Tam Tam 2009 editie 1

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Helpt Elkanders tam tam

Text of Tam Tam 2009 editie 1

 • 1

  voorkant

 • 2

 • 3

 • 4

  Inhoud

  7 VoorwoordSherlock Holmes komt langs

  16 Overzichthet jaar in woorden

  14 Opgestaanbedankt en tot ziens

  9 Opgeletanders nog iets?

  10 Voorbijik zie wat jij niet ziet

 • 5

  Jaargang 15, nummer 1, maart 2009

  UitgeverOplageRedactie

  Dank aanE-mailVormgevingDrukwerkWebsite

  Bestuur HelptElkander

  Secretariaat

  De Tam Tam verschijnt 5 keer per jaar en wordt aan alle leden van Buurtschap Helpt Elkander toegestuurd

  Buurtschap Helpt Elkander500 exemplarenRudy van Steen, Bjorn Verheijen, Bianca Damen, Ronald Deckers, Chan-tal Dobbe, Andr Roks, Miranda van den Berkactiviteitencommissieredactie@helptelkander.nl Ridwan NasruddinBergamo & Havandowww.helptelkander.nl

  Ralf Maas (voorzitter)Heidy Gommers (secretaris)John Haast (penning-meester) Patrick van OstaaijenKrisjan van OstaayenRudy van SteenDion GommersAdri BalemansErik de Jongh

  Buurtschap Helpt Elkander Prinsenstraat 174881 VA Zundert

  27 Kinderfeestmet limonade

  30 Verveldconstant bezig

  24 Afscheidtijd voor nieuw bloed

  31 Kalenderbelangrijke data

  19 Alaafdie andere praalwagens

 • 6

 • 7

  Een onbekende staat vast voor een wat raadselachtige tekening. Weer een geheim van Zundert? Dit laat-ste is ook de titel van een boek dat Stichting Bloemencorso Zundert deze zomer zal uitgeven. Het zal het cor-sogevoel door middel van vele fotos proberen uit te leggen.

  Terug naar onze eigen Tam Tam. Hierin zijn ook nog wat restanten Booming City te vinden. Het motto Leds Party is door iedereen goed opgepikt. Het schitterende vaandel is een aanwinst voor de buurt. Buiten dat heeft Helpt Elkander het initiatief genomen voor een kin-der-

  vaandelfeest. Dan gaat de tijd wel weer erg snel als je een maand later alweer in een caf bent voor de ontwerpverkiezing. De drukte van een stad maakt plaats voor de rust van een Middeleeuws gezelschap in het bos. Het bos als (ver)schuilplaats. En passant is de titel voor 2009. Wie had trouwens tien jaar geleden gedacht dat er maar liefst twintig buurtschappen (dankzij de nieuwe Buurtschap Schijf) in 2009 mee zou-den doen? Het blijft toch uniek.

  Voor de redactie betekent de winte-reditie van de Tam Tam altijd een

  rondje langs de adverteerders. U zult zien dat de opmaak van de advertenties wat is aangepast.

  Verder zullen twee interviews, het verslag van de jaarver-

  gadering, het bloemenveld en diverse activiteiten de revue passeren (om toch

  maar in Franse bena-mingen te blijven). Dat

  deze Tam Tam net als de Da Vinci-code (ok ietsjes dunner) een page-turner mag

  worden. Veel leesplezier!

  De redactie

  VoorwoordHet heeft wel iets weg van een plaats delict. Deze foto van onze bouwplaats. Een Da Vinci-code? Aanwijzingen van lasschroeiplekken, platgetrapte en verbruinde dahlias of spijkers zijn al lang verdwenen. Nu wordt er weer gewoon op gevoetbald.

 • 8

 • 9

  Eerste bouwvergaderingWil jij ook voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet in de tent komend jaar? Kom dan 21 april om 20.00 uur naar Caf Het Wapen van Zundert voor de eerste bouwver-gadering van 2009.

