of 76 /76
Clasificarea construc iilor ț Clădiri Su nt cons tr uc ii ț  închise, împ ă rite în d if erite spa ii ț ț  sau încăperi, astfel ca în interiorul lor s ă se poat ă de sf ă ur a d if er it e activit ă i p entru care sun t d es ti na te i ș ț ș  anume: locuir e, pr oduc ie , în vă ă mânt, în gr ij ir ea s ă n ăt ă ii, ț ț ț  odihnă sau divertisment. Clădirile sunt dotate cu instala iile necesare func ionarii i confortului: apă, ț ț ș  canalizare, electrici tate, încălzire, aer condi ionat, ț  transport pe verticală. Construc ii d if er it e ț Su nt co ns tr uc ii înch is e sa u nu: drumurile, c ă ile ț  ferate, podurile, tunel urile , bara jele, canalele, bazinele i ș  rez ervoarele, via duc tel e, sta dioanele, pat inoarele, sta iile ț  de carbur an i, constr uc ii indust ri ale. ț ț Pri nci pal ele eleme nt e de const ruc ie: ț Elemen te d e re zi sten ă ț sigur ă rezistenta i stabilitatea construc iei, alcăt uind ș ț  structura de rezistentă! "lementele de rezis te n ă sunt următoarele: funda ii le , ț ț  zi dur ile po rt ante, stâ lp ii, grinzile, pl ăcile de pla n eu, ș  ar pant a ac operi ul ui i scă r ile! ș ș ș # $unda ia este elementul situat l a baza const ruc iei, ț ț  sub nivelul terenului natural! are rolul de a tr ansmite terenului de fund are greutatea întregii co nstruc ii precu m i încă rcările transmise de ț ș  mediu! # Pere ii portan i sunt elemente de rezistentă care ț ț  suport ă greut atea propr ie precum i a celorl alte ș  %

TENCUIELI - Foarte Bun

Embed Size (px)

Text of TENCUIELI - Foarte Bun

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  1/76

  Clasificarea construc iilor

  CldiriSunt construc ii nchise, mpr ite n diferite spa ii

  sau ncperi, astfel ca n interiorul lor s se poatdesf ura diferite activit i pentru care sunt destinate i anume: locuire, produc ie, nv mnt, ngrijirea snt ii, odihn sau divertisment. Cldirile sunt dotate cuinstala iile necesare func ionarii i confortului: ap, canalizare, electricitate, nclzire, aer condi ionat, transport pe vertical.

  Construc ii diferiteSunt construc ii nchise sau nu: drumurile, cile

  ferate, podurile, tunelurile, barajele, canalele, bazinele i rezervoarele, viaductele, stadioanele, patinoarele, sta iile de carburan i, construc ii industriale.

  Principalele elemente de construc ie:

  Elemente de rezisten sigur rezistenta i stabilitatea construc iei, alctuind

  structura de rezistent!"lementele de rezisten sunt urmtoarele: funda iile,

  zidurile portante, stlpii, grinzile, plcile de plan eu, arpanta acoperi ului i scrile!

  # $unda ia este elementul situat la baza construc iei, sub nivelul terenului natural! are rolul de atransmite terenului de fundare greutatea ntregiiconstruc ii precum i ncrcrile transmise de mediu!

  # Pere ii portan i sunt elemente de rezistent care suport greutatea proprie precum i a celorlalte

  %

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  2/76

  elemente i compartimenteaz cldirea pe orizontal!

  # Stlpii sunt elemente de rezistent vertical!# &rinzile i plcile sunt elemente de rezisten

  orizontale! o construc ie a crei structur de rezisten este format din stlpi i grinzi este o structur n cadre de beton armat!

  # Plan eele compartimenteaz cldirea pe etaje 'niveluri(!

  # arpanta, elementul de rezisten al acoperi ului! poate fi arpant din lemn sau teras circulabil sau necirculabil!

  # Subsolul este partea de construc ie aflat sub terenul natural! poate fi circulabil sau tehnic!

  # Scrile sunt elementele de rezistent de circula ie care fac legtura ntre niveluri sau ntre e)teriorul

  i interiorul cldirii!

  Elemente de nchidere i compartimentareSepar ncperile cldirii ntre ele i interiorul cldirii

  de e)terior. *u au rol portant.# paletul reprezint por iunea de perete ntre dou

  goluri de ferestre sau de u i!# parapetul este sub golul de fereastr !# buiandrugul se afl la partea superioar a golului de

  fereastr, de u i preia ncrcrile de deasupra lui!

  Elemente de finisajPardoselile, nvelitorile, tmplria 'inclusiv

  geamurile(, tencuielile interioare i e)terioare, zugrvelile, vopsitoriile si tapetele, placajele.

  +

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  3/76

  Pere ii, tavanele i pardoselile sunt elementele pe care se aplic finisajele.

  olurile finisajelor: protec ie, decorativ, ergonomic 'influen eaz randamentul oamenilor n activitatea lor(, asigur confortul, igiena, rezisten-, uzura din circula-ie

  i e)ploatare, ignifug, hidrofug, izolator, anticoroziv, de nchidere.

  $inisajele sunt interioare i e)terioare.Stratul suport e)ecutat corect conduce la realizarea

  unui finisaj de calitate.

  LUCRARI DE FII!A"E "*C/0"10

  &eneralit iPrin tencuire se n elege opera ia de acoperire a

  unor suprafe e brute 'de crmid, beton, rabi etc.( cu un strat de mortar n stare plastic, care dup ntrireformeaz o crust compact i rezistent numit tencuial.

  2n ncperile n care umiditatea relativ a aerului vafi mai mare 'peste 345(, cum este cazul bilor,

  buctriilor i al spltoriilor, pere ii se tencuiesc cu mortare bogate n ciment, asemntoare ca re et de

  preparare cu acelea utilizate pentru tencuirea fa adelor cldirilor.

  ipuri de tencuieli 6up pozi ia lor n construc ii, se

  deosebesc:# tencuieli interioare, aplicate pe suprafe ele

  pere ilor i ale tavanelor 'din beton, zidrie de crmid, beton celular autoclavizat etc.(. 6up modul de finisare a stratului vizibil

  tencuielile sunt: decorative i obi nuite. 7

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  4/76

  lctuirea i tehnologia de e)ecu ie a tencuielilor simple encuielile simple sunt acelea la care suprafa a

  tencuit trebuie s fie plan, vertical, respectiv orizontal,iar fa a vzut, dri cuit. ceste tencuieli numite i tencuieli dri cuite sunt cele mai des ntrebuin ate i se folosesc att n interior ct i e)terior.

  encuielile simple sunt alctuite din trei straturi:spri , grund i stratul vizibil. Principalele opera ii ce se e)ecut la aceste tencuieli sunt legate tocmai de realizareacelor trei straturi i precedat de trasarea suprafe elor.

  . #rasarea suprafe elorrasarea cuprinde dou opera ii: punctarea,

  e)ecutarea stlpi orilor 'fi)area reperelor(.Punctarea const n aplicarea pe suprafa a de

  tencuit a unui numr de martori realiza i din mortar, astfel ca fa a acestor martori s corespund cu fa a grundului care urmeaz s se aplice. 2ntre martori se e)ecutstlpi orii care servesc pentru nivelarea grundului.

  Pentru e)ecutarea acestor opera ii la pere i interiori, n partea de sus a acestora, la o distan de +4 cm de la tavan i +4 cm de la peretele vecin, se bate n rostul de zidrie un cui, astfel ca floarea lui s rmn n afar

  peretelui cu %#%,8 cm. Pe floarea acestuia se tine lipitsfoara firului cu plumb, lsnd greutatea cumpenei satrne aproape de pardoseal. lturi de sfoara, la +4 cmde pardoseala, se bate un al doilea cui, pan ce floarea luiatinge sfoara. 6up baterea celor dou cuie, se controleazgrosimea tencuielii de#a lungul sforii. 6ac, din cauzaneregularit ii zidului, grosimea ob inut dep e te n multe locuri pe cea normal de + cm, se bate att cuiul de

  9

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  5/76

  sus ct i cel de jos, astfel ca s se ob in o grosime de tencuial ct mai mic, mergnd n unele locuri chiar pnla 4,8 cm. 2ntre aceste dou cuie, se mai bate n acela i mod nc un cui la mijlocul distan ei. Se repet opera iile

  i n cealalt margine a peretelui.2ntre cuiele de lng tavane se ine ntins o sfoar

  de floarea cuiului i se bate n lungul sforii, la %#+ m, cte un cui pn ce floarea acestuia atinge sfoara. 2n acela i mod se procedeaz i ntre cuiele intermediare, precum i ntre cuiele de lng pardoseal.

  2n jurul tuturor acestor cuie se aplic turte demortar, nivelndu#se pn la floarea cuiului, formndastfel a a numi i martori.artorii se mai pot face lipindcu mortar lng cui, in pozi ie orizontala, o bucat de

  ipc la nivelul florii lui.

  8

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  6/76

  Pentru asigurarea unei aderen e ct mai mari a mortarului pe suprafe ele pe care se aplic tencuiala, trebuie ca acestea sa fie cat mai rigide, plane, curate i rugoase.

  Cnd e)ist abateri verticale sau orizontaleimportante ori neregularit i locale mari, ele trebuie reparate. 6ac abaterile nu dep esc limitele admisibile se cur doar suprafe ele respective de praf, noroi, pete de grsime etc. 6aca suprafe ele de tencuit sunt netede, ele trebuie nsprite prin cioplire, pi uire etc.

  3

  rasarea suprafe elor cu f ii

  rasarea suprafe elor cu f ii orizontale

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  7/76

  2n cazul zidriilor de crmid e)ecutate cu rosturilepline, rosturile se cura pe o adncime de % cm pentru a asigura o legtur bun a tencuielii cu zidria.

  Pere ii i tavanele din beton ce s#au realizat n cofraje de inventar 'metalice sau din placaj(, avndsuprafe e netede nu se tencuiesc. Suprafe ele lor trebuie

  pregtite pentru o finisare directa cu compozi ia de zugrveli, vopsitorii sau tapete.

  2nainte de aplicarea mortarului, suprafe ele de tencuit trebuie s fie stropite cu ap, pentru a nu se

  produce absorbirea e)cesiv a apei din mortarul detencuial, ceea ce ar duna adeziunii acestuia. oate suprafe ele de lemn sau de metal care apar n zidrie 'ghermele, grinzi, buiandrugi. stlpi, etc.( nu setencuiesc dect dup ce au fost acoperite cu plas de rabi ! cele de lemn vor fi acoperite sub plasa de rabi cu carton

  bitumat pentru a se evita umflarea lemnului n contactdirect cu tencuiala. 1a tencuielile pe plas de rabi trebuie s se verifice n primul rnd ca plasa s fie bine legat cu sarm, ladistante de +4;+8 cm, de re eaua de bare de otel#beton. Componen ii mortarelor au un rol diferit i influen eaz prin natura, calitatea i cantitatea lor

  propriet ile mortarelor, le determin domeniile de utilizare i astfel trebuie s satisfac anumite condi ii.

  Componen ii principali ai mortarelor sunt: lian ii, apa i agregatele. 1iantul poate fi varul sau cimentul. "l determinalucrabilitatea mortarului proaspt i confer liantului ntrit propriet i mecanice.

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  8/76

  pa de amestec asigur hidratarea liantului i confer lucrabilitatea mortarului proaspt. pa nu trebuies con in substan e organice nocive. *isipul cu rol de umplutura, contribuie lareducerea contrac iei la uscare a liantului ntrit. *isipul

  preferabil este cel cuar os. "l trebuie s aib o anumit granulozitate i s corespund la anumite condi ii de calitate n ceea ce prive te con inutul de argil, substan e humice, sruri, mica, crbune etc. Sculele pentru e)ecutarea lucrrilor de tencuielisunt :

  # mahala ptrat, lung pentru luarea morarului dintarg de pe care se ia cu mistria si se arunca pe tavan!

  # mistrie pentru aruncarea mortarului pe tavan saupe pere i!

  # fir cu plumb pentru msurarea verticalit ii# dreptar pentru msurarea verticalit ii i

  orizontalit ii i nivelarea mortarului # cuie i sfoar pentru punctarea stlpi orilor # masina de tencuit pentru aplicarea spri ului sau

  grundului# dri ca 'de o el, obi nuit, profilat, dreptar lung(

  pentru finisarea tencuielii

  =

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  9/76

  $repararea mortarelor pentru tencuielidri cuite encuielile obi nuite dri cuite au ultimul strat din tinci de var aplicat pe un grund din mortar de var gras,cu sau fr adaos de ciment. ortarele uzuale pentrutencuieli dri cuite sunt mortarele de marca 9 , %4 . ortarul de var se prepar ntr#o lad de scnduri

  bine ncheiat n care se pun cu lopata cantit ile necesare de nisip i de ciment! se adaug apoi treptat ap, amestecndu#se n continuu cu lopata pn ce se ob ine un amestec cu aspect uniform i de consisten a necesar

  punerii n lucrare . Prepararea mortarului de ciment#var. Pasta de varsau lamul de carbid, n cantitate corespunztoare dozajelor indicate, se pune ntr#o lad de scnduri. 2nmomentul msurrii volumelor componentelor, pasta devar sau lamul de carbid trebuie sa aib consistenta de %+.

