of 3 /3
Testim matematike #MesueseAurela Test A 1.Gjeni zgjidhjen e ekuacioneve ne bashkesine {2,4,6,8,10}. a) 3x+4=10 b) 2-8x= -46 2.Zgjidhni situatat e meposhtme,duke perdorur nje ekuacion. a)Tete me shume se nje te dytat e nje numri eshte minus kater. Gjeni numrin. b)Dyfishi I nje numri,plus tete esht gjashtembedhjete. Cili eshte ky numer ? 3.Njehsoni vleren e ndryshores x,kur dihet qe figurat kane te njejtin perimeter. 2x+ X+2 X+1 4x+1 x+3 4.Zgjidhni inekuacionet: a)7x ≥ 35 b) 11x > -66 5.Emertoni funksionet e meposhtme : a) 2x+y=1 b) y=2x c) 1 2 x + y =2 6.Zgjidhni ekuacionet e fuqise se dyte : a) x 2 – 5x + 6 = 0 b) x 2 + 10x + 25 = 0 7.Ndertoni grafikun e funksionit y = 4 x #MesueseAurela 1

Test Matematike

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROVONI NJOHURITE TUAJA ...TESTIM I THJESHTE MATEMATIKE ....#MesueseAurela

Text of Test Matematike

Page 1: Test Matematike

Testim matematike #MesueseAurela

Test A1.Gjeni zgjidhjen e ekuacioneve ne bashkesine {2,4,6,8,10}.

a) 3x+4=10 b) 2-8x= -46

2.Zgjidhni situatat e meposhtme,duke perdorur nje ekuacion.

a)Tete me shume se nje te dytat e nje numri eshte minus kater. Gjeni numrin.

b)Dyfishi I nje numri,plus tete esht gjashtembedhjete.

Cili eshte ky numer ?

3.Njehsoni vleren e ndryshores x,kur dihet qe figurat kane te njejtin perimeter.

2x+ X+2

X+1

4x+1 x+3

4.Zgjidhni inekuacionet:

a)7x ≥ 35 b) 11x > -66

5.Emertoni funksionet e meposhtme :

a) 2x+y=1 b) y=2x c) 12x + y =2

6.Zgjidhni ekuacionet e fuqise se dyte :

a) x2 – 5x + 6 = 0 b) x2+ 10x + 25 = 0

7.Ndertoni grafikun e funksionit y = 4x

8.Zgjidhni sistemin me te tri menyrat e mesuara:

{ x+ y=−2−x+3 y=−6

#MesueseAurela 1

Page 2: Test Matematike

Testim matematike #MesueseAurela

Test B1.Gjeni zgjidhjen e ekuacioneve ne bashkesine {2,4,6,8,10}

a) 6x-2=10 b) 5 + 3x =8

2.Zgjidhni ekuacionet :

a)2x + 3 = -4 b) -8 = 6+ 7x

3.Njehesoni vleren e ndryshores x, kur dihet qe figurat kane te njejtin perimeter.

2+x x+1 4x

3x+2 x+3

4.Zgjidhni inekuacionet:

a) 55< -11g b) -21 ≤ -7s

5.Zgjidhni ekuacionet e fuqise se dyte :

a) x2 – 12x + 36 = 0 b) 2x2 + 10x + 8 = 0

6. Ndertoni grafikun e funksionit y=2x2.

7.Zgjidhni sistemin me te tri menyrat e mesuara :

{2x+ y=−3x+5 y=8

#MesueseAurela 2