Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał. ?· Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał.… page 1
Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał. ?· Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał.… page 2
Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał. ?· Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał.… page 3

Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał. ?· Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał.…

Embed Size (px)

Text of Temat: Zasada zachowania pędu dla układu ciał. ?· Temat: Zasada zachowania pędu dla układu...

Temat: Zasada zachowania pdu dla ukadu cia.

DOWIADCZENIEPrzeanalizujmy ukad dwch mas zderzajcych si centralnie.

Jak przedstawiony ukad bdzie si zachowywa po zderzeniu?

1. Dwa identyczne ciaa o masie m, jedno spoczywa drugie porusza si z prdkoci v.

2. Dwa identyczne ciaa o masie m, oba poruszaj si z t sam prdkoci v.

3. Dwa identyczne ciaa o masie m, pierwsze porusza si z prdkoci v1p,drugie z prdkoci v2p.

?

4. Dwa rne ciaa o masach odpowiednio M i m. Ciao o masie m (lejsze) porusza si z prdkoci v, ciao o masie M (cisze) spoczywa.

5. Dwa rne ciaa o masach odpowiednio M i m. Ciao o masie M (cisze) porusza si z prdkoci v, ciao o masie m (lejsze) spoczywa.

6. Dwa rne ciaa o masach odpowiednio M i m, oba poruszaj si z t sam prdkoci v.

7. Dwa rne ciaa o masach odpowiednio M i m, Ciao o masie M (cisze) porusza si z prdkoci v1p, ciao o masie m (lejsze) porusza si z prdkoci v2p.

1. Dwa identyczne ciaa o masie m, jedno spoczywa drugie porusza si z prdkoci v.

Przed zderzeniem:

v

m m

Pd ukadu Energia kinetyczna ukadu

x

Po zderzeniu:

v2k

m m

v1k

x

Rozwizanie

Niefizyczne!