16

Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • [email protected] . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)
Page 2: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

Açılış Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Kongre ve Sergi Merkezi 30 Mayıs 2013 Saat: 9.30

Onur KuruluProf. Dr. Mustafa İsen (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri)Prof. Dr. İsmail Yüksek (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)Prof. Dr. Turan Karataş (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı)

Düzenleme KuruluProf. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Cihan Okuyucu (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ (Yıldız Teknik Üniversitesi)Şaban Abak (Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı)Dr. Didem BüyükarmanDr. Banu ÖztürkDr. Alparslan OymakDr. İbrahim SonaDr. Özlem YiğitoğluAr. Gör. Büşra SürgitAr. Gör. Funda Şan

Bilim ve Danışma KuruluProf. Dr. Şükrü Halûk Akalın (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. M. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)Doç. Dr. Ahmet Arı (Kültür ve Turizm Bakanlığı)Prof. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Yavuz Demir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. Paul Dumont (Université de Strasbourg - Fransa)Prof. Dr. Marcel Erdal (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Robert P. Finn (Columbia Üniversitesi)Prof. Dr. Feride Hatipoğlu (University of Pennsylvania)Doğan HızlanDoç. Dr. Mehmet Kalpaklı (Bilkent Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Bartın Üniversitesi)Prof. Dr. Turan Karataş (Karaman Üniversitesi)Prof. Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi)Prof. Dr. Muhsin Macit (Anadolu Üniversitesi)Prof. Dr. İrina Nevskaya (Mainz – Almanya)Prof. Dr. M. Öcal Oğuz (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Murat Özbay (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa Özkan (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. Cihan Okuyucu (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Zuhal Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Melek Özyetgin (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Nazım H. Polat (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)Doç. Dr. Robert Vivian (Alma College, Michigan)

SekreteryaDr. İbrahim Sona (Yıldız Teknik Üniversitesi)Uzm. Ömer Çakır (Atatürk Kültür Merkezi)

İletişim: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Davutpaşa Yerleşkesi / İstanbulTel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • [email protected]

Page 3: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

30 MAYIS PERŞEMBE

AÇILIŞSAAT: 9.30-10.30

Prof. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi – Düzenleme Kurulu Adına) Doç. Dr. Ahmet Arı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma–Eğitim Genel Müdürü)Aziz Yeniay (Küçükçekmece Belediye Başkanı) Prof. Dr. Turan Karataş (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı)Prof. Dr. İsmail Yüksek (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)Prof. Dr. Mustafa İsen (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri)

ÇAY ARASI: 10.30-11.00

SAAT: 11.00 – 12.30 Kongre Merkezi – Büyük Salon

AÇILIŞ OTURUMU

* Tarih – Toplum – Roman Oturum Başkanı: Doğan Hızlan

Ayşe Kulin (Yazar)Hıfzı Topuz (Yazar)Buket Uzuner (Yazar) YEMEK ARASI: 12.30-14.00

SAAT: 14.00 – 15.30 Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Klasik Edebiyatımızın Öğretim Problemleri (Özel Oturum)Oturum Başkanı: Prof. Dr. İskender Pala (Akademisyen–Yazar) 1) Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi) 2) Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) 3) Doç. Dr. Rıdvan Canım (Atatürk Üniversitesi)4) Yard. Doç. Dr. Tacettin Şimşek (Atatürk Üniversitesi)

Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları ve Çözümleri II. Uluslararası Sempozyumu Program

Page 4: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 14.00 – 15.30Salon 2 (Yeşil)

* Edebiyat Eleştirisi ve Edebiyat Teorisi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

1) Doç. Dr. Meral Demiryürek (Hitit Üniversitesi)İkinci Kişili Anlatıcı ve Türk Edebiyatındaki Yeri Meselesi

2) Yard. Doç. Dr. Oğuzhan Karaburgu (Bartın Üniversitesi)Etkilenme Endişesi Bağlamında Namık Kemal ve Abdülhak Hamid Tarhan Üzerine Bir Değerlendirme

