of 142 /142
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 Tanév

Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 Tanév - nyme.hu · LCCI English for Business - Akkreditált szaknyelvi vizsga Az LCCI nyelvvizsga a London Chamber of Commerce, azaz a Londoni

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 Tanév - nyme.hu · LCCI English for Business - Akkreditált...

 • Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

  Tanulmányi tájékoztató

  2013/2014 Tanév

 • A Savaria Egyetemi Központ elnök-dékánjának köszöntője Több mint fél évszázados múltra visszatekintő felsőoktatási képzéseink jelenleg három karon, a Bölcsészettudományi, a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi, valamint a Természettudományi Karokon folynak. Az Egyetemi Központ az alap és mesterképzési szakok, továbbá a felsőfokú szakképzések széles kínálatával várja a jelentkezőket. Minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy hallgatóink tanulmányaik befejeztével piacképes, további boldogulásukat biztosító diplomához jussanak. A Szombathelyen folyó képzések a különböző felsőoktatási statisztikák, illetve rangsorok alapján megállják helyüket az ország bármely intézményével való összevetésben, azokkal mind a szakmai színvonal, mind a finanszírozás tekintetben versenyképesek. Akik a középiskola után nálunk folytatják tanulmányaikat, élvezhetik az oktatók kiválósági mutatóiból, a személyes oktató-hallgató viszonyra épülő kis létszámú csoportokban zajló képzésből, a tehetséggondozás széleskörű lehetőségeiből származó előnyöket. Segítséget kapnak a diplomához szükséges idegennyelv ismeret megszerzéséhez, az Egyetemi Központ rendkívül gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerének és a hosszú évek óta eredményesen működő Erasmus-programoknak köszönhetően pedig résztanulmányokat folytathatnak számos külföldi felsőoktatási intézményben. A szombathelyi karok infrastruktúrája kiemelkedően jó feltételeket biztosít a felsőfokú tanulmányokhoz. A tanulással kapcsolatos igényeket minden tekintetben kielégítő könyvtárunk 2007-ben elnyerte az Év könyvtára megtiszteltető címet. A hallgatói érdekeket a magas szintű feladat és jogkörökkel rendelkező Hallgatói Önkormányzat irányítja, amely az egyetemi létezés szinte valamennyi színterén befolyással rendelkezik. Kollégiumaink kényelmes és korszerű szolgáltatásokkal várják hallgatóinkat. A szabadidő eltöltéséhez pedig mindenki megtalálhatja a számára legvonzóbb lehetőséget, legyen szó sportolásról, művészeti tevékenységről, vagy épp szórakozásról. Mindezen túl a gazdag római hagyományokkal rendelkező Szombathely gyönyörű és vendégszerető város. Természeti környezete, az osztrák határ közelsége, olimpiai bajnokokat adó sportélete, fiatal színháza, elismert szimfonikus zenekara, világszínvonalú barokk kamarazenekara, képtára, múzeumai, valamint nyári jazz-, komolyzenei- és történelmi fesztiváljai ideális helyet biztosítanak ahhoz, hogy az egyetemi évek tartalmasan teljenek. Köszönöm, hogy honlapunkat, melyről reményeim szerint valamennyi kérdésére kimerítő választ kap, megtisztelte figyelmével. Ha pedig az aktuális felvételi eljárással kapcsolatos tájékozódás céljával lépett kapcsolatba velünk, úgy bízom abban, hogy hamarosan személyesen is köszönthetem Önt a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának hallgatói között. Horváthné dr. Molnár Katalin elnök-dékán Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

 • A szombathelyi felsőoktatás története

  1911-ben a közoktatási kormányzat kifogásolja a Csurgói Tanítóképző működési körülményeit, s akkor vetődik fel az intézmény Nagykanizsára való telepítésének gondolata. A Vasvármegye cikkírója (1911/83. sz.) felhívja a figyelmet a szándékra, és felteszi a kérdést, hogy miért ne kerülhetne a Csurgói Tanítóképző Szombathelyre?

  1911-ben a kőszegi Szent Domonkos Rendi Apácazárda, amely egyéb oktatási formák mellett a középfokú szintű tanítóképzőt is működtette, kinyilvánítja az intézmény Szombathelyre költöztetésének szándékát.

  1921-ben – a trianoni események után – az elcsatolt Pozsonyból az Erzsébet királynőről elnevezett egyetemet Szombathelyre szerették volna telepíteni, de a város vezetői nem vállalták az egyetem befogadását, mely így Pécsett lelt otthonra.

  1928-ban a Hír című újság (aug. 4.) közli, hogy Körmenden tanítóképzőt létesítenek, mivel Szombathely városatyái félnek a kiadásoktól, és nem vállalják egy új intézmény fenntartásának költségeit.

  1959 szeptemberétől hároméves Felsőfokú Tanítóképző Intézet kezdi meg működését Szombathelyen a kőszegi, valamint a pápai középfokú tanítóképzők jogutódaként.

  1962-ben a tanítóképzés mellett megindul a népművelő–könyvtár szakos képzés is. 1964-ben átadják a gyakorlóiskola épületét. 1966-ban kollégiumépülettel gyarapszik az intézmény. 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola szombathelyi kihelyezett tagozatán matematika–

  testnevelés, matematika–ének-zene, matematika–orosz főiskolai tanári szakokon indul el a képzés.

  1972-től további szakokkal – rajz, magyar, történelem – bővül a képzési kínálat, valamint lehetőség nyílik a népművelés és a könyvtár szak tanári szakokkal való párosítására.

  1974-től önállóvá válik az intézmény, és évekig Szombathelyi Tanárképző Főiskola néven működik, ugyanekkor avatják fel új helyén a Bolyai János Gyakorló Általános Iskolát is.

  1982-ben adják át az újabb kollégiumépületet. 1984-ben az intézmény felveszi a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet. Ekkor indul

  meg az új oktatási épületben a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés az addigi humán szakok mellett.

  1990-ben megkapja az intézmény a volt megyei és városi pártbizottság épületét, s a filológiai tanszékek köre bővül az angol, a francia, a német, az olasz nyelviekkel s az uralisztikaival.

  1991-ben az új Sportcsarnokban kap helyet a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet, ugyanebben az évben megkezdi működését az EECALL (Kelet-Európai Számítógéppel Segített Nyelvoktatási Központ). Megnyílik a Regionális Informatikai Központ.

  1992-ben az intézmény kialakítja intézeti rendszerét hét intézettel, s osztrák kormánytámogatással megnyílik a regionális szerepű osztrák könyvtár. Megalakul a Nyugat-Magyarországi Egyetemi Regionális Szövetség (NYERSZ), mely az integrációt készíti elő. A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola nyolcosztályos gimnáziummal bővül.

  1993-ban a főiskola létrehozza a Savaria University Press alapítványi kiadót, s megalakul az Észak-Dunántúli Regionális Távoktatási Alközpont.

  1994-ben a BDTF kezdeményezi a Societas Scientarium Savariensis (Szombathelyi Tudományos Társaság) megalapítását. A British Council támogatásával megnyílik a regionális szerepű Angoltanári Információs Központ és Könyvtár.

  1995-ben a londoni Thames Valley Egyetem akkreditálja az egyetemi angolnyelv-tanári szakot. Megnyílik a SOROS USIS Amerikai Tanulmányi Információs Iroda.

  1996-ban az intézmény beadja 10 szak egyetemi akkreditációs kérelmét. Elindulnak a Jean Monnet-kurzusok.

  1997-ben lezajlik az intézmény és a szakok akkreditációja.

 • 1998-ban az intézmény két egyetemi szakkal bővül, az általános és alkalmazott, illetve a finnugor nyelvészetivel. Megnyílik az Európai Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár (EDC) a “B” épületben.

  1999-ben engedélyt kap az intézmény a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak s a kommunikáció főiskolai szak indítására, és megalapítja a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet. Ekkor készül el az Európai Dokumentációs Központ felújított épületrésze a városközpontban található Berzsenyi téren, s adja át azt szeptember 16-án Michael Lake, az Európai Unió delegációvezetője.

  2000. január 1-jétől az Országgyűlés döntése alapján az intézmény regionális szerepű főiskolai centrum, s neve Berzsenyi Dániel Főiskola. Az elnevezés megváltoztatása a főiskola arculatváltozását is jelzi, hiszen a felvehető szakok köre nem-tanári szakokkal bővül, így közgazdasági szakkal is. Megkezdődik a “D” épület rekonstrukciója és bővítése, hogy helyet adjon az Európa Tanulmányok Központnak, s zajlik a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium bővítése is.

  2002. január 1-től kormányrendelet alapján megalakult a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, valmint a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar.

  2008. január 1-től az Országgyűlés döntése szerint a Berzsenyi Dániel Főiskola és a Nyugat-magyarországi Egyetem egyesülésével egy új tíz karú egyetem jött létre.

