Talk Talk 01 NL

 • View
  225

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Personeelsblad DLL Group Belgi

Transcript

 • CoverWie zijn onze huis pianisten?

  Blue Lean ProjectNot just a process, but a way of thinking

  Waar werk jij vandaag?Ontdek de nieuwe rubriek

  WelkomMaak kennis met je nieuwe collegas

  Zij hebben het ritme in de vingers

  01April 2015Personeelsmagazine DLL Belgi

  Talk-talk_1_NL.indd 1 3/04/15 14:38

 • Ik ben zelfs aan het overwegen om op regelmatige basis

  pianolessen te geven op het werk Guus

  Blue Lean Project: not just a process, but a way of thinking!Blue Lean? Mission control board? Lees hier wat deze twee met elkaar te maken hebben.

  Liefde op het eerste gezichtBij ons misschien wel, maar wat vinden de bezoekers van ons nieuwe gebouw?

  6

  2

  4

  CoverstoryEen gesprek met onze

  huispianisten

  Inhoud

  Talk-talk_1_NL.indd 2 3/04/15 14:38

 • 10

  Waar werk jij vandaag? DLL CafIn deze nieuwe rubriek zetten we telkens een ander werkgebied van ons gebouw in de spotlights! Waarom werk je graag in het DLL Caf? Dat was de vraag die we voor deze editie aan een aantal collegas stelden.

  Lets Talk Talk!Op de eerste zonnige dagen van het jaar valt er op de wandeling

  van de parking naar ons nieuwe kantoorgebouw al heel wat te

  beleven! Hebben jullie de heggemus en het winterkoninkje al

  gespot of de melodieuze zang van de lijster al gehoord? Een

  echte aanrader!

  We zijn nu bijna drie maanden geleden verhuisd naar het nieuwe

  gebouw en aan de reacties te horen, hebben de meesten van

  ons wel al verschillende lievelingsplekjes gevonden. Het DLL

  caf, de Bib en de Labs zijn er enkele van. Alles komt zo stilaan

  op zijn pootjes terecht mede door het after care team dat alle

  door jullie aangegeven verbeterpunten contentieus opvolgt

  (waarvoor dank). Bezoekers reageren ook zeer enthousiast en

  willen na een rondleiding meestal meer weten over OWOW (Our

  Way Of Working).

  Het laatste luik, namelijk de tuinwerkzaamheden, zal weldra

  aangevat worden om tegen 11 juni alles tip top in orde te hebben

  voor het grote inhuldigingsevent dat we voor klanten en part-

  ners zullen organiseren. Neem nu alvast jullie agenda erbij: op

  zaterdag 13 juni zal de Family Day plaatsvinden zodat het

  volledige gezin kan kennismaken met jullie inspirerende nieuwe

  werkomgeving!

  Het redactieteam van ons membermagazine is na heel wat

  uurtjes brainstormen tot de blitse naam Talk Talk gekomen en

  heeft bovendien gezorgd voor een zeer gevarieerde inhoud. Zo

  is er een bijdrage met betrekking tot CPI. Neen, geen IT-verhaal!

  Ontdek er meer over in deze editie. Diegenen die af en toe toch

  nog eens mijmeren over hoe het vroeger was, evenals de

  feestvierders van het eerste uur, zullen in deze bijdrage zeker

  ook hun gading vinden. Verder wordt ook de culturele honger

  gestild want de piano staat daar niet zonder reden!

  Hiermee heb ik een tipje opgelicht van enkele onderwerpen in

  deze editie, maar ontdek zeker

  zelf de verschillende nieuwe

  rubrieken. Ik wens jullie alvast

  veel leesgenot en veel stof om

  over te praten: lets Talk Talk!

  Anne-Marie Jorissen

  Country Finance Manager

  Remember the times?

  Laatste kiekjes

  van op de Lozenberg!

  En verder 9 Business-update 12 Nieuwe collegas Bienvenue / Welkom / Welcome 14 Business-update 18 Business-update 19 Restotip Welkom bij de Pjeirrefretters! 20 In the picture Overzicht afgelopen events 22 Facts & Figures

  Colofon Dit magazine is een uitgave van DLL Belgi en verschijnt drie keer per jaar.

  Redactie KrisBinst,HerwinBolijn,Anne-SophieDeffense,StephanieDeRidder,

  Davina Hollants, Sarah Janssens, Annick Knaepen en Ariane Geypens

  Redactieadres Peutiesesteenweg 115, 1830 Machelen

  Opmaak Active www.activeonline.be

  Edito

  16

  Talk-talk_1_NL.indd 1 3/04/15 14:38

 • Blue Lean Project

  02

  Velen hebben er al van gehoord: collegas die aan een Blue Lean project hun steentje bijdragen. En wat heeft dat te maken met het mission control board op de eerste verdieping waar er elke dinsdagochtend een stand-up meeting doorgaat? Hoog tijd om dit de verdiende aandacht te geven in ons personeelsmagazine!

  Zoals de titel het al zegt: Lean is a way of thinking! Het is een cyclus van continue verbeteren en leren: Continuous Process Improvement (CPI). Of zoals men het nog verwoordt: CPI is een cultuur. Iedereenbinnenhetbedrijfwilgoedekwaliteitafleverenaandeklant.Maarstaanweereigenlijkwelbijstilofwediteffectiefweldoen?Zijnwewelefficintbezig?Betaaltdeklanteffectiefenkelwaarvoorhijwilbetalen? CPI helpt ons om processen te analyseren met volgende doelen voor ogen:

  Klantentevredenheid Een blije medewerker Een goed bedrijfsresultaat

  Is dit wat vage materie? Onderstaand succesvol CPI-project zal het zeker en vast wat duidelijker maken Re-imbursement to driverWie wil er nu niet snel zijn geld terug als hij / zij iets heeft voor-geschoten? Iedereen toch? Ik alleszins wel! Toch konden we in het verleden niet altijd tegemoetkomen aan deze hl normale vraag van de klant. Dit zorgde voor grote er-gernisvanuitverschillendehoeken:deberijder,defleetmanagerdie de klachten van zijn bestuurders ontving n wij als werk-nemers die door een klacht niet echt gemotiveerd waren om hier weer snel alles uit te zoeken en recht te zetten.