3) Dr. Halil Adıyaman (Dumlupınar Üniversitesi)Anlatma ve Gösterme Esasına Bağlı Metinlerin İncelenmesinde Terim Problemi ve Bazı Teklifler

4) Arş. Gör. Büşra Sürgit (Yıldız Teknik Üniversitesi)Postmodern Romancının Gelenekle İlişkisi Bağlamında Orhan Pamuk

SAAT: 14.00 – 15.30 Salon 3 (Kırmızı)

* Dünya’da Türkoloji – Türkçe Öğretimi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Bartın Üniversitesi)

1) Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu (Varşova Üniversitesi) Dünya Türkoloji Envanterinin Çıkarılması

2) Doç. Dr. Ömer Özkan (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)Kırım Hansarayı Müzesi’ndeki Türk Dili ve Edebiyatı İle İlgili Yazmaların Tespit, Tavsif ve Problemleri

3) Doç. Dr. Suzan Canhaşi (Priştine Üniversitesi)Balkanlarda Türkoloji Alanında Eğitim ve Bilimler Çalışmalar ve Problemleri

4) Dr. Seher Durmaz (Kafkas Üniversitesi Bakü-Azerbaycan)Azerbaycan’daki Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları ve Teklifler

Page 5: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 15.40 – 17.10Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Hakemli Dergiler Süreç ve ProblemlerOturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi)

1) Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat (Gazi Üniversitesi) Türklük Bilimi Araştırmaları

2) Prof. Dr. Nihat Öztoprak (Marmara Üniversitesi)Türk Kültürü İncelemeleri

3) Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi) Bilig

4) Prof. Dr. Şaban Sağlık (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Türkiye’de Edebiyat Bilimi ve Süreli Yayınları

SAAT: 15.40 – 17.10Salon 2 (Yeşil)

* Sahaflık ve Kitap Kurdu Olmak (Özel Oturum)

Erol Üyepazarcı (Araştırmacı - Yazar) Nedret İşli (Sahaf)

SAAT: 15.40 – 17.10Salon 3 (Kırmızı)

* Edebiyat İncelemeleri ve Disiplinlerarası Çalışmaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Emil (Emekli Öğretim Üyesi)

1) Doç. Dr. Cafer Şen (Uşak Üniversitesi) Modern Edebiyat Eleştirisinde Fenomenolojik Tavır ve Fenomenolojinin Edebi Eserler Üzerine Uygulanması

2) Doç. Dr. Sezai Coşkun (Yıldız Teknik Üniversitesi) Edebiyat Araştırmacılığında Bir İmkân Olarak Mukayeseli Araştırma Sahaları

3) Doç. Dr. Zeki Taştan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Tarihî Romanlarımızda Hürrem ve Kanuni Sultan Süleyman

4) Doç. Dr. Abdullah Şengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Senaryo – Roman Terimi Üzerine

Page 6: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 17.20 – 18.50Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Çeviri ve Problemleri I Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işın Bengi Öner (Doğuş Üniversitesi)

1) Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ (Yıldız Teknik Üniversitesi)Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Batı Dillerinden Osmanlı Türkçesine Yapılan Roman Çevirilerinde ‘İşveren-Çevirmen’ İlişkisi

2) Dr. Jacek Jarmoszko (Varşova Üniversitesi)Divan Edebiyatını Günümüz Leh Diline Çevirme Perspektifleri

3) Dr. İbrahim Sona (Yıldız Teknik Üniversitesi)Tûtî-nâme’den Bir Hikâye: Mensur Hikâye Tercümelerinde Asıl Metne Bağlılık Sorunu

4) Yard. Doç. Dr. Cafer Gariper (Süleyman Demirel Üniversitesi)Bir Metin Yayını Üzerinde Bazı Dikkatler ‘Abdullah Cevdet’in Dil-Mestî-i Mevlânâ’sı Değerlendirme – Çevrimyazı

SAAT: 17.20 – 18.20Salon 2 (Yeşil)

* Unesco ve Kültür Korumasına Yönelik Sözleşmeler (Özel Oturum) Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Milli Komitesi Başkanı)

SAAT: 17.20 – 18.50Salon 3 (Kırmızı)

* Edebiyatımızın İçinden

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi)

1) Robert Patrick Finn (University of Colombia)Telling Tales: Teaching Turkish Literature Abroad

2) Prof. Dr. Yavuz Demir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Söz Meclisten Dışarı… Edebiyat Nedir?ler

3) Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tokel (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Edebiyat Tedavüle Girerse Ne İşe Yarar?