 • Hallgatói szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központban Nyelvvizsga és nyelvtanulási lehetőségek a Savaria Egyetemi Központban Miért kell nyelvvizsgázni? Ha még nem rendelkezik a jelentkező a választott szakja képzési és kimeneti követelményében meghatározott nyelvvizsgával, akkor azt a SEK-en megszerezheti. Négy nyelvvizsga rendszerből választhat Szombathelyen az intézményben. Milyen nyelvvizsga szüksége ahhoz, hogy megkapja a diplomáját? Minden szak esetében az adott szak képzési és kimeneti követelménye (KKK) tartalmazza az idegennyelvi követelményeket. Általában az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. Bizonyos szakok esetében C típusú szaknyelvi nyelvvizsga szükséges, van, amikor kettő. A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van. Az egyes szakok KKK-ja elérhető a következő oldalon: http://www.nefmi.gov. hu/kkk (alapképzési és hitéleti szakok, mesterképzési szakok, tanári szakképzettségek) Nyelvoktatás a SEK-en Hallgatóinknak 4 féléven keresztül heti 4 órában térítésmentes nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk angol, német, olasz, orosz nyelvből. ITK – Origo vizsga Intézményünkben több éve működik az Idegennyelvi Továbbképző Központ Origo nyelvvizsgája, a SEK akkreditált nyelvvizsgahely, mely lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-követelményeket helyben, az intézmény falain belül teljesítsék. Jelenleg angol, német, olasz, orosz, horvát, valamint szlovén nyelvekből szerezhető meg az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány. A vizsga kétnyelvű. LCCI English for Business - Akkreditált szaknyelvi vizsga Az LCCI nyelvvizsga a London Chamber of Commerce, azaz a Londoni Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgáztatói Testületének Magyarországon is akkreditált üzleti (gazdasági) angol nyelvvizsgája. A testület 1887 óta működő szervezet, mely a világ 125 országában több ezer vizsgahellyel működik. Bizonyítványait számos egyetem, szakmai szervezet és munkaadó ismeri el magas színvonala miatt. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Karának Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézete 2010. január 1-től működik az LCCI vizsgaközpont akkreditált vizsgahelyeként. Az angol üzleti szaknyelvvizsgát sokan harmadik generációs vizsgaként tartják számon, mivel a vizsgakérdések valós üzleti szituációba vannak ágyazva, a feladatok igen produktívak és a sikeres vizsgázó használható tudásáról ad számot. A vizsga egynyelvű, ezért fordítási feladatokat nem tartalmaz. Cambridge ESOL akkreditált nemzetközi nyelvvizsga A Cambridge ESOL angol nyelvű vizsgák a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzó- és írott szöveg értése) való jártasságát mérik. Sikeres vizsga esetén a vizsgázók két nyelvvizsga bizonyítványt kapnak: egy nemzetközileg elismert Cambridge nyelvvizsga-bizonyítványt (melynek érvényessége korlátlan) és egy magyar államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt. Az NymE SEK BTK Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézete Nyugat-dunántúli Regionális Angol tanári Információs Központ és Könyvtárának akkreditált Cambridge nyelvvizsgahelyén az alábbi általános nyelvvizsgákat kínáljuk: • First Certifi cate in English (FCE): középfokú szintű vizsga. • Certifi cate in Advanced English (CAE): felsőfokú szintű vizsga. • Certifi cate of Profi ciency in English (CPE): a Cambridge vizsgák legmagasabb szintű vizsgája, a magyar állami felsőfok megfelelője. „OECONOM” gazdasági szaknyelvi vizsga angol és német nyelven Az „OECONOM” gazdasági szaknyelvi vizsgarendszer a Budapesti Corvinus Egyetem szaknyelvi vizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga, ennek akkreditált vizsgahelye a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Karának Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézete. Mit mér a vizsga? Az Oeconom szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, azok vizsgakörnyezetben történő alkalmazásával. A vizsgázónak nem szakmai tudásról kell számot adnia, hanem arról, hogy az adott idegen nyelv ismeretéhez kapcsolódó feladatot a szakszókincs alkalmazásával hogyan képes írásban, ill. szóban megoldani, hogyan képes különböző helyzetekben szakmai partnerével idegen nyelven kommunikálni. Vizsganyelvek, részvizsgák: A vizsga az NymE SEK BTK-n angol és német nyelven, három szinten – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) – tehető le. A sikeres írásbeli, illetve szóbeli részvizsgával a vizsgázónk külön-külön is szerezhet nyelvvizsga bizonyítványt, a kettővel együttesen pedig komplex nyelvvizsga bizonyítványt kap. Vizsgaidőszakok: Az „OECONOM” szaknyelvi vizsga évente három vizsgaidőszakban tehető le: (1) január, (2) május/június és (3) augusztus/szeptember hónapokban. A magyar nyelvvizsga rendszer

 • A jelenlegi államilag elismert nyelvvizsgákkal szemben támasztott követelmények az Európa Tanács ajánlásaihoz igazodnak. A 6 szintű európa tanácsi Közös Európai Referenciakeret (KER) rendszer alapján módosított magyar 3 szintű vizsgarendszerben államilag elismert nyelvvizsga a 71/1998. (IV.8.) kormányrendelet szerint akkreditált nyelvvizsgaközpontok viszgarendszerében tehető le. A szintmegfeleltetést is tartalmazza a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról). A Kormányrendelet (hatályos: 2008.június 16-tól) bevezetése a nyelvvizsgáztatásban használt fogalmakat a következőképp változtatta meg: a nyelvvizsga-bizonyítványok típusának megnevezése az eddigi A, B, C típus helyett a továbbiakban: szóbeli, írásbeli, komplex. A betűk egyértelműen a KER szintek elnevezését jelölik: alapfok B1, középfok B2, felsőfok C1. Könyvtári szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központban Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtára és Levéltára Könyvtárigazgató: Keszeiné Barki Katalin Postai cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon: 94/504-393; 94/519-636 E-mail: [email protected] Weboldal: http://sek.nyme.hu/konyvtar Katalógus: http://hat.sek.nyme.hu Virtuális séta a könyvtárban: http://sek.nyme.hu/konyvtar/virtualisseta.htm A könyvtár feladata: • az intézményben folyó tanulási, tanítási munka szakirodalmi információval történő ellátása, • a kutatómunka szakirodalmi, információs hátterének biztosítása, • nyilvános könyvtári feladatok ellátása, • elektronikus információszolgáltatás, • számítógépes könyvtári kabinet működtetése, • önálló és csoportos tanulási valamint közösségi terek biztosítása. Könyvtári állomány A fenti feladatok ellátását 270 ezer könyvtári dokumentum: könyv, folyóirat, videofilm, CD, CD-ROM, DVD, szakdolgozat és az Interneten megtalálható elektronikus információforrások segítik. A könyvtári gyűjteményről való tájékozódást az Interneten elérhető online katalógus biztosítja. Szolgáltatások: • Helyben használat • Kölcsönzés, előjegyzés • Tájékoztatás • Könyvtárközi kölcsönzés • Különgyűjtemények • Elektronikus információszolgáltatás • WiFi szolgáltatás • MS Office programok használata • Másolás, nyomtatás, szkennelés, CD-írás • Rendezvények, kiállítások A NymE Savaria Egyetemi Központ Könyvtára a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgyűjteményi Hálózatának tagkönyvtáraként működik. A központi könyvtár szolgáltatásait nyilvános könyvtárként, regisztrációhoz kötötten, egy térbe integrálva, korszerű infrastruktúrával biztosítja. Az információszerzéshez mintegy 200 számítógép áll a használók rendelkezésére. A nyelvi képzést a mintegy 40 ezer kötetes Idegen Nyelvi Könyvtár és annak szolgáltatásai támogatják a SEK „D” épületének 2. emeletén. Itt érhető el az Európai Dokumentációs Szakkönyvtár állománya is. Az EDK feladata: • az EU hivatalos kiadványainak gyűjtése, rendszerezése • gyors és szakszerű tájékoztatás Könyvtári állomány: • 10000 kötet könyv, dokumentum • 40 féle hírlap, időszaki kiadvány • CD ROM, DVD • Videofilmek • Szakdolgozatok A dokumentációs központban a könyvtári állományon kívül számítógépek, adatbázisok elérése is térítésmentesen a használók rendelkezésére áll az Európai Unióról szóló ismeretek, információk megszerzéséhez. Nyugat-dunántúli Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár – English Teaching Resource Centre A Nyugat-dunántúli Regionális Angoltanári Információs Központ és Könyvtár - English Teaching Resource Centre - 1993-ban kezdte meg működését a Berzsenyi Dániel Főiskola, a British Council és a Vas Megyei Pedagógiai Intézet közös alapítású intézményeként. A Központ hatékony módszertani-szakmai segítséget nyújt a közoktatási intézmények számára, különös tekintettel az innovációs törekvések megvalósítására; akkreditált szakmai továbbképzéseket, módszertani konferenciákat, műhelyfoglalkozásokat szervez, az angol nyelvet tanuló diákok pedig tanulmányi versenyeken,

