of 9 /9
TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL Violetta Bunjakina

Tartu kõrgem kunstikool

Embed Size (px)

Citation preview

TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOLVioletta Bunjakina

TKK.

♥ visuaalset keskkonda kujundavaid professionaalseid rakenduskunstnikke ja kultuuripärandit säilitavaid kunstnik-restauraatoreid

♥ on võimalik omandada rakenduskõrgharidus Näiteks :

audiovisuaalsete kunstide, disaini ja rakenduskunsti, konserveerimise ja restaureerimise

Vastuvõtt

Kandideerimisel nõutavad dokumendid on:♥ vormikohane avaldus, mis on kättesaadav kodulehelt alates 1. juunist 2012.

Konkursi edukalt läbinud peavad esitama kooli kantseleisse alljärgnevad dokumendid:♥ keskharidust tõendav dokument või selle kinnitatud koopia;♥ keskhariduse omandamisele järgnevad tasemehariduse lõpetamist tõendavad dokumendid või nende kinnitatud koopiad;♥ isikutunnistus või pass ning vajadusel nime muutmist tõendav dokument;♥ üks foto 3x4 cm.

♥Alates 2010. aastast ei nõuta enam riigieksamite tulemusi.

Kandideerida saavad ka kõik kutsekeskhariduse lõpetanud, kes pole riigieksameid sooritanud.

Vabaained.

♥ UNIVERSUMIÕPETUS

♥ PSÜHHOANALÜÜS

♥  TÄNAVAKUNST

♥KROKII

♥  SÜGAVTRÜKITEHNIKAD, SÖÖVITAMINE

♥ SKULPTUURIKROKII 

♥  KÖITEKURSUS

♥  AKVARELL LINASELTEATRIKOOL

 ♥ ARTISTIC REALITY (ART PROJECT) 

♥ART IN ESTONIA  

Õppimine välismaal.

♥ - rahvusvaheliste organisatsioonide, programmide, valitsuste, fondide ja kõrgkoolide stipendiaadina;

♥- üliõpilasvahetuse korras kõrgkoolide- ja riikidevaheliste lepingute alusel;

♥- isiklikul algatusel.

Meedia- ja reklaamikunsti osakond.

♥ Trükimeedia

♥ Meediadisain

♥ Interaktiivne disain

♥ Kolmemõõtmeline kujundus (3D)

Nahadisaini osakond

♥ Disaini suunamoodul

♥ Konserveerimise ja restaureerimise suunamoodul

Tekstiiliosakond

Kontakt.

♥ Aadress: Tähe 38b, 50103 TARTU

♥ Telefon: +372 730 9822

♥ Faks: +372 730 9810

♥ E-post: artcol(ät)artcol.ee

♥ Registrikood: 70005950