Page 7: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

31 MAYIS CUMA

SAAT: 09.30 – 11.00Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Balkanlarda Türk Yazmaları (Özel Oturum)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan (İpek Üniversitesi)

1) Prof. Dr. Cihan Okuyucu (Yıldız Teknik Üniversitesi) 2) Prof. Dr. Yaşar Aydemir (Gazi Üniversitesi)3) Prof. Dr. Nurettin Ceviz (İpek Üniversitesi)4) Dr. Nevzat Kaya (Süleymaniye Kütüphanesi)

SAAT: 09.30 – 11.00Salon 2 (Yeşil)

* Disiplinlerarası Çalışmalar ve Edebiyatımızın Kaynakları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Tekin (İstanbul Üniversitesi)

1) Prof. Dr. Enver Töre (Marmara Üniversitesi)Edebiyatımızın Soğuk Yüzü Tiyatronun; Sahnelenme, Yayınlanma ve Edebî Metin Olarak Problemleri Üzerine

2) Doç. Dr. Robert Vivian (Alma College, Michigan, USA)What Was Said To The Rose That Made It Open: Rumi’s Dance Toward Unitive Consciousness

3) Doç. Dr. Melda Üner (Yeditepe Üniversitesi) Edebiyat – Müzik İlişkisi Araştırmalarında Problemler ve Bazı Öneriler

SAAT: 09.30 – 11.00Salon 3 (Kırmızı)

* Türkoloji AraştırmalarıOturum Başkanı: Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

1) Prof. Dr. Dmitry D. Vasilyev (Rusya Bilimler Akademisi)Tuva’daki Uygur Kağanın Kalesi’nin Civarında Keşfedilen Türk Runik Yazıtları

2) Doç. Dr. Eyüp Bacanlı (TOBB – ETÜ)Türk Dillerinde Topluluk ve Asosiye

3) Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu (Gazi Üniversitesi)Genel Türkçe İçinde Tuvaca’nın Önemi

Page 8: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 11.10 – 12.40Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Kafkasya ve Avrasya Coğrafyası Edebiyatının Son Durumu ve GeleceğiOturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Söylemez (Ardahan Üniversitesi)

1) Doç. Dr. Annaguli Nurmemmed (Yazar)Türkmenistan ve Orta Asya Edebiyatının Son Durumu

2) Prof. Dr. Roin Kavreleşvili (Samstkhe-Avahitt Üniversitesi-Gürcistan)Kafkasya’da Türkoloji Çalışmaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3) Prof. Dr. Kadir Golkarian (Güldiken) (Girne–Amerikan Üniversitesi–Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) İran Coğrafyasında Türk Edebiyatı ve Geleceği SAAT: 11.10 – 12.40Salon 2 (Yeşil)

* Yaratıcı Yazarlık (Özel Oturum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Demir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Mario Levi (Yazar–Yeditepe Üniversitesi) Doç. Dr. Robert Vivian (Alma College, Michigan, USA) Ali Ural (Yazar–Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

SAAT: 11.10 – 12.40Salon 3 (Kırmızı)

* Türkçe’nin Öğretim ProblemleriOturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi)

1) Prof. Dr. Feride Hatipoğlu (University of Pennsylvania, USA)İnternet Üzerinden Türkçe’nin Eğitimi

2) Yard. Doç. Dr. Celile Eren Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi)Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Kültürel Farkındalığın Geliştirilmesi

3) Yard. Doç. Dr. Cevdet Şanlı (Yıldız Teknik Üniversitesi) – Yard. Doç. Dr. Ergin Jable (Priştine Üniversitesi)Türkçemizin Eğitimi ve Öğretimi Üzerine Balkanlar Odaklı Bazı Dikkatler