  Se toarn apoi apa i se amestec bine pn la omogenizare, cu ajutorul sapei de lemn. 2n acela i timp,

  pe o platform alturat se amestec bine, pn laomogenizare nisipul mpreun cu cimentul.

  Se toarn apoi amestecul de nisip i de ciment peste pasta din lad n cantit i mici, amestecndu#se bine, pn se ob ine o past omogen.

  Se verific consisten a cu ajutorul conului > etalon i dac nu corespunde prevederilor din proiect, se mai

  adaug ap, amestecndu#se din nou pn la omogenizare. Prepararea mecanizat a mortarelor. ortarele pe

  baz de ciment i var hidratat se prepara numai prin procedee mecanice asigurndu#se urmtoarele condi ii:

  ?

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  10/76

  # dozarea gravimetrica a componentelor solide alemortarului, cu tolerante de @ +5 sau #+5 pentru lian i i @ 75 sau # 75 pentru agregate!

  # amestecarea ngrijia a mortarului pn laomogenizarea complet.

  2n cazul utilizrii varului hidratat nu mai estenecesar opera ia de stingere a varului.

  ortarele pe baz de ciment i var#past se prepar prin procedee mecanice 'sau manuale(, iar dozareacomponen ilor se va efectua gravimetric sau volumetric, respectndu#se toleran ele indicate pentru lian i i agregate.

  2n func ie de tipul mortarului de aplicat, consisten a mortarelor trebuie s fie cuprins ntre limitele indicate pentru mortarele de tencuiala:

  ortare aplicate manual!# pentru spri ?# pentru grund

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  11/76

  encuielile dri cuite sunt tencuieli simple la care suprafa a tencuit trebuie s fie plan, vertical respectiv orizontal, iar fa a vzut dri cuit. Principalele opera ii ce se e)ecut la aceste tencuieli sunt legate de realizarea celor trei straturi

  precedat de trasarea suprafe elor. rasarea suprafe elor cuprinde doua opera ii:

  # punctarea# e)ecutarea stalpi orilor 'sau fi)area reperelor(

  Punctarea const n aplicarea pe suprafa a de tencuit a unui numr de martori realiza i din mortar, astfel ca fa a acestor martori s corespund nivelului fetei grundului care urmeaz s fie aplicat. 2ntre martori see)ecut stlpi ori care servesc pentru nivelarea grundului. Pentru e)ecutarea acestor opera ii la pere i n

  partea de sus a acestora la o distanta de +4 cm de la tavani +4 cm de la peretele vecin, se bate n rostul de zidrie

  un cui astfel ca floarea lui s rmn n afara peretelui cu%#%,8 cm. Pe floarea acestui cui se ine lipit sfoara firului cu plumb lsnd greutatea cumpenei s atrne aproape de

  pardoseal. lturi de sfoar la +4 cm de pardoseal, sebate un al doilea cui pn ce floarea lui atinge sfoara.

  6up baterea celor doua cuie se controleazgrosimea tencuielii de#a lungul sforii. 2ntre aceste doucuie se mai bate un cui n acela i mod, la mijlocul distan ei. Se repet opera ia i la cealalt margine a

  peretelui. 2ntre cuiele de lng tavane se ine ntins o sfoara lipita de floarea cuiului i se bate n lungul sforii, la intervalele de %#+ m cte un cui pn ce floarea acestuiaatinge sfoara. 2n acela i mod se procedeaz i ntre cuiele intermediare precum i ntre cuiele de lng pardoseal. 2n

  jurul tuturor acestor turte se aplic turte de mortar ce se

  %%

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  12/76

  niveleaz pn la floarea cuiului formnd a a#numi ii martori. 2ntre martorii astfel e)ecuta i se aplic f ii verticale de mortar de =#%+ cm l ime nivelate cu un dreptar, prin mi carea suscesiv a acestuia n sus i n jos, rezemat pe martori. 6reptarul se ine n pozi ie vertical dar la ncperi mici f iile se e)ecut n pozi ie orizontal.

  1a trasarea tavanului n centru lui se fi)eaz unmartor de ipsos gros de %#%,8 cm. Pe acest martor se tine

  paralel cu unul din pere i un dreptar lung i cu ajutorul unui boloboc aplicat pe acesta se a az dreptarul n

  pozi ie orizontala! la capetele lui se fi)eaz un martor de ipsos prin umplerea cu mortar a spa iului dintre dreptar i tavan.

  Se ntoarce apoi dreptarul n pozi ie perpendicular i se procedeaz la fel fi)ndu#se al i doi martori la

  capetele dreptarului, in noua pozi ie. $olosind martorii astfel fi)a i se puncteaz n mod analog linii pe lng

  pere i.plicarea pri ului sau amorsatului este primul

  strat al tencuielii i are ca scop s asigure o bun legtur a acestuia cu suprafa a suport. Pere ii din zidrie de crmid se stropesc cu ap i se amorseaz prin stropirea cu un mortar fluid care va avea aceea i compozi ie ca a mortarului pentru stratul de grund.

  1a suprafe ele de beton i de zidrie de piatra, pentru pri se folosesc lapte de ciment 'ciment cu apa( uneori cu un mic adaos de nisip. Stratul de pri se aplic fie manual, fie mecanizat. plicarea mecanizat serealizeaz cu ma inile de tencuit. anual, stratul de pri se aplic cu ajutorul unei maturi scurte astfel nct sformeze un strat cat mai sub ire 'circa 7 mm( numai ct

  %+

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  13/76

  este necesar s acopere toat suprafa a cu un strat continuu.

  Stratul de pri nu se niveleaz ci trebuie s rmn a a cum a rezultat din aruncarea mortarului.

  Pe suprafe ele de rabi nu se aplica pri ci un strat suport pentru grund care se nume te smir din mortar devar cu ipsos de var cu ciment. plicarea grundului se face numai dup cepri ul s#a ntrit dar nu mai devreme de +9 ore de la

  aplicarea acestuia n cazul suprafe elor de beton i de o ora n cazul suprafe elor din caramid. ortarele folosite

  pentru stratul de grund trebuie sa aib consisten a de

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  14/76

  plicarea manual se realizeaz prin aruncareamortarului cu canciocul, cu mistria sau cu fra ul.

  ortarul se ntinde ntre stlpi ori apoi cu ajutorul dreptarului se niveleaz. Suprafa a grundului nu se niveleaz, ea trebuie s rmn aspr pentru ca s seasigure buna aderen a stratului vizibil.

  6ac grundul se aplic n mai multe straturi lamortarele pe baz de ciment sau de ipsos, fiecare strattrebuie a ternut numai dup ntrirea celui aplicat anterior iar n cazul mortarelor de var numai dup ce acesta anceput sa se albeasc.

  %9

  i&elarea %rundului cu ajutorul dreptarului de lemnneprofilat'

  %# repere! +# dreptar de lemn neprofilat! 7 #strat de grund

  etezirea %rundului la col(urile intr)nde cu dreptarespeciale

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  15/76

  ecanizat grundul se aplic cu ma ini de tencuit. plicarea stratului vizibil are ca scop s deaacestuia forma i aspectul definitiv. &rosimea acestui strat este de +#9 mm la aplicare.

  6ac grundul este uscat se strope te cu ap nainte de aplicarea stratului vizibil.

  inciul se aplic cu canciocul sau cu mistria pepor iuni reduse i imediat se ntinde cu dri ca#dreptar ntr#un strat uniform i ct mai sub ire. 6up zvntarea acestui strat se procedeaz la netezirea lui stropindu#l cuap cu ajutorul bidinelei i frecndu#l cu dri ca de lemn.

  Pentru a prentmpina uscarea rapid i apari ia fisurilor, stratul vizibil se protejeaz de soare i de vnt cu rogojini, saci etc.

  %8Aplicarea stratului &izi*il

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  16/76

  Realizarea unei tencuieli ntr+un sin%ur stratStraturile sub-iri de nveliA destinate izolrii zidriilor

  ca de e)emplu tencuielile, stabilizeaz fa-adele Ai suprafe-eleinterioare dnd un aspect decorativ, n orice caz, realizarea tencuieliiimplic o serie de operaiuni n funcie de starea suportului i finisareadorit.

  $ace-i ghemotoace de hrtie Ai introduce-i#o nintersti-iile mari, n gurile dintre pietre, n cavit-ile pietrelor deconstrucie sparte.

  %3

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  17/76

  1snd o adncime suficient, astupa-i cu un strat detencuial de astupare pe baza de ciment, sprijinindu-l pe hrtie.

  Cnd s#a uscat tencuiala de astupare, nainte detencuire, uda-i bine suprafa-a care trebuie tencuit

  %

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  18/76

  Pe o nl-ime de % sau + m, fi)a-i Aipci cu grosime de%8 mm la o distan- de circa un metru. $i)a-i#le cu Atifturi mici,suprafa-a fiind prea ud pentru a le lipi.

  Pentru a ob-ine o past omogen, fr cocoloaAe,

  respecta-i cu stricte-e propor-iile pentru preparare. Prepara-i cumistria sau cu betoniera, n func-ie de suprafa- .

  %=

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  19/76

  Cu ajutorul mistriei sau al driti, ntindei un strat de 7 - 8 mm ntredou ipci. Dup un sfert de or, un al doilea strat va completa ncrcarea

  Sprijinindu#v pe Aipci, ndrepta-i stratul de tencuial urcnd cu

  o rigl, dreptar, de jos n sus.

  %?

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  20/76

  Cu ajutorul driti cu alveole, efectuai micri largi circulare, deneteire, fr s apsai pe tencuial.

  Proceda-i n acelaAi fel cu urmtoarea suprafa-, avnd

  grij s o acoperi-i uAor pe precedenta.

  +4

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  21/76

  $r s aAtepta-i s se usuce complet, ndeprta-i riglelepregtind scoaterea acestora dintr#o miAcare, cu cutter#ul./mple-i golurile rmase cu mistria.

  erificarea suprafe elor tencuite, a*ateri admisi*ilePe parcursul e)ecutrii lucrrilor, trebuie s se

  verifice respectarea tehnologiilor de e)ecu ie, utilizarea tipului de mortar i a compozi iei mortarului indicat n

  proiect, precum i aplicarea straturilor succesive n grosimile prescrise! de asemenea este necesar s seurmreasc aplicarea msurilor de protec ie mpotriva

  uscrii for ate, splrii prin ploaie sau nghe rii. spectul general al tencuielilor se verific vizual,

  cercetnd suprafa a tencuit, forma muchiilor, a scafelor 'ca prelucrare(, s nu aib denivelri, ondula ii, fisuri, mpu cturi provocate de granulele de var nestins, urme vizibile de repara ii locale etc.

  Suprafe ele tencuite nu trebuie s prezinte goluri,

  por iuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tmplria, n spatele radiatoarelor etc.

  Planeitatea suprafe elor tencuite se verific cu un dreptar de + m lungime, prin a ezarea acestuia n orice direc ie pe suprafa a tencuit i msurarea golurilor ntre dreptar i tencuial.

  Berticalitatea i orizontalitatea suprafe elor i

  muchiile se verific cu dreptarul, bolobocul i cu firul cu plumb.

  &rosimea stratului de tencuial se verific prinbaterea unor cuie n zonele respective sau prin sondajespeciale, care se fac n locurile mai pu in vizibile, pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin repara ii ulterioare.