 • kulturális fesztiválokon, pályázatokon vehetnek részt. Fontos feladata ezen kívül a rendszeres információközvetítés a nyelvoktatással kapcsolatos hazai és nemzetközi újdonságokról, szakmai-módszertani tapasztalatokról, eseményekről. A Központ megalakulása óta ún. nyílt Központként, 2003-tól pedig a British Council akkreditált vizsgahelyeként lehetőséget nyújt a Cambridge ESOL nyelvvizsgák letételére. 2010-től bővült a Központ által szervezett nyelvvizsgák köre az akkreditált szaknyelvi LCCI English for Business nyelvvizsgával. A háromoldalú együttműködés révén létrejött Központ jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar Filológia és Interkulturális Kommunikáció Intézetének keretén belül működik. Osztrák Könyvtár A szombathelyi Osztrák Könyvtárat – az Osztrák Köztársaság értékes ajándékaként – Dr. Alois Mock, osztrák külügyminiszter nyitotta meg 1992. május 4-én. A könyvtár több mint 6000 kötetes könyvállományával kölcsönző könyvtárként működik, s mint ilyen nyitva áll az egyetem hallgatói, oktatói, kutatói, de a város civil polgárai előtt is, ugyanakkor az osztrák kultúra közvetítőjeként különböző osztrák vonatkozású rendezvények, felolvasóestek, koncertek, kiállítások, könyvbemutatók, fi lmvetítések, workshopok számára nyújt hátteret. Az együttműködés keretében az Osztrák Könyvtár külföldi kapcsolatokat, közös projekteket, színes programokat nyújt az egyetem polgárai számára. A könyvtár állományának folyamatos bővítésével, a frissen megjelenő szép- és szakirodalmi háttér hozzáférhetőségének biztosításával segíti a hallgatók tanulmányait, az oktatók munkáját, illetve tudományos kutatásait. A régióban fontos szerep jut a könyvtárnak, amit bizonyít a számos osztrák témájú, illetve vonatkozású diplomamunka és tudományos tanulmány megszületése. Kollégiumok a Savaria Egyetemi Központban Weblap: http://koli.bdf.hu Elérhetőség: 94/313-591 Név: Pável Ágoston Kollégium I. Cím: 9700 Szombathely, Magyar László u. 1. Tel.: 94/312-137 Kollégiumi díj: 9 320,- Ft Férőhely: 236 fő Név: Pável Ágoston Kollégium II. Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 3/A. Tel.: 94/313-591 Kollégiumi díj: 9 320,- Ft Férőhely: 303 fő Név: Deák utcai Kollégium Cím: 9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 57. Tel.: 94/500-316 Kollégiumi díj: 15 000,- Ft/hó Férőhely: 94 fő Összes férőhely: 633 fő Felvettek aránya: Megközelítőleg a hallgatók 90%-a részesül kollégiumi elhelyezésben. Felszereltség: • kondi terem • közös konyha (tűzhellyel, hűtővel és mikrohullámú sütővel) • internetes hozzáférés a szobákban • számítógéptermek • audio stúdiók • videó stúdió • saját könyvtár • büfék • mosógép • szolárium • infraszauna stb. Az intézmény megközelítése: Az egyetem gyalogosan pár perc alatt elérhető a kollégiumoktól. Hallgatói szolgáltatások a Savaria Egyetemi Központban Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központ Olyan, a napi működést segítő hatékony, szakmai szervezet létrehozása, amely elsősorban a szombathelyi egyetemi karok kiszolgálására alakul. Döntően szolgáltató, információs és szerviz feladatokat lát el, amikhez a karok leghatékonyabban az TSZIK erőforrásain keresztül jutnak hozzá.

 • A létrehozott új szervezetben a tanulmányi és hallgatói pénzügyi adminisztráció, az informatikai szolgáltatások és a szolgáltató iroda (VIR, DPR, kontrolling, tanácsadás stb.) szakembereit vontuk össze: megteremtve a hatékony erőforrás-gazdálkodást a napi feladatok végzése és a kampányfeladatok ellátásában. Ez a szakembergárda az összevonás előtt széttagolva, több központi egységben dolgozott! Feladatellátásuk azonban a karok (hallgatók, oktatók, dolgozók) és a központ (könyvtár, GH, stb.) kiszolgálására irányul! A SEK Tanulmányi, Szolgáltató és Informatikai Központja hallgatói információs és szolgáltató irodát működtet, mely számos szolgáltatásával segít megkönnyíteni a hallgatók egyetemi életvitelét. Főbb tevékenységek: albérleti címlista, nyomtatás, scannelés, utazásszervezés, szakdolgozatkötés, diákrendezvények szervezése, korrepetálási címjegyzék stb. A Nyugat-magyarországi Egyetem törekvése, hogy a 21. század igényeinek megfelelő versenyképes és innovatív felsőoktatási intézmény legyen. E célok megvalósulásához az oktatási, tudományos-kutatói tevékenységen túl felsőoktatási szolgáltatási körének differenciált és komplex megújításával és működtetésével kíván hozzájárulni. A kellő rugalmasság, megújulás egyik ismérve a munkaerőpiaccal való szoros együttműködés, a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó képzési kínálat kialakítása. A célok megvalósulásához nagymértékben hozzájárult a 2011 őszén lezárult „TÁMOP 4.1.1 Hálózatos egyetemi szolgáltatás-innováció a Nyugat-magyarországi Egyetemen” című projektben való részvétel. A program megvalósítása az alábbi területekre terjedt ki. Hallgatói szolgáltatások Az egyetemünkön működő illetve újonnan létrejött karrierirodák, különböző tanácsadó szolgáltatások egyetemi, egységes rendszerré alakítása volt a cél, a működtetők felkészítésével, továbbképzésével, hallgatói igények és kompetenciák felmérésével, a munkaerő-piaci kapcsolatok erősítésével. A megvalósítás során számos kutatás, tréning, egyetemi Állásbörze és felkészítő napok programsorozat, valamint mentorprogram valósult meg. A szolgáltatások elérhetősége megkönnyíti a munka világába történő gyors beilleszkedést és nagymértékben elősegíti a hallgatók munkaerő-piaci esélyeinek növelését. A megvalósítás több felhasználói körre terjedt ki, érintettjei a középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, munkáltatók egyaránt. Kiépültek és elérhetővé váltak az egyetem valamennyi hallgatója számára azok a szolgáltatások, melyek az életpálya és a karrierút céltudatos tervezéséhez nyújtanak segítséget. A Savaria Egyetemi Központ Karrier Irodája (www.sek.nyme.hu/szki/ki) az alábbi szolgáltatásokat nyújtja hallgatói és végzett hallgatói számára: - állás-, és gyakorlati helyek, diákmunkák, önkéntes munkalehetőségek ajánlása - karrier-, életpályatervezési és tanulmányi tanácsadás - elektronikus hírlevél a friss álláslehetőségekről, rendezvényekről (Karrier Hírlevél) - álláskeresési, önismereti és készségfejlesztő tréningek - karriermenedzsment kurzus indítása - rendezvények: Karrier Nap és egyetemi Állásbörze szervezése Pályakövetési kutatások A már végzett hallgatók munkaerő-piaci sikerességének nyomon követése céljából az egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszert (DPR) alakított ki. A pályakövetés kiemelt célja, hogy az egyetemen eltöltött évek alatt és után is segítse a végzetteket a karriertervezésben. A kutatásból nyert információk alapján feltérképezhető, hogy milyen képzettségek és képességek szükségesek egy-egy munkakör betöltéséhez, illetve, hogy milyen eséllyel indulnak a végzettek a munkaerőpiacon. A volt hallgatók visszajelzéseiből az egyetem rendszeresen megújítja képzési és szolgáltatási rendszerét. Az elvégzett pályakövetési kutatások az aktív illetve az egy és három éve végzett hallgatói körére terjedt ki. Az adatok alapján elmondható, hogy igen alacsony azoknak a hallgatóknak az aránya minden karon, akik véleményük szerint nem azokat az ismereteket kapták, amire számítottak. Az elhelyezkedési arányokat tekintve azt tapasztalható, hogy a végzett hallgatók túlnyomó többsége a végzést követő néhány hónapon, maximum fél-egy éven belül el tudott helyezkedni. Az elmúlt három évben végzett diákok csaknem háromnegyede rendelkezik állandó, teljes munkaidős állással Öregdiák-hálózat Az elmúlt években az NYME több karán megindult az öregdiákok hálózatának kiépítése. Baráti körök létesültek, melyek célul tűzték ki a kari hagyományok, az intézményi kötődés, az egymás közötti kapcsolattartás ápolását. A kezdeményezéseket örömmel fogadva és támogatva, az öregdiák hálózat kialakításában az egyetem szerepet és feladatokat vállalt. Az előkészítő munkák során 2010. január-februárjában reprezentatív felmérés készült a végzett és végzős hallgatók bevonásával a leendő Öregdiák-hálózattal kapcsolatban. A felmérések alapján kiderült, igen jelentős igény mutatkozik öregdiák háttérszolgáltatások biztosítására. A kialakított szolgáltatások célja, hogy a végzett hallgatók a tanulmányok befejezése után is szerves és aktív kapcsolatban maradjanak az intézménnyel. Az NYME Öregdiák Szervezethez való csatlakozás lehetőségével szeretnénk végzett hallgatóinknak továbbra is biztosítani az egyetem szolgáltatásait, illetve növelni az Alma Materhez való kötődést. Célunk, hogy biztosítsuk számukra egykori hallgatótársaikkal és oktatóikkal való emlékek közös felelevenítését, és a kapcsolatok ápolását, és nem utolsó sorban számítunk volt hallgatóink hasznos tanácsaira, segítő támogatására egyaránt. Ez segíti elő a 2011 februárjától elindult Alumni oldal, amely egyetemünk weboldaláról (www.nyme.hu) érhető el. Ez az új interaktív szolgáltatás számos hasznos funkcióval rendelkezik. Mindenki maga szerkesztheti személyes oldalát, tölthet fel képeket, szövegeket, videókat. Lehetőség van közösségépítésre, valamint rendszerest tájékoztatást kaphatnak az egyetemi élet eseményeiről is a regisztrált felhasználók. A SEK-en működő tudományos és szabadidős diákklubok A tudományos körök önszerveződő módon jönnek létre a tanszékek koordinációjával. A szabadidős és

