TCVN 5574:2012 KẾT CẤU B TNG V B TNG CỐT ... ??tcvn 5574:2012 kẾt cẤu b tng v b tng cỐt thp - tiu chuẨn thi Ết kẾ

Embed Size (px)

Text of TCVN 5574:2012 KẾT CẤU B TNG V B TNG CỐT ... ??tcvn 5574:2012 kẾt cẤu b tng v b tng cỐt...

 • TCVN 5574:2012

  KT CU B TNG V B

  TNG CT THP - TIU

  CHUN THIT K

 • TIU CHUN: TCVN 5574:2012

  KT CU B TNG V B TNG

  CT THP - TIU CHUN

  THIT K

  Download ti Tiu chun xy dng - http://tieuchuanxaydung.com

  Website trong ngnh xy dng nn tham kho:

  i siu th Sn phm & Vt liu Xy dng XAYDUNG.ORG

  Trang thng tin Kin trc & Xy dng Vit Nam KIENTRUC.VN

  Ca nha li thp 3AWindow http://cuanhualoithep.com

  T vn thit k nh & Thi cng xy dng http://wedo.com.vn

  Thng tin u thu - thng bo mi thu http://thongtindauthau.com

  Th trng xy dng http://thitruongxaydung.com

  Trin lm VietBuild Online http://vietbuild.vn

  Xin giy php xy dng http://giayphepxaydung.com

  Kin trc s Vit nam http://kientrucsu.org

  p cc b tng http://epcocbetong.net

  Sa cha nh, sa vn phng http://suachuanha.com

 • TIU CHUN QUC GIA

  TCVN 5574 : 2012

  KT CU B TNG V B TNG CT THP - TIU CHUN THIT K

  Concrete and reinforced concrete structures - Design standard

  Li ni u

  TCVN 5574: 2012 thay th TCVN 5574:1991

  TCVN 5574:2012 c chuyn i t TCXDVN 356:2005 thnh Tiu chun Quc gia theo quy nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut v im b khon 2 iu 7 Ngh nh s 127/2007/N-CP ngy 1/8/2007 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut.

  TCVN 5574:2012 do Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng - B Xy dng bin son, B Xy dng ngh, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v Cng ngh cng b.

  KT CU B TNG V B TNG CT THP - TIU CHUN THIT K

  Concrete and reinforced concrete structures - Design standard

  1. Phm vi p dng

  1.1. Tiu chun ny thay th cho tiu chun TCXDVN 356:2005.

  1.2. Tiu chun ny dng thit k cc kt cu b tng v b tng ct thp ca nh v cng trnh c cng nng khc nhau, lm vic di tc ng c h thng ca nhit trong phm vi khng cao hn 50 0C v khng thp hn m 70 0C.

  1.3. Tiu chun ny quy nh cc yu cu v thit k cc kt cu b tng v b tng ct thp lm t b tng nng, b tng nh, b tng ht nh, b tng t ong, b tng rng cng nh b tng t ng sut.

  1.4. Nhng yu cu quy nh trong tiu chun ny khng p dng cho cc kt cu b tng v b tng ct thp cc cng trnh thy cng, cu, ng hm giao thng, ng ng ngm, mt ng t v ng sn bay; kt cu xi mng li thp, cng nh khng p dng cho cc kt cu lm t b tng c khi lng th tch trung bnh nh hn 500 kg/m3 v ln hn 2500 kg/m3, b tng Polymer, b tng c cht kt dnh vi - x v cht kt dnh hn hp (ngoi tr trng hp s dng cc cht kt dnh ny trong b tng t ong), b tng dng cht kt dnh bng thch cao v cht kt dnh c bit, b tng dng ct liu hu c c bit, b tng c rng ln trong cu trc.

  1.5. Khi thit k kt cu b tng v b tng ct thp lm vic trong iu kin c bit (chu tc ng ng t, trong mi trng xm thc mnh, trong iu kin m cao, v.v) phi tun theo cc yu cu b sung cho cc kt cu ca cc tiu chun tng ng.

  2. Ti liu vin dn

  Cc ti liu vin dn sau l cn thit cho vic p dng tiu chun ny. i vi cc ti liu vin dn ghi nm cng b th p dng phin bn c nu. i vi cc ti liu vin dn khng ghi nm cng b th p dng phin bn mi nht, bao gm c cc sa i, b sung (nu c).

  TCVN 197:2002, Kim loi. Phng php th ko.

  TCVN 1651:2008, Thp ct b tng cn nng.