  +%

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  22/76

  deren a straturilor de tencuial la stratul > suport se verific prin ciocnirea cu un ciocan de lemn! un sunetgolD arat desprinderea n cazuri speciale neaderen a la suport a tencuielilor se verific i prin e)trageri de carote din tencuiala. baterile admisibile sunt :6efecte bateri/mflturi nu se admitEgrun uri mari nu seadmit

  *eregularit i ale suprafe elor ma)im dou

  neregularit i n oricedirec ie

  bateri de la vertical la tencuieli interioare %mmFm la tencuieli e)terioare + mmFmbateri fa de orizontal ma)imum %mmFm

  Defecte la e-ecutarea tencuielilor dri cuitei remedierea lor

  Pe suprafe ele tencuite pot aprea diferite defecte de e)emplu:

  # co coviri# crpturi# pete# mpu cturi etc.

  ceste defecte se datoreaz mai multor cauze,dintre care cele mai des ntlnite sunt:

  # pregtirea necorespunztoare a suprafe elor tencuielii!

  # calitatea necorespunztoare a materialelor folositela prepararea mortarului !

  ++

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  23/76

  # e)ecutarea gre it a lucrrilor de tencuieli# gre eli la e)ecutarea altor lucrri# ntre inerea sau e)ploatarea necorespunztoare a

  construc iei.Co co&irea tencuielii

  2n cele mai multe cazuri, tencuielile se co covesc i cad din cauza nerespectrii condi iilor pe care trebuie

  s le ndeplineasc suprafe ele ce urmeaz s fie tencuite, pentru a asigura o bun aderen 'legtur( dintre acestea

  i mortarul aplicat.Slaba aderen se poate datora faptului c suprafa a

  tencuit a fost prea neted sau nu a fost bine cur at de praf, noroi, pete de grsime etc., nainte de aplicareamortarului.

  Co covirea tencuielilor este provocat, uneori i din cauza insuficientei udri a suprafe ei de zidrie sau de

  beton, mai ales daca aceasta, n momentul aplicriimortarului a fost prea uscat.

  6e asemenea, la e)ecutarea tencuielilor e)terioarepe pere ii e)pu i la soare i vnt, apa din mortar se evapor foarte repede, mortarul si pierde rezisten a i tencuiala se desprinde cu timpul i cade. 6e aceea, pe timp foarte clduros, ace ti pere i se ud bine nainte de aplicarea mortarului i apoi se protejeaz cu rogojini care trebuie men inute umede 9;8 zile.

  1a tencuieli e)terioare. stratul vizibil, nclzit desoare sau btut de vnt, se contract i se desprinde de grund. Cauza este lipsa de aderen provocat de suprafa a prea neted a grundului sau neudarea suprafe ei nainte de aplicarea stratului vizibil, i n acest caz este necesar ca grundul, nsprit la e)ecutarea lui cu crestturi

  +7

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  24/76

  de mistrie, sa fie bine udat i apoi stratul vizibil s fie protejat de soare i vnt.

  Crpturi n tencuialCrpturile pot aprea n toate cazurile pe linia de

  despr ire a doua materiale diferite pe care s#a aplicat tencuiala, n special ntre lemn sau metal i zidrie, dac la e)ecutare nu s#au luat masuri de acoperire a rostuluintre acestea cu plasa de rabi . 1a tencuiala e)ecutat pe zidrie, crpturile apar de multe ori din cauza tasriifunda iilor sau a grinzilor pe care se sprijin zidria. 2n acest caz, crptura apare pe toata grosimea zidriei i se vede pe tencuial pe ambele fete ale peretelui.

  2n unele cazuri crpturile sunt provocate decompozi ia gre it a mortarului. stfel folosirea mortarelor grase aplicate ntre>un strat gros duce laformarea fisurilor de contrac ie deoarece aceste mortare la uscare i mic oreaz volumul. $isurile de contrac ie se formeaz, de asemenea, la folosirea mortarelor care au stat

  prea mult n lada de mortar i au nceput priza.$ete pe tencuial

  /nul din defectele care stric aspectul tencuielii i al zugrvelii l formeaz petele. "le pot fi de diferite culori,n func ie de cauza care le#a provocat. stfel din cauza e)ploatrii gre ite i a lipsei de ntre inere n special la locuin e, pe tencuiala co urilor din camere apar pete de culoare maro. cest defect se datore te unui lichid negru ce se scurge pe cos i care se formeaz prin arderea incomplet a combustibilului provocat de un defect alsobei sau al co ului. 2n acest caz, lichidul negru ptrunde

  prin zidria co ului i apare n camer cu o pat urt mirositoare.

  +9

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  25/76

  Cauza unor astfel de pete se constat prin usi a de cur are din camer sau din pod, n care caz interiorul co ului este umezit de un astfel de lichid. /neori, pete cu aspect asemntor apare i pe pere ii fr co uri, datorit e)istentei sub tencuiala a unor materii bituminoase cu carea fost ptat peretele i care nu au fost ndeprtate complet la pregtirea suprafe elor pentru tencuieli.

  stfel de pete pot fi provocate i de instala ia de scurgere, dac tencuiala a fost aplicat par ial direct pe tubul de font acoperit n general cu un strat de smoal,sau dac mbinarea tuburilor nu este etan n care caz lichidul din tubul de scurgere, trecnd prin frnghiagudronat de la man onul de mbinare, pteaz tencuiala.

  Pete de importan mai mic, avnd culoare ro cat, apar uneori pe tencuial din cauza prezentei la mica adncime a tuburilor de instala ie electric sau de ap sau barelor de otel beton etc., care, ruginind, pteaztencuiala.

  stfel de pete se repar de zugravi. coperindlocurile de culoare alba sunt cele care datoresc aplicriitencuielii pe zidria umed.

  pa din zidrie evaporndu>se las cate o pat pesuprafa a tencuieli, diferite sruri aduse din masa zidriei

  provocand ptarea tencuielilor sau a zugrvelilor. stfelde pete, dup uscarea zidriei i dup o noua zugrvire, nu mai apar.

  /neori din aceea i cauz, umiditatea din zid nu las sruri pe suprafa i ac iunea ei se rezuma numai la

  ptarea zugrvelii.ceste defect dispare odat cu uscarea zidriei.6aca umezeala pe pere i se men ine vara i iarna

  i dureaz mai mul i ani, aceasta dovede te c umiditatea

  +8

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  26/76

  vine de la o sursa permanent i fenomenul se nume te igrasie.

  /mezeala, care apare numai pe timp de iarn i n special n partea de jos a colturilor e)terioare ale camerei,se datore te condesrii aburului din camer pe prtile reci ale zidurilor. 2n aceste caz nu este necesara nici orepara ie, ci numai o buna nclzire i aerisire a camerei respective.

  .mpu cturi de &ar cest defect este provocat de calitateanecorespunztoare a varului stins folosit la preparareamortarului. Barul bulgri con ine n el pr i de calcar cu diferite viteze de stingere. lturi de pr ile care se desfac imediat cnd intr n contact cu ap, sunt i pr i de var

  bulgrii care se sting mai greu, uneori dup 7;9sptmni de la amestecarea lor cu ap. ceste pr i de var nestins, fiind n tencuial absorb umiditatea dinmortar, din zidrie sau din atmosfer i ncep s se sting mrindu# i volumul. Ca rezultat, pe suprafa a tencuielii apar umflturi, apoi caznd tencuiala rmn guri conicede dimensiuni pana la 7;9 cm diametru, avnd la mijloco bucata de var. cestea pot fi prevenite prin respectarearegulilor de stingere a varului, men inerea lui un timp necesar 9 # 3 sptmni n groapa de var.

  #encuieli n relief+calciuencuiala este stratul de finisaj aplicat pe

  suprafa a brut a unor elemente de construc ie avnd rol igienic de protec ie i izolator

  +3

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  27/76

  Clasificarea tencuielilor% 6up pozi ia lor in construc ie se folosesc

  tencuieli interioare si e)terioare+ 6up natura suprafe ei pe care se aplica

  denumita si suprafa a suport se disting tencuieli pe suprafa a de crmid, pe suprafa a de beton, beton armat sau piatra pe suprafa a de ipci sau ipci cu trestie

  i tencuieli pe rabi 7 6up modul de e)ecu ie pot fi!

  # umede obi nuite prin aplicarea manual sau mecanic a materialului n stare plastic direct pe suprafa a de tencuit i care dup ntrire formeaz o crust compact

  i tare, uscate e)ecutate prin aplicarea plci sau panouri sub iri prefabricate pe suprafa a brut

  9 6up liantul ntrebuin at la prepararea mortarului se deosebesc tencuieli care nu rezist la ap i umiditate.

  ")ecutate cu lian i de var, ipsos argil i tencuieli la umiditate la care mortarul este e)ecutat cu lian i de ciment i var hidraulic

  8 6up felul de prelucrare a fe ei vzute 'de finisare( se deosebesc dup tencuieli este numai netezit'dri cuita( urmnd a fi zugrvit sau vopsit i tencuieli

  +

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  28/76

  decorative la care suprafa a tencuielilor se e)ecut din materiale i din metode speciale de finisare dintre tencuielile obi nuite cele mai ntrebuin ate sunt:

  a( encuieli brute e)ecutate ntr#un singur strat cufa a vzut netezit din grosimea ntrebuin at

  b(encuieli dri cuite care au fa a vzut e)ecutat din mortar, din nisip cernut, netezite cu dri ca la cele

  brute ntrebuin ndu#se la tavanele i pere i interiori ai locuin elor precum i la fa ade simple

  c(encuieli dri cuite fine e)ecutate cu nisip fincernut avnd fa a vzut netezit cu dri ca ntrebuin ndu#se la ncpere interioare sau importante

  d(encuieli sclivisite e)ecutate de mortar deciment in doua straturi netezite cu dri ca de otel ntrebuin ndu#se la spa ii cu umiditate mare

  e(encuieli gletuite # e)ecutate n + straturi# tencuiala obi nuita se acoper cu un strat sub ire

  de past ipsos#var 'glet( netezit cu dri ca metalic.Se utilizeaz numai la interior i poate constitui

  stratul suport pentru vospitorii n ulei sau pentru orice alttip de finisaj simplu

  encuielile decorative ntlnite n construc i sunt:# tencuieli cu praf de piatr dri cuite realizate din

  mortar preparat cu praf de piatr alb sau colorat sentrebuin eaz la fa ade

  f(encuieli stropite#e)ecutate manual sau mecanicprin stropirea unui material fluid format din ciment var i piatra mcinat i adaos de culoare: se ntrebuin eaz la fa ade.

  # tencuieli n imita ie de piatr 'artificiala similipiatra( realizate din mortar avnd ca agregate piatrade mozaic. $ata vzut se prelucreaz prin frecare,

  +=

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  29/76

  pieptnare, pri uire, buciardare i lustruire. Se utilizeaz la fa ade i n special la soclu.

  encuieli calcio#vechio sau bob de orez marmurartificial folosit la lucrri interioare mai importante

  &rosimea medie a tencuielilor variaz n func ie de natura suprafe ei care se tencuiesc i de abaterile de la

  planeitate a acestei suprafe e i anume: # la suprafe e de beton grosimea tencuieli variaz

  ntre %4 i %8mm# la suprafe e de crmid ntre +8mm# la suprafe e din lemn, treistie sau rabi ntre +8#

  78mmencuiala se aplic n general n 7 straturi%( !tratul de amorsajsau spri ul care se aplic pe

  suprafa a suport pregtit n prealabil, umezit i are grosimea de apro)imativ 7 mm. pri ul se realizeaz din mortar obi nuit i are rolul de a mari aderen a dintre tencuiala propriu zis i suprafa a suport prin umplerea golurilor de sub ipci, trestie sau rabi sau prin

  ptrunderea mortarului prin porii i rosturile zidriei sau a betonului. 2n cazul suprafe elor rabi ate n cazul n care sa montat rabi stratul de amorsaj poarta numele de S0. Pentru a crea o legtur mai bun sau straturileurmtoare spri ul se las ntotdeauna sub form brut.

  +( /rundul este stratul de baz al tencuielii i se aplic pe spri ul proaspt ntrit pe una sau dou reprize.

  +?

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  30/76

  $iecare repriz fiind format dintr#un strat sub ire i uniform

  &rosimea stratului de grund este de %4 > %8 mm latencuielile pe crmid, piatr i beton i circa +4 mm la cele de rabi sau ipci. Stratul de grund se las nedriscuit

  pentru a prezenta o suprafa suport aspr n vederea unei bune aderen e a fe ei vzute.

  7( !tratul &izi*il'de finisare( se aplic pe grundulntrit i umezit n prealabil. ortarul pentru stratul vizibil se nume te tinci i se prepar cu nisip fin avnd marimea granulelor pn la un mm. 6up aplicarea i dupa ce stratul de finisaj sa ntrit pu in se neteze te, se driscuie te prin umezirea suprafe ei.

