of 38 /38
Tedavi seçenekleri Tedavi seçenekleri mi? Tedavi şeması mi? Tedavi şeması mı? mı? Dr. Zeki Yıldırım Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Tıp Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Anabilim Dalı Ankara

Tedavi seçenekleri mi? Tedavi şeması mı?

 • Author
  vic

 • View
  102

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tedavi seçenekleri mi? Tedavi şeması mı?. Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara. Sınırlı hastalık. Yaygın hastalık. Küçük hücreli akciğer kanseri. Kemoterapi + gereğinde palyatif radyoterapi. Kemoterapi + radyoterapi. Tedavi sorunları. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tedavi seçenekleri mi? Tedavi şeması mı?

 • Tedavi seenekleri mi? Tedavi emas m?Dr. Zeki YldrmFatih niversitesi Tp Fakltesi Gs Hastalklar Anabilim Dal Ankara

 • Kk hcreli akcier kanseriSnrl hastalkYaygn hastalkKemoterapi + radyoterapiKemoterapi + gereinde palyatif radyoterapi

 • Tedavi sorunlarPerformansn kt olmasBbrek yetmezliiKalp yetmezliiEnfeksiyon Kemik ilii metastazCerrahini yeri Profilaktik beyin nlamas

 • Kemik ilii metastaz60 Yanda erkekAnemi etiyolojisi aratrlrken yaplan K biyopsisi ile kk hcreli Ca tans konmuHer gn eritrosit sspansiyonu ihtiyac var.Hb: 5-7 g/dl arasnda deiiyor25 mg/m2/haftalk cisplatin verildi. 4 hafta sonra Hb 11 g/dlKombine PE protokolne geildi.

 • Kk hcreli akcier kanserinde cerrahi tedavi67 hasta almaya alnmCerrahi rezeksiyonun morbidite ve mortalitesi dk bulunmuEvre 1 ve 2 de yaam sresi uzamas salad gsterilmitir. Seilmi hastalarda neriliyorChandra V ve ark. Mayo Clin Proc. 2006;81:619-24.

 • Kk hcreli akcier kanserinde cerrahi tedavi

 • Profliaktik beyin nlamas

 • Silvestri, G. A. et al. Chest 2003;123:147-156S

 • Mountain CF, Chest 1997;111(6):1718-23.

 • Evrelere gre 5 yllk yaam sreleriEvre IA: %67Evre IB: %57Evre IIA: %55Evre IIB: %38-39Evre IIIA: %23-25Evre IIIB: %3-7Evre IV: %1http://www.nccn.org/

 • http://www.nccn.org/

 • Tartmal konularErken evre ve kardiyo pulmoner kapasitesi snrl hastalarRadikal mediastinal lenf bezi diseksiyonu gerekli mi?Adjuvan tedavi gerekir mi?N2 hastalkT4 hastalk Soliter metastazlarda tedaviYal hastalarda tedavi ?Asemptomatik yal hastalarda tedavi ?Nks olduunda tedavi ?Sosyo ekonomik bakmdan kt hastalarda tedavi?

 • Solunum fonksiyonlar ciddi olarak bozuk hastalarda tedavi Akcier koruyucu tedaviler Segmentektomi Wedge rezeksiyon(Ginsberg ve ark. Ann Thor Surg 1995;60:615)Kombine tedavi (RT+KT)

 • Evre I ve II de mediastinal lenf bezi diseksiyonu ?En iyi tedavi tmrn rezeksiyonuRezeksiyonun ekli hastann kardiyo pulmoner kapasitesi ve tmrn yaygnlna balRadikal lenf bezi diseksiyonunun yaam sresine etkisi konusunda, American College of Surgeons Oncology grup ok merkezli prospektif randomize alma balatm. Sonular bekleniyor.Allen MS ve ark. Ann Thorac Surg. 2006 Mar;81(3):1013-9;

 • Evre I de Adjuvan tedavi ?Yksek riskli hastalarda nerilmektedirTmr kt diferensiye iseVaskler invazyon varsaVedge rezeksiyon yaplmsaMinimal cerrahi snr pozitiflii

 • http://www.nccn.org/

 • International Adjuvan Lung Cancer Trial; evre I, II, ve III 1867 hastalk bir almada post op 3 veya 4 kt KT yaam sresini uzatr(Arriagada ve ark N Eng J Med 2004;350:351)Adjuvan Navelbine International trialist association; Evre IB ve II 482 hastada navelbine cisplatin kombinasyonu ile yaam sresi uzamas gsterilmi(Winton T ve ark N Eng J Med 2005;352:2589)CALB 9633 almas; T2N0M0 344 hasta Paxlitaxel, Carboplatin verilmi. 3 yllk yaam sresine etkili fakat 4 yllk yaam sresine etkisiz bulunmu(Strauss GM ve ark. J clin Oncol konge bilsirisi 2006;24:7007)

 • http://www.nccn.org/Post operatif N2 hastalkta tedavi

 • Pre operatif N2 hastalk http://www.nccn.org/

 • Satellit nodlden dolay T4 hastalkta tedavihttp://www.nccn.org/

 • Satellit nodl olmadan T4 olan hastalarda tedavihttp://www.nccn.org/

 • Evre 3B http://www.nccn.org/

 • RT +KT Ardk ?Ayn anda ?

 • Soliter metastaz olan hastalarhttp://www.nccn.org/

 • Yal hastalarda tedaviTek bana ya belirleyici deilPerformans durumu ok nemliYallarda ek hastalk KBY, KKY fazlaKT yan etkileri daha sk, sk takipAr hidrasyon gerektirmeyen tedavi dnlebilirKT dozlarn dk tutulabilirKr saysn dk tutulabilirRossi A ve ark. Ocologist;2005;10:399-401

 • Sosyo ekonomik durumu kt hastalarda tedaviHastaya gre tedavi dzenlenmeliYan etki takibi Tedaviyi srdrme

 • Asemptomatik ve yal hastalarda tedavi75 yanda erkek. 15 yldr KOAH, 50 paket/yl sigaraFEV1:%45 (0.8 Lt)Hb: 11.5KOAH nedeniyle oksijene bal2 yldan beri olan fakat yava byyen tmrPatolojik tan: iyi diferensiye yass hcreli karsinomKlinik olarak T2N1 Tedavi ?

 • http://www.nccn.org/

 • http://www.nccn.org/

 • SonuSon zamanlarda gncellenmi klavuzlar ok ayrntl hazrlanm Her hasta kendi artlar iinde deerlendirilmeliEkonomik ve sosyal artlar, nerilen tedavinin ulalabilir olmas ok nemli