THÚ CHƠI CÂY CẢNH CỦA NGƯỜI HÀ NỘI Từ xưa,dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/6478/3/Thu choi…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • TH CHI CY CNH CA NGI H NI

  T xa, th chi hoa khng mang tnh thc dng (em bn). Trng hoa thng

  thc ci p ca hoa v th nn mi c Khut Nguyn yu hoa Lan; o Tim trng

  hoa cc; Nguyn Tri sm sm ra vn nh tay nng tng bng hoa; Cao B Qut:

  Nht sinh th bi mai hoa (c i ch ci mnh trc hoa mai).

  Thng thc hoa l mt thng thc khng v li, mt nhu cu thm m, mt th

  vui thanh tao ca nhng con ngi p c v tm hn v cuc sng. Chi hoa v

  thng thc hoa cng thnh phong tc tao nh lu i ca ngi Thng Long, H

  Ni.

  T i L, th k XI, quanh Thng Long c my lng trng hoa phc v cho

  nhu cu trong kinh thnh m tn t tn lng cn ghi du n ngy nay: "ng hoa",

  Yn Hoa, nay l lng Vng Th (gn Bi); Nghi Tm gn H Ty; ri cc tn nh

  Hng Mai, Hong Mai, Tng Mai cn gi l K M cng l t hoa xa. Xa hn l

  Ty H, Qung B, Hu Tip, i Yn ni tip nhau thnh t hoa cng vi dinh o

  Nht Chiu (nay l Nht Tn) to thnh mt vnh ai hoa xung quanh chn kinh k.

  Cc triu i L, Trn, L u xy dng nhng vn hoa p trong kinh thnh

  Thng Long. Tt nhin ch l nhng vn ng dnh ring cho vua cha ch cha

  phi l nhng cng vin dnh cho dn chng. S c cn ghi tn nhiu vn hoa ni

  ting thi L nh vn Qunh Lm, vn Thng Cnh, vn Xun Quang, vn

  Thng Lm...

  Nh dn, nhng nh c li sng tao nh thng thng l bao bn ngoi mt hng

  ro Rm bt, l xanh thm, hoa ti, mt hng Dui lm m qu vng, hoc

  mt hng Gng xn phng nh bc tng. Mt gin Thin l thm nghn dm xa

  n khch vo cng(Phng Khc Khoan). Ng nh vi hai dy Tc Tin bn cnh,

  trc sn l mt lung Hng, mt lung Hu, my khm Nhi. Bn b nc l mt

  cy Lan tiu hoc mt gc D Hp. Trc hin nh, mt cy Tm xun n tm xun

  n ra xanh bic. Hoc cm Ngu to thnh bi c ct ta to hnh trn y nh chic

  mm xi, hng hoa Ngu t tn, kn o...

  Hoa l biu trng cho ci p, mi loi hoa u c ngn ng ring. Cc tng

  trng cho np sng khim tn, im m Ph qu lng hn ph qu danh (Nguyn

  Tri). Mu n l vua hoa, hoa ph qu, hoa Thin hng quc sc. o m m

  kh dng xun, ph hp vi mi ngi, mi nh. Lan c gi l vng gi hng,

  thanh nh, khng phm tc. Thu tin vi v p trang trng tiu biu cho s tinh

  khit. Tr mi, Hi ng, n ln hoa to, cnh dy m hng kn o, biu tng

  cho s y dn, phc hu. Nhi thoang thong, hoa mc ngt m, hoa hng

  thanh cao...

  Ngoi cc loi o bch, o phai, o bch. H Ni cn c ging o Tht Thn

  (by tc) hoa mc i rt c bit. Hin nay ging o ny ch cn thy mt vi

  t gia.

 • Cng h vi o l Mai. H Ni c ging Mai trng rt p. Chi Mai phi chn

  th cy phng tng, cnh thong, thn gy m hoa to. Mt gc Mai gi, dng cn

  ci bng ny chi vt ln mt nhnh cao di l cy qu, gi l im lo mai sinh

  trng cn. Lng ng M, huyn Thanh Tr li c mt ging Mai c bit, hoa

  cng nh qu u tng i mt, gi l Song mai. Qu Song mai to, tht thm,

  c coi l mt th qu qu, c sn ca H Ni.

