Tâche 2 exemple maternelle

Embed Size (px)

Text of Tâche 2 exemple maternelle

  • 1. Tche 2. Comment sy prendre? M Isabel Rodrguez Vzquez1. Objectifs, contenus et capacits langagires ObxectivosContenusrea de linguaxes: Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos.Niveau A1.1 (CECRL) EscoitarBloque 1. Utilizacin e valoracin progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; para adquirir coecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e emocins; para facer peticins e como mecanismo para regular a propia conduta e a das demais persoas. Falarrea de linguaxes: Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de adquisicin da lingua escrita-, e recrear textos.Bloque 1 -Participacin en situacins de comunicacin con distintos propsitos, en diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumentos nas sas conversas, respectando quendas e escoitando atentamente.ConversarLirecrireCapacits CECRL Comprender ordes sinxelas relacionadas con movementos e accin mis comn que asocio ao comezo e no final do da: erguerme, deitarme, fechar e abrir os ollos etc. Seguir pequenas narracins baseadas en accins cando estn representadas por personaxes que recoezo Seguir una historia e representar un papel usando os xestos Nomear accin que se realizan Intervir nunha conversa para predicir o que outra persoa me vai dicir Seleccionar un obxecto (debuxo) cando escoito a palabra Comprender ordes e instrucins a partir de debuxos Seguir una historia Estruturar una historia a partir dunha serie de imaxes

2. 2. Orientations mthodologiques 1. A persoa docente prever as distintas situacins xerando un ambiente fsico de aprendizaxe grato, afectivamente significativo e esteticamente agradable que lle permita ao alumnado sentirse cmodo, seguro e acollido. 2. Os materiais sern o mis diversos posible, ofrecern mltiples posibilidades de utilizacin en funcin das necesidades de cada situacin e momento. 3. No desenvolvemento da xornada escolar combinaranse tempos de rutinas con tempos de actividades especficas segundo as caractersticas e necesidades dos nenos e nenas. 4. Organizaranse os contidos tendendo cara a un enfoque globalizador e integrador. 5. A lingua estranxeira integrarase, desde un punto de vista ldico e partindo do traballo en grupo. 6. necesario aproveitar experiencias significativas, rutinas, imaxes, personaxes de ficcin dos debuxos animados ou contos, cancins, etc., tendo en conta que, na educacin infantil, os aspectos afectivos e de relacin adquiren un relevo especial. 7. A comprensin e a expresin oral deben ser o punto de partida para o ensino da primeira lingua estranxeira, que o alumnado ten que aprender de maneira natural e a travs do xogo, escoitando, practicando e participando o maior tempo posible coa primeira lingua estranxeira. 8. Recrear situacins e contextos nos cales o alumnado tea que responder actuando: resposta fsica total (TPR: Total Physical Response).Rflexions Organisation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nunc eleifend, aliquet lectus eu, interdum sapien. Mauris posuere imperdiet tincidunt. Praesent volutpat felis sapien, non consectetur neque tincidunt sed. In venenatis eleifend nisl non laoreet. Quisque vel cursus metus. Difficults. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nunc eleifend, aliquet lectus eu, interdum sapien. Mauris posuere imperdiet tincidunt. Praesent volutpat felis sapien, non consectetur neque tincidunt sed. Comptences acquises. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nunc eleifend, aliquet lectus eu, interdum sapien. Mauris posuere imperdiet tincidunt. Praesent volutpat felis sapien, non consectetur neque tincidunt sed. In venenatis eleifend nisl non laoreet. Mon avis sur la tche. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris posuere imperdiet tincidunt. Praesent volutpat felis sapien, non consectetur neque tincidunt sed. In venenatis eleifend nisl non laoreet. Quisque vel cursus metus.