24
2014 m. liepos 4 d. Nacionalinė teismų administracija Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

 • Upload
  arich

 • View
  51

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?. 2014 m. liepos 4 d. Nacionalinė teismų administracija. PORTALAS e.teismas.lt. Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai. Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų kiekio pokyčiai. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

2014 m. liepos 4 d. Nacionalinė teismų

administracija

Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Page 2: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

PORTALAS E.TEISMAS.LT

Page 3: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų kiekio pokyčiai.

2014 m. birželio 1 d. sistemoje iš viso registruota:- 10 754 fiziniai asmenys;

- 1444 advokatai ir jų padėjėjai;- 1622 juridiniai asmenys.

Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų grupėse pastovus naudotojų kiekio pokytis.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 4: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų pasiskirstymas.

Dažniausiai portalu naudotasi:1. Vilniuje;2. Kaune;3. Klaipėdoje;4. Visagine;5. Panevėžyje;6. Mažeikiuose;7. Alytuje.

Prisijungimų nustatyta ne tik iš Lietuvos.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 5: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Portalo E.TEISMAS.LT prieinamumas.

.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 6: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Komunikavimo priemonių pokyčiai.

-Žymus informacinių pranešimų apie atliktus veiksmus didėjimas.Išsiųsta 10 386 432 pranešimų proceso dalyviams-portalo naudotojams.

-Didėja naudojimosi kitomis informavimo priemonėmis naudotojų skaičius: informavimo trumposiomis žinutėmis paslauga naudojasi 1821 portalo naudotojai; informavimo elektroniniu paštu paslauga naudojasi 4599 portalo naudotojai.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 7: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Teismų gautų elektroninių dokumentų kiekio pokyčiai:

Iš viso iki 2014 m. birželio mėn. gauta daugiau nei 36 000 dokumentų.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 8: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Teismų išsiųstų elektroninių ir skaitmenizuotų dokumentų kiekio pokyčiai:

Iš viso teismai iki 2014 m. birželio mėn. išsiuntė daugiau nei 299 466 dokumentus.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 9: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Teismų išsiųstų elektroninių ir skaitmenizuotų dokumentų kiekio pokyčiai apygardų teritorijai priklausančiuose apylinkių ir apygardų teismuose:

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 10: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

• Teismų išsiųstų elektroninių ir skaitmenizuotų dokumentų kiekio pokyčiai CB ir AB:

CB: 2013 m. liepos mėn. – 13 712 dokumentai;2014 m. balandžio mėn. – 35 271 dokumentai.

Iš viso CB išsiųsta 278 968 dokumentai. AB: 2013 m. liepos mėn. – 144 dokumentai;

2014 m. balandžio mėn. – 2609 dokumentai.Iš viso AB išsiųsta 20498 dokumentai.

Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas: pirmųjų metų rezultatai

Page 11: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Iniciatyva Nr. 1. portalo E.TEISMAS.LT pritaikymas euro valiutos naudojimui LR.

Poreikiai: Elektroninių paslaugų turinio praplėtimas lito ir euro valiutų naudojimui

teisės aktuose nustatytais laikotarpiais; LITEKO duomenų, susijusių su piniginėmis lėšomis, tvarkymo

funkcionalumų modernizavimas.

portalo E.TEISMAS.LT modernizacija 2014 m. III-IV ketvirtyje.

Laukiami rezultatai:

1. Duomenų, susijusių su piniginėmis lėšomis, tvarkymas lito ir euro valiutomis LITEKO ir portale E.TEISMAS.LT;

2. Tinkamas piniginių lėšų apskaitos ir duomenų mainų, su kitomis informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais, užtikrinimas.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 12: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Iniciatyva Nr. 2. Teismo proceso dalyvių lūkesčiai elektroninių paslaugų turinio plėtrai.

Poreikiai: Paskyrų portale E.TEISMAS.LT valdymo funkcionalumų tobulinimas:

- paskyrų sujungimas, atskyrimas, duomenų perkėlimas;

- paskyrų panaikinimas;

- juridinio asmens struktūros atvaizdavimas ir atskyrimas paskyroje (filialai, skyriai, padaliniai);

- atstovavimo teisių suteikimas juridiniam asmeniui;

- atstovavimo teisių suteikimo funkcijų praplėtimas. Paskyrose esančių duomenų tvarkymo funkcionalumų tobulinimai:

- poreikis platesniam dokumentų rūšiavimui;

- poreikis detalesniam pranešimų rūšiavimui;

-

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 13: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

- duomenų ir dokumentų paieškos funkcionalumų tobulinimas;

- gaunamų pranešimų tipų papildymas;

- aktualių ir archyvinių duomenų rūšiavimas;

- duomenų tvarkymo paskyroje istorijos stebėjimas. Ergonomiška ir patogi interaktyvi pagalba portalo naudotojams. Teisminė mediacija elektroniniu būdu:

- iniciavimas;

- aktualus mediatorius sąrašas;

- mediatoriaus ir šalių bendravimas portale;

- mediacijos rezultatų dokumento derinimas ir pateikimas teismui.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 14: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

papildant projekto „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdyme“ veiklas, patobulinti LITEKO bei portalo E.TEISMAS.LT

funkcionalumai 2015 m. I-II ketvirčiuose.

