 MEcAniSM dE AcȚiUnE

Tehnologia Sistemului Superinductiv BTL folosește energia unică a câmpului magnetic de înaltă intensitate. Câmpul electromagnetic, indus printr-o bobină poziționată în interiorul aplicatorului, interacționează cu organismul uman și determină depolarizarea țesutului neuromuscular. În funcție de frecvența de stimulare și de intensitatea câmpului electromagnetic selectate, se pot obține efecte precum ameliorarea durerii, relaxarea blocajelor articulare, sprijinirea procesului de vindecare a fracturilor, relaxarea sau fortificarea musculară.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ÎNAINTE

DUPĂ87 %

MANAGEMENTUL DURERIIcU FREcVEnȚE SPEciFicE

Gama variată de frecvențe face ca Sistemul Superinductiv BTL să poată fi indicat în toate stadiile afecțiunilor dureroase. Managementul acestora se bazează pe trei teorii diferite de control al durerii. Fiecare dintre acestea variază în spectrul frecvenței. Terapia cu SIS determină, așadar, ameliorarea imediată a tuturor stadiilor afecțiunilor dureroase, fie acestea cronice sau acute.

MAnAGEMEnTUL dURERii

TEO

RII

PE

NTR

U C

ON

TRO

LUL

DU

RE

RII

TEORIA DURERII:SISTEMUL OPIOID ENDOGEN 2 – 10 Hz

TEORIA DURERII:POARTA DE CONTROL 60 – 100 Hz

TEORIA DURERII:MODELUL SPECIFIC120 – 140 Hz

25

50

75

100

125

150

[Hz]0

Graficele indică o reducere a durerii după 5 până la 10 terapii cu Sistemul Superinductiv BTL. Rezultatele sunt demonstrate pe Scala Vizuală Analogă. 87 % dintre participanți au raportat o scădere a durerii *

* KAZALAKOVA, Krasimira, Prof. Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution inMusculoskeletal and Neurological Disorders – A Pilot Study (Stimularea magnetică periferică repetitivă ca soluțiede management al durerii în afecțiunile musculoscheletale și neurologice – Un studiu pilot)

TERAPiE doVEdiTĂ cLinic cU REZULTATE EVidEnTE

MAnAGEMEnTUL dURERii 7

REDUCEREA DURERII DEMONSTRATĂ PE SCALA VIZUALĂ ANALOGICĂ

AMELIORARE RAPORTATĂ DE 87 % DINTRE PACIENȚI

6

APLicAȚii TERAPEUTicE

APLICAȚII TERAPEUTICE

MoBiLiZAREA ARTicULARĂMobilizarea articulară este obținută prin intermediul contracțiilor repetitive ale mușchilor din jurul capsulei articulare. Aceste contracții repetitive înlocuiesc mobilizarea articulară manuală, fapt ce determină restaurarea jocului articular.

VindEcAREA FRAcTURiLoRCâmpul electromagnetic de înaltă intensitate sporește circulația sanguină în zona afectată și susține formarea calusului fibrocartilaginos. Astfel, se începe procesul progresiv de mineralizare a matricei cartilaginoase și de remodelare osoasă.

MioSTiMULAREAInteracțiunea câmpului electromagnetic în interiorul țesutului neuromuscular determină depolarizarea nervoasă și contracțiile musculare. Astfel, în funcție de frecvența de stimulare selectată, se pot obține efectele de facilitare sau fortificare musculară.

REdUcEREA SPASTiciTĂȚiiInhibarea unui tonus muscular crescut se obține prin influențarea controlului tonusului muscular la nivel medular. Acest mecanismeste indicat pentru tratamentul deficiențelor motorii de origine centrală, în care apar fenomenele de spasticitate.

cLinicAL BAcKGRoUnd 9

cELE MAi coMUnE indicAȚii TERAPEUTicE

cELE MAi coMUnE indicAȚii TERAPEUTicE 98

Fracturi

Sindrom de tunel carpian

Sindrom de impingement

Mobilizarea zonei vertebrale toracice

Prevenirea atrofiei musculare

Reducerea spasticitățiiRegenerarea nervoasă

Ameliorarea respirației

Hernie de disc

Tendinopatie patelară

kapitolakapitola

PRoiEcTATDE INGINERI,concEPUTPENTRU DUMNEAVOASTRĂ

Operare tactilăOperare intuitivă cu touch screen color (8.4”)

