Click here to load reader

Tennis Zen

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een intensieve natuurlijke houding

Text of Tennis Zen

 • Inhoudsopgave

  Inleiding

  Hoofdstuk 1 Tennis Zen

  Hoofdstuk 2 De regels: Je Eigen Tennis Coach zijn Hoofdstuk 3 De natuurlijke beweging

  Hoofdstuk 4 Het natuurlijke ontdekken van een beweging

  Hoofdstuk 5 Tennis is Life! 100% JA. Tot Slot: Tennis is Simpel

 • Inleiding

  Tennis is een spel en heeft 4 ontwikkelingsniveaus. Opelk ontwikkelingsniveau kun je instappen en het pleziervan tennis gaan beleven.

  KNLTB:

  1. Survival of the Fittest, winnen en verliezen:

  Meestal als je begint met tennissen ontwikkel je eenpersoonlijke speelstijl en leer je tactiek om zo goedmogelijk een wedstrijd te kunnen spelen en winnen.Men leert op willekeurige wijze op wat voor manier danook de bal erover te slaan. Vanuit de lichaamstherapienoemt men dit soort bewegingen parasitairebewegingen. Bij het veelvuldig herhalen en teveelspelen ontstaan blessures. Deze soort trainingen zijndan ook niet gericht op het veelvuldig herhalen van debeweging. Het is een nogal grove manier van bewegen.

  Een persoonlijke speelstijl heeft ook zo zijnbeperkingen alsmede dat er emoties omhoog komentijdens het spelen. Velen zijn de koning van de trainingmaar verkrampen tijdens de wedstrijd.

  2. In de Flow (Life), enjoy!:

  A. Mijn tenniscoach ontwikkelde het tweede niveau,waar het vooral gaat om de fysieke beweging. Er is eenbasisspeelstijl waar alles vanuit een rondje ontstaat ende bal als vanzelf over het net gaat. Dit niveauontwikkelde hij door naar de wereldtopspelers te kijken

 • en allerlei lichaams- en psychologische leren tebestuderen en naar andere takken van sport enbewegen te kijken. Dit niveau kan gezien worden als hetworden van je eigen tenniscoach. Je wordtonafhankelijk van je tenniscoach want je hebt puntenwaaraan je je kunt refereren.

  Het nadeel van dit niveau is de mindere aandacht aantactiek. Meestal komen mensen bij mij als ze al lesgehad hebben volgens de traditionele manier. Metandere woorden als je het spel al een beetje ontdekthebt.

  B. Vanuit het tweede niveau belicht hij ook het tweedeen derde niveau een beetje. Ik ontdekte bij hem debewegingen en kwam door zelfstudie tot niveau 3: desensoriele biomechanische tennisbeweging. Sensorielebiomechanica is afkomstig uit de fasciatherapie(bindweefsel) en staat voor het behoud van gevoeltijdens het gehele bewegingstraject. Ik ontdekte in debeweging hoe alle gewrichten en organen in eenheidmet elkaar bewegen en glijden. Niet het resultaat vande beweging gaf het plezier en genieten maar juist debeweging zelf. Vanuit de basisbeweging volgt deontwikkeling naar technieken van de wereldtopspelers.

  C. Vanuit niveau 3 is een makkelijke connectie te makennaar tennissen vanuit het hart. Bij niveau 2 werd alduidelijk gemaakt dat het racket het verlengde van hetlichaam was, maar bij niveau 4 gaat het om het ervarenvan een totale verbinding met alles.

 • Hoofdstuk 1 Tennis-Zen

  In Tennis is het overgrote deel van de mensen bezig omeen bepaald doel-resultaat te bereiken de balwillekeurig over het net te krijgen. Ik heb altijd eenpassie voor tennis gehad, maar juist door diegerichtheid op het doel werd het minder leuk en kwamik niet meer vooruit.

  Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met eenbijzondere tenniscoach (Oud Davis Cup speler enopleider van ex nationaal kampioenen) die me lietontdekken dat ik niet bezig moest zijn met die balerover heen te krijgen, maar enkel en alleen met debeweging. Iedereen kan dit leren en ontdekken. Door debeweging Fine te Tunen ging de bal als vanzelf eroverheen en ik werd als vanzelf een betere tennisspeler.Daar had ik wel 2 tennisweken voor nodig en vele urenop de baan om dat voor elkaar te krijgen.

  Zen is zien wie je bent en zijn wie je bent, zonder dekleur van denkbeelden en ideen over jezelf en dewereld. Daar heb je aandacht, opperste concentratie enwaarnemingsvermogen voor nodig. Onswaarnemingsvermogen kan vrij subtiel alles opmerken.Bij teveel mentale ruis en het ingaan op verhalen gaatde beleving van het huidige moment verloren.

  Bij Tennis-Zen is het doel om terug te keren naar hethuidige moment met behulp van de tennisbeweging. Deessentie van de tennisbeweging is niets doen, stilstaan,ontspannen, meegeven, het laten gebeuren, grondingen geen controle uitoefenen. Eigenschappen die jehelpen je ware natuur te laten zien. 100 % Je Zelf Zijn!

 • Niet reageren, maar ontspannen zijn. In detennisbeweging gaan we op een ontdekkingsreis. Weworden als vanzelf een betere tennisspeler, maar doorer juist Niet mee bezig te zijn. Het herhalen en finetunen van de beweging staat centraal.

