themes ku s

 • View
  320

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. THUYT TRNHTM L HC QUN TR KINH DOANH Nhm thc hin : Chinsu TRNG I HC TI CHNH MARKETING KHOA TIN HC QUN L

2. Ni dung trnh by Nguyn ng Quang Qu trnh hnh thnh & pht trin ca Massan Yu t dn n s thnh bi Bi hc kinh nghim cho bn thn 3. Nguyn ng Quang

  • Tin s Nguyn ng Quang
  • CEO MASSAN GROUP

4. Qu trnh hnh thnh & pht trin ci bng ph tin s ca anh chng c trng vng hn g ci bng ca bc ph mc 67 nghn ng l s tin lng hng thng ti c nhn, lm sao nui ni bn thn hung h l gia nh, v con... 5. Cycle Diagram Text Text Text Text Text Cycle name Add Your Text 6. Diagram Text Text Text

 • Add Your
 • Title Text
 • Text 1
 • Text 2
 • Text 3
 • Text 4
 • Text 5
 • Add Your
 • Title Text
 • Text 1
 • Text 2
 • Text 3
 • Text 4
 • Text 5

Text Text 7. Diagram Concept Add Your Text Text Text Text Text Text Text 8. Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text 9. Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add YourTitle 10. Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Text Text Text 11. Diagram Add Your Title Text Text Text Text 12. Diagram Title Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text 13. Diagram 1 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 14. Diagram Your Text Your Text Your Text Your Text Your Text Your Text Your Text Your Text 2001 2002 2003 2004 15. Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3 16. Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT 17. Table Add Text Text Text Add Text Add Text Text Text Add Text Add Text Text Text Add Text Add Text Text Text Add Text Add Text Text Text Add Text Add Your Title Add Your Title Add Your Title Add Your Title Add Your Title 18. 3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Text6 19. Marketing Diagram Text Text Text Text Text Text Text 20. Add your company slogan Thank You !