  Tent zettenVrijdag 29 mei beginnen we met het zetten van de tent. We hopen vliegend van start te gaan daarna de bouw van onze binnentuin kunnen beginnen.

  ContributieIn de tweede helft van april en in de maand mei, wordt de jaarlijkse con-tributie weer opgehaald. We hopen dat u Helpt Elkander steunt zodat er weer een mooi jaar voor onze buurt-schap mogelijk is.

  AfgetredenKrisjan is afgetreden als lid van de activiteitencommissie. Hierdoor is er een plaats vrij gekomen. Wie leuke nieuwe ideen heeft en zin heeft om activiteiten te organiseren voor de buurtschap kan zich aanmelden bij bjorn.verheijen@xs4all.nl.

  ActiviteitenVoor de buurtschap willen wij de activiteiten die wij organiseren meer gaan afwisselen. Dit houdt in dat de hoeveelheid activiteiten gelijk blijft, maar dat we niet ieder jaar hetzelfde gaan doen. Zo zijn we bijvoorbeeld al een aantal jaren gaan karten. Dit jaar gaan we eens een keer bowlen en wie weet wat het volgend jaar weer zal worden!

  DvdFreson heeft het hele vaandelfeest gefilmd en heeft hiervan een mooie dvd gemaakt. Deze dvd kun je voor 5,00 bestellen bij ac@helptelkander.nl Freson, bedankt voor het maken van deze dvd.

  Opgelet

 • 10

  De presentatie begon met het verto-nen van een filmpje dat het trio had gemaakt met een aantal kinderen uit onze buurt. Zij beschreven hoe het ontwerp er uit zag. De meest genoemde woorden waren: paarden, bomen en mensen die paardrijden.

  Na het filmpje werd het doek ver-wijderd en mochten de aanwezige buurtgenoten het ontwerp beoordelen. Er werden een aantal rondjes rond het ontwerp gelopen en er volgde nog wat extra uitleg door Ronald. Daarna moest er gestemd worden. De uiteindelijke uitslag was een ja voor het ontwerp. Van de 71 stemmen wa-ren er 2 blanco, 1 nee en 68 mensen stemden ja. Nadat de keuze van het

  ontwerp bekend was, werd er nog een dvd afgespeeld van het vaan-delfeest. Nog een keer werden die leuke herinneringen opgehaald met een drankje in de hand. En nu maar hopen dat En Passant niet te snel voorbijgaat aan de Markt.

  Na een geweldig vaandelfeest, mocht Helpt Elkander op 3 februari een nieuw ontwerp kiezen voor het komende jaar. De keuze was niet uitgebreid, maar beperkt tot n ontwerp: dat van Barry Joosen, Ronald van Loon en Mar-tin Straver.

  Voorbij

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

  Stel je even voor...Ik ben Bianca Damen, 33 jaar, offici-eel Rijsbergse. Dat ik bij Helpt Elk-ander help, dank ik aan mijn vriend Patrick. Ik bouw mee sinds de wagen Windkracht uit 1999 en dan vooral plakken en tikken.

  Hoe ben je bij de Tam Tam geko-men?Paul Haast kwam een keer op visite en vroeg of de activiteitencommissie niks voor mij was. Ik zei; Dan eerder de Tam Tam. En of twee jaar later stopte Ad Michielsen ermee en toen vroeg Paul mij om in de redactie te komen.

  Wat heb je die jaren in de Tam Tam gedaan?Stukjes geschreven: verslagen, voor-woord, interviews. Ik heb de rubriek de Kuikenbrander bedacht. Helaas waren er minder rare voorwerpen dan gehoopt. Verder let ik goed op de spelling van de ingekomen stuk-jes.

  Wat betekent de Tam Tam voor jou?Het is een informatief buurtblaadje. Het stelt mensen op de hoogte van wat er in de buurt speelt; de activi-

  teiten die er zijn. De Tam Tam is een uurtje leesplezier.