  Wie zijn beweging kan herhalen komt in de flow:gedachteloos Tennis. We zijn proces/ en lichaamsgerichtbezig! De basis van tennis is het plezier van het slaanontdekken en vervolgens elkaar uitdagen tot groei.Natuurlijk ben je als beginner vrij om een anderemanier te bewandelen, daar is niets fouts aan. Er isenkel een voorkeur in verfijndheid. Voor een beginner iser nog heel veel te ontdekken: de trucs en tactieken.Bij mij zal je dat in basis niet leren, dat kan laterkomen als de tijd daar rijp voor is. Het is eennatuurlijke proces.

  Een onderdeel wat juist bij tennis hoort zijnlichaamsbewustzijnsoefeningen. Die heb ik ontdekt bijSensoriele Biomechanica (Fasciatherapie) en Qi Gong(Chinese bewegingsleer en onderdeel van de TCM) . Jewordt je bewust door de overeenkomsten en ontdektdat juist microbewegingen essentieel zijn om vooruit tegaan.

  Het plezier bevindt zich in het contact met het lichaamin plaats dat we het plezier verleggen naar eentoekomstig doel. Ik Tennis biedt privlessen aan enintensieve tennisweken waar we Tennis spelen enoefeningen doen met het lichaamsbewustzijn terverrijking van ons leven. Mijn doel is om jou zelfstandigte laten Zijn:je eigen Tenniscoach.

 • Hoofdstuk 2 De regels van je Eigen Tennis Coach Zijn

  Het doel van tennis is een speler te laten ontdekken dathij zijn Eigen Coach is. Je kunt je tennisspel door eenaantal concrete richtlijnen te volgen je spel op niveaute brengen en zelfs te verbeteren.

  Sla de bal nooit reactief over het net. Hetwillekeurig op welke manier dan ook de balerover heen slaan gaat ten koste van het doel. Debeweging zorgt er vanzelf voor dat de bal overhet net gaat.

  Isoleer de beweging. Dat wil zeggen dat je jelichaam in een bepaalde positie dient te brengenwaardoor de beweging wordt afgedwongen.Onnodige spieren moeten niet gebruikt worden.Sta absoluut stil en gebruik de lange spieren vanje arm. Speel met een innerlijke glimlach.

  Introduceer ritme in je spel en tel 123. ! wilzeggen dat je de snaren van je tegenstander zieten jij begint met je voorbereiding. 2 de bal stuitop jouw helft en het racket wijst naar het hek. 3Je slaat de bal.

  Adem in als je met de beweging begint en ademuit als je het racket laat vallen en adem door tothet einde van je doorzwaai om geen anderebeweging te krijgen dan beoogd. Creer eenforehand aan de lopende band: altijd hetzelfderesultaat!

 • De val van het racket is uitermate van belang.Daarmee begint de beweging van het racket naarvoren. Niet jij moet in eerste instantie de balslaan, maar de impuls moet komen vanuit de val.Dat is de kern van ware ontspanning.

  Gronding is heel belangrijk. Je slaat vanaf jeachterste voet bij zowel forehand als backhand.Belangrijk is het om echt je voet in de grond tekrijgen (voel je 10 tenen, de hiel). Hetvoetenwerk is het compensatiemiddel voor hetstilstaan tijdens het slaan van de bal. De as vanje lichaam, de rechte lijn die je hoofd met de(ene) voet waarop je drukt verbindt, dien je teonderstrepen. Zorg dat je voet zoveel mogelijkachter de bal komt en verdwijn als het wareachter de bal. Maak maximaal gebruik van dekilo's van je lichaam (armbeweging en kilo's).

  Schakel het timen van de bal uit. Speel de bal bijforehand tussen je linkerhand, ogen enrechtervoet. Bij de backhand sla je de bal voor jerechterschouder en sla je vanaf je achterstevoet. Je leert de bal iedere keer op dezelfdeafstand ten opzichte van je lichaam te slaan.

  Sla met een innerlijke glimlach en blijf bewustvan de ontspannen ruimte tijdens de val van hetracket. Laat je cellen genieten van je slag.

  Speel, ontdek en ervaar zonder gevaar! HomoLudens: de spelende mens.

 • Hoofdstuk 3 De natuurlijke beweging

  Forehand

  Het puntje van het racket wijst naar het hek. Laat het racket vallen. De beweging naar voren

  begint hiermee. Rek je doorzwaai zo lang mogelijk. Het racket is

  het verlengde van je arm. Doorzwaai: De elleboog volgt de bal en het

  racket gaat over de schouder.

 • Backhand

  Het puntje van het racket wijst naar het hek. Jestaat op je linkerbeen en kijkt over je schouderheen.

  Laat het racket vallen uit je linkerhand. Debeweging naar voren begint hiermee.

  Rek je doorzwaai zo lang mogelijk. Het racket ishet verlengde van je arm.

  Doorzwaaien.

 • Het puntje van het racket wijst naar het hek. Jestaat op je linkerbeen en kijkt over je schouderheen.

  Laat het racket vallen. De beweging naar vorenbegint hiermee.

  Rek je doorzwaai zo lang mogelijk door jelinkerarm langer te maken dan je rechterarm.

  Doorzwaaien over je schouder.

 • Hoofdstuk 4 Het natuurlijke ontdekken (leren) van een beweging

  In Tennis is het overgro

Search related