of 30 /30
Lê Minh Uyên dịch thơ Xin bấm chuột để sang trang &

THƠ HAIKU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

THƠ HAIKU. &. TRANH HAIGA. Lê Minh Uyên dịch thơ. Xin bấm chuột để sang trang. con chim biển ẩn mình trong trăng trăng nhỏ hơn tổ. Tranh RositsaYakimova (Bulgaria). Tranh Adrian Czapla (Poland ). vết mờ trên khung kính trời êm ả dịu dàng là cái chết đông lạnh. lửa hoang - PowerPoint PPT Presentation

Text of THƠ HAIKU

 • L Minh Uyn dch thXin bm chut sang trang&

 • con chim binn mnh trong trng trng nh hn t Tranh RositsaYakimova (Bulgaria)

 • vt m trn khung knh tri m du dngl ci cht ng lnh

  Tranh Adrian Czapla (Poland)

 • la hoangrng m vangting ngn

  Tranh Kirsty Karkow (USA)

 • trc y khng bao gi ti nghchim s bit bay

  Tranh Borivoj Bukva (Croatia)

 • hng nht ca hoa trvng mng vng trng

  Tranh Pamela A. Babusci (India)

 • gi thong bch hnggi tc titrong nh trng

  Tranh Ron Moss (Australia)*Cedar : cy bch hng

 • con ng ma thu bng sng di nh n phTranh Etsuko Yasuda (Japan)

 • chiu xundi cnh onhng bng m chong nhau

  Tranh Atanas & Silvia Vassilevi (Bulgaria)

 • trng thutuyt h xang trng soiTranh Ron Moss (Australia) * Snowgum mc c Chu tm dch cy tuyt h

 • tri lacon bmkhp i cnh

  Tranh Andrea D' Alessandro (Germany)

 • Tranh Bozena Zemic (Croatia)trng ln chn tri xabng gio ng hin ra lng l lng trong trng

 • khng tn phai trn ban cngcy phong Tranh Ramona Linke (Germany)

 • thi gian nh ngng liba con hi u trn bng tuyt i chim luyn lu tnhTranh Biljana Lora Bokun (USA)

 • khc nhc trng ng lo trn bngngi khc

  Tranh Olga Hooper (USA)

 • Tranh Erin Harte (USA )nng ht unhng con chim cubay i

 • hoa Phta tr b tayxuyn qua cng bng

  Tranh Borivoj Bukva (Croatia)

 • nc - mt ngn ngc Thng chnhy tr chuyn vi Ngi

  Tranh Elfrida Mahulja (Croatia)

 • mt si dy bt chtm gi ca ti lau nc mt

  Tranh Jacek Margolak (Poland)

 • hai nh th ging gia macon ngng chui vo ch trTranh Kuniharu Shimizu (Japan)

 • Tranh Kuniharu Shimizu (Japan) bui sng sng m con qu xo cnhi din vng dng nht m

 • con c n cigia cn bo y ting gi Tranh Carrie Ann Thunell (USA)

 • Tranh Angelee D. (USA)bm vng ngi sng trn n thu tinv bin mt

 • thung lng hi hak nim ngy thvn cn rc r

  (Japan)

 • Tranh Andrea Alessandro (Germany)li mt nm khcmt thi nghe ting ca ma xun

 • chiu hgi nhm mt cy kemTranh Elfrida Mahulja (Croatia)

 • Tranh Jerry Dreesen (USA)cnh ng ma nghn m chiu tm vng ma xun

 • Tranh Carrol Raisfeld (USA)ba n ca nhn con mi n bc trong t

 • Tranh Jerry Dreesen (USA)gi lnhcnh si tr trikhng cn mt l

 • Thc hin : Trang Web Lu Xahttp://www.oldcottage.net