YEMEK ARASI: 12.40-14.00

Page 9: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 14.00 – 15.30Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Çeviri ve Problemleri IIOturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

1) Öğr. Gör Eshabil Bozkurt (Kırklareli Üniversitesi)Türk Edebiyatının İlk Çeviri Romanlarında Çevirmen Tanıklıkları

2) Nilüfer Alimen (Yıldız Teknik Üniversitesi)Türk Edebiyatında Sözde Çeviriler: Kemal Tahir’in Mike Hammer Çevirileri

3) Reza Hosseini Baghanam (Yıldız Teknik Üniversitesi) Tarihe Işık Tutan Beyitlerin Çevirisi: Şemseddin Sâmi ve Hurdeçîn

SAAT: 14.00 – 16.00Salon 2 (Yeşil)

* Eski Türkçeden Bugüne Türk Kağanlığındaki Diller (Özel Oturum) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)

1) Dr. Kahar Barat (Harvard Üniversitesi-USA) Names of The First Turkic Qaghanate

2) Dr. Raikhangul Mukhamedova (Giessen Üniversitesi–Almanya)Actional Modification in Kazakh

3) Dr. Yong-Sǒng Li (Seoul Üniversitesi-Güney Kore)Huayiyiyu’daki Uygurca Malzeme ve Sorunları

4) Doç. Dr. Zhanna Yuhsa (Novosibirsk Bilimler Akademisi–Rusya)Çin’deki Tuvalar Ve Bugünü

5) Dr. Elisabetta Ragagnin (Göttingen Üniversitesi-Almanya) Moğolistandaki Duha Dilinin Özellikleri

5) Prof. Dr. Mihály Dobrovits (Szeged Üniversitesi-Macaristan) Göktürk’lerde Hükümdar Ünvânları

Page 10: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 14.00 – 18.50 Salon 3 (Kırmızı)

* Yeni Türk Edebiyatı Sorunlar – Teklifler Çalıştayı Yöneten: Prof. Dr. Birol Emil (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Hasan Akay (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) Prof. Dr. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)Prof. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Yavuz Demir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Bartın Üniversitesi)Prof. Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi)Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat (Gazi Üniversitesi)Prof. Dr. Şaban Sağlık (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet Tekin (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. Enver Töre (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Prof. Dr. Sema Uğurcan (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Kâzım Yetiş (İstanbul Aydın Üniversitesi) Doç. Dr. Nihayet Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi)Doç. Dr. Sezai Coşkun (Yıldız Teknik Üniversitesi)Doç. Dr. Ali Şükrü Çoruk (İstanbul Üniversitesi)Doç. Dr. Meral Demiryürek (Hitit Üniversitesi)Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu (Varşova Üniversitesi) Doç. Dr. Cafer Şen (Uşak Üniversitesi)Doç. Dr. Abdullah Şengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi)Doç. Dr. Zeki Taştan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Cafer Gariper (Süleyman Demirel Üniversitesi)

SAAT: 15.40 – 17.10Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Türkoloji Araştırmaları – Çeşitli KonularOturum Başkanı: Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu (Gazi Üniversitesi)

1) Yard. Doç. Dr. Serdar Uğurlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) İnternet Destekli Türkoloji Dergilerinde Yeni Bir Sunu Yöntemi

2) Yard. Doç. Dr. Ayşenur Sır (Dumlupınar Üniversitesi)Türkçede Görülen Yabancı Unsurlar ve Çözüm Yolları

3) Prof. Dr. Sadık Taşpolat (Sosyal Bilimler Karasaev Üniv.-Kırgızistan)Tarihî Çerçeve İçerisinde Zamirlerin Karşılaştırılması

Page 11: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

SAAT: 16.10 – 18.50Salon 2 (Yeşil)

* Uygurca Çalışmaları – Problemler – Teklifler ÇalıştayıYöneten: Prof. Dr. Mehmet Ölmez

