TEST TESTY I PREZENTACJE PUNTO EVO www ... 16 STRON.pdf · Brawa dla Bravo TESTY I PREZENTACJE Fiat

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TEST TESTY I PREZENTACJE PUNTO EVO www ... 16 STRON.pdf · Brawa dla Bravo TESTY I PREZENTACJE Fiat

Brawa dla Bravo

ww

w.a

utos

wia

t.pl

TESTY I PREZENTACJE

Fiat Grande Punto.Prezentacja modelu

JAZDA TESTOWA

PUNTO EVO 1.4 RACINGMiejski Fiat z silnikiem Multiair

PRZEMYLANE DobL

www.fiat.pl

TEST DUGODYSTANSOWY

Po 100 000 km

TEST

FIAT BRAVO2.0 MULTIJET SPORT165 KM

EKOTEST

od 2005 r.

Stereotypy maj to do siebie, e trudno je obali. Do-brze wiedz o tym producenci samochodw w ich przypad-ku rne obiegowe opinie (za-rwno te pozytywne, jak i ne-gatywne) s chtnie powta-rzane i trzymaj si szczegl-nie mocno. Dlatego kady

Mercedes zapewnia wysoki komfort jazdy, BMW dosko-na dynamik, Mazda to sy-nonim jakoci i trwaoci, a Fiaty bez przerwy si psuj. Koniec, kropka.

Czasem jednak przychodzi taki moment, e stereotyp wali si niczym domek z kart. Mo-

glimy dowiadczy tego rzad-kiego zjawiska dziki Fiatowi Bravo. Kompaktowy woch na dystansie 100 tys. km spra-wowa si wrcz wzorowo i swoim wynikiem przebi nie tylko koncernowych braci, lecz rwnie kilku konkuren-tw, powszechnie uwaanych

Fot.

Au

to b

ild

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Wielkie brawa dla Fiata BravoFiaty wypaday w naszym tecie co najwyej poprawnie. to dziwne, bowiem Wosi systematycznie poprawiaj ich jako. Ale przyszed czas na brawurowy wystp bravo

Rzymskie wakacje: Bravo ze 150-konnym dieslem to samochd stworzony do pokonywania dugich dystansw jest dynamiczne i oszczdne. Zawie-szenie mogoby jednak by nieco bardziej komfortowe

Cena: od 42 tys. zLata od 2007 r.Silnik 1.9 Moc 150 KM

2 |

za bardziej trwaych. Mwic krtko szstka dla Fiata!

Bravo w wersji Emotion ze 150-konnym dieslem 1.9 Mul-tijet odebralimy w kwietniu 2008 r. Od samego pocztku ze wszystkich ust posypay si komplementy: najwiksze wraenie zrobia na nas dopra-cowana jednostka wysoko-prna (oczywicie, z wtry-skiem common rail) i bardzo bogate wyposaenie m.in. ukad nawigacji GPS, podusz-ka kolanowa kierowcy oraz ksenony. Tak dugiej listy do-datkw nie powstydziby si niejeden model segmentu D.

Szybko okazao si, e Bravo szczeglnie chtnie wybieraj redaktorzy udajcy si na du-sze wypady. Nic dziwnego wygodne i przestronne wn-trze (zwaszcza z przodu) oraz dynamiczny silnik wietnie sprawdzaj si w trasie, dlate-go kompaktowy Fiat byska-wicznie wyrobi sobie opini idealnego towarzysza podry. Dziennik pokadowy potwier-dza: doskonay napd, duy zasig, niskie spalanie Bravo to naprawd przyjemny samo-chd. Pierwsze sowa krytyki dotycz zbyt krtkich i niewy-godnych siedzisk, ktre nieco psuj rado z jazdy kompak-towym wochem. Pod tym wzgldem Bravo niestety jest gorsze od niemieckiej konkuren-cji wyrokuje jeden z naszych wsppracownikw.