 • sporttevékenységet a SEK Sport és Rekreációs Bizottsága irányítja, szervezve a hallgatók tankötelezettségén kívüli ez irányú tevékenységét. Főbb feladatai: házi bajnokságok, tanszéki vetélkedők, diákrendezvények sportprogramjának szervezése. Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület: 14 versenyszakosztályával kiemelkedő szerepet játszik Szombathely és Vas megye sportéletében. Tág lehetőséget kínál – és nemcsak a testnevelés szakos hallgatók – testedzésére, mozgásigényének kielégítésére. NYME SEK Vegyeskar: A nemzetközi hírű vegyeskar több önálló CD felvétellel is büszkélkedhet. NYME SEK Szökős Néptáncegyüttes: Az együttes aktív résztvevője a SEK kulturális életének. 2013-ban ünnepelte 25 éves fennállását. A SEK rendezvényei Tradicionális hallgatói rendezvények: Gólyatábor (augusztus-szeptember), Gólyabál (november), Diáknapok (április-május). A SEK hagyományos rendezvénye a Berzsenyi Nap. Az aktívan működő tanszékek ezen kívül havonta szerveznek tudományos előadásokat. Évente több nemzetközi konferencia is szerepel az eseménynaptárban. Egyéb Az egyetemi központ területén menza és étterem működik, mely a teljes hallgatói létszámot (2400-2600 fő) képes ellátni. Az intézmény központi épületében és távolabbi „D” épületében a fő tanítási időben büfék üzemelnek. Az „A” épületben hallgatói klub üzemel, mely széles étel- és italválasztékával, a széleskörű hallgatói igényeket kielégítő zenés rendezvényekkel várja a szórakozni vágyó egyetemistákat. NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Főigazgató: dr. Iker János Postai cím: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon: 94/504-495 E-mail: [email protected] Honlap: http://pszk.nyme.hu A Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ a Regionális Felsőoktatási Forrásközpontban működik. Szakmai szolgáltatást és szakszolgálatot (nevelési és pályaválasztási tanácsadást) biztosít a megye és a város közoktatási intézményeinek, a fenntartóinak, a közoktatás szereplőinek, és kutatásokat végez a közoktatás és a pedagógusképzés fejlesztéséért. A központ szolgáltatások és a kutatások ellátása mellett a pedagógusképzésben a gyakorlati képzés szakmai irányítója és koordinátora. Szakmailag szervezi a tanár mesterképzés gyakorlatát irányító mentorok és bázisiskolák kiépítését. Egyben együttműködik a Sporttudományi Intézettel egészségfejlesztési programokban. A szakmai szolgáltatás kiemelt területei a tanügyigazgatás, a minőségfejlesztés és az alapkompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláig. Mindezek sikeres megvalósításáért a közoktatási pályázati tevékenységekben is együttműködünk az érintett intézményekkel. A kutatás kiemelt területei a közoktatás-fejlesztésben a mérés-értékelés, a motiváció és attitűdök vizsgálata a természettudományok oktatásában és a hálózati együttműködés. A szakszolgálat feladata a gyermekek, fi atalok diagnosztikus vizsgálata, a célzott speciális fejlesztés, terápiás ellátás. A családokkal, a gyermekek oktatásában, nevelésében részt vevő pedagógusokkal való hatékony együttműködés. A szolgáltatás – javaslatra vagy önként – ingyenesen igénybe vehető. Szolgáltatások a szakmai szolgáltatás területén: • fejlesztések (eszközök, modellek, technológiák) • pedagógiai tájékoztatás • tanácsadás, szaktanácsadás • tanulótájékoztatás a középiskolákról és a felsőoktatásról • továbbképzések szervezése • versenyek szervezése Szolgáltatások a szakszolgálat területén: • diagnosztikai tevékenység, problémafeltárás • egyéni, csoportos pedagógiai fejlesztés, egyéni, csoportos pszichoterápia, családterápia • pedagógus konzultáció (esetmegbeszélés, problémakezelés) • szülői konzultáció (a szülő neveléssel kapcsolatos nehézségei, bizonytalanságai esetén) • pályaválasztási tanácsadás, egyéni pszichológiai tanácsadás • tinédzserek számára terápiás konzultáció • szakvélemények készítése

 • HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER KIEGÉSZÍTÉSE Hallgatói kérelmek kezelésének szabályzata

  1. Jelen szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer Kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának kiegészítése, amely a hallgató által a hallgatói jogviszonya alatt benyújtható kérelmeket tartalmazza tételesen felsorolva.

  2. Jelen szabályzat kiegészítése nem tartalmazza a Juttatási és Térítési Szabályzat hatálya alá tartozó hallgatói támogatások igénylésekor benyújtandó kérelmeket, a kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatban benyújtandó kérelmeket, valamint a HKR. 6. § (Tájékoztatáshoz való jog) alapján keletkezett egyéb hallgatói beadványokat.

  3. A vizsgákra (vizsga, szigorlat, javítóvizsga, ismétlő javítóvizsga, záróvizsga) fel- és lejelentkezést, valamint a félévre való regisztrációt nem kérelemként értelmezzük.

  4. Az abszolutóriumot a tanulmányok befejezését követően a Neptun-rendszerben automatikusan bejegyezzük, azt a hallgatónak külön nem kell kérelmeznie.

  5. Jelen kiegészítés mellékelt táblázatában felsorolt kérelmeket elektronikusan a Neptun kérvénykezelő modul útján, illetőleg kivételként indokolt esetben postai úton (levélben) kell benyújtani a Tanulmányi Hivatalba vagy a kar Dékáni Hivatalába. Az elektronikus úton benyújtandó kérvényeknél a döntést is elektronikus úton kell közzé tenni. Az elektronikus kérvények esetén a kérvénykelező modulban hozott határozat Neptun üzenetben való közlése hivatalos tájékoztatásnak minősül.

  6. Az elektronikusan benyújtandó kérelmek benyújtási határideje: az adott nap 22 óra. 7. Az elektronikusan benyújtandó kérelmekhez a mellékleteket is elektronikus úton (szkennelve) kell benyújtani (kötelező melléklet oszlop,

  K jelöléssel). 8. Sem az elektronikusan, sem a papír alapon benyújtott kérelem nem vonható vissza, és nem törölhető. 9. Amennyiben az elektronikus úton benyújtandó kérelemhez mellékletek csatolása szükséges, azt a kérelem kitöltésétől számítottan két

  órán belül lehet megtenni. Azon kérelmeket, amelyek mellékleteinek csatolása kötelező, és a hallgató a rendelkezésre álló időn belül nem csatolta a mellékletet, a kérelmet formai hiba miatt automatikusan elutasítjuk. A formai hiba miatt elutasított kérelem esetén nincs fellebbezésre lehetőség, a kérelem a beadási határidő végéig újra beadható. A papír alapon benyújtandó kérelmeknél, ha mellékletek csatolása kötelező, vagy indokolt, és azt a hallgató nem tette meg, hiánypótlásra felhívó határozatot adunk ki.

  10. A hallgatói kérelemnek teljes mértékben helyt adó határozat indokolást nem tartalmaz, ellene fellebbezésnek nincs helye. A jogorvoslati kérvénysablon tételesen tartalmazza azon kérelmeket, amelyek ellen fellebbezésre van lehetőség.

  11. A kérvénytípusoknál a beadási alkalmak száma limitált lehet. Ha a hallgató a maximálisan beadható kérvényeit felhasználta, tovább nem töltheti le az adott kérvényt (beadás száma oszlop).

