Tablica armaturnih mreža

 • View
  622

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rebrasti betonskičelik (RBČ).Armaturne mrežeArmaturni koševiza betonske šipove.Betonskikonstruktivni elementiBetonskeelement-ploče OMNIA

Text of Tablica armaturnih mreža

 • www.velbos.baREBRASTI BETONSKI ELIKARMATURNE MREEREETKASTE TUNELSKE PODGRADEARMATURNI KOEVI ZA BETONSKE IPOVEBETONSKE ELEMENT-PLOE OMNIAARMIRANOBETONSKE GREDE I STUBOVI BETONUSLUGE ARMIRANJA I TRANSPORTA

  VA PARTNER U GRADNJI

  www.velbos.ba

 • vel

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

 • bosvel

  Potovani!elimo Vam se zahvaliti na interesu koji pokazujete za nau kompaniju. Veliko nam je zadovoljstvo predstaviti novi katalog kojim Vas pozivamo da se uvjerite u unaprijeene stare, ali i nove mogunosti naeg asortimana proizvoda i usluga, kao i u nova dostignua naeg mladog kreativnog tima.

  Ve 20 godina inspirirani smo modernom gradnjom, i neprekidno radimo na tome da ponudimo proizvode i usluge koji odgovaraju tritu.

  Pria o Kompaniji VELBOS d.o.o. ujedno je i uzbudljiva pria o dvije stotine ljudi koji u svom radu uvjek nastoje pomjerati granice kreativnosti, zalaganja i timskog rada.

  elimo Vam mnogo zadovoljstva prilikom itanja ovog kataloga

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

 • velbos

  Sadraj

  Hidroelektrana Mostarsko Blato, BIH . . . . . . . . . 18

  Bosmal City centar Srarajevo, BIH . . . . . . . . . . . . . . 19

  Tunel KLANICE Laktai, BIH . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Iz referencne liste... 15

  Zgrada vlade Republike Srpske Banja Luka, BIH . . . . . . . . . . . . . 15

  Shopping Grando centar Sarajevo, BIH . . . . . . . . . . . . . . . 16

  BBI Shopping centar Sarajevo, BIH . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Laboratorija 14Usluge 13

  Usluge izgradnje . . . . . . . . . . . . 13

  Usluge transporta . . . . . . . . . . . 13

  Betonske element-ploe OMNIA . . . . . . . 11

  Beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Armaturni koevi za betonske ipove . . . . . . . . . . . 9

  Betonski konstruktivni elementi . . . . . . . 10

  Armiranobetonske grede i stubovi . . . . . . . . . . . . . 10

  Proizvodi 3

  Rebrasti betonski elik (RB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Armaturne mree . . . . . . . . . . . . 4

  Reetkaste tunelske podgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Prezentacija Kompanije VELBOS d.o.o. 1

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

 • velbos

  Nehad KaRdOVIOsniva i direktOr

  Potovani!VELBOS d.o.o. radi na uspostavljanju stabilne i jake saradnje s partnerima inei time zdravu osnovu za poslovanje i razvoj. Da bismo tritu osigurali oekivani kvalitet, politika poslovanja usmjerena je na izbore strunih i obrazovanih radnika i saradnika.

  elja, namjera, a i dunost nam je da naim kupcima pruimo to bolje i kvalitetnije proizvode, da uposlenim radnicima dignemo bolji standard i adekvatno profesionalno usavravanje i da neprestano radimo na unapreenju uvjeta rada. Jednostavno reeno,zadaa nam je da radimo po savremenim evropskim standardima, onako kako i dolikuje dananjoj modernoj i stabilnoj firmi.

  Zahvaljujemo se svima koji su na razliite naine dali svoj doprinos za razvoj i napredak VELBOS. Radit emo i dalje na tome da pruimo najbolje proizvode i najpovoljniju uslugu kako bismo zadrali povjerenje naih partnera i kupaca.

