Tajuk Projek : KERJA-KERJA MENAIKTARAF TIANG LAMPU ... projek : kerja-kerja menaiktaraf tiang lampu…

Embed Size (px)

Text of Tajuk Projek : KERJA-KERJA MENAIKTARAF TIANG LAMPU ... projek : kerja-kerja menaiktaraf tiang...

Bil Nama Harga Tawaran

(RM)

Tempoh

Disiapkan

(Hari/Minggu/Bu

lan)

Tarikh Luput

Lesen

Kewangan/CIDB

Kenyataan

1/18 163,993.50

2/18 187,540.00

3/18 164,691.50

4/18 163,800.00

5/18 200,001.00

6/18 181,000.00

7/18 163,300.00

8/18 164,300.00

9/18 178,900.00

10/18 183,400.00

11/18 179,000.00

12/18 176,400.00

13/18 195,850.00

14/18 188,400.00

15/18 186,780.00

16/18 260,400.00

17/18 277,900.00

18/18 201,150.00

Sebanyak lapan belas (18) tender / sebutharga yang telah diterima dan dibuka pada hari ini 26 November 2018

Tajuk Projek : KERJA-KERJA MENAIKTARAF TIANG LAMPU DEKORATIF DI BULATAN JALAN

PIHAK BERKUASA TEMPATAN PENGERANG

JADUAL SEBUT HARGA / TENDER

No. Sebutharga : PBTP/UKU/2018/SH/142

JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUT HARGA / TENDER

DESARU (FT90) UNTUK PBT PENGERANG

Tarikh Sebutharga Di tutup : 26 NOVEMBER 2018 Jam : 12.00 Tengah Hari

Jenis Tender : BUMIPUTERA

Jenis Lesen : CIDB

Kod Bidang/Pengkhususan : GRED G2, KATEGORI E04 DAN E06

Pengerusi :

Ahli :

Ahli :

Ahli :