Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ?· barnets dagdrömmar, inre monologer och fantasier Hugo…

Embed Size (px)

Text of Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ?· barnets dagdrömmar, inre monologer och fantasier...

Fr anmlan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se

Konferens och frdjupning den 26-27 januari 2017

Bonnier Conference Center i Stockholm

Frskola utifrn vetenskaplig grund och beprvad erfarenhet praktiska strategier fr uppfljning, analys och forsknings- basering av frbttringsarbetet

Strukturer, pedagogisk dokumentation och frutsttningar som synliggr lrprocesser och leder till medvetna pedagogiska stllningstagande i den praktiska verksamheten

Digitala verktyg som std fr att driva utvecklingsarbetet framt nya mjligheter fr lrande och kvalitetsarbetet

Fokus frskolechef hur fr du bttre inblick och analyserar krnan i verksamheten fr ett systematiskt kvalitetsarbete som ger resultat

S utvecklar du modiga pedagoger med initiativkraft och tro p sin egen kompetents och mjlighet att pverka

TALARE OCH PRAKTIKFALL

Jan Hkansson docent i pedagogik med inriktning p skolreformer och kvalitetsarbete Linnuniversitetet

Jeanette Kennerfalk frskolechef Frskolan Trollet, Kalmar kommun

Anna Gustafsson pedagogista Frskolan Trollet, Kalmar kommun

Bodil Bvner utredare Sveriges kommuner och Landsting

Ingrid Pramling Samuelsson professor Gteborgs universitet

Ingrid Jonasson frskolechef Krokoms kommun

Ann S. Pihlgren forskningsledare Ignite Research Institute

Anne Persson frskolechef Vsters stad

Anton Fagergren frskollrare, IKT-lrcoach Vsters stad

Hugo Lagercrantz senior professor i pediatrik Karolinska Institutet

John Steinberg fil dr i pedagogik

Lars Gustafsson frelsare och utbildare

Framtidens Frskola 2017 Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap

Bttre och mer hllbara resultat identifiera effektiva processer och strukturer som utvecklar verksamheten och barnens lrande

Ta del av en tankevckande eftermiddag som utmanar och stller centrala frgor om vad som styr oss och vilka effekter det har p just din verksamhet och hur vl du lyckas uppn frskolans uppdrag.

Ann S. Pihlgren guidar oss igenom olika vetenskapliga teorier och kopplar dessa till praktiska framgngsexempel i frskolans vrld.

Vlkommen

konferensen brukar bli full

s gr din anmlan idag!

Frskolans uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet hur mta barn i deras lrande och vlbefinnande Ingrid Pramling Samuelsson professor Gteborgs universitet

Den kulturella barnhjrnan och de yngre barnens utveckling och lrande vad sger den senaste forskningen?Hugo Lagercrantz senior professor i pediatrik Karolinska Institutet

SPECIELLT INBJUDEN

SPECIELLT INBJUDEN

SEPARAT BOKNINGSBAR FRDJUPNINGSEFTERMIDDAG DEN 27 JANUARI

Fr anmlan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se

Konferensprogram dag 1, 26 januari

08.30 Registrering

09.00 Vlkommen till konferensen

09.05-10.20 Systematiskt kvalitetsarbete i frskolan vetenskaplig grund, analys och utvecklingStrategier fr en frskola frankrad i vetenskaplig grundoch beprvad erfarenhet

Vad innebr vetenskaplig grund i frskolan? ngra perspektiv p samspelet mellan forskning och beprvad erfarenhetMetodik fr analyser i det systematiska kvalitetsarbetet referensramar, form och innehllUppfljning och forskningsbasering av frbttringsarbetethur vet vi att insatserna fungerar som det var tnkt?

Jan Hkansson, docent i pedagogik med inriktning p skolreformer och kvalitetsarbeteLinnuniversitetet

Jan har lnge arbetat med forskningsversikter kring undervis-ning, lrande och skolutveckling, samt har lng erfarenhet som forskare, rdgivare och utbildare nr det gller systematiskt kvalitetsarbete inom alla skolformer. Jan har ven skrivit flera bcker med anknytning till systematiskt kvalitetsarbetet inom frskola, skola och fritidshem.

10.20-10.40 Frmiddagskaffe

10.40-12.00Praktikfall Frskolan Trollet: Pedagogisk dokumentation fr bttre analys, reflektion och som frndringsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet

Pedagogisk dokumentation som en cirkulr process fr att f fatt i och kunna utmana barns lrandeBarns delaktighet och inflytande hur gr vi barnet mer delaktiga i sin utvecklingsprocess med std av den pedagogiska dokumentationenHur synliggr och dokumenterar vi lrprocesser hos det enskilda barnet och gruppens kooperativ lrande (i hela gruppen)Nr blir(r) dokumentationen pedagogisk nr blir den ett underlag fr analys och ger ett konkret underlag fr utvecklingsarbetet med barnets/gruppens lrande i fokus

S skapas arbetsprocesser och flden dr dokumentation och utvecklingsarbete gr hand i hand med det man sett i dokumentationen - strukturer som leder till medvetna pedagogiska stllningstagande i verksamhetenFrskolechefens ansvar vikten av struktur och systematik fr att frmja det systematiska kvalitetsarbetetStrukturer fr det pedagogiska ret med verksamhetsbesk, medarbetarsamtal, mtesstrukturer, budget, kompetensut-veckling och yrkesroller

Jeanette Kennerfalk, frskolechefAnna Gustafsson, pedagogistaFrskolan Trollet, Kalmar kommun

12.00-12.30 Att mta kvalitet i frskola Ta del av ett nytt digitalt verktyg som ger frskolechefer mjligheter att bedma hur vl verksamheten nr kvalitetsmlen

Mjligheter att synliggra frndrat kunnande utifrn:o Matematikutvecklande arbetsstto Sprk och kommunikationo Systematiskt kvalitetsarbeteHur ger bedmningarna av det systematiska kvalitetsarbetetfrskolechefer nya frutsttningar och std till frskolansfortsatta kvalitetsarbete?