  Ngi chi hoa snh thng cho Mai i vi Cc i o vng. Cc l loi hoa p,

  bn, hnh dng phong ph, c loi hoa n, c loi hoa kp, cnh cc nhiu m khng

  ri khng x y nhau, cnh di v cng, l xanh ti, nhiu mu sc nht, cng nh

  nhiu chng loi nht trong cc loi hoa. No l Cc chu sa, m hng, Hc linh,

  Hong long tro, Hong kim thp, Bch th mi, Hong yn, Vn th, Kim tin... l

  tn gi c, tn ch, cn dn gian th vn quen gi nm na bng hnh dng v mu sc

  ca hoa: Cc vng to, Cc vng nh, Cc vng cp, Cc tin chinh, Cc trng,

  Cc , Cc ta, Cc hoa c, Cc mm xi, Cc gm, Cc mng rng, Cc

  chi.v.v...

  Chi Cc c nhiu cch: cm l bn, trng chu t n s trong phng hoc

  di mi hin, cnh lng chim, b c. Hay nht l trng tng khm trong vn cnh,

  cho hoa n gia sng thu, gi ngun thi hng cho khch lng th. Loi Cc nh phi

  kh (cc trng hoc vng) cn dng lm v thuc v p ch.

  Thanh nh hn th chi Lan, a lan hoc Phong lan. Hoa Lan a dng, c loi hoa

  nh n bm bay, c loi hoa nh chic hi gm. Cc gi hoa cao thp giao nhau,

  xen nhau, p ch khng n iu. Lan p c l, no l hnh tr, hnh kim, li

  c nhng th dng trc, c th mt nh nhung, c th mang gn vng lp lnh. Tt

  xa, nhiu nh c vi chu Lan trang tr trong phng, ngoi hin. No Bch ngc, Hc

  nh, Chu nh, Ngc trm, Mc lan, T lan, Tiu kiu, i kiu... Cn Phong lan

  c p vo mt gc cy mc nh mc k sinh, treo thng di gin hoa leo hoc

  di hng hin. Ma xun nng m, Lan tai tru ra hoa. Ma h nng gi c Phi ip,

  H ip, Hong tho, Da bo, ui co hng khoe sc thm. Mu thu mt m c Qu

  lan hng. Ma ng gi lnh th Hi v n chi n... Mi gi Phong lan c ti vi

  chc hoa. H nh Lan rt phong ph, cha my ai, d snh chi, c c c b su

  tp v Lan.

  Trong V Trung tu bt, Phm nh H bnh lun v lan nh sau: i xa gi Lan

  l 'Vng gi hng, v hoa lan thanh nh, bt phm. Nhng th hoa k qui d lm

  cho ngi ta say m khng th v vi hoa Lan c... Ta bit rng ngi i chi Lan

  ch bit c ci hnh ca hoa ch khng bit c ci thn ca hoa"...

  Nhng ngi phong lu th chi hoa Thu tin vo dp tt. C Thu tin mua rt

  t nn khng phi ai cng dm chi. Trng c vo tru, ti nc th hoa, l, mc

  thng t nhin. Nhng ci th chi Thu tin ch kho gt, ta. Dao ta phi sc,

  ngi ta phi ct, kha sao cho l phi un ln theo mnh, cn c thnh hnh con

  phng, con ln, con ra. C gt ta c t trong chic cc thu tinh loe ming

  c chn dng ring by Thu tin. Li phi iu khin hm chm li hoc thc cho

  n sm ng vo ngy mng 1 Tt. Nhng phi lm sao cho hoa ch n hm tiu

 • thi, ngha l n h nh mm ci th mi p. Ngh chi tht lm cng phu! Tc

  chi hoa Thu tin H Ni vt khun kh mt th vui thm m gia nh, tr

  thnh hi thi hoa Thu tin vo dp tt. Hng nm ti cc a im: nh Yn ph,

  nh Ng X, nh Ngha Lp (Hng u), n Ngc Sn, n Bch M (Hng

  Bum), Vn Miu nhng ngi chi hoa thu tin li em hoa ti khoe ti.

  C mt th qu duy nht c chi nh hoa. l qu qut, sn phm c bit

  ca vng Yn Ph, Nghi Tm, Ty H, Qung B. c c nhng chm qu vng

  trn xoe, chn mng, xum xu, gn nh che lp c tn l xanh thm vo dp Tt u

  phi d. Phi c k thut o qut. (o vo thng t, chn ngy khng ma, nh c

  cy ln, vi ba ngy cho xung l (ho) mi em trng li). Khi c qu phi bm

  mm ti nc, gp k sng mui phi t ng rm chng rt v ra sng tng

  qu mt.

  Qut cng sai, qu cng p, biu tng cho s giu c ng vui. Cy no t qa

  phi cy qu ngoi thm vo. Chi xong, qu qut vn cn dng c lm thuc ho

  hoc lm mt.