  Pentru tencuielile decorative stratul vizibil seprepar cu agregate speciale grosimea lui variind nfunc ie de module de prelucrare a fetei vzute.

  #encuieli decorati&e simple0encuielile decorative simple sunt tencuieli

  driAcuite la care, n mortarul stratului vizibil 'tinciobiAnuit(, se adaug pigment pentru culoare. Pentru stratulvizibil se foloseAte nisip curat cu granule pn la % mm, ncare procentul granulelor mici '4,7#4,8 mm( este de cel

  pu-in 84 5. G parte din nisip, pn la 74 5, poate finlocuit cu praf de piatr.

  Stratul vizibil se aplic dup completa uscare agrundului '< zile( n acelaAi mod ca la tencuielile simple!nainte de aplicare se stropeAte grundul cu ap. 6upaplicare, stratul vizibil se netezeAte cu driAca.

  /neori, n tinciul preparat se adaug un nisip cugranule mari de pn la 7 mm, iar netezirea se e)ecut cuo driAca de lemn sau de psl. &ranulele mari ale

  74

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  31/76

  nisipului, prinse sub driAc, zgrie suprafa-a tencuielii,lsnd, pe ea urme care dau suprafe-ei o structur cuzgrieturi uniforme.

  #encuieli stropite0encuielile stropite sunt tencuieli la care stratul

  vizibil se aplic prin aruncarea mortarului cu mtura, periasau cu aparate speciale, ob-inndu#se o suprafa-zgrun-uroas care ramne n aceast stare fr prelucrareaulterioar a fe-ei sale.

  ortarul pentru stratul vizibil 'tinci( se prepar caAi pentru tencuielile obiAnuite, adaugndu#se n prealabil,colorant n laptele de var sau n ciment.

  Stratul vizibil se aplic fie ntr#un singur strat, fie ndoua straturi! n cel de al doilea caz se aplic ni n modobiAnuit un strat sub-ire driAcuit, peste care se stropeAteimediat un al doilea strat. Stratul vizibil se aplic n doustraturi, cnd se prevede ob-inerea unor stropi mrun-i.

  Stropirea se e)ecut cu mtura, cu peria sau cudispozitive speciale

  7%

  E-ecutarea tencuielilor decorati&e stropite 'a > stropirea cu mtura! b > stropirea cu peria! c# dispozitiv pentru stropit!

  %# mner! + > plac! 7 > perie circular.

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  32/76

  tura cu care se aplic stratul vizibil trebuie saib firele de aceeiaAi lungime Ai grosime, pentru a seob-ine o stropire uniform. tura se moaie n mortar Aiapoi, -innd un b- n fa-a suprafe-ei de tencuit, la odistan- de +4#74 cm, se loveAte mtura de acest b-mproAcnd mortarul pe suprafa-.

  Stropirea se repet treptat pe por-iuni, revenind lalocurile unde nu s#a acoperit complet grundul sau primulstrat de tinci aplicat. 1a aplicarea stratului stropit trebuies se urmreasc ob-inerea unui aspect uniform.

  Peria care se utilizeaz la aplicarea stratului stropittrebuie s aib prul lung Ai tare, din paie de orez 'pir(.

  Stropirea se e)ecut n mai multe straturi, fiecareaplicndu#se dup ce stratul precedent s#a zvntat. Peria semoaie pe %#+ cm n mortarul fluid, se scutur de surplusulde mortar, se apropie de suprafa-a de tencuit, apoi se trececu o Aipculi- peste vrfurile, prului periei cu o miAcarespre tencuitor.

  Stropirea se repet de mai multe ori pn laob-inerea unei structuri compacte Ai uniforme. Stropireaastfel ob-inut este mai fin dect aceea ob-inut cumtura.

  6ispozitivele speciale de stropit se compun dintr#un tambur de tabl, n interiorul cruia pe un a) este fi)ato perie circular.

  6easupra deschizturii tamburului se fi)eaz oplac care intr n firele periei cu +#7 mm. )ul esteprevazut la e)terior cu o manivela, iar pe partea opustamburului este prevzut un mner de care se -inedispozitivul. 2n tamburul dispozitivului se introducemortar cu canciocul pn se umple pe jumtate.

  7+

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  33/76

  2nvrtind ncet manivela '74 rotFmin(, firele perieinmuiate n mortarul din tambur, trecnd prin dreptul

  plcii de sus a dispozitivului, se proptesc n aceasta Aiapoi, scpnd de ea, mproaAc mortarul pe suprafa-a detencuit.

  Cu ct miAcarea este mai nceat, cu att se ob-ine ostructur mai bun.

  Stratul stropit se aplic trecnd de mai multe ori peacelaAi loc, pn la ob-inerea unei suprafe-e de structuruniform.

  ortarul se prepar cu un nisip avnd granule demrimea 4,7#% mm.

  #encuieli de terasit 1i de dolomit0encuielile de terasit Ai de dolomit au fa-a vzut

  uniform zgrun-uroas, avnd vizibile griAul de marmur Aimic, care formeaz pe suprafa- unele puncte lucioase.

  mestecul uscat din griA de marmur nisip, ciment,mic este preparat din fabric, pe Aantier urmnd a fi doaradugat un colorant Ai laptele de var.

  aterialele pentru stratul vizibil trebuie pregtitepentru suprafa-a ntreag a cldiri.

  6ac amestecul se prepar pe Aantier, el sepregteAte pentru o zi de lucru.

  6ac n locul griAului de marmur se foloseAte griAde dolomit, atunci amestecul se numeAte dolomit.

  6up 3#< zile, cnd grundul s#a ntrit Ai uscat, sestropeAte cu ap Ai se aplic pe el mortarul de terasit saudolomit. &rosimea stratului vizibil este de =#%4 mm.

  2n timpul lucrului, mortarul se amestec mereu,pentru a nu se depune agregatul pe fundul trgii, ceea ce arduce la ob-inerea unui aspect neuniform al tencuielii.

  77

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  34/76

  6up aplicare, mortarul se niveleaz Ai se netezeAtecu driAca n mod obiAnuit.

  Suprafa-a vizibil se prelucreaz cu o perie desrm dup ce stratul vizibil s#a ntrit pu-in. impul dentrire, 7#3 h, se determin astfel ca, trgnd cu peria

  pe suprafa-a tencuit, granulele de griA Ai de nisip s sedisloce din masa stratului vizibil, fr a antrena mortarul.

  6up periere, suprafa-a se cur- de praf Ai degranulele dislocate cu o perie moale, apoi timp de 7#9 zilese stropeAte cu apa odata pe zi.

  Prelucrarea suprafe-ei nu trebuie ntrerupt,deoarece por-iunile periate mai trziu au culori maideschise.

  #encuieli din piatra artificial0encuiala din piatra artificial are fa-a vzut astfel

  prelucrat nct s dea aspect de piatr natural.Suprafa-a tencuit se prelucreaz, uneori, n cmp

  continuu, sau mpr-ind suprafa-a n dreptunghiuri, prinrosturi 'asize(, pentru a imita blocurile de piatr.

  79

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  35/76

  6up modul de prelucrare, tencuielile din piatrartificial pot fi: frecate! buceardate! pieptnate! Api-uite.

  &rundul se e)ecut din mortar de ciment, cu undozaj de 344 Hg ciment Ai un adaos de var de 4,48 mc laun metru cub de mortar care se aplic n mod obiAnuit pesuprafa-a Apri-uit zvntat.

  6up aplicare, grundul se cresteaz cu liniiparalele, la distan-e de 8#3 cm Ai se ud de +#7 ori pe zi,timp de 9#< zile.

  6up ntrirea Ai uscarea grundului '

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  36/76

  rimea granulelor de griA de piatr variaz de la4,3#8 mm, mrimea ma)im stabilindu#se dup modul de

  prelucrare a fe-ei vzute Ai dup aspectul final dorit.&rosimea stratului vizibil este de 8#= mm, pentru

  cele frecate, %4 mm pentru cele buceardate Ai +4#74 mmpentru cele Api-uite 'dup adncirea cioplirii(.

  6ac suprafa-a se mparte n asize, rosturile pu-inadnci se e)ecut nainte de ntrirea complet amortarului stratului vizibil, iar rosturile adnci serealizeaz prin montarea pe grund a unor Aipcitrapezoidale cu baza mica spre grund, stratul vizibilaplicndu#se ntre aceste Aipci.

  Stratul vizibil se ndeas ntre Aipci Ai n special lacol-uri, prin batere cu mistria pn apare la suprafa-laptele de ciment! dup aceasta se niveleaz cu driAca pnse ob-ine o suprafa- neted. Iipcile se scot a doua zi Ai serepar, eventualele col-uri rupte, iar rosturile ob-inute setencuiesc cu un strat sub-ire de mortar cu agregate maimrunte.

  73

  $entru a se asi%ura ntrirea normal amortarului de ciment,el tre*uie s fie protejat de ar1i( 1i de &)nt 1i udat zilnic,de c)te&a ori pe zi, timp de 3+4 zile

  #encuiala se las apoi s se usuce timp de 5 zile,dup care se efectueaz pro*a de prelucrare2

  $relucrarea se poate ncepe numai dac la pro*ese constat c mortarul de ciment sare la lo&ituri 6nu semacin7, iar a%re%atul mare nu se desprinde, ci se rupe2

  La tencuielile frecate, prelucrarea se realizeazc)nd mortarul nu s+a ntrit nc complet2

  !uprafe(ele dintre rosturi se prelucreaz dupntrirea complet a mortarului prin' frecare,*uceardare, pieptanare sau 1pi(uire2

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  37/76

  encuielile frecate rezult prin, prelucrareasuprafe-ei, dup o oarecare ntrire a mortarului stratuluivizibil, Ai anume cnd la frecare nu se desprind granulelede mortar. Suprafa-a tencuit se freac cu o perie de srmmoale, pentru ndeprtarea stratului de lapte de cimentcare acoper granulele. $recarea se e)ecut pn laob-inerea unui aspect uniform al structurii e)terioare atencuielii.

  encuielile buceardate se e)ecut dup completantrire a stratului vizibil '

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  38/76

  introduce n ultimul Aan- realizat, care serveAte astfel dreptghidaj.

  encuielile pieptnate se folosesc la soclurilecldirilor.

  encuielile Api-uite sunt acele tencuieli la carestratul vizibil se prelucreaz dup ntrirea complet amortarului, prin cioplirea suprafe-ei tencuielii cu ajutorulApi-ului care se loveAte cu ciocanul.

  6up aspectul dorit, cioplirea se e)ecut fie mruntprin lovituri mai slabe, fie cu cioplituri mai, pronun-ate, ncare caz Api-ul se loveAte puternic cu ciocanul, pentru ascoate buc-i mai mari din tencuial! Api-ul se -ine pu-innclinat fa- de suprafa-a tencuielii.

  encuielile Api-uite se folosesc la soclurilecldirilor, fie n cmp continuu, fie n asize cu rosturiadnci, n care caz n jurul asizelor se prevede o fAie

  prelucrat fin cu bucearda, denumit chenar, iar cmpuldin interiorul chenarului se ciopleAte cu Api-ul.

  #ehnolo%ia e-ecutrii profilurilor0Profilurile sunt elemente de construc-ie care au n

  sec-iune transversal diferite forme, compuse din liniidrepte Ai curbe Ai care se e)ecuta 'Jse tragK( cu dispozitivespeciale numite Aabloane.

  6up forma elementului de construc-ie, profilurilepot fi drepte sau curbe.

  /neori, aceste profiluri se confec-ioneaz gatafinisate n atelier, iar pe Aantier numai se monteaz.

  Iablonul este format dintr#o scndur de baz Ai oscndur profilat fi)at perpendicular pe prima Ai ntritcu dou contrafiAe care servesc Ai ca mnere pentrutragere.

  7=

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  39/76

  Scndura de baz serveAte pentru alunecareaAablonului pe rigla de ghidare fi)at pe perete, n carescop este prevzut cu o Aipc de glisare fi)at pe aceasta.

  Scndura profilat serveAte pentru realizareaprofilului. arginea profilat a scndurii este tiat ctmai aproape de forma profilului cerut Ai este teAit pe o

  parte a scndurii sub un unghi ascu-it, iar pe cealalt parteeste captuAit cu o bucat de tabl tiat e)act dup profilAi care se monteaz depAind marginea profilat ascndurii cu 4,8#%,4 cm.

  Pentru ob-inerea unui profil corect, Aablonul trebuies gliseze ntotdeauna pe dou rigle de ghidare, unainferioar, pe care gliseaz scndura de baz cu Aipcarespectiv, iar cealalt pe care gliseaz partea de sus aAablonului.

