5
 Năstase Simona- Andreea Evaluare 1. Colorează cu roşu caseta de la animalele domestice şi cu verde pe cea de la animalele sălbatice. 2. Uneşte animalul cu sunetul pe care îl produce. Miau ! Oac! Mac! Mor! Mu! 3. Identifică puiul fiecărui animal.

Test de Evaluare - Clasa I - Animalele

  • Upload
    simo-na

  • View
    839

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

5/17/2018 Test de Evaluare - Clasa I - Animalele - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/test-de-evaluare-clasa-i-animalele 1/5

 

Năstase Simona- Andreea

Evaluare

1. Colorează cu roşu caseta de la animalele domestice şi cu verde pe cea de la animalele sălbatice. 

2. Uneşte animalul cu sunetul pe care îl produce.

Miau ! Oac! Mac! Mor! Mu! 

3. Identifică puiul fiecărui animal.

5/17/2018 Test de Evaluare - Clasa I - Animalele - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/test-de-evaluare-clasa-i-animalele 2/5

 

Năstase Simona- Andreea

4. Colorează cercurile: la cap cu roşu, la trunchi cu verde şi la membre cu albastru. 

5. Alege hrana potrivită pentru fiecare animal. Trasează o linie de la fiecare animal la mâncarea lui.

6. Priveşte imaginile, apoi completează rebusul cu cuvintele potrivite la locul corespunzător.

C

A

L

1. 2. 3.

5/17/2018 Test de Evaluare - Clasa I - Animalele - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/test-de-evaluare-clasa-i-animalele 3/5

 

Năstase Simona- Andreea

7. a. Încercuieşte cu verde animalele domestice care dau lapte: 

b. Încercuieşte cu albastru animalele domestice care dau ouă:  

8. Desenează un animal domestic şi unul sălbatic. 

5/17/2018 Test de Evaluare - Clasa I - Animalele - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/test-de-evaluare-clasa-i-animalele 4/5

 

Năstase Simona- Andreea

EVALUARE SUMATIVĂ 

Cunoaşterea mediului 

Cls. I

Unitate de învăţare – Animalele

OBIECTIV CADRU (O₁) :

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE OBSERVARE, EXPLORARE ŞI ÎNŢELEGERE A REALITĂŢII DIN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

OBIECTIV DE REFERINŢĂ (1.3) 

SĂ ENUMERE CARACTERISTICI SPECIFICE ALE UNOR VIEŢUITOARE DIN MEDIUL APROPIAT 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1: să recunoască animalele domestice şi cele sălbatice;

O2: să identifice animalele după sunetele pe care le emit;

O3: să realizeze corespondenţa între mama şi puiul anumitor specii de animale;O4: să recunoască părţile componente ale corpului unui animal;

O5: să identifice hrana fiecărui animal;

O6: să recunoască animalele si astfel să rezolve rebusul;

O7: să recunoască părţile componente ale corpului unui animal;

O8: să deseneze un animal domestic şi unul sălbatic.

MATRICEA DE SPECIFICAŢIE 

Ponderea itemilor

Niv.taxono -

mice Achiziţiiainformaţiei 

 Înţelegerea Aplicarea Analiza Sinteza Evaluarea TOTAL

Animalele1 (10 p.)

2 (10 p.)

3 (10 P.)

4 (10 p.)5(10 p.) 6 (10 p.) 8 (10 p.)

7 a (10 p.)

7 b (10 p.)90 p.

TOTAL 20 p. 20 p. 10 p. 10 p. 10 p. 20 p. 90 p.

Greşeli frecvente: 

 __________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 

Unit.

de

invăţare 

5/17/2018 Test de Evaluare - Clasa I - Animalele - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/test-de-evaluare-clasa-i-animalele 5/5

 

Năstase Simona- Andreea

Măsuri ameliorative: 

 __________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

BAREM DE CORECTARE

ITEM FOARTE BINE (10 p.) BINE (7 p.) SUFICIENT (4 p.)

1. Recunoaşte animalele domestice

şi sălbatice; 

Inversează culorile în

identificarea animalelor;

2. Identifică toate animalele după

sunetul pe care îl produc;

Identifică animalele după

sunetul pe care îl produc – 3

situaţii; 

Identifică animalele după

sunetul pe care îl produc – 

1-2 situaţii; 

3. Stabileşte correct legătura dintre

mame şi pui; 

Stabileşte correct legătura

dintre mame şi pui – 2

situaţii; 

Stabileşte correct legătura

dintre mame şi pui – 1

situaţie; 

4. Recunoaşte părţile corpului 

animalelor;

Recunoaşte părţile corpului

unui animal cu 1-2 greşeli; 

Recunoaşte părţile corpulu

unui animal cu mai mult de

2 greşeli;

5. Identifică hrana fiecărui animal – 4situaţii;

Identifică hrana fiecăruianimal – 3 situaţii;

Identifică hrana fiecăruianimal 1 -2 situaţii;

6. Determină corect toate cuvintele

ce alcătuiesc rebusul;

Determină corect 2 cuvinte ce

alcătuiesc rebusul; 

Determină un singur

cuvânt ce alcătuieşte

rebusul;

7. a Determină corect foloasele

animalelor;

Determină foloasele

animalelor cu 1 greşeală; 

Determină foloasele

animalelor cu mai mult de

2 greşeli;

7. b Determină corect foloasele

animalelor;

Determină foloasele

animalelor cu 1 greşeală; 

Determină foloasele

animalelor cu mai mult de

2 greşeli; 

8. Desenează un animal domestic şi

un animal sălbatic; 

Desenează doar unul din cele

două animale; 

Desenează 2 animale

domestic sau 2 animale

sălbatice.