Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj Hydro HM 46 AL_BIZTONSGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

Embed Size (px)

Text of Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj Hydro HM 46 AL_BIZTONSGI ADATLAP (Az...

 • BIZTONSGI ADATLAP

  (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.

  Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13)

  1. SZAKASZ Az anyag/keverk s a vllalat/vllalkozs azonostsa

  1.1 Termkazonost

  MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  1.2 Az anyag vagy keverk megfelel azonostott felhasznlsa, illetve ellenjavallt felhasznlsa

  Azonostott felhasznls: hamumentes hidraulikaolaj

  Ellenjavallt felhasznls: nincs adat

  1.3 A biztonsgi adatlap szlltjnak adatai

  MOL-LUB Kenanyag Gyrt Forgalmaz s Szolgltat Korltolt Felelssg Trsasg

  H-2931 Almsfzit, F t 21.

  Tel/Fax: 06 34 526 330 / 06 34 526 391

  E-mail: kenoanyag@mol.hu

  Biztonsgi adatlap krse:

  MOL-LUB Kft. Vevszolglat

  H-2931 Almsfzit, F t 21.

  Tel: 06 80 201 296, Fax: 06 34 348 010

  Biztonsgi adatlaprt felels:

  MOL-LUB Kft. Horvth Csaba FF, EBK s zleti Tmogats vezet

  Tel.: 06 34 526 343; Mobil: 06 20 474 2644

  E-mail: csahorvath@mol.hu

  1.4 Srgssgi telefonszm

  Baleset, veszly esetn hvhat telefonszm (munkanapokon: 07-1520 h): 06 34 526 210

  Egszsggyi Toxikolgiai Tjkoztat Szolglat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvrad tr 2.)

  Tel. +36 80 201-199 (0-24 h, djmentesen hvhat)

  2. SZAKASZ A veszly meghatrozsa

  2.1 Az anyag vagy keverk osztlyozsa

  Veszlyessgi osztly: Figyelmeztet mondat:

  Nem besorolt.

 • BIZTONSGI ADATLAP

  (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.

  Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 2/(13)

  2.2 Cmkzsi elemek

  Termkazonost: Kereskedelmi nv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes

  hidraulikaolaj

  Jogszably alapjn feltntetend veszlyes sszetev(k): -

  GHS piktogram: nem szksges

  Figyelmeztets: nem szksges

  Figyelmeztet mondat:

  nem szksges

  Kiegszt veszlyessgi informci: -

  vintzkedsre vonatkoz mondat ltalnos: -

  vintzkedsre vonatkoz mondat Megelzs:

  P273 Kerlni kell az anyagnak a krnyezetbe val kijutst.

  vintzkedsre vonatkoz mondat Elhrts: -

  vintzkedsre vonatkoz mondat Trols: -

  vintzkedsre vonatkoz mondat Elhelyezs hulladkknt:

  P501 A tartalom/edny elhelyezse hulladkknt: a 225/2015. (VIII.7.)

  Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek

  megfelelen.

  Tovbbi jellsi, ill. feliratozsi ktelezettsg:

  Tapintssal rzkelhet, veszlyre utal jelkp: nem szksges

  Veszlyes ruk szlltsa (ADR a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint): lsd 14.

  szakaszban

  2.3 Egyb veszlyek

  A termk nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatv s mrgez (PBT), illetve nagyon

  perzisztens s nagyon bioakkumulatv (vPvB) sszetevt (1907/2006/EK rendelet XIII.

  mellklet).

 • BIZTONSGI ADATLAP

  (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.

  Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 3/(13)

  3. SZAKASZ sszettel vagy az sszetevkre vonatkoz adatok

  3.2 Keverkek

  Kmiai

  jelleg:

  Funkcionlis tulajdonsgokat javt adalkokat tartalmaz svnyolaj

  finomtvny keverk.

  sszetev(k) / Veszlyes sszetev(k):

  Megnevezs EU

  szm

  CAS

  szm

  Vesz. oszt s

  kategria

  Figyelmeztet

  mondat

  Koncent-

  rci

  tmeg %

  Kenolajok (svnyolaj),

  C24-C50*

  REACH Regisztr. szm:

  01-2119489969-06

  309-877-7 101316-72-7 -

  (L megjegyzs)

  max. 99

  Kenolajok (svnyolaj),

  C18-C40*

  REACH Regisztr. szm:

  01-2119486987-11

  305-594-8 94733-15-0 -

  (L megjegyzs) - max. 58

  Prlatok (olajtermk),

  paraffinmentestett knny

  paraffinos, hidrognezett

  REACH Regisztr. szm:

  01-2119488517-24

  295-301-9 91995-40-3 Asp.Tox.1

  (L megjegyzs)

  H304 max. 7,5

  *Megjegyzs: Expozcis hatrrtkkel rendelkezik

  A Vesz. oszt s kategria s a H-mondat(ok) teljes szvegt lsd a 16. szakaszban.

  4. SZAKASZ Elssegly-nyjtsi intzkedsek

  4.1 Az elssegly-nyjtsi intzkedsek ismertetse

  ltalnos: ntudatlan vagy grcss llapotban lv srlt esetn a szjon t trtn

  folyadkbevitel s a hnytats tilos.

  Belgzs: Belgzskor a srltet vigyk friss levegre. Panasz esetn hvjunk orvost.

  Br: A brre kerlt anyagot szappannal, vzzel mossuk le. Panasz esetn a srlt

  forduljon orvoshoz.

  Szem: A szembe kerlt anyagot b vzzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetn a

  srlt forduljon orvoshoz.

  Lenyels: Lenyelskor itassunk vizet a srlttel. Ne hnytassuk. Vigyk orvoshoz.

  Az elsseglynyjt vdelme: Nincs klnleges elrs.

 • BIZTONSGI ADATLAP

  (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.

  Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 4/(13)

  4.2 A legfontosabb akut s ksleltetett - tnetek s hatsok

  Nincs adat.

  4.3 A szksges azonnali orvosi ellts s klnleges ellts jelzse

  Azonnali s klnleges ellts nem szksges.

  5. SZAKASZ Tzvdelmi intzkedsek

  Tzveszlyessgi besorols [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:

  Tzveszlyessgi osztly: Tzveszlyes

  5.1 Oltanyag

  Alkalmas oltanyag:

  Hab, szn-dioxid, porolt.

  Nem alkalmazhat oltanyag:

  Vzsugr.

  5.2 A keverkekbl szrmaz klnleges veszlyek

  Veszlyes gstermk:

  gs sorn szn-monoxid, szn-dioxid, klnbz sznhidrognek s korom

  keletkezhetnek.

  5.3 Tzoltknak szl javaslat

  Specilis tzolt vdfelszerels:

  A hatlyos tzvdelmi elrsoknak megfelelen, lgzsvdelem.

  Tovbbi tmutat:

  A tz hatsnak kitett tartlyok vzpermettel htendk.

  6. SZAKASZ Intzkedsek vletlenszer expozcinl

  6.1 Szemlyi vintzkedsek, egyni vdeszkzk s vszhelyzeti eljrsok

  Szemlyi vintzkeds: Lsd 8. szakaszt.

  A kimltt anyag csszsveszlyt jelent.

  6.2 Krnyezetvdelmi vintzkedsek

  Kimls esetn lvzbe, talajba, csatornba jutst krlhatrolssal meg kell

  akadlyozni. rtesteni kell az illetkes hatsgokat.

 • BIZTONSGI ADATLAP

  (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.

  Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 5/(13)

  6.3 A terleti elhatrols s a szennyezs-mentests mdszerei s anyagai

  Kimls szrazfldre: A kimls krnykrl minden gyjtforrs eltvoltand. A

  kimltt termket szivattyzzuk fel. A maradkot, ill. kisebb mennyisget nem ghet,

  folyadkfelszv anyaggal (homok, fld, rlt mszk, stb.) kell felitatni. A felitatott

  anyagot veszlyes hulladkknt kell kezelni.

  Kimls lvzbe: rtesteni kell az illetkes hatsgokat. Lehetleg olajmegkt anyagot

  kell hasznlni a vzfelletrl val eltvoltshoz.

  6.4 Hivatkozs ms szakaszokra:

  Egyni vdeszkzk: lsd 8. szakaszt.

  Veszlyes hulladk kezelse: lsd 13. szakaszt.

  7. SZAKASZ Kezels s trols

  7.1 A biztonsgos kezelsre vonatkoz vintzkedsek

  A kenanyagok, ill. tzveszlyes anyagok hasznlatval kapcsolatos ltalnos elrsokat

  be kell tartani.

  Nylt lngtl, egyb gyjtforrstl tvol tartand.

  Kerlni kell a brrel s szemmel val rintkezst, valamint az olajgz s olajkd tarts

  belgzst.

  Biztostani kell a munkavgzs utni s sznetek eltti mosdsi lehetsget. A

  szennyezett, titatott ruhzatot le kell vetni, meleg vzzel, szappannal meg kell mosakodni.

  Hasznlata kzben enni, inni, dohnyozni nem szabad. A termk kifrccsense kerlend.

  Kezelsi hmrsklet: nincs adat.

  7.2 A biztonsgos trols felttelei, az esetleges sszefrhetetlensggel egytt

  A trols krlmnyei feleljenek meg a tzveszlyes folyadkok trolsra vonatkoz

  kvetelmnyeknek.

  Csapadktl vdett, jl szellz helyen, erlyes oxidl szerektl tvol, az eredeti, zrt

  gngylegben kell trolni.

  Trolsi hmrsklet: max. 40C

  7.3 Meghatrozott vgfelhasznls:

  Hamumentes hidraulikaolaj.

  8. SZAKASZ Az expozci ellenrzse/egyni vdelem

  Mszaki intzkeds:

  Nem szksges.

 • BIZTONSGI ADATLAP

  (Az 1907/2006/EK s az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft.

  Termknv: MOL Hydro HM 46 AL hamumentes hidraulikaolaj

  Vltozat: 5 Fellvizsglat: 2018. 01. 15. Kibocsts kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 6/(13)

  8.1 Ellenrzsi paramterek

  Munkahelyi levegben megengedett, illetve eltrhet rtkek:

  [25/2000. (IX. 30.) EM- SzCsM e.r.]

  olajkd: MK: 5 mg/m3 Ajnlott vizsglati mdszer: NIOSH 5026

  8.2 Az expozci ellenrzse

  Szemlyi vdfelszerels:

  (A vdfelszerels megfelel jogostvnnyal rendelkez szervezet ltal minstett legyen.)

  (1993. vi XCIII. trvny a munkavdelemrl)

  Belgzs elleni vdelem: lgzkszlk nem szksges

  Kz vdelme: olajll keszty (MSZ EN 374 szerint, DBZ-ttrsi id:

  > 480 perc; PK-teljestmnyfokozat: 6; PR-teresztsi mrtk: 0)

  Megjegyzs: Megfelel vdkeszty kivlasztsa nem csak a

  keszty anyagtl fgg, hanem a gyrttl is. A keszty

  permecis ideje, ttrsi tnyezje, ttrsi ideje, tartssga

  gyrttl fggen vltozhat, ezrt a kivlasztott kesztyt az

  adott alkalmazsra tesztelni kell.

  Szemvdelem: vdszemveg, frccsensveszly esetn (MSZ EN 166)

  Brvdelem: vdruhzat (olaj- s szennytaszt)

  E