Braț cu șase articulații Poziționare ușoară a aplicatorului

BTL – 6000 SUPER indUcTiVE SYSTEM

BTL – 6000 SUPER indUcTiVE SYSTEM APLicAToR cU cÂMP FocALiZAT

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

•Protocoale RAPIDE•Navigare părți anatomice•Bază de date pacienți•Protocoale predefinite și enciclopedie terapeutică•Braț cu șase articulații•Monitorizare a calității impulsurilor•Suport mobil

BTL – 6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM ELITE

•Frecvență de până la 150 Hz•Intensitate de până la 2.5 Tesla•Aplicator cu tehnologia câmpului focalizat•Touch screen color de 8.4”

APLicAToR cU TEHnoLoGiA cÂMPULUi FocALiZAT

Vizualizarea distribuției câmpului magnetic pe suprafața aplicatorului

DISTRIBUȚIA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

Câmpul electromagnetic emis de către aplicatorul cu tehnologia câmpului focalizat asigură administrarea precisă a terapiei în zone situate adânc în țesut, emițând, în același timp, o energie cu intensități de până la 2,5T.

AccES În PRoFUnZiME

AdMiniSTRARE PREciSĂ

1312

Acest echipament este protejat de mai multe brevete.

TEHnoLoGiEBREVETATĂ

Sistemul Superinductiv BTL reprezintă o soluție unică de înaltă generație. Designul ingenios al bobinei din aplicator permite desfășurarea lină a terapiei aplicate cu acest dispozitiv, chiar și în condiții solicitante de operare, precum cele ce presupun frecvențe de până la 150 Hz și o intensitate de până la 2,5 T. De asemenea și sistemul de răcire al bobinei este unul unic, ce permite o răcire extrem de eficientă și asigură posibilitatea unor timpi terapeutici prelungiți, chiar și atunci când funcționează la valori ce solicită dispozitivul la maximum.

Atât aplicatorul, cât și brațul cu șase articulații, sunt sincronizate până la ultimul detaliu. Pentru setarea ușoară și precisă a diferitelor tipuri de tratament, aplicatorul este dotat cu un mâner confortabil și este atașat la dispozitiv printr-un braț cu 6 grade de mișcare. Acest braț permite așezarea aplicatorului în orice poziție doriți.

TEHnoLoGiE BREVETATĂ 15

TEHnoLoGiE cooL FLoWTM

conFoRT Și VARiABiLiTATE

conSTRUcȚiE inGEnioASĂ A BoBinEi

EXPERiEnȚĂ TERAPEUTicĂFĂRĂ EFORT

cARAcTERiSTici PRinciPALE ALE TERAPiEi

cARAcTERiSTici PRinciPALE ALE TERAPIEITERAPIE BLÂNDĂ PENTRU PACIENT ȘI UȘOR DE CONFIGURAT PENTRU OPERATOR

POZIȚIA APLICATORULUI POATE FI AJUSTATĂ ÎN FUNCȚIE DE ORICARE DINTRE PĂRȚILE CORPULUI

cARAcTERiSTici PRinciPALE ALE TERAPiEi

APLICATOR CE ASIGURĂ O ADMINISTRARE PRECISĂ A TERAPIEI DATORIĂ CÂMPULUI FOCALIZAT

SOLUȚIE TEHNOLOGICĂ UNICĂ CE GARANTEAZĂ UN EFECT TERAPEUTIC IMEDIAT

1918

kapitolakapitolaPARAMETRi TEHnici

PARAMETRI TEHNICI

19

Model BTl – 6000 SUPeR INdUCTIVe SYSTeM elITe

Nr. de comandă P6000.901

Display touch screen color de 8.4“

Protocoale RAPIDE Da

Navigare părți anatomice Da

Protocoale predefinite Da

Protocoale terapeutice definite de utilizator Da

Bază de date pacienți Da

Intensitate până la 2.5 T (max. dB/dt 28 kT/s)

Frecvență până la 150 Hz

Dimensiuni 500 × 970 × 580 mm

Greutate 33 kg

Alimentare 100–240 V AC, 50–60 Hz

Accesorii standard braț cu șase articulații, aplicator cu tehnologia câmpului focalizat

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE MODELULUI BTL – 6000 SUPER INDUCTIVE SYSTEM

20

kapitola

099-77SiSELRo103