of 16 /16
digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20. března 2013 Autor: Mgr. Eva Dočka

Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

  • Upload
    fiona

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Page 1: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794

s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpracováno 20. března 2013 Autor: Mgr. Eva Dočkalová

Page 2: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Hurá Hurá na na víkend!víkend!

Page 3: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Chceš vyrazit s partou kamarádů na víkend, ale musíš obměkčit rodiče, kteří mají pro tebe jinou zábavu: hlídání sourozenců. Jelikož jsou oba češtináři, předložili ti následující věty, k nimž se pojí úkoly.

Pouze znalost češtiny ti zaručí pohodový víkend.

Tak do toho!

Page 4: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

?BOJ O PRVNÍHO BOJ O PRVNÍHO ZE SOUROZENCŮZE SOUROZENCŮ

Page 5: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Známý fotbalový trenér sice mířil k šatnám hráčů ale dnes byl velmi smutný protože musel celému týmu oznámit že byl odvolán s konečnou platností z funkce a proto je dnešní trénink poslední který společně všichni zažijí.

1. Doplň veškerou interpunkci.2. Vypiš všechny přísudky a urči, jedná-li se přísudek slovesný, jmenný se sponou nebo beze spony3.Vyhledej a) v 1. větě přívlastek/přívlastky a urči jejich druh b) ve 3. větě předmět c) první poměr a urči jeho druh d) v 6. větě podmět

Page 6: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

ŘEŠENÍ1. Známý fotbalový trenér sice mířil k šatnám hráčů, ale dnes byl velmi smutný, protože musel celému týmu oznámit, že byl odvolán s konečnou platností z funkce, a proto je dnešní trénink poslední, který společně všichni zažijí. 5/

2. mířil – slovesnýbyl smutný – jmenný se sponoumusel oznámit – slovesný složenýbyl odvolán – slovesnýje poslední – jmenný se sponouzažijí – slovesný (za každé správné vypsání a určení druhu 1 bod) 6/3. a) známý, fotbalový – oba Pk sh, postupně rovzíjející, hráčů – Pk nesh 4/ b) týmu 1/ c) sice – ale – odporovací 1/ d) všichni 1/

Page 7: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

VYHODNOCENÍ

Pokud tvá úspěšnost dosáhla minimálně

60 % (11 bodů),

nemusíš hlídat prvního ze sourozenců. V tom horším případě tě čeká...

Page 8: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

?BOJ O DRUHÉHO BOJ O DRUHÉHO ZE SOUROZENCŮZE SOUROZENCŮ

Page 9: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Onoho sychravého večera se věrný pes zuřivě rozštěkal na neznámého, který se nejprve skrýval a po sléze se neobyčejně lechce přehoupl přes plůtek, aby neslyšně zamířil ke dveřím domu. Psí varování zachránilo večer, jež se zatím vyvíjel nadmíru

příjemně.

1. Najdi v textu 3 chyby.2. Vazbu věrný pes převeď do tvaru: 7. pád, plurál, 3. stupeň příd. jména3. Změň slovní druh slova neznámého na jiný slovní druh a použij ho v krátké větě. Nezapomeň napsat, o jaký slovní druh se jednalo nejprve v textu a jaký slovní druh máš v nové větě. 4. Vypiš všechny spojky.5. Urči všechny slovesné kategorie slovesa zamířil.6. Od slovesa skrýval utvoř příčestí trpné a následně přídavné jméno slovesné.7. Vypiš všechna zájmena z 1. věty 1 souvětí a urči jejich druh.

Page 10: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

ŘEŠENÍŘEŠENÍ

1. posléze, lehce, jenž 3/

2. s nejvěrnějšími psy 1/

3. původně podstatné jméno, Rozkřičeli se na neznámého muže. V nové větě přídavné jméno. 3/

4. 2 – (a, aby) 2/

5. zamíříl – 3. osoba, singulár, oznamovací způsob, čas minulý, vid dokonavý, rod činný (za jakoukoli chybu bod dolů) 2/

6. skrýván – skrývání 2/

7. onoho – ukazovací, se – osobní zvratné 2/

Page 11: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

VYHODNOCENÍ

Pokud tvá úspěšnost dosáhla minimálně

70 % (11 bodů),

nemusíš hlídat ani druhého ze sourozenců. V opačném případě tě bude doprovázet...

Page 12: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

?BOJ O TŘETÍHO BOJ O TŘETÍHO

ZE SOUROZENCŮZE SOUROZENCŮ

Page 13: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Zřejmě díky přítomnosti Matěje jenž se tam téhož dne objevil zcela nečekaně se rozhovor kterého se bála tak že předchozí noc nezamhouřila ani oko začal vyvíjet sice krkolomně ale výsledek se zdál nad očekávání příznivý.

1. Doplň interpunkci.2. OČI – patří do gramaticky párových podstatných jmen. Ve zbýbajících možnostech je jedna špatná. Která? ramena – paže – uši – kolena – prsa3. ...že předchozí noc... – Vh x Vv? (poměr, případně druh VV)4. Vypiš 1 Vh.5. Ke slovu rozhovor uveď antonymum cizím slovem.6. Vypiš přísudek slovesný složený a popiš jeho části.7. Vymysli 2 příbuzná slova ke slovu noc, která vznikla různým slovotvorným postupem. Pojmenuj tento slovotvorný postup.8. Vypiš větu z větného celku, kde je nejvíce příslovečných určení.

Page 14: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

ŘEŠENÍ

1. Zřejmě díky přítomnosti Matěje, jenž se tam téhož dne objevil zcela nečekaně, se rozhovor, kterého se bála tak, že předchozí noc nezamhouřila ani oko, začal vyvíjet sice krkolomně, ale výsledek se zdál nad očekávání příznivý. 6/

2. paže 1/

3. Vv – příslovečná měrová 1/

4. Zřejmě díky přítomnosti Matějese rozhovor začal vyvíjet sice krkolomně... 2/

5. monolog 1/

6. začal se vyvíjet – sloveso fázové + sloveso plnovýznamové 3/

7. půlnoc – skládání (kompozice)

noční – odvozování (derivace) 4/

8. ...jenž se tam téhož dne objevil zcela nečekaně... 1/

Page 15: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

VYHODNOCENÍ

Pokud tvá úspěšnost dosáhla minimálně

80 % (16 bodů),

nemusíš hlídat posledního sourozence. V opačném případě ti bude dělat společnost...

Teď už víš, jaký bude tvůj víkendový program.

Page 16: Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK,

Literatura a zdroje obrázkůMARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.

MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1

Girl w clown. Http://www.wpclipart.com/people/baby/baby_2/girl_w_clown.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/baby/baby_2/girl_w_clown.png.html

Boy and turtle. Http://www.wpclipart.com/people/children/boys/boy_and_turtle.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/children/boys/boy_and_turtle.png.html

Rude Girl. Http://www.wpclipart.com/people/children/girls/girls_3/Rude_Girl.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/children/girls/girls_3/Rude_Girl.png.html

Football player. Http://www.wpclipart.com/people/professions/professions_2/football_player.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/professions/professions_2/football_player.png.html

Golden retriever playing. Http://www.wpclipart.com/animals/dogs/G/Golden_Retriever/golden_retriever_playing.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/animals/dogs/G/Golden_Retriever/golden_retriever_playing.png.html

Reading teenager. Http://www.wpclipart.com/education/reading/reading_teenager.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/reading/reading_teenager.png.html