tersirat dalam falsafah Pancasila, ... bertitik tolak pada kandungan tradisi yang berkaitan dengan sejarah dalam ... bias ke dalam kajian sejarah

Embed Size (px)