  Ngi gi t kinh thnh cn c th chi cy cnh, ting ngh nghip gi l cy

  th, ci p ca cy th khc cung bc vi ci p ca mu sc hoa. l thu nh li

  mt cnh thin nhin c ni non, sng nc, c cy... Mt ngh thut lm cho cy

  cn ci, ci cc i, khng ln ln c, nm ba chc nm cng ch cao hn mt

  vi gang tay... Li do bn tay un ta, ghp to ca con ngi m cy c nhng th

  p. Thn ng thng ngo ngh, hng dng trn ni l th trc. Ng rp

  ngang ri mi xo tn l th honh. Hai cy ghp i l song tr. Cy to cnh cy

  nh c tn gi Ph t ng khoa (hai cha con cng thi mt khoa). Li un, nn, g

  cho cy thnh th ngo long (con rng nm), giao long (i rng ln), phng v

  (chim phng ma), bt phong (gi cun)...

  Nhng loi cy c th trng lm cy th nh: trc xe iu mc l x bn ni l

  Thch trc. Cc loi Tng, Xanh, Si, u, Me, Cc mc, La hn, Thin tu, Lc vng,

  Bch tn, Vng cch, Xng rng... Mi th u c nhng c im thch hp to

  thnh cy th. Xng rng sng gan gc, bn b, chu ng mi khc nghit ca ngoi

  cnh, thch thc bo t cho nn c coi nh tiu biu cho ch bt khut.

  Tuy nhin, ni n phm cht cao thng qun t th ngi H Ni xa thch chi

  tng v trc hn. Ca dao truyn thng t Long thnh cn c cu:

  Ai chi ta cng chi cng

  Chi trc qun t, chi tng trng phu.

  Th chi cy cnh ca cc gia nh H Ni trc y tun theo mt c l

  thnh cng thc. l cy phi c b, t hu gm Mai, Lan, Trc, Cc hoc t qu

  gm Mai, Sen, Cc, Tng hoc Tng, Cc, Trc, Mai.

 • Cng vi cy cnh li phi c thm vi chic lng nui chim qu nh Khu, Yng,

  Ho mi, So, Vt, Yn (thng l Hong yn, Bch yn) hoc mt b nui c vng, c

  cnh...

  Trong i sng vn ho ca ngi Thng Long - H Ni, hoa v cy cnh l mt

  nhu cu, gp phn lm cho sinh hot x hi thm phong ph, vui ti. Hng nm c n ngy 24, 25 thng Chp nhng ch hoa tt H Ni m

  phc v cho ngi n chn mua hoa Tt: Cng cho Hng Lc, ng Xun, hng

  Da, ch M, ca Nam... n ngy 29, 30 Tt th nhng ni ny c th gi l c mt

  rng hoa thm ch c cc u ng ngch ph, ni thng xuyn bn rau qu, u

  u cng c hng dy ngi bn v mua hoa. cc loi hoa: o, Qut, Cc, Thc

  Dc, Hng, ng Tin, Lay n... vi mi mu sc, mun hng ngn ta. Bao

  nhiu hoa cng khng tho mn cho ngi dn H Ni trong nhng ngy n mng

  Xun mi.

  Hoa ngy Tt qu nht vn l Hoa o. Trn cc bc tranh T bnh thng v bn

  th hoa trong mt nm m hoa o l tng trng cho ma Xun, ng u trong cc

  loi hoa bn ma.

  Tng truyn, vo dp Xun K Du (1789) sau khi i thng qun Thanh, t Thng

  Long vua Quang Trung sai qun cm cnh o phi nga ho tc vo Ph Xun,

  tng ngi v yu qu ca mnh l Ngc Hn cng cha, bo tin thng trn v biu l

  tm lng son st ca mnh.

  Trng hoa o th khng u gii bng dn Nht Tn (qun Ty H) mt lng

  ven sng Hng, pha Ty bc H Ty. Cc c gi Nht Tn k li rng ngh trng

  o bch y c t lu i. Phi chn ging t cc ni em v ghp li, lai to

  sao cho cy o c hoa thm, tn trn v to, hoa n ng vo dp Tt Nguyn n

  v gi c ti tt cho n ht thng Ging ta... Phi c k thut cao v mt nhiu

  cng theo di chm sc. Nhn dn Nht Tn rt t ho vi li ca.

  Hoa o p li Nht Tn

  Yu hoa hoa n y sn la o

  T khi t nc c thng nht, hng nm ti cng vin L-Nin li m Hi Hoa

  Xun, tp trung ht nhng tinh hoa ca ngh thut trng hoa, cm hoa, gii thiu

  nhng loi hoa qu khng ch ring H Ni m c cc tnh thnh khc.

  Hi Hoa Xun thu ht hng vn ngi ti thng hoa, tr thnh mt sinh hot vn

  ho c sc, mt tc l p ca nhn dn H Ni trong dp n Xun