Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie

 • View
  43

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie. Bełdów 37 95-070 Aleksandrów Łódzki tel: (0-42) 712-14-94 e-mail: spbeldow@interia.pl. Początki działalności. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie

 • Szkoa Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiegow BedowieBedw 3795-070 Aleksandrw dzkitel: (0-42) 712-14-94e-mail: spbeldow@interia.pl

 • Pocztki dziaalnociOddzia przedszkolny utworzony zosta w 1976, ale dzieci z obszaru miejskiego obwodowo nalece do szkoy objte byy opiek w ramach ogniska przedszkolnego ju w okresie powojennym.

 • Oddzia przedszkolnyDyrektor szkoy i nauczyciel oddziau:-> mgr Elbieta AntosikWychowawca oddziau przedszkolnego:-> mgr Beata RybczyskaDzieci w wieku przedszkolnym korzystaj ze szkolnej stowki, pracowni komputerowych, biblioteki z centrum multimedialnym, sali gimnastycznej. Bior udzia we wszystkich imprezach organizowanych na terenie szkoy.

 • Oddzia przedszkolny - inicjatywy

 • Innowacje teatralneInnowacja rozpocza si we wrzeniu 2007 roku i trwaa do czerwca 2008 r.Zabawa w teatr odbywaa si systematycznie raz w tygodniu w trakcie planowanych zaj. Kade zajcia zawieray nastpujce elementy: wiczenia relaksacyjne, zabawy integrujce grup, wiczenia oddechowe, dziaania plastyczne, wiczenia dykcyjne, wiczenia w kreowaniu powierzonych rl.

 • Zajcia plastyczno-artystyczne w ramach projektu Nowy ImpulsZajcia odbyway si od 21 marca 2007 roku do 20 marca 2008 roku. Miay na celu rozwijanie uzdolnie plastycznych i artystycznych, zainteresowa kultur i tradycj regionu. Efektem prac dzieci stay si wystawy dzie artystycznych i plastycznych w ramach Dnia Bedowa i regionu oraz innych uroczystoci.

 • Zabawy z angielskimZajcia w oddziale przedszkolnym prowadzone w formie zabaw z angielskim opieraj si na wsppracy z nauczycielem prowadzcym zajcia w ramach obowizujcego pensum w zakresie wsplnie realizowanej tematyki . Zajcia te powstay na wniosek Rady Rodzicw i wytyczne do ksztacenia w pastwach zrzeszonych w Unii Europejskiej w formie programu wasnego.

 • Udzia w programie edukacyjnym o treci ekologicznejRealizacja programu Mieszkaniec Aleksandrowa dzkiego wiadomy przyjaciel przyrody program edukacyjny dla dzieci i modziey oraz wszystkich mieszkacw Aleksandrowa dzkiego. Wycieczka ekologiczna do szkki lenej Nadlenictwa Grotniki. Dziki tej ekologicznej lekcji prowadzonej przez prawdziwego lenika modzi obywatele stali si bardziej wraliwi na pikno przyrody, szczeglnie tej najbliszej - Bedowskiej.

 • Zabawy taneczneNawizanie od wrzenia 2008 roku wsppracy z MDK w Aleksandrowie dzkim. Pierwszy pokaz umiejtnoci dzieci odby si w dniu 15 padziernika 2008 roku podczas uroczystoci nadania imienia szkole i powicenia sztandaru.

  *