 • Kérelem csoport Kérelem típusa Beadás száma, kötelező mell. (K) HKR Beadás formája Beadás kezdete Beadás vége Határozathozatal ideje Érkeztető Kötelező véleményező Határozathozó

  Kar/Intézményváltás - Egyéni, papíronszorgalmi időszak kezdetei előtt 15 munkanappal 15 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató dékán

  Képzésváltás - elektronikusan szorgalmi időszak első napjáig 15 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató dékánTagozatváltás - elektronikusan szorgalmi időszak első napjáig 15 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató dékán

  Halasztás - 68. § (8) a) elektronikusanszorgalmi időszak kezdete előtt egyhét

  szorgalmi időszak kezdetétől számítottelső hónap vége 5 nap TH ügyintéző - TH vezető

  Tanulmányok megkezdésének halasztása K 68. § (8) e) elektronikusan

  szorgalmi időszak kezdete előtt egyhét szorgalmi időszak első hetének vége 5 nap TH ügyintéző - TH vezető

  Tanulmányok szüneteltetése betegség, baleset miatt K 68. § (8) c) elektronikusan folyamatos folyamatos 5 nap TH ügyintéző - TH vezető

  Kedvezményes tanulmányi rend 85. § elektronikusanszeptember utolsó napja, illetve februárutolsó napja 15 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató dékán

  Szakirány/specializáció/tanárimodul/műveltségi terület módosítás - 70. §, Kari TVSZ 70. § (10) elektronikusan folyamatos folyamatos 5 nap Neptun adminisztrátor dékánMéltányossági kérelem - 91. § elektronikusan folyamatos folyamatos 15 nap dékáni ügyintéző dékánJogorvoslati kérelem - 7. § elektronikusan tudomásra jutástól tudomásra jutástól számított 15 nap 15 nap dékáni ügyintéző dékán

  Neptun jegy korrigálási kérelem K 76. § (7) elektronikusan vizsgaidőszakot követő első nap vizsgaidőszakot követő 14. munkanap 5 nap Neptun adminisztrátor oktató TH vezetőBefizetett díj visszautalása irántkérelem 2012/13/1 - elektronikusan folyamatos 5 nap Neptun adminisztrátor dékánKérelem költségtérítési díj kétrészletben történő fizetéséről - 122. § elektronikusan szorgalmi időszak első hetének vége 5 nap Neptun adminisztrátor dékánSzámlakérő űrlap - elektronikusan folyamatos 5 nap Neptun adminisztrátorFizetési kedvezmény képzési időttúllépő hallgatónak Kari JTSZ elektronikusan szeptember 15; február 15 5 nap Neptun adminisztrátor dékánElőzetes kreditelismerés K 80. §/A papíron január 20; június 20 15 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató/szakfelelős dékánKreditátviteli kérelem 79. § papíron szorgalmi időszak első hetének vége 30 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató/szakfelelős dékán

  Szakdolgozati téma és/vagy konzulens módosítás Kari TVSZ 87. § (5) papíron

  első szakdolgozati félév szorgalmiidőszakának első hetéig 5 nap intézeti ügyintéző intézetigazgató

  Kérelem egyéb tanulmányi ügyben elektronikusan folyamatos 10 nap TH ügyintéző TH vezetőVizsgahalasztás baleset, betegség,külföldi tanulmányok miatt K Kari TVSZ 77. § (17) elektronikusan vizsgaidőszak utolsó napjáig 5 nap dékáni ügyintéző intézetigazgató dékánVendéghallgatói jogviszony létesítése 72. § papíron július 1., január 1. szorgalmi időszak első hetének vége 10 nap dékáni ügyintéző TH vezető dékánFogyatékkal élő hallgatók mentességre vonatkozó kérelme 57. § papíron folyamatos folyamatos 15 nap dékáni ügyintéző

  fogyatékosügyi koordinátor, TH vezető dékán

  Jogviszony szünetelés

  Hallgatói pénzügyi kérelem

  Átvétel 70. §

  Kreditelismerési kérelem

 • Értesítő

  dékáni ügyintéződékáni ügyintéződékáni ügyintéző

  TH ügyintéző

  TH ügyintéző

  TH ügyintéző

  dékáni ügyintéző

  Neptun adminisztrátordékáni ügyintéződékáni ügyintéző

  Neptun adminisztrátor

  Neptun adminisztrátor

  Neptun adminisztrátorNeptun adminisztrátor

  Neptun adminisztrátordékáni ügyintéződékáni ügyintéző

  intézeti ügyintézőTH ügyintéző

  dékáni ügyintéződékáni ügyintéző

  dékáni ügyintéző

 • 1. sz. melléklet

  Közéleti Ösztöndíj pályázati kiírás

  A kiemelt közösségi tevékenységet végző hallgatók minden hónapban közéleti ösztöndíjra pályázhatnak. Pályázni az alábbi közéleti tevékenységek alapján lehet:

  a. a hallgatói lapjánál végzett újságírói tevékenység, fotózási, videó készítési,

  szerkesztői tevékenység,

  b. a NymE SEK rendezvényeinek szervezői, segítői,

  c. a Kollégiumi Bizottság tagjainak munkája,

  d. egyéb kiemelkedő tevékenységet végző hallgatók.

  Az ösztöndíjra jogosultak köre: a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007-es kormányrendelet értelmében a következő: alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók. Határidő: Minden hónap utolsó napjáig lehet pályázni, amennyiben a hónap utolsó napja munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő első munkanap. Pályázni a Közéleti Ösztöndíj pályázati adatlap leadásával, illetve az elvégzett tevékenységek igazolásaival lehet. (Mellékletként, a közéleti tevékenységről szóló tevékenység beszámolója is szerepelhet.) Leadás helye: A pályázatokat közepes méretű borítékban kell leadni, a Kari HÖK irodákban.

  BTK/MNSK/TTK Juttatási és Térítési Bizottság

 • 2

  1. sz. melléklet

  Közéleti Ösztöndíj pályázati adatlap

  Név:

  Neptun kód:

  Szak:

  Évfolyam:

  Közéleti tevékenység rövid megnevezése:

  Mellékletek száma:

  A közéleti tevékenység bővebb kifejtése:

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Szombathely, 2013. _______________

  ________________________ Pályázó aláírása

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  PONTOZÁSI RENDSZER

  SPORTÖSZTÖNDÍJHOZ Kiemelt ösztöndíj pályázat beadásának feltétele:

  - A hallgató tanulmányi átlaga minimum 3,51

  - A hallgató tanulmányait a képzési idejében végezze* és az elmúlt félévben minimum

  15 kreditet teljesített.

  Tanulmányi átlag (max. 25 pont)

  5,00 – 4,50 25 pont

  4,49 – 4,10 20 pont

  4,09 – 3,90 15 pont

  Sportteljesítmény (max. 50 pont, csak a legjobb eredmény vehető figyelembe)

  50 pont Olimpiai sportág világ- és kontinens versenyén 1-8 helyezés

  49 - 45 pont Olimpiai sportág VB, EB, UNIVERSIADE résztvevő, válogatott sportoló,

  44 - 41 pont MEFOB 1. helyezés, SZOESE NB-s edző, I. o. egyéni minősítés

  40 - 36 pont MEFOB 2-4.; csapat sportjátékok NB I.-I/B. osztály 1-6. helyezés, Egyéni OB

  1-6. hely, SHS 1. helyezés, II. osztályú minősítés

  35 - 31 pont MEFOB 5-8, csapat sportjáték NB I.-I/B. 7-12 helyezés, csapat sportjáték

  Egyetemi Főiskolai Bajnokság 1-6. helyezés, SZOESE edző,

  sportcsoportvezető, SHS 2-3,

  30 - 26 pont NB II. 1-6. hely, csapat sportjáték Egyetemi Főiskolai Bajnokság 7-12.

  helyezés, UNIVERSITAS Bajnokság 1-3. helyezés, II. o. csapat 1-4. hely, SHS

  4-6. helyezés

  25 - 21 pont NB II 7- helyezés, UNIV. B. regionális 1-2. hely, megyei bajnokság 1-3. hely,

  20 - 16 pont SZoESE szakosztályi munkában való rendszeres részvétel és versenyzés,

  megyei bajnokság 4- helyezés

  15 - 11 pont Intézményi sportversenyeken való rendszeres részvétel (legalább 5

  alkalommal)

  10 - 6 pont Rendszeres testmozgás szervezett keretek között

  5 - 1 pont Alkalmi részvétel sportversenyeken

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  Egyéb sportbeli tevékenység (maximum 25 pont szerezhető, több szempont is figyelembe

  vehető)

  15 pont Egyetemi Sportegyesület elnökségi tag, Hallgatói sportfelelős-tisztségviselő

  15 pont SZoESE NB-s versenyszakosztályban rendszeresen versenyző hallgató

  15 pont SZoESE szakosztályaiban folyamatos sportszervezői munka

  20 pont OTDK Sportszekció 1-3 hely, különdíj

  10 pont Gyakori sportszervezői munka végzése intézményi-sportegyesületi

  rendezvényeken

  15 pont TDK sportszekció 1-3 helyezés, különdíj

  5 pont Alkalmi szervezőmunka a sport területén.

  *Amennyiben egészségügyi állapota miatt a képzési idejét túllépte.

  Szombathely, 2013. április 3.

  NYME SEK HÖK

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  PÁLYÁZATI ŰRLAP

  SPORT ÖSZTÖNDÍJ

  A ____________________ FÉLÉV

  KÉRJÜK AZ ŰRLAPT NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI! A PÁLYÁZÓ NEVE: A PÁLYÁZÓ NEPTUNKÓDJA: __________________________ ( NULLA = Ø ) I. ELÉRHETŐSÉG

  Lakcím:

  Értesítési cím:

  Telefonszám:

  Email:

  II. KÉPZÉS ADATOK

  Szak: Képzés szintje: (A megfelelő választ kérjük X-el jelölje be!) felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés Hányadik aktív féléve a jelenlegi:

  III. TANULMÁNYI MUNKA TANULMÁNY ÁTLAG: __________

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  IV. Sporttevékenységek, eredmények felsorolása:

  ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________ A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak (Neptun kód) az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzata nyilvántartásba vegye és kezelje. A pályázati eredményről a bírálatot követő 30 napon belül e-mail-ben értesítünk mindenkit! Szombathely, ________________________.

