of 15 /15
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Sunumu Mayıs 2013 1

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

  • Author
    rusty

  • View
    229

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Sunumu Mayıs 2013. Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan işlem verilerinin istatistiksel olarak tutulduğu sistemdir. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Page 1: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Temel Sağlık İstatistikleri ModülüTSİM Sunumu

Mayıs 2013

1

Page 2: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan işlem verilerinin istatistiksel olarak tutulduğu sistemdir.

Bu sisteme veriler sağlık kuruluşlarına tanımlanan formlar aracılığı ile işlenir.

http://tsim.saglik.gov.tr/tsim2.htm adresinden ulaşılır.

Page 3: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sorumluğu Olduğu Formlar KETEM, Komuta Kontrol Merkezleri ,Halk Sağlığı Laboratuvarları, Aile Hekimliği Birimleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından bilgi girişleri yapılır. Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından kontrol ve icmal işlemleri gerçekleştirilir. İllerde onay süreci yoktur.

Formlara ilişkin belirlenen sürede giriş yapılmadığı zaman yetkilendirme [email protected] adresinden talep edilir.

Page 4: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

HALK SAĞLIĞI KURUMUNUN SORUMLU OLDUĞU FORMLAR

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 15-49 Yaş Kadın Bildirim Formu Anne Ölümü İl Bildirim Formu Hastane Ortamı Dışında Doğum Yapma Riski Taşıyan Gebe Tespit Formu

Çevre Sağlığı İşletme Suları Bilgi Formu

Denetim

Aile Hekimliği Denetim Formu Aile Sağlığı Merkezi Denetim Formu

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

4

Page 5: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Sonuçları Çizelgesi Aşıların ve Serumların Stok Durumu Özel Hekim Aşı Uygulamaları Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu HIV Test Sonuçları Aylık Sıtma Çalışmaları Kızamık-Kızamıkçık İl Vaka Cetveli

5

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Page 6: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

6

İstatistik Form 018/C Zehirlenme Vaka Bildirim Formu F023 Birinci Basamak Sağlık Kurumu Aylık Çalışma Bildirisi

Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları RS40 Ruh Hastalıkları Formu RS50 Ruh Hastalıkları Formu 4207 Sayılı Kanun Uygulamalarını Değerlendirme Formu

Döner Sermaye Hizmet Detay Belgesi Hizmet Detay Belgesi

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Page 7: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

7

Örnek form ara yüzü

Başlangıç ve bitiş tarihleri seçildikten sonra formda istenilen alanlar doldurularak veriler kaydedilir.

Page 8: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Sorumluğu Olduğu Formlar •Devlet hastaneleri ve bağlı Semt Poliklinikleri,•Üniversite Hastaneleri•Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından bilgi girişleri yapılır.

Kamu Hastaneleri İl Genel Sekreterliği tarafından onaylanır.

•Özel Hastaneler ve özel poliklinikler•Özel Tıp Dal Merkezleri•Özel Ağız Diş Sağlığı Merkezleri tarafından bilgi girişleri yapılır.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından onaylanır.

Formlara ilişkin belirlenen sürede giriş yapılmadığı zaman [email protected] adresinden yetkilendirme yapılır.

Page 9: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

KAMU HASTANELERİ KURUMUNUN SORUMLU OLDUĞU FORMLAR

Yataklı Tedavi

Yeni Hastane Bilgi Formu Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu Hemodiyaliz Merkezleri Tıbbi Bilgi Formu

9

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Page 10: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

10

Kurum adı butonundan kurum seçildikten sonra istenilen veri girişleri yapılır. Girilen verilerKurum tarafından onaylanır. Kurumun onayladığı veriler belirlenen sürede ilde Kamu Hastaneleritarafından tekrar onaydan geçer.

Hastane Bilgi Formu

Page 11: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Tarih,ilçe ve geldiği kurum bilgileri seçildikten sonra formda istenilen alanlar doldurularak veriler kaydedilir.

Page 12: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

12

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SORUMLU OLDUĞU FORMLAR

İl Sağlık Müdürlüğünün sorumluğu olduğu formlardır.

Acil Sağlık Hizmetleri Aylık Çalışma Bildirim Formu Formu dolduracak kullanıcı birimi Komuta Kontrol Merkezi veya İl Sağlık Müdürlüğüdür.

Yeni Özel Poliklinik Bilgi FormlarıYeni Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formları

Formu dolduracak kullanıcı ÇKYS de kayıtlı olmalı ve kullanıcının çalıştığı Özel Sağlık kuruluşu ÇKYS de tanımlı olmalıdır.

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

Page 13: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

13

Temel Sağlık İstatistikleri ModülüÖrnek form ara yüzü

Tarih, ilçe ve geldiği kurum alanları seçilerek verilerek kaydedilir.

Page 14: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

TSİM ile alakalı tüm sorularınızı http://ckysdestek.saglik.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Page 15: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü

15

Teşekkür ederim.