Niezbyt pochlebne opinie ze-bra take sztywno zestrojony ukad jezdny w dzienniku te-stowym znale mona do duo uwag na jego temat. Je-den z testujcych po powrocie z poudnia Europy napisa, e au-to na dugich poprzecznych nie-rwnociach mocno podskaku-je, a na zakrtach, mimo sztyw-nego zawieszenia, troch si przechyla. W Bravo nigdy nie

autoswiat.pl/uzywaneWicej informacji na:

Fiat Bravo przekonuje designem, dynamicznym silnikiem i bogatym wyposaeniem

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Z tyM MayM doMKieM Bravo ma tylko jedn wspln cech ograniczon wi-doczno na zewntrz. testujcy chwalili ilo miejsca na przednich fotelach oraz pojemny i foremny baganik

BRavo na SycyLii: podr na poudnie Woch przebiega bez jakichkolwiek zak-ce, ale po szybkiej jedzie autostradowej silnik wymaga dolania niewielkiej ilo-ci oleju. na minus reagujca z opnieniem automatyczna klimatyzacja

teStujcy najbardziej chwalili cichy, oszczdny i dynamiczny silnik 1.9 Multijet. nieco mniej pochwa zebrao sztywne zestrojenie zawieszenia, ale jest to cecha, do ktrej do szybko mona si przyzwyczai

Wielkie brawa dla Fiata Bravoma spokoju czujesz si jak po butelce zimnego prosecco. Na szczcie nie wszyscy podzielali to zdanie. Na dobrej oraz rw-nej nawierzchni kompaktowy Fiat prowadzi si pewnie i przewidywalnie. Trzeba byo si jedynie przyzwyczai do tego, e np. przyciski suce do pro-gramowania nawigacji znajduj si pod sufitem, a podgrzewa-nia foteli nie da si regulowa.

Z czasem jednak wszyscy kry-tycy umilkli, bowiem Bravo kon-sekwentnie i bez zajknicia pokonywao kolejne dziesitki tysicy kilometrw. Niektrzy jeszcze co prawda narzekali na dziaajc z pewnym opnie-niem klimatyzacj czy te nie-zbyt czytelny prdkociomierz, ale oglnie rzecz biorc, nie mielimy adnych powodw do niepokoju. Pierwszy przegld po przebiegu 30 tys. km sprowa-dzi si do wymiany pynw i filtrw, natomiast w ramach drugiego (po 60 tys. km) stwier-dzono jedynie zuycie przed-nich tarcz i klockw hamulco-wych. Nic dziwnego silnik cay czas zachca do dynamicznej jazdy. A poza tym? Podstemplo-wanie ksiki serwisowej i ko-niec. Wanie tak powinien wy-glda kady przegld!

Niestety, na kilka sw kry-tyki zasuya ASO Fiata. Na-sze Bravo umwilimy z do duym wyprzedzeniem, a mimo to podczas wizyty okazao si, e w magazynie akurat zabrako tak podsta-wowych elementw, jak pira wycieraczek i filtr przeciwpy-kowy. Dobrze, e przynajmniej nasz maratoczyk dalej sprawowa si bez zarzutu. Tylne klocki hamulcowe pod-day si dopiero po przebiegu 92 337 km, ale zostay od razu wymienione w ramach trze-ciego przegldu.

A do tego momentu wyda-wao si, e Bravo zaliczy test

bez choby jednej usterki Niestety, niecae 4 tys. km przed kocem maratonu na desce rozdzielczej zapalia si pomaraczowa kontrolka awa-rii silnika, a auto przeszo w tryb awaryjny. Czyby ste-reotyp o usterkowych Fiatach znowu mia si potwierdzi?

Nie pozostao nam nic inne-go, jak zaprowadzi nasze Bra-vo do serwisu. Niestety, ASO a przez pi dni usiowaa ustali przyczyn usterki. W tym celu wymieniono kilka elementw, a take rozebrano niemal p silnika. Co gorsza, zbyt szybko i pochopnie pa-mi komputera zostaa wy-czyszczona z zapisanych b-dw. Wreszcie diagnoza nie-szczelno w ukadzie doloto-wym. Sprawczyni caego za-mieszania okazaa si kuna, ktra postanowia wyprbo-wa swoje zby na gumowym przewodzie doprowadzajcym powietrze z intercoolera do sprarki. W konsekwencji do-szo do zmiany parametrw mieszanki i sterownik podawa zbyt du ilo paliwa do ko-mr spalania. To z kolei dopro-wadzio do awarii filtra czstek staych i czujnikw sucych do pomiaru parametrw spa-lin. Uwaamy jednak, e auto-ryzowany serwis powinien by znacznie szybciej znale rd-o problemw i nie wymienia na chybi trafi niemal poowy zespou napdowego.