  ________________________________ Pályázó aláírása

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ „A”

  PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Általános rendelkezések:

  1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő művészeti tevékenységet végző hallgatókat,

  akik munkájukkal öregbítik a Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi

  Központ hírnevét.

  2. Minden félévben a Juttatási és Térítési Bizottság a Hallgatói Önkormányzattal

  egyetértésben határozza meg, hogy mekkora az a keretösszeg, ami az Sport, Művészeti

  és Tudományos ösztöndíj támogatására el van különítve.

  Pályázók köre:

  1. Teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes,

  osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik nem lépték túl a képzési idejüket.

  2. Minimum 15 kreditet teljesített az elmúlt félévben

  A pályázat témája: _____________________ Pályázati feltételek:

  1. A fenti témában várjuk a szabadon választott technikával készült alkotásokat.

  Mindenki csak egy munkával pályázhat és a leadott munka mérete nem haladhatja

  meg az A2-es (420 mm x 594 mm) nagyságot.

  Pályázati adatlapok leadása B/5-ös méretű borítékban. A borítékra írd rá hogy Művészeti Ösztöndíj a megpályázott kategóriát, és a Neptun kódodat! Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

  A pályázatok leadásának határideje: ________________________ A pályázatot személyesen leadhatod a HÖK irodában (B épület földszint), vagy postai úton (NYME SEK HÖK, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) A pályamunkákból kiállítást rendezünk az egyetem Aulájában. A munkák csak ezt követően vihetők el. Felhívjuk figyelmeteket, hogy munkátokat legkésőbb ________________________ át kell vennetek, ezt követően a pályázati munkákért felelősséget nem vállalunk! Szombathely, _____________________

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  Juttatási és Térítési Bizottság

  MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ „B”

  PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

  Általános rendelkezések:

  1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő művészeti tevékenységet végző hallgatókat,

  akik munkájukkal öregbítik a Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi

  Központ hírnevét.

  2. Minden félévben a Juttatási és Térítési Bizottság a Hallgatói Önkormányzattal

  egyetértésben határozza meg, hogy mekkora az a keretösszeg, ami a Sport, Művészeti

  és Tudományos ösztöndíj támogatására el van különítve.

  Pályázati kategóriák:

  B/1. KOMOLYZENE

  B/2. TÁNCMŰVÉSZET

  B/3. VERS, NOVELLA, PRÓZA

  Pályázók köre:

  1. Teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes,

  osztatlan képzésben részt vevő hallgatók.

  Pályázat tartalma:

  1. A pályázati űrlap mellékleteként a végzett tevékenységről szóló portfoliót kell

  készítenie a pályázónak, amelyben leírja tevékenységét és az ehhez köthető

  versenyeken és egyéb rendezvényeken való részvételét.

  Pályázati adatlapok leadása B/5-ös méretű borítékban. A borítékra írd rá hogy Művészeti Ösztöndíj a megpályázott kategóriát, és a Neptun kódodat! Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni.

  A pályázatok leadásának határideje: ____________________ A pályázatot személyesen leadhatod a HÖK irodában (B épület földszint), vagy postai úton (NYME SEK HÖK, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) Szombathely, ________________________

  Juttatási és Térítési Bizottság

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  PÁLYÁZATI ŰRLAP

  MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ „A”

  A _______________. FÉLÉV

  KÉRJÜK AZ ŰRLAPT NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI! A PÁLYÁZÓ NEVE: A PÁLYÁZÓ NEPTUNKÓDJA: __________________________ ( NULLA = Ø ) I. ELÉRHETŐSÉG

  Lakcím:

  Értesítési cím:

  Telefonszám:

  Email:

  II. KÉPZÉS ADATOK

  Szak: Képzés szintje: (A megfelelő választ kérjük X-el jelölje be!) felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés Hányadik aktív féléve a jelenlegi:

  III. TANULMÁNYI MUNKA TANULMÁNYI ÁTLAG: __________

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  IV. A PÁLYÁZAT BEMUTATÁSA:

  ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

  A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak (Neptun kód) az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzata nyilvántartásba vegye és kezelje. Hozzájárulok továbbá, hogy munkámat a Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzata kiállítsa. A pályázati eredményről a bírálatot követő 30 napon belül e-mail-ben értesítünk mindenkit! Szombathely, _________________________

  ____________________________

  Pályázó aláírása

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  PÁLYÁZATI ŰRLAP

  MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ „B”

  A ________________. FÉLÉV

  KÉRJÜK AZ ŰRLAPT NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI!

  A PÁLYÁZÓ NEVE: A PÁLYÁZÓ NEPTUNKÓDJA: __________________________ ( NULLA = Ø ) I. ELÉRHETŐSÉG

  Lakcím:

  Értesítési cím:

  Telefonszám:

  Email:

  II. KÉPZÉS ADATOK

  Szak: Képzés szintje: (A megfelelő választ kérjük X-el jelölje be!) felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés Hányadik aktív féléve a jelenlegi:

  III. TANULMÁNYI MUNKA TANULMÁNYI ÁTLAG: __________

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  IV. A TEVÉKENYSÉG RÖVID BEMUTATÁSA:

  ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

  A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak (Neptun kód) az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzata nyilvántartásba vegye és kezelje. A pályázati eredményről a bírálatot követő 30 napon belül e-mail-ben értesítünk mindenkit! Szombathely, _________________________

  ____________________________

  Pályázó aláírása

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

  PÁLYÁZATI KIÍRÁSA _______________. FÉLÉV

  Általános rendelkezések:

  1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenységet

  végző hallgatókat, akik munkájukkal öregbítik a Nyugat – magyarországi Egyetem

  Savaria Egyetemi Központ hírnevét.

  2. Csak az a hallgató részesülhet tudományos ösztöndíjban, akinek tanulmányi átlaga a

  pályázat beadását megelőző félévben 3.51 (nem ösztöndíj index) felett volt.

  3. Minden félévben a Juttatási és Térítési Bizottság a Hallgatói Önkormányzattal

  egyetértésben határozza meg, hogy mekkora az a keretösszeg, ami a Sport - Művészeti

  és Tudományos ösztöndíj támogatására el van különítve.

  Pályázók köre:

  1. Teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes,

  osztatlan képzésben részt vevő hallgatók.

  A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető tevékenységek köre:

  1. OTDK-, TDK-részvétel, helyezés

  2. Szakmai, illetve tanulmányi versenyek való részvétel

  3. Kutatási és egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység

  4. Publikációk, dolgozatok, előadások Pályázatok leadása B/5-ös méretű borítékban. A borítékra írd rá hogy Tudományos Ösztöndíj és a Neptun kódod! Késve leadott pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatot személyesen leadhatod ügyeleti időben, a HÖK irodában (B épület földszint), vagy pedig postai úton (NYME SEK HÖK, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

  A pályázatok leadásának határideje: ________________

  Szombathely, __________________

  Juttatási és Térítési Bizottság

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  Pontozási rendszer

  Tudományos Ösztöndíjhoz

  ___________________ félév

  Kiemelt ösztöndíj pályázat beadásának feltételei:

  A hallgató tanulmányi átlaga minimum 3,51

  Tanulmányi átlag:

  4,6 – 25 pont

  4,3 – 4,59 20 pont

  4,0 – 4,29 15 pont

  Szakmai tevékenység:

  Az OTDK és TDK tevékenység esetén, a pályázat beadását megelőző OTDK időszak

  eredményei vehetőek figyelembe!

  OTDK

  1. helyezés: 25 pont

  2. helyezés: 20 pont

  3. helyezés: 15 pont

  Különdíj: 10 pont

  Indulás: 5 pont

  TDK

  1. helyezés 20 pont

  2. helyezés 15 pont

  3. helyezés 10 pont

  4. helyezés 5 pont

  Különdíj 5 pont

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  Kutatási és egyéb szakmai tevékenység: 1-10 pont

  (Az ajánlás alapján és a tevékenység alapján.)

  Publikációk, dolgozatok, előadások: 1-5 pont

  (Az ajánlás alapján és a tevékenység alapján.)

  Országos versenyen való helyezés: 1-5 pont

  Öntevékeny körben való tagság: 1-5 pont

  (az öntevékeny kör aktívságától függően)

  Szakmai szervezetben való tagság: 1-5 pont

  (a szakmai szervezet aktívságától függően)

  Egyéb kiemelt tevékenység vagy tagság esetén, a bizottság szabadon dönt 1-5 pontig!