  Els en haar team hebben dit proces eens onder de loep ge-nomen. De conclusie luidt als volgt: het terugbetalingsbonnetje ondergaat een echte wereldreis binnen onze onderneming. Het reist door drie verschillende departementen, ondergaat on-telbare processtappen en subactiviteiten. Ze allemaal opsom-men zou ons te ver leiden, maar geloof mij, het was hallucinant! Door de inspanningen van de drie verschillende departementen en onder leiding van onze CPI-experts Els en Michael maakt het terugbetalingsbonnetje niet langer een wereldreis, meer maar eerder een city trip. De doorlooptijd van soms 39 kalender-dagen is gereduceerd naar 14 kalenderdagen. Hoe hebben we dit gerealiseerd? Door het halveren van processtappen, schrappen van 35 subactiviteiten en het nemen van klantvriendelijke beslis-singen zoals o.a. het schrappen van een factuur voor bedragen van meer dan 70 Euro. Conclusie: CPI gaat niet over harder en meer werken, maar wel over het elimineren van onnodige stappen (waste) tot men komt toteenproceswaardeklanteffectiefeenmeerwaardeinzietendus ook voor WIL betalen. En uiteraard ook hl belangrijk is de tijdswinst van de drie de-partementen! En met de huidige werkdruk kunnen we dit enkel toejuichen DitisnunvandeeersteCPI-projectendieeffectiefalheeftbewezen wat deze denkwijze en een goede samenwerking kunnen betekenen.

  Lean: not just a process, but a way of thinking!

  Talk-talk_1_NL.indd 2 3/04/15 14:38

 • 03

  Omdat stilstaan achteruit gaan is, lopen er nu in heel de orga-nisatie CPI-projecten. Hieronder een lijst van de lopende pro-jecten en projecten die binnenkort zullen opgestart worden, telkens met de verantwoordelijke collegas erbij vermeld.

  A-Management Optimization process: Eric Cools en Isabelle Van Aken

  Review Creditlines MS: Jelle Vanhee en Virginie Hertens Total Loss process MS: Davina Hollants en Kevin De Kock Complaints Handling: Sabine Holsbeek, Davina Hollants en

  Annick Knaepen InvoicesCarein-efficiencies:DavinaHollants Replacement cars: Wenda Vanderbist PrivateLabelextensionin-efficiencies:AnjaGrauwelsen

  Sabrina Desmet QualityBillingProcess:NancyPanneelsenSofieVanmeenen OptimizingPurchaseinvoiceflow:JolleLemmensenWenda

  Vanderbist OrderProcessin-efficiencies:CedricDecroos Transfert tyres: Kenny Coenen Herinzet contracten: Sabine Holsbeek

  Benieuwd naar de stand van zaken van een van de op-gesomde projecten? Loop gerust langs bij een van de collegas of volg de stand-up meeting mee elke dins-dagochtend van 9u tot 9u30 op de eerste verdieping aan het Mission Control Board.

  Heb je zelf een proces in je job waarvan je denkt: Zou dit ook niet efficinter kunnen? Of kunnen we de klant ook hier niet beter van dienst zijn? Spreek dan zeker je ma-nager, Els of Michael hierover aan! Zij zullen jullie met veel enthousiasme aanhoren!

  TIP:Maak (proces) problemen inzichtelijk: gebruik de kracht van visueel management; deel je inzich-tenoppapier(A3),flipchartofwhiteboard.

  As is ToBe

  Extra klantwaarde, medewerker waarde en financiele waarde

  + Verhogentoegevoegde waarde tijd!

  Doel verwezelijking

  Teams:DLL Belgie employees, CPI coaching support,

  Management sponsorship

  Maak problemen

  zichtbaar

  Los problemen

  op

  Lean methodieken CPI Belgie

  Bedrijfsissues (problemen) binnen onze huidige werk pro-cessen verbeterstructuuropties la carte:

  CPI of een Blue Lean Project: Een verbeterinitiatief dat projectmatig (via de A3) aangepakt wordt duur: max 6 maanden

  Lean scan: Een of meerdere CPI experts lopen interactief met een afdeling mee en geven, na workshops / analyse & meting, hun objectief overzicht van verbeter opportu-niteiten voor de toekomst duur: 4 weken (1e fase)

  Kaizen workshop: Collegas vanuit 1 of meerdere af-delingen komen bij elkaar, vormen 1 team, om heel gericht een bepaalde problematiek beter te begrijpen en op te lossen duur: 1 5 werkdagen

  JDI (Just-Do-It): Een verbeterinitiatief dat eigenlijk de grond oorzaken en oplossingen reeds goed kan inschat-ten (via de A3) duur: 1-4 weken

  Talk-talk_1_NL.indd 3 3/04/15 14:38

 • Gebouw

  04

  Liefdeop het eerste gezicht

  Dat onze Belgische hoofdzetel een hoogstaand staaltje van architecturaal en visionair kunnen is, mag duidelijk zijn. Er gaat haast geen dag voor