Laukiami rezultatai:

1. Paskyrų valdymo pakeitimai;

2. Duomenų tvarkymo funkcionalumų portalo E.TEISMAS.LT naudotojų ir teismų LITEKO paskyrose praplėtimas;

3. Ergonomiška ir vartotojui patogi interaktyvi pagalba;

4. Sukurta galimybė suinteresuotiems asmenims dėl teisminės mediacijos kreiptis elektroniniu būdu;

5. Teisminės mediacijos bylų registravimas, jų eigos fiksavimas, bendravimas tarp šalių ir mediatoriaus portale.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 15: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Iniciatyva Nr. 3. Nuotolinių teismo posėdžių organizavimas. Poreikiai: didėjantis poreikis tarptautiniams teismo posėdžiams organizuoti; siekiama taupyti teismo procesui skirtas lėšas; optimizuoti proceso trukmę;užtikrinti proceso dalyvių teisių įgyvendinimą ir pažeidžiamų interesų apsaugą. Pavienis projektas “Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos

sukūrimas ir įdiegimas teismuose“ 2014 m. IV ketvirtis Laukiami rezultatai:

1. 18 teismo posėdžių salių ir 13 įkalinimo įstaigų įdiegta stacionari vaizdo konferencijų įranga;

2. Apygardų teismams perduota naudoti 5 komplektai kilnojamosios vaizdo konferencijų įrangos;

3. Centrinio mazgo įranga NTA.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 16: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Iniciatyva Nr. 4. Duomenų tvarkymo LITEKO optimizavimas ir teismų veiklai reikalingų duomenų gavimas.

Probleminės sritys: sudėtingos duomenų apdorojimo procedūros LITEKO, neefektyvūs

duomenų tvarkymo procesai

sistemos greitaveikos problemos.

dokumentų turinio formavimo, struktūrizavimo trūkumas; poreikis teisingumo vykdymui reikalingus duomenis gauti integralioje

aplinkoje;poreikis elektroninius dokumentus vykdymui perduoti elektroniniu

būdu.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 17: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“

2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. I ketvirtis

Laukiami rezultatai:1. Atnaujinta LITEKO duomenų struktūra, jų

apdorojimo procedūros, optimizuojant jų atlikimo trukmę – LITEKO greitaveikos padidinimas;

2. Struktūrizuoti teismo dokumentų šablonai, sistemai automatiškai juos užpildant visais joje tvarkomais duomenimis;

3. Integracijų papildomų duomenų gavimui integralioje aplinkoje, t. y. pačioje LITEKO sistemoje, sukūrimas. Numatoma sukurti integracijas su VĮ Registrų centro valdomais registrais ir informacinėmis sistemomis, Advokatų, Antstolių, SODROS, PRISONIS informacinėmis sistemomis, Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomais registrais.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 18: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Iniciatyva Nr. 5. Kokybiškas teismo posėdžių eigos fiksavimas garso įrašu.

Poreikis: įsigyti stacionarią garso įrašymo ir įgarsinimo įrangą 335 teismo

posėdžių salėms 51 teisme; įsigyti specialią įrangą garso įrašų saugojimui ir teikimui susipažinti

portale E.TEISMAS.LTProjektas “Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo

posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“ 2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. I ketvirtis

Laukiami rezultatai:1. Stacionari garso įrašymo įranga 308 teismo posėdžių salėms;2. Kilnojama garso įrašymo įranga 27 teismo posėdžių salėms;

3. Specialūs serveriai garso įrašams saugoti 51 teisme;4. Centrinio mazgo įranga NTA.

Elektroninės teismų paslaugos: iššūkiai ir iniciatyvos

Page 19: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

I. Vartotojų poreikiai elektroninių paslaugų plėtrai;

II. Teismų klientų lūkesčiai naujų informacinių technologijų panaudojamumui teismų veikloje.

Elektroninės paslaugos vartotojų akimis

Page 20: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

I nominacija

AKTYVIAUSIAS TEISMO E-PASLAUGŲ VARTOTOJAS 2013/2014 Laimėtojas –

LINDORFF OY FILIALAS

Pirmųjų metų rezultatų įvertinimas - APDOVANOJIMAI

Page 21: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

II nominacija

Gausiausia E.TEISMAS.LT vartotojų komanda 2013/2014

Laimėtojas – Nacionalinė žemės tarnyba

Pirmųjų metų rezultatų įvertinimas - APDOVANOJIMAI

Page 22: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

III nominacija

Iniciatyviausi E.TEISMAS.LT vartotojai 2013/2014

Laimėtojas – ADVOKATŲ TARYBA

Pirmųjų metų rezultatų įvertinimas - APDOVANOJIMAI

Page 23: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

Nacionalinė teismų administracija siekia:diegti inovatyvius informacinių technologijų

sprendimus teismų veiklos efektyvumui didinti; teikti teismų veiklos pokyčių iniciatyvas, įvertinus

besikeičiančius teismų ir visuomenės poreikius.

2014-2015-2016-....-2050

Page 24: Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?

AČIŪ UŽ DĖMESĮ