test questions "technical diagnostics"

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Test questions made as a quiz. Student is to choose correct answer(s) among offered four.

Transcript

Ime i prezimeBroj indeksaTeh.dijagnostika 1. kolokvijum1. Po Vaem miljenju, tehnika dijagnostika je

2. Svrha tehnike dijagnostike je: dobijanje tane kvantitativne informacije o stanju maine dobijanje informacije da li poeti sa odravanjem sada ili kasnije dobijanje informacije koje aktivnosti odravanja su neophodne dobijanje informacije da li e maina izdrati zahtevano preoptereenje

3. Isti kvar ima isto znaenje za sve maine nema isto znaenje za sve maine nije mogua pojava istog kvara na razliitim mainama pojam istog kvara je fiktivan pojam

4. U generike kategorije uzroka kvarova spada lo dizajn i projektovanje lo materijal i izrada loe odravanje nestruno rukovanje

5. Navedite osnovne strategije odravanja

6. Osnovni postupci tehnike dijagnostike dele se na subjektivne objektivne kombinovane ostale

7. Kod analize vibracija, tanost rezultata zavisi od pravilnog tipa senzora pravilne montae senzora tane elektrine reprodukcije promene parametara upotrebljivosti autputa merenja

8. Tipovi senzora vibracija su nekontaktni senzori pomeranja senzori promene pritiska u obliku Burdonove cevi senzori brzine senzori ubrzanja

9. Za detekciju riseva, pora ili prskotina u materijalu primenjuju se snana soiva fluorescentni penetrati i ultraljubiasto svetlo magnetni prah snaan izvor svetlosti

10. Boroskop se koristi za detekciju deformacija u zatvorenom prostoru (cilindri, sudovi pod pritiskom) na hladnim spoljnim povrinama maine na vrelim zakrivljenim spoljnim povrinama maine nastalih usled naponske korozije