Tambah & tolak pecahan lia

Embed Size (px)

Text of Tambah & tolak pecahan lia

  1. 1. 2 PECAHAN 2.1 Tambah Pecahan 2.1.1 Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. i. Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya hingga 10. ii. Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama hingga 10. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur. 2.2 Tolak Pecahan 2.2.1 Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. i. Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10. ii. Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur.
  2. 2. 2 PECAHAN 2.1 Tambah Pecahan 2.1.1 Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10.
  3. 3. Lagu : TAMBAH & TOLAK PECAHAN (tune : Kalau anda gembira tepuk tangan) Belajar tambah dan tolak pecahan (2X) Kita tambah pecahan Kita tolak pecahan Kita mesti samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya , GSTK (2X) Kita cari Gandaan Sepunya Ter Kecil Baru boleh selesaikan pecahan