Engin Çetin, Altun Yaruk Yedinci Kitap ve Metinde Geçenyalbar- Ve Ab- Sözleri Bağlamında Orhon Türkçesindeki -B-, -B Seslerini Yeniden Düşünmek 

Hacer Tokyürek, Eski Uygur Türkçesinde Hayvan Adlari: Arslan

Murat Elmalı, Göstergebilim Açısından Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar

Mağfiret Kemal Yunusoğlu, Eski Türkçedeki Bağlaçlarla İlgili Bir Çalışma ve Teklifler 

Elife Bozkurt, Soğd Harfli Uygurca Metinlerin Yazım Özellikleri

Dr. Özlem Yiğitoğlu, Köŋül Tözin Ukittaçi Nom’da Bilinç Kavramı

Zemire Gulcalı, Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur’dan Aç Bars Öyküsü Üzerine Yapılan Çalışmalar

Ceyda Özcan, Eski Uygurca Kuanşi Im Pusar’ın Yeniden Yayımı ve Teklifler

SAAT: 17.20 – 18.50Salon 1 (Ferruh Ertürk)

* Türkoloji ÇalışmalarıOturum Başkanı: Prof. Dr. Sadık Taşpolat (Sosyal Bilimler Karasaev Üniversitesi-Kırgızistan)

1) Doç. Dr. İsmail Doğan (Ordu Üniversitesi)Türk’e Üst Kimlik Adını Veren Urug Kim?

2) Doç. Dr. Asuman Akay Ahmed (Marmara Üniversitesi) Mısır’da Türkçe Öğretimi

3) Cıldız İsmailova (Kırgızistan Bilimler Akademisi) Kırgızistan Bilimler Akademisi ve Faaliyetleri

4) Erdal Aydoğmuş (Manas Üniversitesi) Manas Üniversitesi’nin Türkolojiye Katkıları ve Teklifler

KAPANIŞ-DEĞERLENDİRME

1 Haziran 2013 İstanbul Gezisi

Page 12: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

KATILIMCILAR

Dr. Halil Adıyaman (Dumlupınar Üniversitesi)Prof. Dr. Hasan Akay (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)Doç. Dr. Asuman Akay Ahmed (Marmara Üniversitesi)Nilüfer Alimen (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)Doç. Dr. Ahmet Arı (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma-Eğitim Genel Müdürü)Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu (Gazi Üniversitesi)Doç. Dr. Nihayet Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Yaşar Aydemir (Gazi Üniversitesi)Erdal Aydoğmuş (Manas Üniversitesi)Doç. Dr. Eyüp Bacanlı (TOBB-ETÜ)Reza Hosseini Baghanam (Yıldız Teknik Üniversitesi)Dr. Kahar Barat (Harvard Üniversitesi-USA)Prof. Dr. Işın Bengi-Öner (Doğuş Üniversitesi)Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu (İstanbul Aydın Üniversitesi)Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan (İpek Üniversitesi)Elife Bozkurt (Kırklareli Üniversitesi)Eshabil Bozkurt (Kırklareli Üniversitesi)Doç. Dr. Suzan Canhaşi (Priştine Üniversitesi)Doç. Dr. Rıdvan Canım (Atatürk Üniversitesi)Prof. Dr. Nurettin Ceviz (İpek Üniversitesi)Doç. Dr. Sezai Coşkun (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Yakup Çelik (Yıldız Teknik Üniversitesi)Engin ÇetinDoç. Dr. Ali Şükrü Çoruk (İstanbul Üniversitesi)Prof. Dr. Nurettin Demir (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Yavuz Demir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Doç. Dr. Meral Demiryürek (Hitit Üniversitesi)Prof. Dr. Mihály Dobrovits (Szeged Üniversitesi-Macaristan)Doç. Dr. İsmail Doğan (Ordu Üniversitesi)Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)Dr. Seher Durmaz (Kafkas Üniversitesi Bakü-Azerbaycan)Murat ElmalıProf. Dr. Birol Emil (Emekli Öğretim Üyesi)Doç. Dr. Öztürk Emiroğlu (Varşova Üniversitesi)Robert Patrick Finn (University of Columbia)

