TAM-TAM Projecte

Embed Size (px)

Text of TAM-TAM Projecte

 • PROJECTE DEDUCACI INFANTIL

 • EL PROJECTE DEDUCACIINFANTIL DE TEXT - LA GALERAUn projecte realment nou que t en compte les necessitats de les aules dinfantil del segle XXI.

  UN PROJECTE ADAPTAT AL NOU DECRET DEDUCACI INFANTILEl projecte Tam-Tam est pensat tenint en compte les orientacions bsiques i les rees del nou currculum educatiu del 2008. Nous objectius, diferent distribuci dels continguts en les tres rees, metodologia activa, interdisciplinarietat, treball globalitzat...

  UN PROJECTE ATRACTIU I ORDENATLes seqncies didctiques daprenentatge enllacen cada activitat amb lanterior i preparen per a la realitzaci de la posterior. Daquesta manera, els continguts sn ms significatius per als nens i nenes, que aprenen tot construint els seus coneixements amb sentit.

 • MATERIAL PER ALS I LES ALUMNESEL PROJECTE: P3, P4, P5

  MATERIAL PER ALS I LES MESTRESGUIES DIDCTIQUES (tamb en CD) Programacions, orientacions didctiques i recursos Lmines projectables Activitats interactives CD dudio

  PLA LECTORLA WEB

  MATERIAL DAULA P3 P4 P5

  6 20 36

  NDEX

  CARPETES TRIMESTRALS Projectes de treball Llibres de coneixements Lmines de capacitats bsiques Lmines dangls, plstica i msica

  CARPETA ANUAL El nostre projecte Les festes Les emocions

 • MATERIAL PER ALS I LES ALUMNES

  6

  EL PROJECTE: P3, P4, P5CARPETES TRIMESTRALS

  Projectesdetreball

  Llibresdeconeixements

  Lminesdecapacitatsbsiques

  Lminesdangls,plstica

  i msica

  CARPETA ANUAL

  Elnostreprojecte

  Lesfestes

  Lesemocions

 • EL PROJECTE:ORGANITZACI P3

  8 9

  2 o 3 Projectes de treballamb sobrecoberta

  1 Llibre de coneixements

  (excepte el primer trimestre)

  Lmines de capacitats bsiques

  Lmines dangls, plstica i msica

  Cada curs t assignats un color i una mascota que es mantenen en tots els materials relacionats amb el curs. Els materials de cada curs sagrupen en tres carpetes trimestrals i una carpeta anual. Tots els projectes tenen una sobrecoberta que s una via de comunicaci directa amb les famlies. Serveix per a informar del que aquests estan fent a lescola. Cont la reproducci duna part de la imatge inicial del projecte i una llista dels objectius i les capacitats que es proposen de les diferents rees. En el revers, hi ha la localitzaci del projecte concret dins del projecte general TAM-TAM.

  Cada carpeta trimestral cont:

  P3P3 P4 P5

 • P5P42 o 3 Projectes de treball

  amb sobrecoberta2 o 3 Projectes de treball

  amb sobrecoberta1 o 2 Llibres

  de coneixements 1 o 2 Llibres

  de coneixements Lmines

  de capacitats bsiquesLmines

  de capacitats bsiquesLmines dangls, plstica i msica

  Lmines dangls, plstica i msica

  10 11

  de capacitats bsiques

  Cada carpeta trimestral cont: Cada carpeta trimestral cont:

 • 12 13

  CARPETES TRIMESTRALS:ELS PROJECTES

  LMINA DE MOTIVACITots els projectes presenten una seqncia daprenentatge que sinicia amb la lmina de motivaci. Es tracta duna lmina visual, per a ser descrita collectivament. Tamb en format projectable.

  LMINA DAVALUACI INICIALSondeig dels coneixements previs dels alumnes sobre el tema del projecte.

  LMINES DAPRENENTATGE (treball de la informaci) Cada activitat treballa diferents continguts relacionats amb el tema del projecte. A partir de cada proposta, podem continuar aprenent de manera coherent, enllaant el que ja sabem amb el que descobrirem i treballarem en lactivitat segent.

  LMINA DAVALUACI FINAL Permet als i les mestres valorar els progressos dels nens i nenes, i afegeix informaci a lavaluaci contnua i formativa que es desenvolupa al llarg del projecte.

 • 14 15

  CARPETES TRIMESTRALS:LLIBRES DE CONEIXEMENTSCollecci de 12 ttols vinculats temticament als projectes.Es presenta informaci essencial; sutilitzen frases breus i clares, adequades al nivell de comprensi dels nens i les nenes.Excel.lents fotografies il.lustratives dels temes.

  La informaci es presenta visualment en dobles pgines que combinen text i il.lustraci. El text est amb lletres majscules.

  La pgina final s una finestra oberta a la reflexi, a la interpretaci, al consell.

  TTOLSP3 El cos El gos Les emocionsP4 La salut Els sentits Els arbres La tortugaP5 El menjar Els astres Reduir, Reciclar, Reutilitzar La bicicleta Les abelles

 • 16 17

  CARPETES TRIMESTRALS:LMINES DE CAPACITATS BSIQUES Quaderns trimestrals amb activitats adequades al nivell evolutiu dels nenes i nenes. El domini de la percepci visual, lorientaci espacial i el raonament lgic ajudar els alumnes a integrar millor els coneixements i les habilitats del curs.