  1a Aabloanele de dimensiuni mari 'cu profiluripeste 84 cm, desfAurat(, pentru a uAura alunecareaAablonului pe riglele de ghidare acesta se poate prevedeacu role, sau se cptuAeAte cu tabl Aipc de glisare de pescndura de baz a Aablonului.

  Pentru formarea profilurilor, se aplic mai multestraturi succesive de mortar, la intervale mici de timp, caurmare, mortarele folosite trebuie s se ntreasc mairepede. 1a interior se folosesc mortare de var cu adaos deipsos n cantitate de +8#845, iar %a e)terior mortarele cudozaje de %a % : % : 7 pn %a % : % : 8 'ciment: var : nisip(.Pentru stratul vizibil, la profiluri interioare sentrebuin-eaz mortare numai din ipsos cu var nainte defolosire, mortarul se strecoar printr#o sit cu ochiuri de%,8cm

  7?

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  40/76

  E-ecutarea profilurilor0"lementele profilate se e)ecut din zidrie de

  crmid sau din beton, avnd forma brut ct maiapropiat de profilul cerut, astfel nct grosimeancrcturii de mortar s nu ntreac, 7#9 cm. 2n cazul unor

  por-iuni de zidrie pe care ncrctura rezulta mai mare, sebat cuie n rosturi ntre care se mpleteAte srma. 2n acestcaz, suprafe-ele se pregtesc n acelaAi mod ca la tencuirea

  pere-ilor Ai a tavanelor.Cnd linia profilului se ndeprteaz mult de perete,

  el se realizeaz brut, din plas de rabi-, pe schelet de otel#beton pe care se aplic Amirul. 6up aceasta se trageprofilul ca pe suportul de zdrie sau beton. 2n acelaAi modse e)ecut Ai scafele de lumin.

  94

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  41/76

  $i)area riglelor de ghidare. iglele de ghidare suntconfec-ionate din lemn de brad dat la rindea, nndit la98L, cu eventuale completri cu ipsos. "le se aAeaz pe

  pere-i la sfoar sau dup dreptar Ai se fi)eaz cu scoabe, cuipsos sau cu dispozitive speciale.

  /nul din dispozitivele speciale de fi)are este celdin figura, alctuit dintr#un piron care se bate n rostulzidriei Ai dintr#o plcu- metalica ndoit care fi)eazrigla, avnd un orificiu pentru introducerea ei pe piron.

  1a e)ecutarea profilurilor ntre perete Ai tavan,peretele trebuie s fie grunduit, iar tavanul finisat 'inclusivstratul vizibil(. Pentru fi)area riglelor de ghidare, Aablonulse -ine aplicat pe perete lng tavan Ai se noteaz pozi-iariglei de ghidare de jos, pe perete, Ai a celei de sus, petavan

  Pentru e)ecutarea profilurilor pe grinzile tavanului,una din riglele de ghidare se fi)eaza pe tavan, iar cealalt

  pe fundul grinzii e)act n a)a eiScndura profilat a Aablonului se realizeaz pentru

  jumatate din grinda. 6up e)ecutarea profilului pe ambelepr-i ale grinzii, se scoate rigla de ghidare de jos Ai fundulgrinzii se completeaz cu driAca.

  9%

  E-ecutarea profilurilor '

  a# Aablon pentru profil ! b > dispozitiv pentru fi)area riglelor deghidare ! c > pozi-ia Aablonului Ai a riglelor de ghidare la tragerea profiluluide col- ! d > e)ecutarea profilului de grind ! e > e)ecutarea profilurilor pedou grinzi apropiate ! f > e)ecutarea profilului n form de jumtate decerc ! g > e)ecutarea profilului n form de arc de cerc ! % > scndur de

  baz ! + > scndur profilat ! 7 > mnere ! 9 > Aipc de glisare ! 8# rigla deghidare de sus ! 3# Aablon ! < > Aipca de ghidare a Aablonului ! = > rigla deghidare de jos.

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  42/76

  2n cazul grinzilor foarte apropiate, cele dou riglede ghidare se fi)eaz pe fundul ambelor grinzi, n a)a loriar Aablonul se e)ecut astfel nct cu acesta s se tragdeodat profiluri pe ambele grinzi

  ragerea profilurilor cu Aablonul. 6up fi)areariglelor de ghidare Ai e)ecutarea Apri-ului pe profilurile dinzidrie sau din beton sau a Amirului pe profilurile din rabi-,se aplic grundul.

  &rosimea acestui strat depinde de profil Ai se ob-ineprin aplicarea mortarului n mai multe straturi, fiecare stratnou fiind aplicat dup o oarecare ntrire a stratului

  precedent. 6up fiecare strat de grund aplicat, se trage cuAablonul pe toat lungimea profilului, pentru a tiasurplusul de mortar, -inndu#l cu partea cptuAit cu tabln direc-ia mersului nainte. Iablonul se trage lin, frsmucituri, cu o uAoar apsare a lui pe riglele de ghidare.

  Surplusul de mortar care se taie cu Aablonul cade pescndura de baz a acestuia Ai de aici se arunc n lada cumortar. 2nainte de fiecare tragere, riglele de ghidare secur- de mortar pentru a nu se deforma profilul.

  plicarea mortarului Ai tragerea cu Aablonul serepet pn cnd se ob-ine din grund un profil ct maicurat.

  6up un oarecare timp de ntrire a ultimului stratde grund '3#%4 min(, se trage din nou de +#7 ori cuAablonul, apsnd de ast dat puternic pe riglele deghidare, pentru a crea un spa-iu de +#7 mm ntre Aablon Ai

  profilul de grund, necesar pentru aplicarea stratului vizibil.ortarul stratului vizibil se aplic n grosime de 7#

  9 mm Ai apoi se trage cu Aablonul n direc-ia opus trageriiultimului strat al grundului, cu o apsare uAoar aAablonului pe rigle de ghidare. 1a e)ecutarea stratului

  9+

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  43/76

  vizibil, Aablonul se trage fr opriri pe toat lungimeaprofilului.

  Col-urile intrnde se e)ecut dup tragereaprofilului pe to-i pere-ii ncperii.

  1a e)ecutarea col-urilor se folosesc dreptare scurte'74#94 cm( cu sec-iune dreptunghiular sau curb avndun capt teAit pe care este prins o lam de o-el Ai cuajutorul driAtelor de diferite mrimi. oate liniile profiluluide pe un perete trebuie s corespund perfect cu cele ale

  profilului de pe cellalt perete.Profilurile curbe se e)ecut cu un Aablon

  confec-ionat la fel ca pentru profilurile drepte. cestAablon n loc s alunece pe dou rigle de ghidare, ca ncazul profilurilor drepte, este fi)at la captul unui bra-'denumit raza Aablonului(, care are celllt capt prinsntr#un punct fi) n jurul cruia se poate roti Ai carenlocuieAte una din riglele de ghidare! ca o a doua rigl deghidare serveAte nsuAi peretele grunduit pe care alunecscndura de baz a Aablonului.

  2n figura se arat cum se e)ecut Ai se monteazAablonul n cazul profilurilor n form de jumatate de cerc.

  2n cazul unui arc de cerc, modul cum se e)ecut Aise monteaz Aablonul se arat n figura

  #encuieli e-terioare la fa ade# 6up locul unde snt e)ecutate, tencuielile se

  clasific n dou pr-i Ai anume: tencuieli interioare Ai tencuielie)terioare. encuielile e)terioare pot fi aplicate pe pere-i de

  crmid, pe pere-i sau stlpi de beton Ai pe zidrie de piatr.97

  $rofilurile e-ecutate cu mortar de ciment se

  stropesc cu ap n primele zile dup terminarea lor,entru rent)m ine a ari ia fisurilor2

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  44/76

  encuielile interioare pot fi mpr-ite dup modul deprelucrare a fe-ei vizibile n: tencuieli brute, tencuielidriAcuite, tencuieli gletuite Ai tencuieli sclivisite.

  +encuielile e)terioare snt foarte variate Ai se

  deosebesc de cele interioare prin compozi-ia mortarelor cucare snt e)ecutate ct Ai prin procesul tehnologic dee)ecu-ie.

  +6e aceea, n lucrarea de fa-, se va accentua nspecial asupra materialelor Ai dozajelor mortarelor pentrutencuielile de fa-ad, precum Ai a procesului tehnologic aldiferitelor feluri de tencuieli.

  # 6up destina-ia Ai calitatea e)ecu-iei se deosebecmai multe tipuri de tencuieli: tencuial brut, tencuialdriAcuit, tencuialnetezit, (%letuit7 tencuialdecorativ Ai tencuial special2

  #6in punct de vedere al modului de prelucrare asuprafe-ei, se deosebesc numeroase tipuri de tencuialadecorativ' tencuial stropit, tencuial prelucrat cu

  peria, tencuial striat, tencuial n imita-ie de pietriA,tencuial n form de evantai, tencuial cu picturi

  prelinse, tencuial supl, tencuial ciclopic, tencuialgranulat, tencuial italian, tencuial californian,tencuial cu martor aruncat n cantit-i mari, tencuialraAchetat, tencuial buceardat, tencuial Api-uit,tencuial n imita-ie de bosaje, tencuial n imita-ie de tuf,

  tencuial cu caneluri, tencuial cu profilurietc.#6in punctul de vedere al compozi-iei mortarului se

  deosebesc, de asemenea, numeroase tipuri de tencuialdecorativ: tencuial colorat, tencuial de terasit,tencuial n similipiatr, stucul 'marmur artificiallustruit cu pietriA de frecat(, tencuial lucioas 'marmurartificial lustruit(etc.

  99

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  45/76

  -encuiala care are o destina-ie special sau careeste e)ecutat cu materiale sau cu procedee speciale senumeAte tencuial special. 6intre acestea semen-ioneaz tencuiala hidroizolant, tencuialatorcretat, tencuiala termoizolant, tencuialafonoizolant, tencuiala de protec(ie contra razelorRoent%en, tencuiala pentru fresce, picturi 1i tempera,tencuiala cu ar%il sta*ilizat, tencuiala turnat,tencuiala uscat etc.

  +6intre cele mai rspndite tencuieli de fa-ad se potcita: tencuieli brute, tencuieli driAcuite, tencuielile stropite,tencuielile n calcio#vecchio, tencuielile pieptnate,tencuielile n evantai, tencuielile n terasit sau dolomit,tencuielile din piatr artificial 'similipiatr( Ai tencuielile

  buceardate.+Minnd cont de dezvoltarea mare a ntrebuin-rii

  materialelor plastice Ai n special a varului lavabil Ai aalhidalului la finisajele fa-adelor, s#au dezvoltat, n specialtencuielile brute Ai tencuielile driAcuite la fa-ad.

  +6atorit metodelor naintate de e)ecu-ie aconstruc-iilor, cu cofraje glisante, cu panouri mari sau cuelemente spa-iale, s#a dezvoltat Ai se dezvolt ncontinuare, e)ecutarea lucrrilor de tencuieli de fa-ade nspecial pe pere-ii de beton, att pe beton prefabricat ct Ai

  pe elemente de beton turnat pe loc.+Scopul tencuielilor de fa-ad este de a asigura

  protec-ia zidriei, de a asigura o izola-ie Ai de a avea un rolestetic.

  +olul de protec-ie a tencuielilor de fa-ade este unuldin cele mai importante. 6eoarece fa-adele sunt supuseintemperiilor din cele mai felurite, vnturi, ploi, zpezi,

  98

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  46/76

  cldur e)cesiv etc., acestea au un rol distructiv asupralor.

  Pentru protejarea pere-ilor contra acestor intemperii,stratul de tencuial are un rol deosebit de important. 6eaceea, materialele din care snt confec-ionate mortareletrebuie s fie foarte bine pregtite.

  +lt rol pe care l au tencuielile de fa-ad este acelade izola-ie contra ploilor, tencuiala trebuind s ofere oizola-ie a pere-ilor. 6e asemenea, tencuielile au Ai rol deizola-ie contra zgomotului 'acustic( precum Ai rol deizola-ie contra frigului sau cldurii din afar 'termic(.

  +6ar unul dintre rolurile cele mai importante pe caretencuielile de fa-ad l au, este acel de a asigura ofrumuse-e fa-adei. cest rol estetic pe care l au tencuielilede fa-ad este cu att mai important, cu ct fa-adeleconstruc-iilor dintr#un oraA au o contribu-ie la frumuse-eaoraAului ntreg.