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

 • velbos

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

 • velbos

  Nakon esnaest godina rada i iskustva steenog na njemakom tristu, firma VELBOS d.o.o. osnovana je 2001. godine u Bosni i Hercegovini sa sjeditem u Begovom Hanu, pored epa, sa ciljem da u nau zemlju prenese steeno znanje, njemaku tehnologiju i disiplinu rada. VELBOS d.o.o. proizvodi osnovne konstruktivne graevinske materijale i nudi uslugu ugradnje armature i betona na gradilitu.

  Djelatnosti proizvodnih pogona VELBOS d.o.o. su: prerada rebrastog betonskog elika

  (sjeenje, dimenzioniranje, savijanje i pozicioniranje); proizvodnja armaturnih mrea; proizvodnja koeva za ipove; proizvodnja reetkastih tunelskih podgrada; proizvodnja Omnia ploa; proizvodnja armiranobetonskih greda; proizvodnja betona.Za proteklih devet godina rada na bosanskohercegovakom i regionalnom tritu, firma VELBOS d.o.o. stekla je ogromno iskustvo i postala stabilna firma na koju se partneri mogu u svakom trenutku osloniti. Firma je uestvovala u izgradnji mnogih prestinih objekata u Bosni i Hercegovini i u regionu, a veliki broj tunela u Republici Hrvatskoj i u Albaniji graeno je s Velbosovim tunelskim podgradama.

  Prezentacija kompanije VELBOS d .o .o .

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

  1

 • velbos

  Prezentacija kompanije VELBOS d .o .o .Sjedite nae kompanije nalazi se u Begovom Hanu, na magistralnom putu M-17 izmeu Zenice i epa, gdje je na 12.000 m proizvodnog prostora izgraen potpuno novi pogon proizvodnje s najmodernijim mainama i strunim osobljem, a naa firma potuje evropske standarde, certifikat ISO 9001.

  U Sarajevu, na Ilidi, ul. Butirska bb, nalazi se drugi, novi proizvodni pogon VELBOS-a na povrini od 12.000 m koji sadri modernu betonaru, proizvodnu halu za Omnia ploe i armiranicu za izradu armature. Dnevni kapaciteti VELBOS-a u oba proizvodna pogona iznose 450 m Omnia ploe, 75 tona gotovog betonskog elika i 70 tona armaturnih mrea spremnih za ugradnju.

  Kompanija zapoljava inenjere, statiare, metalurge i visokokvalifikovane radnike, za koje je osigurana obuka po evropskim standardima. VELBOS d.o.o. s vrhunskom tehnologijom, automatizovanom proizvodnjom i kvalifikovanom radnom snagom omoguava brz i kvalitetan proizvod, to ga ini konkurentnim na evropskom tristu, a kupcu osigurava da gradi bre, kvalitetnije, jednostavnije i jeftinije.

  Kompanija raspolae vlastitim transportnim kapacitetima, to omoguava brz i efikasan transport njenih proizvoda, kako bi mogla to bolje udovoljiti zahtjevima kupca.

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

  2

 • velbos

  Moderna automatska i poluautomatska Velbosova oprema omoguava brzu i kvalitetnu preradu rebrastog betonskog elika, to kupcu garantuje brzu i sigurnu dostavu proizvoda na gradilite. VELBOS d.o.o. moe zadovoljiti sve zahtjeve kupaca u skladu s evropskim standardima.

  VELBOS d.o.o. nabavlja elik od svjetskog lidera ARCELOR-MITTALA u eljezari Zenica, koji garantuje vrhunski kvalitet elika kvalitet B500B, standard EN 10080/2005. Velbosov pogon prerade izgraen je po evropskim standardima i ima certifikat ISO 9001.VELBOS d.o.o. sijee, dimenzionira, savija i pozicionira rebrasti betonski elik od 6 do 32 prema svim zahtjevima kupaca po specifikacijama, nacrtima, svih profila i oblika.

  Dnevni kapacitet proizvodnog pogona iznosi 75 tona gotovog betonskog elika spremnog za ugradnju.