  Szombathely, ___________________________

  Juttatási és Térítési Bizottság

  PÁLYÁZATI ŰRLAP

  TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  A _______________. FÉLÉV

  KÉRJÜK AZ ŰRLAPT NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI! A PÁLYÁZÓ NEVE: A PÁLYÁZÓ NEPTUNKÓDJA: __________________________ ( NULLA = Ø ) I. ELÉRHETŐSÉG

  Lakcím:

  Értesítési cím:

  Telefonszám:

  Email:

  II. KÉPZÉS ADATOK

  Szak: Képzés szintje: (A megfelelő választ kérjük X-el jelölje be!) felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés Hányadik aktív féléve a jelenlegi:

  III. TANULMÁNYI MUNKA TANULMÁNYI ÁTLAG: __________

  IV. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

  1. OTDK, TDK eredmények:

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok 2. Demonstrátori munka, egyéb oktatáshoz kapcsolódó tevékenység:

  3. Szakmai illetve tanulmányi versenyen való részvétel:

  4. Kutatási és egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység:

  5. Publikációk, dolgozatok, előadások:

  6. Közéleti, illetve közművelődési tevékenység:

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes. Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: db Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adataimnak (Neptun kód) az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzata nyilvántartásba vegye és kezelje. A pályázati eredményről a bírálatot követő 30 napon belül e-mail-ben értesítünk mindenkit! Szombathely, __________________.

  ____________________________

  Pályázó aláírása

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

  HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

  Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected] http://sek.nyme.hu/hok

  Rendszeres szociális támogatás kitöltési útmutató!

  B e a d á s i h a t á r i d ő : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ezúton kérünk mindenkit, hogy NAGYON FIGYELMESEN OLVASSA át a kitöltési útmutatót!

  Amennyiben ezek után egyéb kérdés merülne fel bennetek, forduljatok a Nagy Antal gazdasági

  alelnökhöz személyesen az ügyeleti időben, vagy e-mailben a [email protected] címeken.

  Az 51/2007-es kormányrendelet értelmében a lakhatási támogatásra fordítható összeg szociális támogatás formájában kerül kiosztásra! FONTOS: Az igazolások kettő hónapnál régebbiek nem lehetnek (kivétel NAV

  jövedelemigazolás)

  Kötelező csatolni az egy háztartásban élőkről szóló önkormányzati igazolást a

  kérelmezővel egy lakcímre bejelentett személyekről!

  (Ennek hiányában a pályázatot automatikusan elutasítjuk!)

  Kizárólag a borítékban leadott dokumentumokért vállalunk felelősséget!

  Késve leadott pályázatot, illetve igazolásokat nem fogadunk el!

  Faxolt és fénymásolt igazolásokat nem fogadunk el!

  A pályázatok leadása A5-ös (közepes méretű) borítékban

  FELLEBBEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

  AMENNYIBEN AZ EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM MEGHALADJA A

  NETTÓ MINIMÁLBÉRT, (78 000 FT) ABBAN AZ ESETBEN A

  PÁLYÁZATOT AUTOMATIKUSAN ELUTASÍTJUK!

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

  HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

  Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected] http://sek.nyme.hu/hok

  I. Személyes adatok Ha a pályázó speciális kategóriába tartozik (A kategória; B kategória) szíveskedjen azt a borítékon a Neptun kódjával együtt feltüntetni, aki egyik kategóriába sem tartozik, csak a Neptun kódját és karját jól látható nagy nyomtatott betűkkel írja a borítékra. II. Családi körülményekre, és az egy háztartásban élők jövedelmére vonatkozó igazolások Munkanélküli eltartó, járulékkal: a Munkaügyi Központ által kiállított, a munkanélküliségről, és

  a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás összegének meghatározásáról szóló igazolás fénymásolata (2 hónapnál nem régebbi)

  Munkanélküli eltartó járulék nélkül: a Munkaügyi Központ által kiállított, a munkanélküliségről, és a munkanélküli segély vagy jövedelempótló támogatás megszüntetéséről szóló igazolás fénymásolata (2 hónapnál nem régebbi)

  Háztartásbeli: önkormányzati igazolás (2 hónapnál nem régebbi) Eltartott: 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás vagy 6 éves korig a születési anyakönyvi

  kivonat Öregségi nyugdíjas: nyugdíjas igazolvány és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kibocsátott

  igazolás (2 hónapnál nem régebbi) Rokkant nyugdíjas: rokkantságot megállapító határozat fénymásolata, valamint a rokkantnyugdíj

  és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék összegének igazolás (2 hónapnál nem régebbi) Állandó ápolásra szoruló beteg: kórházi zárójelentés valamint kezelőorvostól igazolás, ápolási díj

  összegének igazolása Fogyatékossággal élő személy: a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás, Hallás,

  Mozgás- Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Készséget Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottság által kiadott igazolás. Amennyiben a fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása.

  Önfenntartó: A pályázó és a szülők közjegyző, illetve a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmező önfenntartó. A saját jövedelemről szóló hivatalos kimutatás (pl. diákszövetkezeti kereseti igazolás, NAV által kiállított igazolás, munkáltató igazolása, stb.), vagy azon bankszámlakivonatok igazolása, amelyekre a bevételek érkeznek.

  A pályázó vagy családtagja tartósan beteg: a II./7-es pontba nem beletartozó, hallgató vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi állapota miatt rendszeresen felmerülő rendkívüli egészségügyi kiadások, kiugró anyagi terhet jelentenek a család számára. Igazolás: kórházi zárójelentés valamint kezelőorvostól igazolás Figyelem! Hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező ( pl. pályakezdő munkanélküli ) testvér, a hatályos jogszabály szerint nem számít eltartottnak

  III. A pályázóra vonatkozó jogszabályban meghatározott speciális jellemzők, és azok igazolása

  A) kategória Árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élt

  hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe Igazolás(ok): halotti anyakönyvi kivonatok.

  Fogyatékossággal élő: állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra, illetve állandó személyi és/vagy technikai segítségre szorul Igazolás(ok): a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás, Hallás, Mozgás- Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Készséget Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottság által kiadott igazolás. Amennyiben a amennyiben a

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

  HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

  Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected] http://sek.nyme.hu/hok

  fogyatékosság később keletkezett: a területileg illetékes szakfőorvos vagy az igazságügyi szakértő igazolása.

  Egészségi állapota miatt rászorult: munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart és előreláthatólag még legalább egy évig fennáll. Igazolás(ok): rokkantnyugdíjas határozat, nyugdíjas igazolvány és két hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat, mely tartalmazza a nyugdíj összegét

  Nagycsaládos: amennyiben a kérelmezőn kívül legalább két eltartott testvére, vagy három gyermeke van, vagy legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja Igazolás(ok): a 6. életévét be nem töltött gyermek születési anyakönyvi kivonata, a tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása 16 év felett, illetve ha szükséges a Gyámügyi Hivatal határozata.

  Családfenntartó: akinek legalább egy saját gyermeke van Igazolás(ok): gyermekenként születési anyakönyvi kivonat és önkormányzati igazolás a kérelmezővel egy háztartásban élő személyekről

  Hátrányos helyzetű és szülei legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be tanulmányaikat: Igazolás(ok): A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről, és a tankötelessé válásának időpontjában a törvényes felügyeletét ellátó szülők (eltartók) szintén jegyző által hitelesített nyilatkozata, hogy tanulmányaikat legfeljebb az általános iskola 8. osztályán fejezték be.

  B) kategória

  Félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egyik szülője elhunyt Igazolás(ok): halotti anyakönyvi kivonat, az árvaellátás összegéről szóló igazolás vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza az árvaellátás összegét

  Hátrányos helyzetű: az a hallgató, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, vagy állami gondozott volt Igazolás(ok): A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról vagy kedvezményről szóló határozat vagy a jegyző igazolása a védelembe vétel tényéről.

  Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg Igazolás(ok): a gyámság megszűntetéséről szóló jegyzői igazolás vagy a gyámság vagy átmeneti nevelés megszüntetéséről szóló (gyámügyi) határozat

  Miniszteri ösztöndíjas: A hallgató külföldi állampolgárok miniszteri ösztöndíjában részesül. IV. Alaptámogatás Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki a 2012/2013-as tanév I. félévében először létesít felsőoktatási hallgatói jogviszonyt, és államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, mesterképzésre, felsőfokú szakképzésre jelentkezik be, és az A és a B kategóriába beletartozik, illetve igazolja jogosultságát. V. Jövedelemigazolás (3 vagy 6 hónap átlagkeresete); az igazolások 2 hónapnál nem lehetnek régebbiek! szülők/eltartók munkáltatói jövedelemigazolása (vállalkozók esetén NAV igazolás a pályázat

  tanévét megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS amennyiben az egyik szülő/eltartó vele egy lakcímen élő személy vállalkozásának alkalmazottja

  eredeti NAV jövedelemigazolás a pályázat tanévét megelőző évről EREDETI IGAZOLÁS

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

  HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

  Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected] http://sek.nyme.hu/hok