  + 6e aceea, la e)ecutarea lucrrilor de tencuial defa-ad trebuie s se acorde o deosebit aten-ie att n ceeace priveAte ntrebuin-area materialului ca durabilitate Aiculoarea, ct Ai n ceea ce priveAte calitatea e)ecu-ieilucrrilor, care aAa cum s#a spus mai nainte, contribuie nunumai la frumuse-ea unei cldiri, ci Ai a unui oraA ntreg.

  +")ecutarea lucrrilor de tencuial de o calitatesuperioar, trebuie s fie o preocupare permanent pentruto-i muncitorii tencuitori de fa-ad. ceasta trebuieob-inut printr#o serie de msuri, urmrite permanent Aidintre care cele mai importante snt: conAtiinciozitate ne)ecutarea dimensiunilor proiectului, respectarea

  proceselor tehnologice, grija fa- de evitarea murdriiimaterialelor Ai a mortarelor att la preparare ct Ai

  93

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  47/76

  lamanipulare, conAtiinciozitate n pregtirea suprafe-elor Aitrasrii fa-adelor, pregtirea locului de munc etc.

  8ateriale i mortare pentru lucrri de tencuieli lafa ade

  # encuielile de fa-ade se e)ecut cu ajutorulmortarelor care sunt amestecuri de lian-i, agregat mruntAi ap, care dup preparare formeaz o past moale ce se

  prelucreaz uAor Ai dup un timp oarecare se ntreAte.# Calitatea lucrrilor de tencuieli Ai mai ales

  durabilitatea lor n timp, depinde n cea mai mare msur,de materialele din care snt formate mortarele, de dozajullor precum Ai de calitatea e)ecu-iei.

  # aterialele care intr n compozi-ia mortarelorpentru fa-ade snt urmtoarele: lian-ii, agregatele, apa Aimaterialele diverse.

  Lian(ii# 1ian-ii snt materialele care amestecate cu ap se

  transform n past Ai dup un timp se ntresc. 1ian-ii auproprietatea de a face legtura ntre granulele materialelorcu care se amestec. 6e e)emplu, cimentul leag granulelede nisip Ai cnd se ntreAte formeaz stratul de tencuialcompact.

  # 1ian-ii care se folosesc la lucrrile de tencuielie)terioare snt: varul gras, varul hidraulic Ai cimentul.

  /nii dintre aceAtia se ntresc n aer cum este spree)emplu varul gras, iar al-ii, cum snt cimentul si varulhidraulic se ntresc att n aer ct Ai n ap.

  # Barul gras se prezint sub form de bulgri deculoare alb. Pentru tencuielile e)terioare se

  9

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  48/76

  ntrebuin-eaz varul past care se ob-ine prin stingereavarului gras. Prin stingere volumul lui creAte de + # 7 ori.

  rebuie avut grij ca la lucrrile de tencuielie)terioare, la prepararea mortarului cu var gras s nu sentrebuin-eze dect var past, stins cu cel pu-in 3sptmni nainte de prepararea mortarului. ceastadeoarece n varul stins recent mai rmn granule mici devar nestinse complet, care prin absorb-ie de ap, se sting ntencuiala deja e)ecutat, producnd degradarea acesteia

  prin asa#zisele mpuActuri2# Stingerea varului se face pe Aantiere astzi n mod

  centralizat. 1a punctul de lucru, atunci cnd mortarul seprepar pe loc, este adus varul stins sub form de past.

  6e cele mai multe ori ns se aduce mortarul gatapreparat. Pentru stingerea varului se folosesc aparatespeciale numite stingtoare de var.

  # 2n cazul n care mortarul se prepar pe Aantier,varul past se pstreaz n varni-e Ai se acoper pn lantrebuin-are cu un strat de nisip pentru a#l feri de uscare.

  # 2n timpul manipulrii varului, att cel past ct Ailaptele de var, muncitorii trebuie s respecte msurile de

  protec-ia muncii cerute de aceast opera-ie. 6ac stropiide var ating pielea, ei pot pricinui arsuri. 6e asemenea,

  praful de var bulgri care este inspirat poate producearsuri pe cile respiratorii sau chiar pe ochi.

  # Barul hidraulic are n compozi-ia lui Ai materiiargiloase.

  "l se stinge cu o cantitate mic de ap ob-inndu#seun praf care amestecat cu apa formeaz o past care are

  proprietatea de a se ntri att n aer ct Ai n ap. Barulhidraulic nu se ntrebuin-eaz la construc-iile noastre latencuieli.

  9=

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  49/76

  # Cimentulse ntrebuin-eaz pentru lucrrile detencuieli la fa-ade. ceasta are proprietatea ca atunci cndeste amestecat cu ap s se transforme ntr#o past careapoi se ntreAte att n aer ct Ai n ap. 2ntrirea se facedup o durat de mai multe zile n care timp Ai rezisten-acimentului creAte, ajungnd la tria rocilor.

  # 1a noi n -ar se produc mai multe feluri decimenturi, fiecare avnd alte calit-i. 6intre acestea seenumer: cimentul portland, care este cel mai rspndit!cimentul metalurgic! cimentul 0, care se mai numeAteAi ciment cu priz rapid! aceasta are proprietatea de a sentri foarte repede, avnd rezisten-e mari de la nceputul

  prizei! cimentul cu tras care se face dintr#un amestec declincher cu tras! cimentul de furnal Ai cimentul de cenuAde termocentral.

  # Cimentul se foloseAte la tencuieli ca liantprincipal, ct Ai n compozi-ie la mortarele de var gras cuadaos de ciment.

  # 1a prepararea mortarelor pentru tencuieli sefolosesc cimenturile portland.

  # tunci cnd prepararea mortarelor se face peAantier la locul de munc, sacii n care snt livratecantit-ile de ciment, se depoziteaz pe Aantier n magazii

  bine inchise, avnd pardoseli de lemn duble pentru a nutrage umezeal. $olosirea cimentului trebuie s se fac nordinea sosirii lui pe Aantier, adic folosind mai nticimenturile sosite nainte.

  # /neori, cnd tencuiala la fa-ad se e)ecutcolorat, se ntrebuin-eaz Ai unele cimenturi speciale.

  6intre acestea cel mai rspndit este cimentul alb.

  9?

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  50/76

  $olosirea cimenturilor colorate permite ob-inereatencuielilor colorate fr a introduce n mortare substan-ecolorante.

  # 0psosul este un liant care se ntrebuin-eaz maipu-in la tencuielile de fa-ad Ai numai la e)ecutarea unorprofiluri, console Ai alte detalii arhitecturale, mai ales lacldirile vechi. Pentru ntrebuin-are ipsosul trebuie s fiede calitate bun, s fie curat, uscat, alb Ai mcinat foartefin. 0psosul are urmtoarele propriet-i principale: laamestecarea cu ap, el face priz Ai se ntreAte foarterepede! n timpul ntririi ipsosul nu#Ai micAoreazvolumul ca al-i lian-i, ci din contra Ai#l mreAte. ceasta

  permite ca ipsosul s poat fi ntrebuin-at la mortare nstare curat, adic numai cu ap, fr adugare de nisipsau alt agregat Ai fr pericol ca tencuiala s crape. 0psosulare o rezisten- dup ntrire destul de mare, lucru careface ca din el s se e)ecute foarte multe elemente defa-ad: profiluri, console, ustope, dentriculi, corniAe, frizeetc.

  2n cazul n care este nevoie ca ipsosul s sentreasc repede, se poate aduga n compozi-ie acizi, Aidac este nevoie s se ntreasc mai greu, se adaugncetinitori de priz, cum ar fi: clei, bora), alaun sau var.

  # 2ntruct el absoarbe uAor umiditatea Ai rezisten-alui se micsoreaz, se ntrebuin-eaz la fa-ade numai la

  profiluri, console Ai corniAe pe rabi- care snt aprate deumezeal, n orice caz, nu se ntrebuin-eaz la tencuialadirect.

  A%re%ate# gregatele pentru mortarele care se ntrebuin-eaz

  la tencuieli de fa-ad, sunt nisipul, griAul de piatr, praful

  84

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  51/76

  de piatr, mozaicul Ai pietriAul. cestea snt materialele deumplutur compuse din granule mici Ai care amestecate cuun liant Ai cu ap formeaz mortarul.

  # *isipuleste agregatul cel mai des ntrebuin-at latencuielile de fa-ad. 6ar pentru a se e)ecuta tencuieli de

  bun calitate el trebuie s fie neaprat ciuruit. 6upmarimea granulelor nisipurile se mpart n urmtoarelesorturi:

  nisip fin avnd granulele de 4,+#%,4 mm!nisip mijlociu avnd granulele de %#7 mm!nisip mare avnd granulele de 7#< mm, care se

  numeAte Ai mrgritar.# G mare aten-ie trebuie s se dea cur-eniei

  nisipului, adic acesta s nu aib urme de argil, de sulf,sau alte resturi provenite din putrezirea materiilororganice. Se poate constata direct pe Aantier dac estecurat sau nu, prin faptul c atunci cnd frecm nisipulntre palme, n cazul n care e)ist aceste materii strine,

  palmele se murdresc. 6e asemenea, se mai poate face oncercare pentru a vedea puritatea nisipului, punnd ocantitate mic de nisip ntr#un borcan plin cu ap Ai vomvedea cum se depune la fund nisipul curat, iar la mijloc Aila suprafa- rmn argil Ai alte impurit-i. nalizanisipului pentru tencuial se face n orice caz de ctrelaboratorul de Aantier, iar muncitorul semneaz numaicazurile n care constat ca nisipul nu poate fi ntrebuin-atla tencuial avnd cantit-i mari de impurit-i.

  # 6in punctul de vedere al rezisten-ei tencuielii,rezultate foarte bune se ob-in cu nisipul de carier datoritformei col-uroase Ai rugozit-ii granulelor care permit oaderen- mai bun cu liantul.

  8%

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  52/76

  # /n alt agregat pentru tencuielile e)terioare esteAi griAul de piatr precum Ai praful de piatr. cestea seob-in prin concasarea rocilor de diferite culori Ai ciuruirealor n diverse sorturi, dup mrimea granulelor.

  &riAul de piatr are mrimea granulelor de 4,7 mmpn la % mm. Cele mai rspndite dintre aceste agregatese ob-in din dou categorii de roci Ai anume: din calcar Aidin marmor. Pe Aantier aceste agregate se aduc subnumele de praf de calcar sau praf de marmor. 2n cea maimare msur, aceste agregate se ntrebuin-eaz latencuielile de fa-ad dnd suprafe-elor un aspect plcutcare le apropie de piatra natural.

  # lte preparate care se ntrebuin-eaz la tencuielilede fa-ad snt terasitul Ai dolomitul. cestea se aduc laAantier n saci Ai snt amestecturi uscate de griA demarmor sau dolomit cu griA de piatr Ai ciment, precum Aiun colorant oarecare. 2n acest amestec se gsesc cristale demic, feldspat sau alt piatr colorat care dup ce s#ae)ecutat tencuiala pe fa-ad dau mici pete care strlucescn btaia soarelui avnd un aspect foarte plcut. Sentrebuin-eaz mai ales la tencuielile decorative.

  # rebuie men-ionat c aceste agregate Ai preparatetrebuie -inute n locuri curate, pstrate Ai manipulate cugrij. urdria lor duce la e)ecu-ia unor lucrri detencuieli e)terioare de calitate inferioar.

  Apa+pa este un element important n prepararea

  mortarelor."a trebuie s aib anumite condi-ii pentru a fi

  ntrebuin-at la prepararea mortarelor. Prima condi-ie esteaceea a cur-eniei apei.

  8+

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  53/76

  "a nu trebuie s aib materiale n suspensie, sauimpurit-i n compozi-ia ei. 6ac n compozi-ia apei carese ntrebuin-eaz se constat e)isten-a acizilor, substan-ecolorate sau dac apa provine de la diverse fabrici carearunc n ea substan-e chimice, nu trebuie folosit latencuielile e)terioare. pele de la conductele oraAelor, dinrurile care nu con-in substan-e chimice pot fintrebuin-ate la tencuieli.

