Thiet Bi Truyen Nhiet

Embed Size (px)

Text of Thiet Bi Truyen Nhiet

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  1/31

  .

  1

  baoduongcokhi.com

  THIT B TRUYN NHIT.

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  2/31

  .

  2

  THIT B TRUYN NHIT.1. Gii thiu chung:

  Truyn nhit l qu trnh vn chuyn nhit t mt lu th ny sang lu th khc.Qu trnh truyn nhit l qu trnh mt chiu, dng nhit ch truyn t vng c nhit cao sang vng c nhit thp. V vy, s truyn nhit ch xy ra khi c s chnhlch v nhit trong h hay ni cch khc l h tn ti mt gradient nhit . Nnglng c truyn i di dng dng nhit nn khng tho trc tip gi tr nhitlng m xc nh thng qua i lng vt l c tho c l nhit .

  S phn b nhit v gi tr ca dng nhit(lng nhit truyn qua mt n vdin tch b mt trong mt n v thi gian) l nhng vn quan tm hng u trongnghin cu v thit k cc thit b trao i nhit. Cc phn tch v qu trnh truynnhit l iu ct li quyt nh kch thc v kt cu ca thit b t a ra nhnggii php k thut v kinh t cho mt thit b trao i nhit.

  Ngi ta phn bit qu trnh truyn nhit n nh v qu trnh truyn nhitkhng n nh, trong qu trnh truyn nhit n nh, nhit c th thay i theo

  khng gian nhng khng thay i theo thi gian, cn qu trnh truyn nht khng nnh th nhit thay i theo c khng gian v thi gian. Qu trnh truyn nhit nnh ch xy ra trong cc thit b lm vic lin tc, qu trnh truyn nhit khng nnh xy ra trong cc thit b lm vic gin on hoc trong giai on u v cui caqu trnh lin tc.

  Nhit c truyn t vt ny sang vt khc theo cc phng thc sau y:

  Dn nhit: Dn nhit l qu trnh truyn nhit t phn t ny n phn tkhc trong h khi chng tip xc trc tip vi nhau v c nhit khc nhau. Qutrnh ny thng xy ra trong cc vt th rn. Cc phn t c nhit cao hn th dao

  ng mnh, va chm vi cc phn t ln cn v truyn ng nng cho chng. C nhvy , nhit nng c truyn theo mi hng ca vt th. Dn nhit cng xy ra trongmi trng kh v lng nu cht kh v lng trng thi ng yn hay chuyn ngdng.

  i lu nhit: i lu nhit l hin tng truyn nhit do cc phn t khhoc lng i ch cho nhau. Si ch l do c s chnh lch v khi lng ring dos khc nhau v nhit gia cc phn t hoc do cc tc ng chc nh bm,qut, khuy...

  Bc x nhit: Bc x nhit l qu trnh truyn nht bng sng in t, ngha

  l nhit nng bin thnh cc tia bc x ri truyn i trong mi trng, khi gp vt thcn, mt phn nng lng t cc tia bc xai c vt hp th chuyn thnh nhitnng, mt phn b phn x trli v mt phn i xuyn qua vt th.

  Trong thc t, truyn nhit l nt qu trnh phc tp, khng xy ra vi mtphng thc duy nht no m lun xy ra ng thi 2 hoc 3 phng thc trn. Khixem xt, nghin cu mt qu trnh truyn nhit, tu tng trng hp c th, nu nhhng ca mt phng thc no khng ng k so vi ton b qu trnh th ta cth b qua.

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  3/31

  .

  3

  2. Cc nh lut v truyn nhit.

  2.1 Truyn nhit theo phng thc dn nhit qua b mt vch :

  2.1.1 nh lut Fourier v dn nhit :

  Qu trnh dn nhit tun theo nh lut Fourier: Mt nguyn t nhit lng dQtruyn qua mt nguyn t b mt dA, trong khong thi gian d t l vi gradient

  nhit , vi i lng b mt v thi gian, ngha l:

  .... ddAdn

  dtdQ = [J].

  Vi : dn nhit (W/m.0K).

  Q: lng nhit trao i (J).

  A: din tch b mt vung gc vi dng nhit truyn (m2).

  n: khong cch (m).

  Du () v phi ca phng trnh chng t l dng nhit bin i theo chiugim nhit .Gi s lng nhit truyn khng ph thuc vo thi gian ta c:

  Lng nhit truyn i:

  dAn

  dQ ..

  =

  .