I jeszcze sowo pochway: przy okazji poszukiwania przy-czyn wspomnianej awarii od-kryto wadliw uszczelk mi-dzy gowic a kolektorem wy-dechowym napraw wyko-nano w ramach gwarancji. Na koniec przepalia si jedna a-rwka, natomiast drobne lady powierzchniowej korozji na elementach ukadu elektrycz-nego wielkodusznie pominie-my milczeniem przecie to tylko kosmetyka.

Zamiast tego wolimy bi bra-wo, poniewa tak dobrze na dystansie 100 tys. km nie wy-pad jak dotd aden inny sa-mochd Fiata. Poprawa jakoci staa si faktem!

oprAc. p. Wrbel

Jedyna powana awaria bya dzieem kuny, ktra jak na zo, przegryza gumowy przewd. Straty byy do due

| 3

TEST DUGODYSTANSOWY Fiat bravo 1.9 multijet emotion

Fiat musi jeszcze troch popracowa nad uszczelnieniami. na zdjciu wida wyciek oleju z wewntrznej manszety posi napdowej przy okazji zabrudzeniu ulegy inne elementy

Podczas badania profili zamknitych endoskopem rzeczoznawca dekry w obu progach natrafi na lady wilgoci. Woda dostaa si przez niestarannie zamontowan gumow uszczelk. na szcz-cie nigdzie nie znalelimy ognisk korozji

Plastik, ktrym od rodka wyoono wnk koa zapasowego, stopi si pod wpywem gorca

na jednyM z cylindrw doszo do rozszczel-nienia. Brawo dla aSo za czujno!

62 223 km Wymiana przednich tarcz i klockw hamulco-wych (usuga wykonana w aSo) (1266 z)

92 337 kmWymiana klockw hamulcowych z tyu (431 z)

95 750 kmWymiana uszkodzonego przez kun gumowego przewodu midzy turbin a intercoolerem (330 z)

96 590 km Poniewa samochd ponownie przeszed w tryb awaryjny, autoryzowana stacja obsugi wymienia w ramach gwarancji: zawr recyrku-lacji spalin eGR, filtr czstek staych, kolektor dolotowy, ponownie przewd midzy intercoo-lerem a turbin oraz uszczelk midzy gowic a kolektorem wydechowym. uzasadniona oka-zaa si wymiana tylko niektrych elementw.

(gwarancja)

103 000 kmWymiana przepalonej arwki wiate stopu (30 z)

naPRaWy

Niewielkie zuycie, ale kilka szczegw rozczarowaon Dobra robota, panowie z Fiata: gdyby nie kuna, ktra postanowia wyprbowa swoje zby na przewodzie midzy intercoolerem a turbin, Bravo ukoczyoby nasz maraton w stylu tak doskonaym, jak japoskie auta z po-owy lat 90. XX w.! Czyby wic w Turynie roz-pocza si nowa epoka? Owszem, wida zde-cydowan popraw, ale kilka szczegw wy-maga jeszcze dopracowania. Wemy na przy-kad zabezpieczenie przestrzeni zamknitych kiedy rzeczoznawca Dekry obejrza za pomo-c endoskopu od rodka progi naszego mara-toczyka, jego oczom ukazaa si... woda. Wilgo musiaa dosta si poprzez gumowe zatyczki nie przylegay one dokadnie, ponie-wa zapewne zamontowano je ju po naoeniu

wosku ochronnego na podwozie. Co gorsza, warstw zabezpieczajc rozprowadzono do niechlujnie i przez to nierwnomiernie. Na szczcie nie odkrylimy najmniejszych ladw korozji, nawet w mocno zawilgoconych pro-gach. Przyczepi mona si rwnie do jakoci a miejscami braku, np. na wnce koa zapa-sowego blach termoizolacyjnych. Podobnie wyglda kwestia wywietrznika odpowiedzial-nego za wypuszczanie powietrza podczas za-mykania drzwi: jedn z czterech gumowych membran zamontowano niewaciwie. Popra-wek wymagaj take inne elementy nasz uwag zwrcia m.in. pracujca z duym opo-rem linka