Tambah dan Tolak Sehingga 100

Embed Size (px)

Text of Tambah dan Tolak Sehingga 100

  • 1. Matematik Tahun 1 Operasi Tambah danTolak Hingga 100Operasi Tambah +Operasi Tolak -

2. Operasi Tambah + 3. + =A) 22B) 25C) 19 4. 1 0+ 3 3A) 30B) 22C) 43 5. 30 + 16 =A) 46B) 22C) 36 6. 22 + 18 =A) 34B) 40C) 29 7. 43 + 12 =A) 61B) 22C) 55 8. 67 + 32 =A) 78B) 99C) 89 9. 43 + 19 = A) 62 B) 56 C) 49 10. 31 + 69 =A) 100B) 96C) 78 11. Operasi tolak 12. 30 - 15 =A) 10B) 15C) 45 13. 45 - 21 =A) 66B) 24C) 45 14. 44 - 13 =A) 29B) 31C) 57 15. 58 - 31 =A) 27B) 24C) 89 16. 78 - 42 =A) 66B) 24C) 36 17. 68 - 45 =A) 23B) 44C) 25 18. 88 - 32 =A) 66B) 54C) 56 19. 95 - 34 =A) 66B) 61C) 139 20. 100 - 78 =A) 178B) 22C) 24 21. 45 - 21 =A) 66B) 24C) 45 22. Jawapan AndaSalah!Sila cuba lagi 23. Tahniah !Jawapan AndaBetul!