  Dng nhit truyn qua mt n v din tch b mt :

  ..ndA

  dQ

  ==

  2.1.2 Dn nhit qua vch phng:

  Dn nhit qua vch phng mt lp:

  Xt qu trnh dn nhit qua vch phng, ng nht. Theo nh lut Fourier ta c:

  Lu lng nhit truyn qua vch :

  eAQ 21..

  =

  Dng nhit truyn qua mt n v din tch b mt :

  m

  edAdQ

  == . Vi R = e/m.

  Vi e: chiu dy ca vch (m).

  R: nhit trca vch (m2.0K/W).

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  4/31

  .

  4

  Dn nhit qua vch phng nhiu lp:

  =i

  ieR

  Vi e , : b dy v dn nhit vch th i.

  Nh vy: Lu lng nhit trao i cng ln nu t c mt hoc tt c cc yu tsau y:

  - B mt truyn nhit ln.

  - Chnh lch nhit giu cc lu th ln.

  - Trnhit nh.

  2.1.3 Dn nhit qua vch ng:

  Xt qu trnh dn nhit qua mt ng kim loi c ng knh ngoi de, ngknh trong d, dn nhit .

  Vi mt nguyn t chiu di l ca ng, lu lng nhit trao i c tnh nh sau:

  i

  e

  ei

  d

  dLn

  Q)(..2

  = .

  Dng nhit truyn qua mt n v din tch b mt :

  i

  ee

  ei

  e

  d

  dLn

  dld

  Q

  ..2..

  =

  =

  2

  e

  l 1

  e2

  21 n

  e1 en

  21 3 n n+1l

  de

  i edi

  l

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  5/31

  .

  5

  Nhit tr:

  i

  ee

  d

  dLn

  dR .

  .2 =

  Trng hp nhiu vch tr kp :

  += m

  e

  ei

  m

  e d

  dLn

  d

  dLndR

  ..2

  1

  ..2

  1

  . .

  2.2 Truyn nhit theo phng thc i lu nhit :

  Cc nh lut v truyn nhit i lu rt phc tp do chng lin quan n chchuyn ng ca dng chy. Ch thung ng vai tr cho trong ng lcca qu trnh trao i nhit, hn na cn lin quan n cc nh lut v dn nhit. Vthc cht qu trnh trao i nhit i lu n thun khng tn ti m lun i km viqu trnh dn nhit, qu trnh ny cn c gi l to nhit i lu. To nhit i luxy ra khi c s trao i nhit gia b mt vt rn vi cht lng chuyn ng, qutrnh ny rt ph bin trong truyn nhit.

  Trao i nhit i lu ph thuc vo rt nhiu yu t nh : nguyn nhn gy rachuyn ng ca cc lu th, s thay i trng thi ca lu th trong qu trnh truynnhit(truyn nhit c chuyn pha hay khng chuyn pha) ch chuyn ng, tnhcht vt l ca cc lu th v hnh dng, kch thc ca b mt trao i nhit.

  Mt cch tng qut, dng nhit trong trng hp trao i nhit i lu c vitnh sau:

  ..

  =

  = hR

  h=R1 : h s cp nhit hay h s mng.

  2.2.1 H s cp nhit trong trng hp trao i nhit khng c sthay i pha:

  H s cp nhit l c trng ca qu trnh trao i nhit i lu nn cng phthuc vo cc yu t lin quan n qu trnh: thng s hnh hc ca thit b, iu kinlm vic v tnh cht dng chy. Do s ph thuc phc tp , khng th thit lpc mt cng thc tng qut xc nh h s cp nhit h m ty tng trng hpc th ngi ta a ra nhng cng thc thc nghim tnh. Cc cng thc ny cxy dng trn cscc chun s sau:

  Trng hp i lu cng bc, h s cp nhit h c suy ra t cng thc sau:Nu = a.Ren.Prm.

  Hoc: St = a.Ren1.Prm1.

  Cc h s: a, n, m c xc nh theo tng trng hp c th.

  Cc chun s: Nu, Re, St c thit lp tng dng nhit.

  Chun s Nusselt: ..

  lhNu =

  h: H s cp nhit.

  l: Kch thc hnh hc c trng ca thit b(m).

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  6/31

  .

  6

  : h s dn nhit(W/m2.K),

  Chun s Reynolds: ...

  Re

  l=

  l: chiu di hnh hc c trng ca thit b.

  : vn tc trung bnh ca dng chy.

  : khi lng ring ca lu th.: nht ng lc.