  8ateriale di&erse# 6in categoria materialelor diverse care intr n

  componen-a mortarelor, n afar de lian-i, agregate Ai ap,pot intra urmtoarele: coloran-i pentru tencuieli,ncetinitori de priz, acceleratori de priz Ai materiale

  plastifiante.# Coloran-iise adaug mortarului pentru a da

  tencuielii o anumit culoare, n scopul nfrumuse-riicldirii. G parte din coloran-i snt to)ici iar o alt parte

  snt periculoAi pentru organism. 2n e)ecutarea lucrrilorde tencuieli se folosesc mai mult coloran-ii neto)ici, dintrecare cei mai importan-i snt urmtorii:ocru galben, un prafde culoare galben cu o nuan- de maron sau roAcat Ai careeste un colorant stabil la lumin: miniu de fier, un colorantroAu rezistent la lumin! cromitul care este un praf deculoare galben, dar se ntrebuin-eaz rar ntruct este

  to)ic: -inoberul,un colorant de culoare roAie aprins Ai caren amestec cu varul se nglbeneAte! ultramarinulcare esteun colorant de culoare albastr foarte rezistent la lumin,dar care nu este rezistent la acizi! verdele de crom careeste stabil la lumin Ai rezistent la ac-iuni atmosferice. "lnu este stabil cu varul! negrul de fum este un colorant sub

  87

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  54/76

  form de praf foarte fin de culoare neagr. *egrul de fumeste un carbon curat rezistent la lumin.

  # Coloran-ii folosi-i la tencuieli trebuie s aiburmtoarele calit-i, care s#i fac ap-i pentru a rezistaintemperiilor la care snt supuse tencuielile de fa-ad:

  s nu se decoloreze sau s#Ai schimbe culoarea subac-iunea razelor solare:

  s nu se dizolve n ap, dar s se rspndeascuniform n ap Ai n masa mortarului!

  s fie rezisten-i la acizi Ai la alcalii, adic s nuschimbe culoarea n contact cu varul, cimentul Ai ipsosul!

  s aib puterea de colorare, pentru a se ob-ineculoarea necesar cu o mic cantitate de colorant!

  s nu micAoreze rezisten-a mortarului!s nu fie to)ic.# 2ncetinitorii de priz snt substan-e care se adaug

  la mortarele de ipsos pentru ca s li se ncetineasc prizan cazurile n care aceste mortare necesit un timp maindelungat pentru punerea lor n opera. 6intre ncetinitoriide priz cei mai importan-i snt: cleiul de oase sau cleiulde piei care se adaug n mortar n cantitatea de pn la+5 din greutatea ipsosului! bora)ul care se adaug pn la85 din greutatea ipsosului, laptelui de var saua ncetinitorilor de priz prepara-i din clei de oase

  prelucrat cu var care se livreaz gata preparat pe Aantierelede construc-ii. ceAti ncetinitori de priz ntrzietermenul de priz al ipsosului pn la o or.

  # cceleratorii de priz snt materialele careintroduse n mortarul pentru fa-ade i accelereaz priza.6intre acceleratorii de priz ntrebuin-a-i mai frecvent peAantierele de construc-ii snt: clorura de calciu, -ipirigulAispunul2

  89

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  55/76

  # aterialele plastifiante snt acele materiale caremresc plasticitatea mortarului, adic capacitatea acestuiade a face legtura ntre el Ai suprafa-a pere-ilor, precum Ailucrabilitatea lui.

  6e cele mai multe ori ca plastificant sentrebuin-eaz varul, cenuAa din crbuni, fin de furnal,adic materialele compuse din particule foarte mici Ai careacoper granulele de nisip din mortar.

  D9:A"UL 89R#AREL9R $E#RU#ECUIELI DE FA;ADE

  # ortarele snt amestecuri de lian-i, agregatemrunte Ai ap Ai care aplicate n form plastic pesuprafa-a de tencuit se ntreAte, transformndu#se ntr#osubstan- pietroas care formeaz stratul de tencuial.

  %.Clasificarea mortarelor# 2n func-ie de materialele din care snt compuse,

  dup felul materialului care intr n compozi-ia mortarului,precum Ai dup rezisten-a lor, mortarele se pot clasifica ntrei mari grupe de mortare:

  - 1.ortare pe baz de var:mortare de var!mortare de var cu adaos de ciment!mortare de var cu adaos de ipsos.+ 5.ortare pe baz de cimentmortare de ciment!mortare de ciment#var.

  88

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  56/76

  +

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  57/76

  tencuiala pe care vrem s#o facem. 6e e)emplu, dac dorims e)ecutm o tencuial e)teriar cu mortar de var gras,iar n mortar intr 7 pr-i nisip Ai % parte var, atuncispunem c propor-ia mortarului este de %:7 Ai notmmortar de var gras %:7.

  # 1a prepararea mortarelor cantitatea necesar deciment trebuie cntrit n mod obligatoriu. G mare aten-ietrebuie s dm cantit-ii de ap care intr n preparareamortarului, deoarece ea contribuie la consisten-a lui Ai larezisten-a tencuielii. 6e e)emplu, un mortar prea fluidcurge Ai se tine greu la aplicarea lui pe suprafa-a care setencuieAte, iar un mortar prea consistent nu poate fi ntinsntr#un strat uniform pe suprafa-, se prelucreaz greu saunu se men-ine pe ea.

  # $elul liantului se alege dup destina-ia mortarului,de nisip(. ceste mortare de var se ntrebuin-eaz maimult la interioare, iar cnd snt ntrebuin-ate la e)terior,snt acoperite pentru protec-ie cu alte straturi de materiale,cum ar fi vinacetul sau alchidalul.

  # ortarele de var N ciment se dozeaz fie prinstabilirea volumelor ntre ciment, var Ai nisip, fie prinstabilirea raportului de volume ntre var Ai nisip, iarcantit-ile de ciment snt date n Hilograme de ciment la %m7 de mortar. 2n primul caz se ia n volume, de e)emplu,dou pr-i var, ase pr-i nisip, Ai o parte ciment, iar n al doilea caz se ia dozajul numai la var Ai nisip, de e)emplu

  pentru tencuieli e)terioare se ia mortar de var % : 9 cu,adaos de %84 Hg ciment % mc mortar.

  # 1a mortarul de ciment se face raportul de volumentre ciment Ai nisip Ai se ia de la % : +,8 pn la % : 3 dupmarca cerut de mortar. Cu ct vom pune o cantitate mai

  8

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  58/76

  mare de ciment n amestec cu att mortarul va fi de orezisten- mai mare.

  # ortarele de ipsos se ntrebuin-eaz n cazullucrrilor de fa-ad, dar numai la confec-ionarea

  profilurilor sau a ornamentelor de fa-ad. ci raportul nvolume ntre ipsos Ai nisip se ia de % : % pn la % : 7.

  # colo unde suprafe-ele pere-ilor snt supuseintemperiilor sau e)ist umiditate mare, la tencuielilee)terioare, se ntrebuin-eaz mortarul de var cu ciment saumortare de ciment#var. cestea se ntrebuin-eaz mai alesla socluri, corniAe, bruri etc.

  # 2n cazul n care e)ecutm repara-ii la suprafe-elede tencuieli vechi sau chiar straturi diverse de tencuial nacelaAi timp, trebuie s -inem seama s inu aplicm unstrat de mortar tare peste unul slab deoarece stratulsuperior se desprinde de stratul de sub el.

  # $olosirea diferitelor mortare n func-ie de felullucrrii la tencuielile e)terioare, este artat n tabele,deoarece diferi-ii lian-i au Ai propriet-i diferite. stfel,

  pentru tencuirea suprafe-elor de zidrie de crmid, carenu este supus unei ac-iuni constante a umezelii sentrebuin-eaz mortare de var.

  Pentru suprafe-ele supuse la umezeal Ai intemperiise ntrebuin-eaz mortar de var cu adaos de ciment.

  # 6intre mortarele cele mai frecvente ntrebuin-atela construc-iile noastre, -innd cont de raporturile nvolum, putem enumera pe cele din tabela %.

  # ortarele de var gras au raportul n volume ntrepasta de var Ai nisip de la %:7 pn la %:8 'adic o parte devar la 7N8 pr-i

  8=

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  59/76

  $repararea i transportul mortarelor# Aa cum s#a vzut mai nainte, mortarele pentru

  tencuielile de fa-ad se prepar din lian-i, agregate, ap Ain unele cazuri se introduc Ai alte materiale 'ncetinitori de

  priz, plastifian-i, coloran-i etc.(. ceste materiale trebuie

  introduse Ai amestecate n anumite propor-ii, opera-ia carese numeAte dozarea mortarelor. Prepararea mortaruluiconstat n msurarea Ai amestecarea materialelor careintr n compozi-ia mortarului.

  # Prepararea mortarelor se face n dou feluri:mecanizat Ai manual. 2n cele mai multe cazuri peAantierele noastre, prepararea se face mecanizat, numai n

  unele cazuri, atunci cnd avem suprafe-e mici de tencuit,atunci prepararea se face manual.

  # Prepararea mecanizat a mortarelor se face cuajutorul unor utilaje numite mala)oare sau cu ajutorul

  betonierelor obiAnuite. Se procedeaz n felur urmtor: sestabileAte nti cantitatea de mortar de care va fi nevoie

  pentru un schimb Ai se stabilesc cantit-ile de materiale

  8?

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  60/76

  care trebuie introduse n cupa mala)orului. Se introduceapa, apoi nisipul Ai dup aceea liantul.

  2n betonerele obiAnuite ordinea introduceriimaterialelor este: apa, pasta de var Ai apoi nisipul cucimentul. 6ac n locul pastei de var se foloseAte laptelede var, nti se introduce aceasta Ai apoi nisipul Aicimentul. 6urata de amestecare este de +#8 minute.

  # 2n cazul n care snt necesare de preparat cantit-imari de mortar pentru un numr de blocuri de locuit,

  prepararea mortarelor se face centralizat n sta-ii demortare 'fig.%(. Principiul de func-ionare al acestor sta-iieste urmtorul: *isipul depozitat % se arunc cu lopata nciurul mecanic + montat deasupra benzii transportorului 7.

  # 6e pe banda transportorului nisipul cernut cade nbuncrul 9 instalat deasupra mala)orului de mortar 8.6easupra aceluiaA mala)or este instalat un rezervor delapte de var 3 cu un dozator

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  61/76

  6ozarea cimentului n mala)or se face prin metodagravimetric.

  # 1ichefierea varului care se depoziteaz n vasul 3se face tot cu ajutorul mala)orului, lapte de var obiAnuit sescurge n buncrul = Ai apoi n pompa de mortar care

  pompeaz lapte de var n rezervorul 3. Cnd preparmmortar cu adaos de ciment, cimentul se dozeaz ntr#ocutie din care se vars pe banda transportorului de undeajunge n buncrul 9 unde se amestec cu nisipul Ai trecen toba de amestec a mala)orului.

  # Pe Aantierele unde nu e)ist pomp de mortar, nlocul ei se introduce sub buncrul = roaba sau tomberonulcu care se transport mortarul la locul de munc.

  # 6eservirea mala)orului de mortar se face de ctre9 muncitori din care:

  % mecanic pentru func-ionarea pompei de mortar, amala)orului, a ciurului mecanic Ai a transportorului cu

  band!% muncitor categoria a B#a care alimenteaz

  mala)orul cu agregate Ai liant!% un muncitor categoria a 000#a care arunc agregate

  din grmad la ciurul mecanic!% muncitor categoria a 00#a care transport

  cimentul, l dozeaz Ai alimenteaz mala)orul cu ciment.+ Prepararea manual a mortarelor se face pentru

  cantit-i mici de mortare ce se prepar pe Aantier Ai caresnt necesare la repara-ii de tencuieli la fa-ade, laterminarea profilurilor, bandourilor, solbancurilor,soclurilor etc. Prepararea manual a mortarelor se face nvarni-e de preparat mortar de dimensiuni +,44 ) +,44 m, Aiadncimea de 74#94 cm, despr-ite printr#un perete descnduri, lucru care permite prepararea mortarului n cele

  3%

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  62/76

  dou spa-ii n mod alternativ. pa este adus la varni-pintr#o conduct. Pentru mortarele de fa-ad cu adaos deciment se prepar mai nti mortareu de var n care seadaug cimentul Ai se amestec bine pn la ob-inerea

  pastei omogene, fr cocoloaAe Ai de culoare uniform.ortarele de ciment se prepar amestecnd nti nisipul Aicimentul n propor-ia cerut de dozaj Ai apoi adugndu#secantitatea de ap necesar. *isipul Ai cimentul se msoarn volume cu ajutorul unur cutii sau saci.

  # ransportul mortarelor se face pe Aantier att pevertical ct Ai pe orizontal, pe schele sau la acelaAi nivelal planAeelor, mortarele snt transportate n roabe, buncresau cu ajutorul unor utilaje mai perfec-ionate, pompele demortar. Pe vertical, transportul mortarelor se face cuajutorul macaralelor, al ascensoarelor sau cu ajutorul

  pompelor de mortar care mping mortarul pn la locul delucru prin conducte metalice sau prin furtunuri de cauciuc.

