Click here to load reader

Teorijski dijalozi: Recepcija vizualne umjetnosti, 2013

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Teorijski dijalozi: Recepcija vizualne umjetnosti, 2013

 • Teorijski dijalozi recepcija vizualne

  umjetnosti

 • Naslovnica: Banksy

  Oblikovanje knjige saetakaNataa Lah / Ivan Braut

  Knjiga saetaka dostupna je na web ad-resi: http://issuu.com/puffri

 • Teorijski dijalozi recepcija vizualne

  umjetnosti

  ponedjeljak, 18. oujka 2013.9 sati

  Sveuilite u Rijeci | Filozofski fakultet | Sveuilina avenija 4 dvorana 207

 • U REALIZACIJI SKUPA OSTVARENA JE SURADNJA

  Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilita u Rijeci

  Odjela za povijest umjetnosti Sveuilita u Zadru

  Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  Akademije likovnih umjetnosti Sveuilita u Zagrebu

  Odsjek za film i video Umjetnike akademije Sveuilita u Splitu

  Rektorata Sveuilita u Rijeci

  Udruge Drugo more u Rijeci

  4

  10uri2 0 0 3. - 2 0 1 3.

 • ORGANIZACIJSKI ODBOR

  doc.dr.sc. Nataa LahOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  prof.dr.sc. Nina KudiOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  Daniela Urem, B. A. in PsychologyStruna suradnica za kulturu pri Rektoratu Sveuilita u Rijeci

  PROGRAMSKI ODBOR

  prof. dr. sc. Nina KudiOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  doc. dr. sc. Nataa LahOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  izv. pof. dr. sc. Jasna GaljerOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  izv. prof. dr. sc. Vinko SrhojOdjel za povijest umjetnosti Sveuilita u Zadru

  izv. prof. dr. sc. Matej KlemeniOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Ljubljani

  prof. dr. sc. Jea DenegriOdjel za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Beogradu

  doc. dr. sc. Dubravka Pozderac LejliAkademija likovnih umjetnosti Sveuilita u Sarajevu

  izv. prof. dr. sc. Predrag ustarDekan Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  5

 • pozdravna rije dekana Filozofskog fakulteta Sveuilita u RijeciPredrag ustar

  pozdravna rije Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u RijeciNataa Lah

  RAZVOJ PUBLIKE U KULTURIDaniela UremStruna suradnica za kulturu Rektorata Sveuilita u Rijeci

  UMJETNOST U ZNAKU USPJEHAVinko SrhojOdjel za povijest umjetnosti Sveuilita u Zadru

  HOMO SAPIENSI U MUZEJSKOM PROSTORUNataa Lah, Ana-Maria MiliOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  R A S P R A V AP A U Z A

  ASOPISI I NJIHOVA ULOGA U MEDIJALIZACIJI MODERNE UMJETNOSTI U HRVATSKOJJasna GaljerOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Zagrebu

  PERCEPCIJA SLIKE U ANTROPOLOGIJI NA PRIMJERU ETNOGRAFSKOG FILMASanja Puljar DAlessioOdsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  R A S P R A V A

  6

  9:00

  9:10

  9:15

  9:45

  10:15

  10:4511:05

  11:20

  11:50

  12:20

  hodogram

 • PA U Z A Z A R U A K

  HETEROTOPIJA GLEDANJAPERCIPIRANJE I RECEPCIJA U FILMOVIMA HARUNA

  FAROCKIJABoris Rui

  Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  RECEPCIJA VIDEO UMJETNOSTIIMERZIJA U SENZORNI DOIVLJAJ VS. SVIJEST O

  PROSTORNOM KONTEKSTUToni Metrovi

  Odsjek za film i video Umjetnike akademije Sveuilita u Splitu

  R A S P R A V AP A U Z A

  DEMATERIJALIZACIJA GLEDATELJAIgor Ekinja

  Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuilita u Rijeci

  SLIKA TO OSTAJELeonida Kova

  Akademija likovnih umjetnosti Sveuilita u Zagrebu

  R A S P R A V AP A U Z A

  HOTEL BEZ RECEPCIJEDavor Mikovi

  Udruga Drugo more, Rijeka

  R A S P R A V A

  - z a t v a r a n j e s k u p a -

  7

  12:40

  15:00

  15:30

  16:0016:20

  16:35

  17:05

  17:3517:55

  18:10

  18:40

  19:00

 • Izlaganje uz konferenciju European Audiences: 2020 and beyond, odranu u Brussels-u od 15. do 17. oujka 2012. godine u organizaciji European Commission1

  Pitanje razvoja publike (audience development) na globalnoj je razini postavljeno poetkom 21. stoljea. Premda mu prethode sloene povijesne okolnosti, tek se pod utjecajem problematine i sve naglaenije distinkcije javnog i privatnog artikulira kao sastavnica kulturalnog menadmenta. U okviru audience developmenta raspravlja se i o legitimnosti javnog ulaganja u kulturu na temelju isplativosti koja se mjeri publikom, njezinom brojnou i zainteresiranou. Kultura kroz prizmu publike postaje konkurentna na tritu slobodnog vremena, ime je otvoreno pitanje do kada e se moi odravati javnim sredstvima, odnosno, da li je takvo odravanje bez uvaavanja javne recepcije uspavljuje. Drugim rijeima, ivi li kulturna praksa kakvu poznajemo na posuenom vremenu, u kojem organizatori kulturnih dogaanja ne moraju razmiljati o publici sve dok imaju osiguranu financijsku podrku institucija koje ih financiraju. Razvoj publike strateki je i interaktivan proces koji ukljuuje pojedince i zajednicu s ciljem njihova pribliavanja