  TCVN 1691:1975, Mi hn h quang in bng tay.

  TCVN 2737:1995, Ti trng v tc ng. Tiu chun thit k.

 • TCVN 3118:1993, B tng nng. Phng php xc nh cng nn.

  TCVN 3223:2000, Que hn in dng cho thp cc bon v thp hp kim thp.

  TCVN 3909:2000, Que hn in dng cho thp cc bon v hp kim thp. Phng php th.

  TCVN 3909:2000, Que hn in dng cho thp cc bon v hp kim thp. Phng php th.

  TCVN 4612:1988, H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng ct thp. K hiu quy c v th hin bn v.

  TCVN 5572:1991, H thng ti liu thit k xy dng. Kt cu b tng v b tng ct thp. Bn v thi cng.

  TCVN 5898:1995, Bn v xy dng v cng trnh dn dng. Bn thng k ct thp.

  TCVN 6084:1995, Bn v nh v cng trnh xy dng. K hiu cho ct thp b tng.

  TCVN 6284:1997, Thp ct b tng d ng lc (Phn 1-5).

  TCVN 6288:1997, Dy thp vut ngui lm ct b tng v sn xut li thp hn lm ct.

  TCVN 9346:2012, Kt cu b tng ct thp. Yu cu bo v chng n mn trong mi trng bin.

  TCVN 9392:2012, Ct thp trong b tng. Hn h quang.

  3. Thut ng, n v o v k hiu

  3.1. Thut ng

  Tiu chun ny s dng cc c trng vt liu "cp bn chu nn ca b tng" v "cp bn chu ko ca b tng" thay tng ng cho "mc b tng theo cng chu nn" v "mc b tng theo cng chu ko" dng trong tiu chun TCVN 5574:1991.

  3.1.1. Cp bn chu nn ca b tng (Compressive strength of concrete)

  K hiu bng ch B, l gi tr trung bnh thng k ca cng chu nn tc thi, tnh bng n v MPa, vi xc sut m bo khng di 95 %, xc nh trn cc mu lp phng kch thc tiu chun (150 mm x 150 mm x 150 mm) c ch to, dng h trong iu kin tiu chun v th nghim nn tui 28 ngy.

  3.1.2. Cp bn chu ko ca b tng (Tensile strength of concrete)

  K hiu bng ch Bt, l gi tr trung bnh thng k ca cng chu ko tc thi, tnh bng n v MPa, vi xc sut m bo khng di 95%, xc nh trn cc mu ko chun c ch to, dng h trong iu kin tiu chun v th nghim ko tui 28 ngy.

  3.1.3. Mc b tng theo cng chu nn (Concrete grade classified by compressive strength)

  K hiu bng ch M, l cng ca b tng, ly bng gi tr trung bnh thng k ca cng chu nn tc thi, tnh bng n v ca niutn trn centimt vung (daN/cm2), xc nh trn cc mu lp phng kch thc tiu chun (150 mm x 150 mm x 150 mm) c ch to, dng h trong iu kin tiu chun v th nghim nn tui 28 ngy.

  3.1.4. Mc b tng theo cng chu ko (Concrete grade classified by tensile strength)

  K hiu bng ch K, l cng ca b tng, ly bng gi tr trung bnh thng k ca cng chu ko tc thi, tnh bng n v ca niutn trn centimt vung (daN/cm2), xc nh trn cc mu th ko chun c ch to, dng h trong iu kin tiu chun v th nghim ko tui 28 ngy.

  Tng quan gia cp bn chu nn (ko) ca b tng v mc b tng theo cng chu nn (ko) xem Ph lc A.

  3.1.5. Kt cu b tng (Concrete structure)

 • L kt cu lm t b tng khng t ct thp hoc t ct thp theo yu cu cu to m khng k n trong tnh ton. Trong kt cu b tng cc ni lc tnh ton do tt c cc tc ng u chu bi b tng.

  3.1.6. Kt cu b tng ct thp (Reinforced concrete structure)

  L kt cu lm t b tng c t ct thp chu lc v ct thp cu to. Trong kt cu b tng ct thp cc ni lc tnh ton do tt c cc tc ng chu bi b tng v ct thp chu lc.

  3.1.7. Ct thp chu lc (Load bearing reinforcement)

  L ct thp t theo tnh ton.

  3.1.8. Ct thp cu to (Nominal reinforcement)

  L ct thp t theo yu cu cu to m khng tnh ton.