  # 2n cazul transportului mortarului la multe niveluricu ajutorul pompelor de mortar se face o mare economiede for-e de munc, iar ajutorii zidarului tencuitor devindoar cei care alimenteaz pompa de mortar cu mortar Aisupravegheaz buna func-ionare a utilajului de transport.

  # Printre utilaje de transport ale mortarului ladiverse niveluri, e)ist mai multe tipuri de pompe demortar care se ntrebuin-eaz pe Aantiere. 6intre cele mairspndite este pompa de mortar tip KSteaua oAieK cu ocapacitate de + m7Fh. ceast pomp lucreaz cu o

  productivitate de %+ m7 de mortar transporta-i pe schimb.6istan-a la care aceast pomp are puterea s mpingmortarul este de

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  63/76

  punerea ei n func-iune se face de ctre un mecanic careeste n permanen- lnga pomp.

  # ortarele snt transportate prin conducte attorizontale ct Ai verticale. cestea snt conducte metalicesau furtunuri de cauciuc care sunt alctuite din buc-i de7#9 m lungime Ai au la capetele lor dispozitive dembinare. G mare aten-ie trebuie dat mbinrii tuburilorsau a furtunurilor, ntruct mpingerea mortarului fcndu#se la o presiune mare, neaten-ia la mbinri poate danaAtere la accidente grave sau scoaterea din uz a utilajelor.

  # 2n cazul n care se lucreaz cu pompa Ai -evi latransportul mortarului, lucrul nu trebuie ntrerupt pe duratlung deoarece mortarul aflat pe conduct se ntreAte Aiastup conductele. 2n cazul ntreruperilor pentru mas, laulima cantitate de mortar se adaug lapte de var care trece

  prin conduct Ai o spal. 2n cazul ntreruperii pe timpulnop-ii, conductele se golesc, se spal Ai se ung cu lapte devar.

  Condi iile de calitate pe care tre*uie s le ndeplineasc mortarele pentru fa ad# 2ntruct mortarele de fa-ade trebuie s reziste unor

  condi-ii de e)ploatare mult mai grele dect mortarele carese ntrebuin-eaz la tencuielile interioare, ele trebuie

  preparate conform dozajelor prescrise Ai s ndeplineascanumite condi-ii de calitate.# /na din condi-iile cele mai importante este

  plasticitatea, adic proprietatea unui mortar de a se ntindeuAor pe suprafa-a care se tencuieAte umplnd toateneregularit-ile acesteia.

  # Pentru a fi plastic un mortar trebuie s aib n

  compozi-ia lui un nisip foarte bine cernut care l face37

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  64/76

  omogen, un liant fin mcinat precum Ai un raport bun ntreaceAti doi componen-i.

  Pentru ca unele mortare s fie plastice, se se adaugn compozi-ia lor o serie de materiale numite plastifian-i.G contribu-ie important la plasticitatea mortarului o are Aicalit-ile apei ntrebuin-ate la mortarul respectiv.

  # G alt calitate pe care trebuie s o aib mortarul defa-ad, este aceea de a avea o aderen- foarte bun fa- desuprafa-a pe care este aplicat, aderen- care s fie durabil.

  # impul de priz al unui mortar este condi-ionat detimpul necesar Ai de ntinderea mortarului pe fa-ad. 1a un

  mortar de calitate bun trebuie s nceap priza imediat ce afost aplicat Ai ntins pe suprafe-ele stabilite. 6e asemenea, nicinu trebuie s ntrzie priza, fcnd astfel ca e)ecutarea lucrriis se prelungeasc n mod ini-ial. impul de priz al mortareloreste condi-ionat de timpul de priz al liantuluidin cae estefcut.

  # G alt condi-ie de calitate pe care trebuie s#o aibmortarul de fa-ade este aceea de a nu avea var nestins n mortarpentru a evita degradarea tencuielii prin mpuActuri. Pentruaceasta este neaprat necesar ca stingerea varului s fie fcut lacel pu-in 3 sptmni nainte de introducerea lui n mortar.

  # rebuie s men-ionm c una din condi-iile esen-ialede calitate ale mortarelor este aceea de a se pstra cur-eniaacestora n timpul preparrii Ai manipulrii lor. Grice impurit-iintroduse n mortar 'moloz, argil, pmnt, pietriA etc(,

  prejudiciaz asupra calit-ii acestuia, Ai duce la realizarea delucrri de proast calitate.

  39

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  65/76

  #encuieli mecanizate2n ultimii ani, att n construc ii ct i n alte

  domenii, conceptele cheie pe care se bazeaz ntreagapopula ie sunt eficien a i rapiditatea. 6eoarece

  tehnologia se afl ntr#un stadiu de dezvoltare foarteavansat, se cut diferite modalit i de a lucra ct mai rapid, ieftin i eficient.

  Construc iile au beneficiat i ele de o modernizare a tehnologiei, de reducerea personalului n favoarea unorma ini speciale. /na din cele mai recente inova ii n domeniul finisajelor se refer la tencuiala mecanizat.

  encuiala mecanizat are un rol fundamental nfinisarea unei case n regim urgent, aceasta fiind o solu ie de mare ajutor.

  stzi tencuiala manual este nlocuit treptat cutencuiala mecanizat deoarece prin intermediul acesteiacre te att gradul de eficien , aplicarea este mult mai u oar, se economise te timp i rezultatele sunt mult mai

  bune. tunci cnd se realizeaz o tencuial manualmaterialul se prepara individual cu betoniera, cantitatea demateriale folosite nefiind tot timpul aceea i, ac iune care necesit alocarea unei resurse importante de timp i for de munc.

  Pe de alta parte, n cazul tencuielii mecanizate,timpul de e)ecu ie este unul redus, iar produsul e bine

  omogenizat, economisindu#se timp la preparare. /tilajele38

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  66/76

  0O" cu care se lucreaz au un randament sporit 'de 9ori mai rapid dect mana de lucru(, folosesc mai pu in

  personal calificat i utilizeaz cu 745 mai pu in material. stfel, o singur ma in de tencuit poate substitui

  ntre = i %8 muncitori, iar pentru operarea unei ma ini sunt necesari numai trei oameni pentru a tencui pn la%+4 mp pe zi.

  encuirea mecanizata se aplica pe orice stratsuport, att la finisajul fa adelor ct i a interioarelor.

  encuielile mecanizate prezint urmtoareleavantaje:. productivitate ridicata '%84 # +44 mpF= ore(!

  consumuri reduse de material ! calitate i omogenitate garantate prin control

  industrial !posibilitatea multiple de finisare !

  33

  encuieli mecanizate pe crmid

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  67/76

  Suportul trebuie s fie uscat, desprfuit, s nuprezinte desprinderi, e)folieri sau eflorescente, s nu fienghe at, s aib capacitatea portanta necesara.

  emperatura aerului i a stratului suport trebuie s fie peste 8 grade celsius pe durata aplicrii i a prizei.

  mestecul mortarului uscat cu cantitatea optimdozat de ap i aplicarea pe perete sau pe tavan a tencuielii se face cu echipamentul specializat.

  6in presiunea de aplicare i reglajul pistolului de spir are se poate controla grosimea stratului de mortar aplicat.

  3ICA A !ECURI#A#II 8UCII$E#RU LUCRARILE DE #ECUIELI

  Lucrri de finisaje la construc ii# 1ucrrile de finisaj la construc ii vor fi e)ecutate

  numai pe schele realizate conform standardelor in vigoare.# Se interzice e)ecutarea lucrrilor de finisaje stndsau circulnd pe dulapi izola i sau pe scri atrnate.

  # "ste interzisa e)ecutarea lucrrilor cu instala ii defecte sau neprobate zilnic nainte de nceperea lucrului.

  # 1a lucrrile de tencuire, placare, vopsire,zugrveli etc., ce se e)ecut manual, se vor respecta i

  msurile de protec ie a muncii prevzute pentru lucrrile de zidrie din prezentele norme.# 1a lucrrile de tencuire i de placare ce se

  e)ecuta manual, se vor respecta i msurile de protec ie a muncii prevzute pentru lucrrile de zidrie.

  # 1ucrrile de tencuire interioar trebuie s see)ecute de pe schele interioare sau de pe podine asezate pe

  capre deplasabile. $olosirea scrilor duble este permisnumai pentru e)ecutarea lucrrilor mici de tencuire'repara ii( n locuri izolate.

  # 2n cazul n care nu e)ist schele e)terioare fi)e,tencuirea glafurilor ferestrelor trebuie e)ecutat de peschele n consol, trecute n afara prin golul ferestreirespective sau de pe schele suspendate sistem leagan.

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  71/76

  # "ste interzis utilizarea pigmen ilor vtmtori snt ii oamenilor # miniu de plumb, galben de crom, o)id sau acetat de cupru etc. # la prepararea mortarelorcolorate, necesare lucrrilor de tencuire.

  # 1a lucrarile de buciardari, frecari cu peria etc. alefetei vzute, construit din beton sau din piatra, muncitoriisunt obligati s poarte echipamentul de protec ie adecvat.

  6ac dimensiunile sau greutatea placilor pentruplacaje nu permit ca ele sa poata fi manipulate cu u urin de doi oameni, miscarea lor se va face mecanizat.

  # 1a locurile de munc unde se e)ecut lucrri definisaj n mediu umed, conductorii electrici afla i sub tensiune vor fi deconecta i nainte de nceperea lucrului.

  # "ste interzis lucrul cu ajutorul aerului comprimat,cnd manometrul este defect sau cnd plumburile degarantie ale acestuia lipsesc.

  # uncitorii care efectueaz lucrri cu substanteto)ice vor fi supu i periodic controlului medical, conform instruc iunilor inisterului Snt ii.

  # Placajele i orice alte elemente ornamentale # aplicate pe ziduri # vor fi bine consolidate cu dispozitive

  provizorii pn la ntrirea mortarului de legtura. # aierea geamurilor trebuie s se fac n locuri

  amenajate n acest scop. 6e eurile i geamurile sparte trebuie adunate i ndepartate de la locul de lucru.

  # 2n cursul punerii geamurilor la luminatoare, lalifturi etc., locurile deasupra crora se e)ecut astfel delucrri trebuie ngradite sau pzite, interzicndu#se accesuloamenilor.

  # Punerea geamurilor la luminatoare trebuie fcutcu respectarea prevederilor normative privind montarea

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  72/76

  elementelor de construc ii i a celor privind e)ecutarea lucrrilor la nl ime.

  # 2n cazul punerii sau tergerii geamurilor la o nal ime de peste + m muncitorii trebuie s respecte

  *ormele specifice de securitate a muncii privind lucrul lanaltime.

  # "ste interzis sprijinirea scrilor mobile degeamurile vitrinelor sau de marginile cercevelelor.

  # 2n cursul lucrrilor de mtuire a geamurilor i al e)ecutrii de desene sau inscrip ii cu ajutorul aparatelor cu jet de nisip prin presiune sau cu ajutorul acizilor,trebuie luate masuri pentru protejarea ochilor, a cailorrespiratorii i a minilor. Chituirea geamurilor se face cu scule adecvate, fiind interzis ntinderea chitului cudegetele.

  Lucrri de tencuire# 1ucrarile de tencuire e)terioar se e)ecut de pe

  schele e)ecutate, conform celor specifice n standardele nvigoare.

  # 1a lucrarile de tencuire interioar i la lucrrile de ipsoserii n interiorul ncperilor se vor folosi scheleinterioare sau podine asezate pe capre nedeplasabile.

  $olosirea scrilor duble este permis numai pentrue)ecutarea lucrrilor mici de tencuire 'repara ii( n locuri izolate.

  # 2n cazul n care nu e)ist schele, tencuireaglafurilor e)terioare ale ferestrelor trebuie e)ecutat de pe

  podine imprejmuite, asezate pe console 'schele n consol(trecute n afar prin golul ferestrei respective sau de peschelele suspendate n sistem leagan.

 • 8/13/2019 TENCUIELI - Foarte Bun

  73/76

  # Pompele de mortar, masinile de torcretat etc.utilizate la e)ecutarea mecanizat a lucrrilor de tencuire,se vor verifica nainte de nceperea lucrului fiecaruischimb, privitor la starea tehnic i la e)isten a eventualelor dopuri de mortar ntrit.

  # tt la locurile de munc unde se e)ecuttencuirea mecanizat, ct i la punctul de lucru al mecanicilor pompelor de mortar, se