  8

  Daniela UremStruna suradnica za kulturu Rektorata Sveuilita u Rijeci

  RAZVOJ PUBLIKE U KULTURI

  http://ec.europa.eu/atwork/index_en.htmhttp://www.cultureinmotion.eu/European-Audiences/index.jsp http://ec.europa.eu/culture/events/ad-oct2012_en.htm

  1

 • kulturnim i umjetnikim vrijednostima, a obuhvaa dugotrajni proces privlaenja, ukljuivanja i zadravanja publike putem dinaminih i odrivih odnosa. Izlaganje pod nazivom Razvoj publike u kulturi temelji se na navedenim injenicama o kojima se raspravljalo na konferenciji European Audiences: 2020 and beyond, odranoj u Briselu od 15. do 17. oujka 2012. godine u organizaciji European Commissiona. Akcentirajui izazove s kojima se susreu umjetnike organizacije danas otvorena su pitanja: Kako privui, odnosno poveati publiku na kulturnim i umjetnikim dogaanjima? Kako formulirati osnovna polazita art marketinga? to znai planirati razvoj ciljane publike? Kako uspostaviti bolje odnose s postojeom publikom?

  9

 • 10

  Problem recepcije umjetnosti uvi jek je podrazumijevao manje ili vie napet odnos izmeu umjetnika i njegove publike, prije svega oekivanja i prieljkivanja

  publike koja je harmonizirala ili konfrontirala s radom umjetnika. Pritom je i sam umjetnik u komunikacijskom kanalu svoje umjetnosti ciljao na razliite profile te publike, bilo da je udvarao uvijek uskoj eliti iniciranih u umjetnosti, ili da je demokratizirao i masovizirao rad koji postaje razumljiv svakome. U prolome stoljeu s pojavom pop-arta iroke mase i umjetnika avangarda, elitna umjetnost i popularna kultura, moda nikada nisu bili blii i u tolikoj mjeri sljubljeni. Nesklona kritika tada je konstatirala da je konano provedena trivijalizacija umjetnosti od strane iroke publike, dobrovoljno svoenje umjetnika na neutjenu razinu priprostih masa koje ponajmanje ive za umjetnost i ona joj, u najboljem sluaju, treba kao jednostavan dekor. Naravno, sve je to bilo mogue jer je moda prvi put u povijesti ovjeanstva sam umjetnik dokinuo razliku izmeu dobrog i loeg ukusa, izaao pred svoju publiku rastereen metafizikog, drevnih sumnji i strahova koji su pratili umjetniko stvaranje, i kako kae H.

  Vinko SrhojOdjel za povijest umjetnosti Sveuilita u Zadru

  UMJETNOST U ZNAKU USPJEHA

  Andy Warhol Turquoise Marilyn1964.

  Damien HirstFor the Love of God2007.

 • 11

  Kramer, namigujui joj, pozvao je da zajedno s njim zauvijek ostane u univerzumu blistave drutvene povrnosti. Postmoderna umjetnost nastavak je iste prie s uznapredovalom socijalizacijom umjetnika, s njegovim odricanjem od demona metafizikog i priklanjanjem svijetu uspjeha, slave i novca. Kako je jedan kritiar slikovito zamijetio, u novije smo vrijeme od umjetnika sveenika poput Mondriana, evoluirali do umjetnika showmana kao to je Warhol, prevodei umjetnost iz izolacije individualistikog u svijet guve kolektivnog spektakla. S tom promjenom dolo je i do psiholokog obrata i danas je umjetnik poslovni ovjek, koji kako kae S. Gablik, vie nije motiviran rtvovanjem i asketizmom, nego ekstremnim stupnjem egoizma i praenja vlastitog interesa. On postaje jo jedan slubenik u mehanizmu, sa prikrivenim interesom da mehanizam nastavi funkcionirati (S.Gablik). Ili po rijeima A. Maslowa, frustrirana volja za smislom nala je zamjenu u volji za moi, plus onim to bi se moglo nazvati voljom za novcem. Po rijeima S. Gablik, nai su umjetnici plaeni da proizvode a ne da od sebe prave primjer za ugledanje. Razvojnu liniju u tom smislu moemo pratiti na potezu umjetnika kao to su: A. Warhol, J. Koons i D. Hirst, koji najbolje ilustriraju novu psihologiju ali i novu javnu recepciju umjetnika koji, kae Gablik, zajedno s masama traga za sigurnou i uspjehom, dok eventualne ostatke starinskog idealizma slijedi jo samo u vlastitom djelu kojega ne mora uskladiti (niti to itko od njega trai) s osobnom egzistencijom.

  Jeff KoonsHanging Heart1994-2006

 • 12

  Nataa Lah, Ana-Maria MiliOdsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuilita u Rijeci

  HOMO SAPIENSI U MUZEJSKOM PROSTORUUtjecaj neuroznanstvenog parametra N400 na recepciju apstraktne

  umjetnosti

  Chomsky, N., Sintactic Structures, The Hague: Mouton & Co., 1957., str. 15Salah, A., Technoscience Art: A Bridge Between Neuroesthetics and Art History, str. 7

  1

  Colorless green ideas s leep furiously.1

  Neuroznanost i povi jest umjetnosti imaju potenci jal pomoi jedna drugoj, no obje discipl ine pate od nekol iko razl i it ih problema u komunikaci j i , od koj ih je najvei jezina