Bodil Bvner, utredareSveriges kommuner och Landsting

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.50 Frskolans uppdrag och det systematiska kvalitetsarbetet hur mta barn i deras lrande och vlbefinnandeTydligare koppling mellan lroplanens intentioner och barns lrande och kunnande, lroplanens ml och den dagliga verksamheten

Frskolechefens strkta ledningsansvar och frskolans lrandeuppdrag hur arbetar du med det?Skollagen och frskolan som egen skolform vad innebr det och vad betyder det fr uppdraget frtydligande av kapitel 8 i skollagen:o Trygghet och omsorgo Barnets bsta och barnkonventioneno Barns delaktighet och inflytandeo Utveckling och lrandeo Lroplanen och lrandeuppdraget

Framtidens Frskola 2017 Systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap

Fr anmlan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se

Ingrid Pramling Samuelsson, professorGteborgs universitet

Ingrid Pramling Samuelsson arbetar som professor vid Gteborgs universitet. Hennes forskningsfokus r barns lrande i frskolan och frutsttningar fr detta. Hon inne-har ocks en UNESCO professur i Early childhood Educa-tion and Sustainable Development, och r drfr engagerad i internationella frgor om barn. Ingrid belyser och frtydligar frskolans kvalitetsarbete utifrn lroplanens intentioner med barns vlmende, lrande och utveckling i frskolan.

14.50-15.10 Eftermiddagskaffe

15.10-16.00 Frn Grande till Lrande i Krokoms kommun vi r p vg!

Hur skapa processer fr frskolechefernas gemensamma lrande som strker och frtydligar frskolans uppdrag?S har pedagogernas kompetensutveckling blivit en helhet och ftt en tydlig koppling till verksamhetens kvalitetsarbeteSteg fr steg - s gick vi frn att prodcuera grandet till att istllet flja upp och utmana barnens lrande Hur uppn strre effekt i utvecklingsarbetet genom tydli-gare rollfrdelning mellan frskollrare och barnsktare?

Ingrid Jonasson, frskolechefKrokoms kommun

Efter utvrdering av vr kompetensutveckling 2012 och med frskolechefernas analys av kvaliteten fattades beslut om att g till grunden och ta ett helhetsgrepp om kvalitetsarbetet infr Skolinspektionens granskning av frskolornas kvalitet i Krokoms frskolor 2014. Nu 4 r senare r resultatet ett tydligare fokus p lrandet fr barngruppen och varje enskilt barn i frskolan, det har etablerats ett gemensamt yrkessprk dr systematik och kontinuitet har satt fokus p frskolans lrarprocesser.

16.00-17.15Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva teamDu har hga ambitioner och vill att varje barn, varje dag, ska mtas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbe-tar tillsammans och systematiskt. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team r en framgngsfaktor, vilket i sin tur frutstter ett kommunikativt ledarskap som skapar kultur och struktur. Hur kommer vi dit?

Frn ngon annan till jag, du och vi Medarbetskapets ABCFrn arbetslag till effektivt team med hjlp av Susan WheelanFrn nulge till nskat lge ett kvalitetsarbete dr alla r medskapandeLeda medarbetare och arbetslag i Frndringens fyra rum

Lars Gustafsson, frelsare och utbildarewww.larsgustafsson.se

Lars utmanar och ger nya perspektiv p ledarskap, medarbe-tarskap och kvalitetsarbete. Med mnga olika uppdrag, frn frskolans ledarskap och medarbetarskap till barn i behov av srskilt duktiga pedagoger, har Lars skaffat sig en rik verktygs-lda att sa ut. Lars har erhllit flera olika kvalitetsutmrkelser och ledarskapspriser som chef inom skolomrdet. Fr mer information www.larsgustafsson.se

17.15 Konferensdag 1 avslutas

Konfernsprogram dag 2, den 27 januari

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45 Fokus frskolechef strategier fr att leda, hand-leda och utveckla verksamhetenJohn inspirerar dig som frskolechef och ger konkreta, hand-fasta verktyg fr utveckling, p organisation och individniv, som leder till kvalitetshjning i verksamheten. Utgngspunk-ten r Makro-Mikro modellen dr Makro handlar om vr-deringar, visioner och ml och Mikro om de sm detaljerna och handlingarna som gr skillnad. En bra ledare styr med vrderingar men r ocks noggrann med detaljerna.

Makro-Mikro modellen ger dig verktygen att:Uppn resultat med korttidshandledning Anvnda tuffa men ndvndiga Makro frgor p organisa-tions- o