  Chun s Re c trng cho ch chuyn ng ca dng chy.

  Re

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  7/31

  .

  7

  lp m lm tng nhit trcp nhit ng thi ngn cn hi tin n b mt truynnhit, lm gim h s cp nhit ca hi.

  H s cp nhit khi qu trnh ngng t ch b khng ch bi trng lc:

  Nu=1.51Re-1/3

  H s cp nhit khi qu trnh ngng t b khng ch bi ma st gia 2 pha lng-hi: Nu=0.22Re0.6Pr0.4

  i vi qu trnh ngng t hon ton: =0.5(1+V

  L

  )

  v, l: Khi lng ring ca hi v lng ngng t.

  H s cp nhit ca hi:

  Nu=0.22Re0.6Pr1/3

  2.3 Truyn nhit theo phng thc bc x nhit:

  Tt c cc vt th c nhit cao hn 0K u c th pht ra nhng tia nng

  lng di dng tia bc x v lan truyn trong khng gian xung quanh vt th. Nichung tia bc x l do kt qu ca s bin i cc dng nng lng khc m thnh,trong ch yu l do s bin i nng lng. Mc bin i ny c xc nhbng trng thi nhit ca vt th, th hin bng nhit ca n.

  Ngi ta chia ra bn loi vt th sau:

  Vt en tuyt i: Tt c cc tia bc xu c vt th hp th hon ton.

  Vt trng tuyt i: Tt c cc tia bc xu c phn x hon ton.

  Vt trong sut: Tt c cc tia bc xu xuyn qua vt.

  Vt th xm: Vt th ch hp th mt phn tia bc x vi mi bc sng.Trong thc t ch c mt vt th duy nht l vt xm, 3 vt th cn li khng tn ti.

  Cc nh lut cbn ca bcx:

  a. nh lut Stphan-Bnzman.

  E0=C0(100

  T)4

  Trong : E0: kh nng bc x ca vt en tuyt i(W/m2).

  C0: H s bc x ca vt en tuyt i, gi tr ca n l 5.7W/m2(0K)4

  Ni mt cch cht ch th nh lut Stphan-Bnzman chng i vi vt entuyt i. Tuy nhin, bng thc nghim, Stphan v cc nh nghin cu khc in kt lun l c thng dung nh lut cho vt xm v phng trnh c dng:

  E=C(100

  T)4

  H s bc x C ph thuc vo loi vt th, trng thi b mt v nhit ca vtth. Gi tr ca n c xc nh bng thc nghim.

  b. nh lut Kichp:

  nh lut kichp thit lp quan h gia kh nng bc x v hng s bc x cavt th.

  A

  E=E0

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  8/31

  .

  8

  Vi A: Kh nng hp th ca vt th.

  Ni dung nh lut: T s gia kh nng bc x v kh nng hp th ca mi vtth l ging nhau v bng kh nng bc x ca vt en tuyt i cuing nhit vch ph thuc vo nhit .

  2.4 H s truyn nhit chung :

  2.4.1 Trng hp truyn nhit qua vch phng:

  Xt qu trnh truyn nhit t lu th nng(lu th 1) c nhit cao, sang luth lnh (lu th 2) c nhit thp.

  Dng nhit:

  =

  =

  ++

  = .

  11

  21

  21P

  P

  P

  UR

  h

  e

  h

  .

  Vi R l tng nhit tr.- R1: Nhit trca qu trnh cp nhit t lu th 1 n tng.

  - Rp: Nhit trca tng.

  - R2: Nhit trca qu trnh cp nhit t tng n lu th 2.

  - Up: L h s truyn nhit chung.

  Ta c:21

  111

  h

  e

  hUR

  P

  P

  P

  ++==

  .=R1+Rp+R2

  Trong qu trnh truyn nhit, cc cn bn bm trn b ca hai mt vch gy ramt nhit trRS.

  RS = RS1 + RS2.

  Khi h s truyn nhit trong trng hp vch c bm cn c tnh nh sau:

  S

  PS

  RUU

  +=11

  =R1+Rp+R2+Rs

  21 P1P2

  Lu th 1

  eP

  P

  1/h1

  1/h2

  Lu th 2

 • 7/15/2019 Thiet Bi Truyen Nhiet

  9/31

  .

  9

  2.4.2 Trng hp truyn nhit qua tng ng:

  Dng nhit qua thnh ng, c ng knh ngoi de, ng knh trong d.

  ).(1

  ..2

  .