  3.1.9. Ct thp cng (Tensioned reinforcement)

  L ct thp c ng lc trc trong qu trnh ch to kt cu trc khi c ti trng s dng tc dng.

  3.1.10. Chiu cao lm vic ca tit din (Effective depth of section)

  L khong cch t mp chu nn ca cu kin n trng tm tit din ca ct thp dc chu ko.

  3.1.11. Lp b tng bo v (Concrete cover)

  L lp b tng c chiu dy tnh t mp cu kin n b mt gn nht ca thanh ct thp.

  3.1.12. Lc ti hn (Ultimate force)

  Ni lc ln nht m cu kin, tit din ca n (vi cc c trng vt liu c la chn) c th chu c.

  3.1.13. Trng thi gii hn (Limit state)

  L trng thi m khi vt qu kt cu khng cn tha mn cc yu cu s dng ra i vi n khi thit k.

  3.1.14. iu kin s dng bnh thng (Normal service condition)

  L iu kin s dng tun theo cc yu cu tnh n trc theo tiu chun hoc trong thit k, tha mn cc yu cu v cng ngh cng nh s dng.

  3.2. n v o

  Trong tiu chun ny s dng h n v o SI. n v chiu di: m; n v ng sut: MPa; n v lc: N (bng chuyn i n v xem Ph lc G).

  3.3. K hiu v cc thng s

  3.3.1. Cc c trng hnh hc

  b chiu rng tit din ch nht, chiu rng sn tit din ch T v ch I;

  bf, b'f chiu rng cnh tit din ch T v ch I tng ng trong vng chu ko v nn;

  h chiu cao ca tit din ch nht, ch T v ch I;

  hf, h'f phn chiu cao ca cnh tit din ch T v ch I tng ng nm trong vng chu ko v nn;

  a, a' khong cch t hp lc trong ct thp tng ng vi S v S' n bin gn nht ca tit din;

  h0, h'0 chiu cao lm vic ca tit din, tng ng bng h-a v h-a';

  x chiu cao vng b tng chu nn;

 • chiu cao tng i ca vng b tng chu nn, bng x/h0;

  s khong cch ct thp ai theo chiu di cu kin;

  e0 lch tm ca lc dc N i vi trng tm ca tit din quy i, xc nh theo ch dn nu trong 4.2.12;

  e0p lch tm ca lc nn trc P i vi trng tm tit din quy i, xc nh theo ch dn nu trong 4.3.6;

  e0,tot lch tm ca hp lc gia lc dc N v lc nn trc P i vi trng tm tit din quy i;

  e, e' tng ng l khong cch t im t lc dc N n hp lc trong ct thp S v S';

  es, esp tng ng l khong cch tng ng t im t lc dc N v lc nn trc P n trng tm tit din ct thp S;

  l nhp cu kin;

  l0 chiu di tnh ton ca cu kin chu tc dng ca lc nn dc; gi tr l0 ly theo Bng 31, Bng 32 v 6.2.2.16;

  i bn knh qun tnh ca tit din ngang ca cu kin i vi trng tm tit din;

  d ng knh danh ngha ca thanh ct thp;

  As, A's tng ng l din tch tit din ca ct thp khng cng S v ct thp cng S'; cn khi xc nh lc nn trc P - tng ng l din tch ca phn tit din ct thp khng cng S v S';

  Asp, A'sp tng ng l din tch tit din ca phn ct thp cng S v S';

  Asw din tch tit din ca ct thp ai t trong mt phng vung gc vi trc dc cu kin v ct qua tit din nghing;

  As,inc din tch tit din ca thanh ct thp xin t trong mt phng nghing gc vi trc dc cu kin v ct qua tit din nghing;

  hm lng ct thp xc nh nh t s gia din tch tit din ct thp S v din tch tit din ngang ca cu kin bh0, khng k n phn cnh chu nn v ko;

  A din tch ton b tit din ngang ca b tng;

  Ab din tch tit din ca vng b tng chu nn;

  Abt din tch tit din ca vng b tng chu ko;

  Ared din tch tit din quy i ca cu kin, xc nh theo ch dn 4.3.6;

  Aloc1 din tch b tng chu nn cc b;

  S'b0, Sb0 mmen tnh ca din tch tit din tng ng ca vng b tng chu nn v chu ko i vi trc trung ha;

  Ss0, S's0 mmen tnh ca din tch tit din ct thp tng ng S v S' i vi trc trung ha;

  I m men qun tnh ca tit din b tng i vi trng tm tit din ca cu kin;

  Ired m men