  Rebrasti betonski elik

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

  3

 • Armaturne mree Zavarena armaturna mrea jeste elina armatura koja u kombinaciji s betonom slui za armiranje betonskih konstruktivnih elemenata, s istim ciljem kao i rebrasti betonski elik (RB), i ima svoju iroku primjenu, kako u visokogradnji, tako i u niskogradnji. Kvalitet mree ovisi o kvalitetu ice od koje se mrea izrauje i o vrstoi zavarenih spojeva. Velbosov pogon proizvodnje mrea radi po evropskom standardu EN 10080/2005, kvalitet B500A. Kao repromaterijal VELBOS d.o.o. koristi toplovaljanu icu kvaliteta S235JR ARCELOR-MITTALA - eljezare Zenica, koja posjeduje potpunu usklaenost svojih proizvoda, to garantuje visok kvalitet hladne rebraste ice proizvedene u Begovom Hanu. Opremljenost i strunost osoblja ima za rezultat visoki kvalitet zavarenih armaturnih mrea. VELBOS d.o.o. proizvodi Q mree, nosivost u dva smjera i R mree, nosivost u jednom smjeru. Standarna dimenzija mrea je 6.000mm. x 2.150mm. Na zahtjev kupca, VELBOS d.o.o. izrauje mree svih dimenzija, profila i tipova za sve vrste graevinskih konstrukcija.

  Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi 70 tona armaturnih mrea spremnih za ugradnju.

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

  4

 • TIPMREE

  PRENIKICEmm

  RASTOJANJEICA mm

  DIMENZIJEMREE

  m

  BROJIPKI U JEDNOJ MREI

  TEORETSKAMASA

  kg/komaduUzdu . Popre . Uzdu . Popre . L B Uzdu . Popre .

  R 188 6 4 150 250 6 2,15 15 24 24,95

  R 257 7 5 150 250 6 2,15 15 24 35,04

  R 335 8 5 150 250 6 2,15 15 24 43,41

  R 385 7 5 100 250 6 2,15 22 24 47,68

  R 424 9 6 150 250 6 2,15 15 24 56,22

  R 503 8 6 100 250 6 2,15 22 24 63,41

  R 525 10 6 150 250 6 2,15 15 24 66,84

  R 636 9 6 100 200 6 2,15 22 30 80,00

  R 785 10 7 100 200 6 2,15 22 30 100,72

  TIPMREE

  PRENIKICEmm

  RASTOJANJEICA mm

  DIMENZIJEMREE

  m

  BROJIPKI U JEDNOJ MREI

  TEORETSKAMASA

  kg/komaduUzdu . Popre . Uzdu . Popre . L B Uzdu . Popre .

  Q 188 6 6 150 150 6 2,15 15 40 38,89

  Q 257 7 7 150 150 6 2,15 15 40 52,98

  Q 283 6 6 100 100 6 2,15 22 60 57,68

  Q 335 8 8 150 150 6 2,15 15 40 69,34

  Q 385 7 7 100 100 6 2,15 22 60 78,56

  Q 424 9 9 150 150 6 2,15 15 40 87,65

  Q 503 8 8 100 100 6 2,15 22 60 102,84

  Q 525 10 10 150 150 6 2,15 15 40 108,42

  Q 636 9 9 100 100 6 2,15 22 60 129,98

  Q 785 10 10 100 100 6 2,15 22 60 160,77

  R MREE

  Q MREE

  Pored standardnih tipova mrea , VELBOS d.o.o. proizvodii mree specifinih dimenzija i profila prema potrebama kupca.

  VELBOS d.o.o. nudi irok asortiman standardnih mrea

  Armaturne mree

  Velbos d.o.o. Begov Han bb, epe

  5

 • velbos

  Reetkaste tunelske podgradeIzgradnja tunela predstavlja zahtjevan interdisciplinaran graevinski zahvat, vrlo specifine graevinske materijale i proizvode. VELBOS d.o.o. proizvodi reetkaste tunelske podgrade koji su testirane i uspjeno ugraene u mnogim tunelima u BIH i u regionu. Suprotno od