  őstermelők esetében kérjük az őstermelői igazolvány másolatát és a hozzátartozó betétlap másolatát nyugdíjas eltartó(k) esetén: nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíjszelvény másolata ha a házas vagy élettárs keresettel rendelkezik: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén: NAV

  igazolás a pályázat tanévét megelőző évről és egyéni jövedelembevallás) EREDETI IGAZOLÁS kereső testvér esetén: munkáltatói igazolás (vállalkozó esetén NAV igazolás a pályázat tanévét

  megelőző évről) EREDETI IGAZOLÁS helyi illetékes önkormányzat által kiállított igazolás önkormányzati támogatások, segélyek létéről egyéb, nem önkormányzati juttatások (árvaellátás, családi pótlék, stb.) igazolása fénymásolattal Rendszeres szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

  Szombathely, ________________________________

  Juttatási és Térítési Bizottság

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

  HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

  Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected] http://sek.nyme.hu/hok

  Rendszeres szociális támogatás

  Pontozási rendszer _____________. félév

  Egy főre jutó jövedelem (Ft) >70 001 0 pont

  65 001 – 70 000 1 pont 60 001 – 65 000 2 pont 55 001 – 60 000 3 pont 50 001 – 55 000 4 pont 45 001 – 50 000 5 pont 40 001 – 45 000 6 pont 35 001 – 40 000 7 pont 30 001 – 35 000 8 pont 25 001 – 30 000 9 pont 0 – 25 000 10 pont

  Távolság 1 – 50 km 0 pont 51 – 150 km 1 pont 151 – 250 km 2 pont 251 –3 50 km 3 pont 351 km - 4 pont

  Egyebek munkanélküli eltartó, járulékkal 2 pont munkanélküli eltartó, járulék nélkül 3 pont háztartásbeli 2 pont eltartott 4 pont öregségi nyugdíjas 2 pont rokkant nyugdíjas 3 pont állandó ápolásra szoruló beteg 4 pont fogyatékossággal élő személy 8 pont a pályázó tartósan beteg 2 pont nagyszülő az eltartója 2 pont 1 eltartó + 1 eltartott 4 pont

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Természettudományi Kar

  HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

  Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected] http://sek.nyme.hu/hok

  1 eltartó + 2 vagy több eltartott 6 pont önfenntartó 10 pont árva 8 pont félárva 4 pont családfenntartó 4 pont egészségügyi állapota miatt rászorult (legalább 67%-os rokkant)

  8 pont

  hátrányos helyzetű és szülei legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola

  4 pont

  hátrányos helyzetű 2 pont gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg 4 pont

  Szombathely, _____________________

  Juttatási és Térítési Bizottság

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  Ikt. sz.:………………...

  KÉRVÉNY RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ

  A PÁLYÁZÓ NEVE: A PÁLYÁZÓ NEPTUNKÓDJA: __________________________ ( NULLA = Ø ) I. ELÉRHETŐSÉG Lakcím: Értesítési cím:

  Telefonszám:

  Email:

  II. KÉPZÉS ADATOK

  A megfelelő aláhúzandó: Államilag támogatott Állami ösztöndíjas Részösztöndíjas Költségtérítéses Szak: Képzés szintje: (A megfelelő választ kérjük X-el jelölje be!) felsőfokú szakképzés alapképzés mesterképzés Hányadik aktív féléve a jelenlegi:

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  III. RENDKÍVÜLI OK

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IV. A BIZOTTSÁG JAVASLATA (Ezt a pontot a bizottság tölti ki!) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Összeg:_________________________Ft Szombathely, 2013. ……………………….hó ………… nap ____________________ Bizottság elnöke Csatolt mellékletek száma: ……. db

 • Nyugat – magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzat

  9400 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel / fax: 94 / 504 – 313 E-mail: [email protected]

  http://sek.nyme.hu/hok

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt tények a valóságnak megfelelnek, valamint a mellékelt igazolások hitelesek. A rendkívüli szociális támogatás félévente egyszer igényelhető. A pályázatot minden hónap 20-ig, kell leadni a HÖK irodába személyesen vagy postai úton, a borítékon kérjük feltüntetni: Rendkívüli szociális támogatás. (Amennyiben a 20-a munkaszüneti nap, abban az esetben az azt megelőző munkanap a beadási határidő.) A pályázati eredményről a bírálatot követő 30 napon belül e-mailben értesítünk mindenkit! Szombathely, 20___. ……………………….hó ………… nap ____________________

  Kérvényező aláírása

 • TEREPGYAKORLATI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

  A hallgatói önkormányzat terepgyakorlati pályázatokat hirdet több napos a tantárgyi modulba beépített programokra.

  Pályázni a csatolt adatlappal lehet: ____________________

  A pályázatot személyesen a HÖK irodában kell leadni, a hallgatói listával mellékelve. A hallgatói listának tartalmaznia kell a hallgató nevét és Neptun kódját és képzéskódját.

  A pályázatra csak nappali tagozatos államilag támogatott hallgatók jogosultak.

  Szombathely, ________________________

  Juttatási és Térítési Bizottság

 • TEREPGYAKORLATI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

  Terepgyakorlat megnevezése:

  Terepgyakorlat helye:

  Terepgyakorlat időpontja:

  Hallgatók létszáma:

  Várható költségek (1 fő részére):

  Pályázati felelős (oktató):

  Pályázati felelős (hallgató):

  Tartalmi beszámoló:

  Szombathely, _____________________________

  _________________________________ ___________________________________

  hallgatói felelős oktatói felelős

 • Kari kiegészítés 8. számú melléklete jelleg jogcím megnevezése gyakoriság jogosult hallgatói kör forrás

  teljesítmény alapú ösztöndíjak

  tanulmányi ösztöndíj havi nappali tagozatos, a kifizetés félévében államilag támogatott, aktív hallgató, aki esetében az aktív félvek száma nem haladja meg a képzési időt

  Nftv. 85/C. § aa) pont szerinti támogatás

  köztársasági ösztöndíj havi nappali tagozatos, aktív hallgató Nftv. 85/C. § ab) pont szerinti támogatás

  sport, művészeti, tudományos ösztöndíj havi nappali tagozatos hallgató Nftv. 85/C. § ac) pont szerinti támogatás

  közéleti ösztöndíj eseti valamennyi hallgató Nftv. 85/C. § ac) pont szerinti támogatás

  kiemelkedő egyéni teljesítmény jutalmazása eseti nappali tagozatos hallgató Nftv. 85/C. § ac) pont szerinti támogatás

  szociális alapú ösztöndíj kifizetésére

  rendszeres szociális ösztöndíj havi nappali tagozatos, a kifizetés félévében államilag támogatott, aktív hallgató, aki esetében az aktív félévek száma nem haladja meg a képzési időt

  Nftv. 85/C. § ba) pont szerinti támogatás Nftv. 85/C. § bb) pont szerinti támogatás Nftv. 85/C. § be) pont szerinti támogatás

  rendkívüli szociális ösztöndíj eseti nappali tagozatos, a kifizetés félévében államilag támogatott, aktív hallgató, aki esetében az aktív félévek száma nem haladja meg a képzési időt

  alaptámogatás egy alkalommal

  első alkalommal államilag támogatott teljes idejű képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy, amennyiben az 51/2007 Korm. rend. 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része

  havi önkormányzati kérelem alapján támogatást nyert nappali tagozatos hallgató, aki esetében az aktív félvek száma nem haladja meg a képzési időt

  51/2007. Korm. r. 18. § (1)-(8) bek. megjelölt forrás és mérték Nftv. 85/C. § bc) pont szerinti támogatás

  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati része

  havi

  a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja havi nappali tagozatos, a kifizetés félévében államilag támogatott, aktív hallgató

  Nftv. 85/C. § bd) pont szerinti támogatás

  egyéb intézményi ösztöndíjak

  külföldi résztanulmányokat folytató hallgatók támogatása

  eseti valamennyi hallgató Nftv. 85/C. § d) pont szerinti támogatás

  terepgyakorlati támogatás eseti nappali tagozatos, a kifizetés félévében államilag támogatott, aktív hallgató, aki esetében az aktív félévek száma nem haladja meg a képzési időt

  Nftv. 85/C. § d) pont szerinti támogatás

  SEK támogatás eseti valamennyi hallgató intézményi saját bevétel

 • Kari kiegészítés 9. számú melléklete - A hallgatók által fizetendő szolgáltatási és térítési díjak (4/2013. (I. 21.) sz. Kari Tanácsi határozattal elfogadva)

  megnevezés mérték

  Késedelmi díj (differenciál modul felvétel, záróvizsgajelentkezés, regisztráció, szakdolgozat leadás)

  4.500 Ft

  Korábban felvett differenciált modul (szakirány, szakterületi specializáció, tanári modul, műveltségi terület) módosítása

  4.500 Ft

  Ugyanazon tantárgy harmadik alkalommal történő felvétele 4.500 Ft/tárgy

  Utólagos tárgyfelvételi díj 4.500 Ft/tárgy

  3. és további kollokviumi vizsgadíj ugyanazon tanegységből 2.000 Ft

  3. és további szigorlati vizsgadíj ugyanazon szigorlati tárgyból 3.000 Ft

  A diploma megszerzéséhez szükséges kreditpontok 110 %-ának felvétele után minden felvett plusz kreditpont

  4000 Ft/kredit

  Megismételt záróvizsga 15.000 Ft

  A költségtérítési és egyéb díjak határidőre történő