Page 13: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

Yard. Doç. Dr. Cafer Gariper (Süleyman Demirel Üniversitesi)Prof. Dr. Kadir Golkarian (Güldiken) (Girne-Amerikan Üniversitesi-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)Zemire GulcalıProf. Dr. Feride Hatipoğlu (University of Pennsylvania-USA)Doğan Hızlan (Yazar)Prof. Dr. Osman Horata (Hacettepe Üniversitesi)Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Prof. Dr. Mustafa İsen (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri)Cıldız İsmailova (Kırgızistan Bilimler Akademisi)Nedret İşli (Sahaf)Yard. Doç. Dr. Ergin Jable (Priştine Üniversitesi)Dr. Jacek Jarmoszko (Varşova Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Bartın Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Oğuzhan Karaburgu (Bartın Üniversitesi)Doç. Dr. Ayşe Banu Karadağ (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Turan Karataş (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı)Prof. Dr. Roin Kavreleşvili (Samstkhe-Avahitt Üniversitesi-Gürcistan)Dr. Nevzat Kaya (Süleymaniye Kütüphanesi)Prof. Dr. Emel Kefeli (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Ardahan Üniversitesi)Ayşe Kulin (Yazar)Mario Levi (Yazar-Yeditepe Üniversitesi)Dr. Yong-Sǒng Li (Seoul Üniversitesi-Güney Kore)Dr. Raikhangul Mukhamedova (Giessen Üniversitesi-Almanya)Doç. Dr. Annaguli Nurmemmed (Yazar)Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Milli Komitesi Başkanı)Prof. Dr. Cihan Okuyucu (Yıldız Teknik Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Celile Eren Ökten (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)Ceyda ÖzcanDoç. Dr. Ömer Özkan (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)Prof. Dr. Nihat Öztoprak (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. İskender Pala (Kültür Üniversitesi)Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat (Gazi Üniversitesi)Dr. Elisabetta Ragagnin (Göttingen Üniversitesi-Almanya)Prof. Dr. Şaban Sağlık (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Ayşenur Sır (Dumlupınar Üniversitesi)

Page 14: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)

Dr. İbrahim Sona (Yıldız Teknik Üniversitesi)Prof. Dr. Orhan Söylemez (Ardahan Üniversitesi)Arş. Gör. Büşra Sürgit (Yıldız Teknik Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Cevdet Şanlı (Yıldız Teknik Üniversitesi)Doç. Dr. Cafer Şen (Uşak Üniversitesi)Doç. Dr. Abdullah Şengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Tacettin Şimşek (Atatürk Üniversitesi)Prof. Dr. Sadık Taşpolat (Sosyal Bilimler Karasaev Üniversitesi-Kırgızistan)Doç. Dr. Zeki Taştan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)Prof. Dr. Mehmet Tekin (İstanbul Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tokel (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)Hacer TokyürekHıfzı Topuz (Yazar)Prof. Dr. Enver Töre (Marmara Üniversitesi)Prof. Dr. Abdullah Uçman (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)Prof. Dr. Sema Uğurcan (Marmara Üniversitesi)Yard. Doç. Dr. Serdar Uğurlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)Ali Ural (Yazar–Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)Buket Uzuner (Yazar)Doç. Dr. Melda Üner (Yeditepe Üniversitesi)Erol Üyepazarcı (Araştırmacı-Yazar)Prof. Dr. Dmitry D. Vasilyev (Rusya Bilimler Akademisi)Doç. Dr. Robert Vivian (Alma College, Michigan-USA)Prof. Dr. Kâzım Yetiş (İstanbul Aydın Üniversitesi)Dr. Özlem YiğitoğluDoç. Dr. Zhanna Yuhsa (Novosibirsk Bilimler Akademisi-Rusya)Mağfiret Kemal Yunusoğlu

Page 15: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)
Page 16: Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 ... · Tel: 0212 383 44 40 - 0212 383 44 41 - 0212 383 44 51 • tudes@yildiz.edu.tr . 30 MAYIS PERŞEMBE ... Salon 2 (Yeşil)