  Hoe bevalt de nieuwe lay-out?Een vooruitgang. Zo zijn de titels in licht en donker mooi. Het is goed uitgevoerd en overzichtelijker gewor-den.

  Waar had je nog graag over ge-schreven?Ik hoop dat de doorgeefinterviews worden voortgezet. Ik miste ze de vorige edities. Ik vind het een leuke manier om mensen uit de buurt te leren kennen, ook niet-bouwers.

  Ontwerp 2009...? Een leuke wagen om te bouwen. Een keer minder rechttoe rechtaan en wat meer plakwerk. Geen idee van de plaats hoor, maar een leuke bouwperiode in ieder geval.

  En dan de steekvragen:Groot corso of kindercorso?Groot corso, met het kindercorso als after-party, nog even nagenieten. Het kindercorso als kweekvijver voor latere bouwers.

  Markt of veiling?Veiling, daar mag je langer feesten

  Vanaf 2005 zat Bianca Damen in de redactie van de Tam Tam. Voor dit interview haalt ze nog eens alle edities van zolder en lopen we voorbij hun eregalerij: fotos van alle winnende wagens van Helpt Elkander waaraan haar vriend Patrick van Ostaaijen heeft mee geholpen, een winnende foto van de corsofotowedstrijd (gemaakt door Patrick) en een oorkonde voor corsokenner.

  Opgestaan

 • 15

  dan op de Markt. De twee keer dat ik het stoppen op de Markt heb meege-maakt, voelde als heel onwerkelijk.

  Alternatief of dahlia?Dahlia, hoewel zon wagen als van De Lent van afgelopen jaar tussen ons corso moet kunnen passen.

  Feesten op maandag of vaandel-uitreiking?Feesten op maandag. Dat is een dag van nagenieten, de wagens nog eens bekijken. Ik ga trouwens wel altijd naar het vaan-delfeest.

  Entree heffen of com-mercieel gaan?Entree. Ik denk dat ie-dereen er trots op is dat er geen reclame in de stoet rijdt. Mooi, om dit zo te houden.

  Publieksprijs of jury-prijs?Juryprijs. Hoewel ze zeggen publiek is be-langrijk, telt de juryprijs toch zwaarder. Die prijs bepaalt of jouw buurt een vaandel in ontvangst mag nemen. En het is denk ik een grotere uitdaging om een wagen te bedenken die indruk maakt op de jury.

  CLTV-terrein of assorti-mentstuin?CLTV-terrein: lekker

  dichtbij!

  Tikken of prikken?Opwarmen met prikken, daarna tik-ken. Liefst in onmogelijke hoeken, als ik daarna ook een stukje in het zicht mag doen.

  Monumentaal of theatraal?Monumentaal, kwestie van smaak misschien. Theatrale wagens hebben soms te veel figuranten. Wel ok, als het maar nuttig is.

 • 16

  Goedkeuring notulen jaarverga-dering 15 januari 2008De 4 bladzijden tellende notulen worden zonder verdere opmerkin-gen of correcties voor goedkeuring aangenomen.

  Jaaroverzicht door secretaris Heidy GommersRudy van Steen leest het jaarverslag 2008 voor. Heidy Gommers heeft dit verslag samengesteld. Tijdens het voorlezen worden dias getoond op het scherm. Er worden verder geen vragen gesteld over het jaarverslag en dus wordt het goedgekeurd.

  Terugblik op het bloemenveld door Krisjan van Ostaayen en Rinus TalboomRinus Talboom leest het veldverslag van 2008 voor terwijl fotos over het scherm rollen. Rinus licht nog toe dat drijfmest nadelig zou kunnen zijn voor het bewaren van knollen. Er is n keer geregend en daarvoor zijn heel veel buizen gesjouwd. Op de dia met leveringen licht Rinus toe dat Corn Leena