Thap Giai Nhiet

  • View
    159

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Thap Giai Nhiet

TRNG CAO NG NGH NG KHI KHOA IN

Mn: K THUT LNHNm Hc: 2012

V TR MN HCChng II: C S K THUT LNH BI 5: CC THIT B CA H THNG LNH III. THIT B PH TRONG H THNG LNH 1. VAN TIT LU 2. THP GII NHIT 3. BNH TCH DU 4. BNH CHA CAO P 5. BNH TCH LNG 6. CC THIT B PH KHC

NI DUNG MN HC

2. Thp gii nhit a. Nhim v v v tr lp t b. Phn loi c. Cu to d. Nguyn l hot ng e. Cch tnh chn thp gii nhit f. Bo dng, sa cha thp gii nhit

2. Thp gii nhit a. Nhim v v v tr lp t

Nhim v:Thp gii nhit l mt thit b trao i nhit dng lm mt nc tun hon cho bnh ngng v my nn bng cch bay hi mt phn nc vo khng kh khi cho nc tip xc trc tip vi khng kh mi trng.

2. Thp gii nhit a. Nhim v v v tr lp t V tr lp t:

2. Thp gii nhit b. Phn loi

- Ty theo cch b tr qut c th phn loi thp gii nhit theo kiu ht gi hoc y gi cng bc. - Ty theo cch b tr dng chy gia nc v khng kh ngi ta phn loi ra kiu ngc dng hoc ngang dng - Ty theo hnh dng ngi ta phn thnh thp trn v thp vung

2. Thp gii nhit b. Phn loi

Hnh dng thc t ca thp gii nhit:

2. Thp gii nhit b. Phn loi

Mt s loi thp gii nhit:

Thp gii nhit loi y gi cng bc

2. Thp gii nhit b. Phn loi Mt s loi thp gii nhit:

Thp gii nhit loi ht gi ngc dng cng bc

2. Thp gii nhit b. Phn loi Mt s loi thp gii nhit:

Thp gii nhit loi ht gi ngang dng cng bc

2. Thp gii nhit c. Cu to

2. Thp gii nhit c. Cu to

2. Thp gii nhit c. Cu to

- V thp bn ngoi:

V ngoi ca thp gii nhit sn xut bng cng nghnha composit, c bn c hc cao, chu mi mi trng khc nghit, chng nmn, g st, lp t d dng.

2. Thp gii nhit c. Cu to

2. Thp gii nhit c. Cu to

- Khung thp:Khung thp c lm bng khung st nh hnh c x

l qua xi m trng km, chng g st

2. Thp gii nhit c. Cu to

2. Thp gii nhit c. Cu to

- Khi m:Hu ht cc thp u c khi m (lm bng nha hoc

g) h tr trao i nhit nh ti a ho tip xc gia ncv khng kh. - C hai loi khi m:

2. Thp gii nhit c. Cu to

+ Khi m dng phun:

Nc ri trn cc thanh chn nm ngang v lin tip bnto thnh nhng git nh hn, ng thi lm t b mt khi m. Khi m dng phun bng nha gip tng trao i nhit tt hn so vi khi m bng g.

2. Thp gii nhit c. Cu to

Khi m dng phun

2. Thp gii nhit c. Cu to

+ Khi m mng:

Bao gm cc tm mng nha mng t st nhau, ncs ri trn , to ra mt lp mng mng tip xc vi khng kh. B mt ny c th phng, nhn, r t ong.

2. Thp gii nhit c. Cu to

Khi m dng mng (dng t ong)

2. Thp gii nhit c. Cu to

2. Thp gii nhit c. Cu to

- Vi phun:

Vi phun nc lm t khi m. Phn phi ncng u phn trn ca khi m l cn thit t c t thch hp ca b mt khi m. Vi c th c c nh hoc phun theo hnh vung hoc trn. Vt liu ch to vi phun thng l nha PVC, ABS

2. Thp gii nhit c. Cu to

2. Thp gii nhit c. Cu to

- Qut:

C qut hng trc v qut ly tm u c s dngtrong thp. Ty theo kch thc, c th s dng qut y c nh hay nghing cnh bin i. Vt liu ch to thng l nhm, si thu tinh v thp m km

2. Thp gii nhit c. Cu to

Qut ly tm

Qut hng trc

2. Thp gii nhit d. Nguyn l hot ng

Nguyn l hot ng thp ngc dng

2. Thp gii nhit d. Nguyn l hot ng

Nguyn l hot ng thp ngang dng