  Es poden considerar com un material de refor i fins i tot de racons, per de realitzaci individual.

  PERCEPCI VISUAL

  ORIENTACI ESPACIAL RAONAMENT LGIC

 • 18 19

  LMINES DANGLS, PLSTICA I MSICA Quaderns trimestrals amb activitats addicionals per complementar el que es proposa des dels projectes.A plstica es treballa amb materials molt a labast i manipulatius, a msica es concreta laprenentatge de canons, danses, llenguatge musical (qualitats del so) i a angls es proposa un primer contacte oral i ldic amb aquesta llengua estrangera.

 • 20 21

  CARPETES ANUALS

  21

  La carpeta anual cont els materials que no ubiquem en un perode concret del curs. Cada carpeta inclou: El nostre projecte, Les emocions, Les festes populars.

  Quadern de 10 lmines per treballar les emocions,

  la resoluci de conflictes i la competncia social.

  Quadern de 10 lmines amb activitats per treballar les diferents festes que se celebren a lescola durant lany. Les activitats estan seqenciades i pensades per a cada nivell.

  Quadern amb lesquema del treball dun projecte, en blanc, en el qual els nens i les nenes

  han dintervenir activament amb la decisi del tema. Tamb hi

  ha pautes i orientacions per al mestre o la mestra, i un gui

  per aplicar la metodologia del treball per projectes.

 • 22 19

  GUIES DIDCTIQUES (tamb en CD)

  Programacions,orientacionsdidctiquesirecursos

  Lminesprojectables

  Activitatsinteractives

  CDdudio

  PLA LECTOR

  LA WEB 19

  recursos

  MATERIAL PER ALS I LES MESTRES

 • 24 25

  GUIES DIDCTIQUES:CONTINGUTSLes guies didctiques ofereixen una explicaci detallada del projecte amb propostes davaluaci, programaci de continguts i recursos didctics. Es presenten en paper i tamb en CD. Sn una eina bsica de suport als mestres i les mestres.

  Enquadernaci en espiral.

  Els mateixos continguts que la versi impresa, ms activitats TIC, psters projectables, pla lector...

  Cada Guia didctica ve acompanyada dun CD dudio i un CD de recursos per al professorat.

 • 22 27

  GUIES DIDCTIQUES: PROGRAMACI, ORIENTACIONS I RECURSOSContenen les programacions didctiques daula: continguts, objectius, capacitats, quadres de registre davaluaci... Programaci a dos nivells: projecte a projecte i pgina a pgina. Cadascuna de les lmines dels projectes t orientacions didctiques, recursos i relaci amb els altres materials del projecte: suggeriments metodolgics, activitats complementries, recursos, propostes dutilitzaci dels CD dudio, de les activitats TIC. Una informaci molt detallada i completa per a facilitar el treball diari de laula.

  Llistes per al registre de lavaluaci dels alumnes.

  Orientacions, suggeriments, recursos, aprofitament daltres materials sempre relacionats amb la lmina.

  Reproducci de la lmina de lalumne.

  Fase en la seqncia daprenentatge.

  Programaci dels conteninguts i els objetius de lactivitat proposada a la lmina.

  22

  dels projectes t orientacions didctiques, recursos i relaci amb els altres materials del projecte: suggeriments metodolgics, activitats complementries, recursos, propostes dutilitzaci dels CD dudio, de les activitats TIC. Una i completa per a facilitar el treball diari de laula.dutilitzaci dels CD dudio, de les activitats TIC. Una informaci molt detallada

  per a facilitar el treball diari de laula.

 • 24 29

  GUIES DIDCTIQUES: LMINES PROJECTABLESEn el CD de les guies, el docent hi trobar psters en format digital pensats per a ser projectats a laula i per al treball col.lectiu dels continguts del curs. Es tracta de les lmines inicials de motivaci de cadascun dels projectes.A lrea deducadors trobareu tamb els psters del material daula en format projectable.

  24

  a ser projectats a laula i per al treball collmines inicials de motivaci de cadascun dels projectes.A lrea deducadors trobareu tamb els psters del material daula en format projectable.

  Accessibles tamb des de lrea deducadors de la web. Ofereixen moltes possibilitats quan es treballen en una pissarra digital.

 • 30 31

  GUIES DIDCTIQUES: ACTIVITATS INTERACTIVES

  30

  Al CD de les guies, els i les mestres hi trobaran una col.lecci dactivitats interactives perqu els nens i nenes treballin amb lordinador. Estan adaptades a cada nivell i vinculades als projectes perqu els nens i nenes Es familiaritzin amb ls del ratol. Comparteixin la realitzaci de les activitats en una pantalla comuna. Comencin a utilitzar el teclat (5 anys). Treballin habilitats bsiques mitjanant activitats de relaci, orientaci espacial, raonament lgic, habilitats motrius, puzles, etc.

  Accessibles tamb des de lrea deducadors de la web.

  Els nens i nenes gaudeixen i aprenen al mateix temps amb el TAM-TAM interactiu.

 • 32 33

  GUIES DIDCTIQUES: CD DUDIOCadascuna de les guies didctiques del projecte cont un CD dudio amb contes, canons, sons, peces musicals, endevinalles, etc., per a completar el treball a classe.No s necessa